[RBM] Kerk & Religie

Reĝolando Brilamontio

Moderator: Kaaiman

Plaats reactie
Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

[RBM] Kerk & Religie

Bericht door Kaaiman » wo 01 aug 2012, 18:27

Kerk en cultuur

Sinds de oprichting van het Koninkrijk Brilamontië in 1927 speelt het christendom er een grote rol. De scheiding tussen kerk en staat is ook zeker niet tot in het oneindige doorgevoerd. Zo is de grondwet rechtstreeks gebaseerd op en geordend volgens alle Tien Geboden.

Hoofdstuk 1 van de grondwet erkent bijvoorbeeld dat God boven alles en iedereen staat, ook boven de grondwet. Ook wordt gesteld dat God door mensen heen regeert en de verantwoordelijkheid voor behoorlijk bestuur aan de mens overlaat. De koning heeft daarin een bijzonder mandaat, overigens niet zonder verantwoording af te leggen aan zijn volk. Dit uitgangspunt vormt de kapstok voor de staatsinrichting.
Hoewel in de Tien Geboden wordt gesteld dat geen andere god aanbeden mag worden dan God, wordt in de grondwet wel de vrijheid van godsdienst en geweten gewaarborgd. Geloof wordt door de wet als een zaak van het individu gezien, waarbij echter wel wordt aangetekend dat de uitingen daarvan niet het geloof en geweten van andere individuen mogen hinderen. Het christelijk geloof geldt daarbij wel als de standaard.

De kerstening van Brilamontië kwam slechts traag op gang (later meer hierover). Vooral in Hoog-Brilamontië werden heidense religies een eeuw geleden nog volop gepraktiseerd, met name in de geïsoleerde berggebieden, al was het protestants christendom vanuit de steden wel met een flinke opmars bezig. Vandaag de dag is het heidendom grotendeels uitgebannen. Toch komt het nog wel eens voor dat er grotere (meestal illegale) heidense vieringen zijn, die dikwijls eindigen in gewelddadigheden.

Qua kerkgenootschappen is Brilamontië vandaag de dag niet heel erg verdeeld, ondanks het feit dat het land grotendeels op gereformeerde leest geschoeid is, en individueel onderzoek in de Bijbel dus belangrijk wordt geacht.

Brilamontia Evangelia Eklezio (BEE) (Brilamontische Evangelische Kerk)
De Brilamontische Evangelische Kerk is opgericht in 1830 en is thans de feitelijke staatskerk van Brilamontië en tevens de grootste geloofsgemeenschap. De term 'evangelisch' moet hier echter worden opgevat als 'protestants' (zoals in Duitsland). De leer en liturgie hebben namelijk een duidelijk gereformeerd stempel, aangezien deze eind 18e eeuw is komen overwaaien vanuit Burghteland. Toch verschilt de geloofsbeleving in Brilamontië danig met die in Burghteland. Zo zingt men in Brilamontië in een stevig tempo door; hele noten zul je niet horen. Wel wordt het Geneefse Psalter gezongen, aangevuld met enkele tientallen klassieke gezangen. Een aanvullende gezangenbundel met zo'n 30 nieuwe gezangen wordt verwacht in 2014.
Dominante politieke partijen: KDL en PSK.

Romkatolika Eklezio (RKE) (Rooms-Katholieke Kerk)
In het Hertogdom Luxabundia (district 6) is de Rooms-Katholieke Kerk feitelijk de staatskerk, omdat de hertog van oudsher Rooms-Katholiek is. De Rooms-Katholieke gelovigen zijn over het algemeen trouw in hun kerkgang. Buiten Luxabundia vormen de Rooms-Katholieken een minderheid; in Hoog-Brilamontië zijn er vrijwel geen Rooms-Katholieke kerken, behalve in een aantal grotere plaatsen.
Dominante politieke partijen: KU en KDL.

Reformita Eklezio (RE) (Gereformeerde Kerk)
Geen gereformeerd protestantisme zonder kerkscheuringen. Dit kerkgenootschap ontstond in 1954 na onenigheid over de rol van de koning binnen de kerk. Dit was tevens de grootste kerkscheuring ooit in Brilamontië. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is deze kerk vandaag de dag qua leer en liturgie beduidend losser en vrijzinniger dan de Brilamontische Evangelische Kerk. De 150 Geneefse psalmen leggen het meestal af tegen de rijke collectie van 634 gezangen.
Dominante politieke partij: PSK.

Eklezio de Jeso la Savinto (Kerk van Jezus de Verlosser)
Deze kerkstroming is relatief klein en jong, opgericht in 1987, maar vooral in de steden flink in opmars. De leer lijkt sterk op die van de pinkster- en baptistenbeweging en is zeker niet vrijzinnig, soms bijna wettisch. De liederen zijn over het algemeen van de genres black gospel en worship.
Dominante politieke partij: geen.

Daarnaast zijn er nog enkele kleine kerkgenootschappen tot enkele duizenden leden, zowel door afscheidingen als door migrantie, maar die hebben niet echt een stempel op het kerkelijke landschap gedrukt.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBM] Taal & Cultuur

Bericht door Kaaiman » di 16 jul 2013, 10:01

Uit de RJB: Katedralo de Sankta Johano en Dukejo fine sen skafaldoj
Reĝa Ĵurnalo de Brilamontio, 1 augustus 2012 schreef:Sint Janskathedraal in Dukejo eindelijk zonder steigers

DUKEJO - Na 24 jaar van continue restauratie is de Sint Janskathedraal in Dukejo vanmorgen van haar laatste steigers ontdaan. Vanmiddag werd de gerestaureerde kathedraal door de Bisschop van Dukejo officieel ingewijd tijdens een speciale pontificale mis. "Moge de glorie van Onze Lieve Heer zichtbaar worden in deze prachtige kathedraal en moge het herstel van deze kathedraal symbool staan voor het herstel van de Schepping aan het einde der tijden," zo sprak Bisschop Trivianto op emotionele toon.

Bij de plechtigheid waren onder andere ook Z.K.H. Koning Henriko, H.K.H. Koningin Viktoria, Z.K.H. Kroonprins Tomas, H.K.H. Prinses Laŭri en H.K.H. Prinses Lidia aanwezig, hoewel zij vanwege hun protestantse achtergrond niet deelnamen aan de eucharistieviering. Ook waren Z.H. Hertog Paŭlo en H.H. Hertogin Claŭdia van Luksabundio en hun kinderen aanwezig.

De Sint Janskathedraal in Dukejo is één van de oudste kerken van ons land. De vroegste vermeldingen dateren uit het jaar 915. De kathedraal kreeg in 1374 haar huidige vorm, geheel in gotische stijl. In de twee torens en een aantal muren zijn echter nog duidelijk sporen te vinden van een oudere kerk in romaanse stijl.

In 1988 begon de omvangrijke restauratie van de vervallende kathedraal. De laatste grootschalige restauratie vond plaats tussen 1889 en 1918 en eindigde dus in roerige tijden. De Brilamontische Oorlog heeft dan ook duidelijk zijn sporen achtergelaten in de kathedraal. Zo werd er in 1925 hevig gevochten in Dukejo, waarbij onder andere de twee torens van de kathedraal het moesten ontgelden.

Na de oorlog is de minst beschadigde van de twee torens weer herbouwd en werd ook de overige schade zo veel mogelijk hersteld. Echter zijn in die tijd van schaarsheid goedkope materialen gebruikt, waardoor al binnen 10 jaar bleek dat er een nieuwe, grootschalige restauratie nodig zou zijn.

Financiën waren het grootste struikelblok om de kathedraal weer in vooroorlogse glorie te herstellen. Pas in 1986 kreeg men voldoende financiën bij elkaar om de enorme restauratie te kunnen uitvoeren. Vanaf 1988 is er onophoudelijk aan de restauratie gewerkt. Goedkope materialen zijn vervangen door duurzame en zelfs de tweede toren is weer helemaal herbouwd in oorspronkelijke staat, grotendeels aan de hand van de tekeningen van de restauratie tussen 1889 en 1918.

In 2004 werd begonnen met de herbouw van deze tweede toren. Na 5 jaar werd het hoogste punt bereikt, waarna de afbouw volgde die duurde tot begin dit jaar. Voor het eerst in maar liefst 87 jaar heeft de Sint Janskathedraal daarmee weer de karakteristieke twee torens die de mensen naar de hemel wijzen.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBM] Taal & Cultuur

Bericht door sirdanilot » di 16 jul 2013, 10:17

Interessant ! Ik had nog niet in de gaten dat Brilamontië voor het merendeel protestants was, wel dat er een duidelijke protestantse invloed in het land aanwezig was.

Het in een steviger tempo doorzingen van de Psalmen, en ook ritmisch, is welbescnouwd de oorspronkelijke manier van zingen, die men in Brilamontië dus heeft behouden. In de oudste psalmboekjes vinden we de psalmen op ritme geschreven. Pas later veranderde dat geleidelijk (in NL) in hele noten, met lange tussenspelen tussen de regels (wat aangaf dat de regels zo langzaam werden gezongen dat men op adem moest komen). Het trage, op hele noten zingen werd ingevoerd in Nederland en Burghteland (komt ook in sommige immigrantenkerken voor, bv. bij de Zuid-Afrikaner boeren) omdat er zonder orgelbegeleiding werd gezongen in het begin en verschillende mensen verschillende tempo's aanhielden, waardoor het makkelijker was om maar alle noten even lang te zingen. Dat dat steeds trager ging kwam vooral doordat men dat 'vromer' vond. Binnen de Staotskerk in Burghteland wordt in ongeveer de helft van de plaatselijke kerken op hele noten gezongen (variërend van extreem traag tot nog wel een redelijk tempo, eigenlijk op 'halve noten'; die laatste zingtrant wint aan populariteit), maar er zijn natuurlijk kerken waar dit helemaal niet voorkomt (wat vrijere kerken) en kerken waar dit de enige standaard is (strengere kerken).

Het continu afscheiden van kerken komt ook door een volksmentaliteit. In Burghteland wil men vooral z'n eigen gelijk halen, en als de ander het daar niet mee eens is heb je dus een discussie. In Brilamontië zal die mentaliteit minder voorkomen, en is men wellicht toleranter tegenover mensen die over bijzaken een andere mening hebben. De christenen in Burghteland zijn niet zo blij met al die kerkgenootschappen en zouden graag meer eenheid zien, maar elke poging tot samenvoeging leidt meestal alleen tot meer afscheidingen van mensen die het dan weer niet eens zijn met die samenvoeging... met enige jaloezie kijkt men naar de situatie in Brilamontië.

Ik neem aan dat echt streng orthodox-protestantisme niet voorkomt in Brilamontië, of zijn er nog een paar splintergroeperingen die daartoe kunnen worden gerekend?

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBM] Taal & Cultuur

Bericht door Kaaiman » di 03 sep 2013, 10:46

^^ Ultra-orthodoxe christelijke groeperingen komen sporadisch wel voor, maar zijn over het algemeen niet geregistreerd. Deze groeperingen zijn namelijk zo klein, dat ze huissamenkomsten hebben of een boerenschuurtje als 'kerk' hebben ingericht. Als zodanig zijn ze niet geregistreerd als kerkgenootschap. Er is een geval bekend waar slechts 3 grote gezinnen in een dorp samen des zondags met zijn 38'en de hele dag een dienst houden (inclusief maaltijden) in een tot kerkje omgebouwde boerenschuur.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

[RBM] Kerk & religie

Bericht door Kaaiman » vr 07 mar 2014, 12:45

Uit de RJB van gisteren: Reformita Eklezio rememoros 60-jaran ekzistadon

Vertaling:
Reĝa Ĵurnalo de Brilamontio, 6 maart 2014 schreef:Gereformeerde Kerk herdenkt 60-jarig bestaan

RIVRONO - De het hoofdbestuur van de Gereformeerde Kerk heeft het programma bekendgemaakt voor de herdenking van het 60-jarig bestaan van het kerkgenootschap. "Uitdrukkelijk gaat het niet om een feestelijke viering, " benadrukt voorzitter Renasko Perfido, "De scheuring in 1954 is niet iets waar we trots op mogen zijn." Het hoofdbestuur verklaart evenwel onverminderd achter de uitgangspunten te staan zoals die ook golden bij de oprichting.

De Gereformeerde Kerk splitste zich in 1954 af van de Brilamontische Evangelische Kerk, uit onvrede over de invloed van de koning op het bestuur en de leer in de Kerk. Een reeks lange vergaderingen en onderhandelpogingen konden niet voorkomen dat een groep onder leiding van dominee V.P. Tiliejs de Kerk verliet en een eigen kerkgenootschap oprichtte.

De herdenkingsactiviteiten zullen plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar. Tijdens kerkdiensten zal aandacht worden geschonken aan het 60-jarig bestaan. Ook zal er een afsluitende gezamenlijke herdenkingsdienst en lofzang plaatsvinden in de Nieuwe Kerk van Rivrono, het eerste en tevens grootste kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk.

Tevens zullen in samenwerking met de Vrije Universiteit van Fluapramoj symposia worden georganiseerd rondom de thema's 'Scheiding van kerk en staat' en 'Vernieuwing in de calvinistische traditie'.
De Gereformeerde Kerk dankt haar bestaan aan haar opvatting dat kerk en staat gescheiden moeten zijn, iets wat ook heden ten dage niet zo is in Brilamontië. Veel republikeinen in Brilamontië hebben dan ook een gereformeerde achtergrond.

Het kerkgenootschap heeft een leerstoel aan de Vrije Universiteit van Fluapramoj (Libera Universitato de Fluapramoj, LUF). Deze private universiteit is opgericht in 1956 naar aanleiding van de kerkscheuring. De publieke universiteiten gaven op bevel van koning Andreo namelijk geen ruimte voor een eigen gereformeerde theologieopleiding.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBM] Actualiteit & Discussie

Bericht door sirdanilot » vr 07 mar 2014, 16:42

Bij een deel van de plechtigheden zal ook een kleine delegatie van het deputaatsschap Kerken deurden Ghânsen Welt (Kerken over de Gehele Wereld) van de Staotskerk Burghtelands aanwezig zijn. Op deze manier drukt de Staatskerk haar betrokkenheid uit met protestantse kerken over de gehele wereld.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [RBM] Kerk & Religie

Bericht door Dulminis » za 22 aug 2015, 11:09

Kaaiman (n.a.v. Cyleens symboliek) schreef:Niet voor niets dus dat (o.a.) de Brilamontische Evangelische Kerk een aantal zendingsposten in die hoek van Borealië heeft. ;)
Dat is wel een interessant en inderdaad best logisch gegeven, aangezien een toch niet onaaanzienlijk deel van (West-)Borealië er niet-Christelijke godsdiensten op nahoudt. In Kartjas is de overgrote meerderheid ook al Nagaskistisch. Wat is de aanpak van zulke zendingsposten in niet-Christelijke landen? Hoe gedragen ze zich, en wat zijn hun methoden om zieltjes te winnen?
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBM] Kerk & Religie

Bericht door Kaaiman » ma 22 feb 2016, 11:30

Typisch in Brilamontië, vooral in de steden, zijn de zogeheten 'utilarturoj', lettertlijk vertaald 'nutsverzamelingstorens'. Deze torens combineren de functie van kerktoren, watertoren, uitkijktoren en communicatietoren in één gebouw.

Deze opmerkelijke combinatie is vooral ontstaan door de gelijktijdige bouw van staatskerkgebouwen en waterleidingnetten in de steden, na de Brilamontische Oorlog.

Grootschalige kerstening van Brilamontië vond pas plaats in de 19e eeuw. Veel bestaande kerkgebouwen hadden daardoor nog het karakter van sober noodlokaal tot de kerkgemeenschap meer geld had om het gebouw uit te breiden. Dat wil zeggen, indien deze gebouwen de oorlog hadden overleefd. Kerktorens die meer voorstelden dan een kleine verhoging op het dak met een klok erin waren een zeldzaamheid.

In 1930 werd de Brilamontische Evangelische Kerk staatskerk en vanaf toen droeg de overheid zorg voor de bouw van 'utilarujoj', letterlijk 'nutverzamelingsbevatters', gebouwen waarin kerk, school en gemeenschapshuis samenkwamen. Kerk, school en gemeenschap werden hierdoor bewust sterk met elkaar verweven.

Deze utilarujoj werden voorzien van een utilarturo. Tegelijkertijd vond grootschalige aanleg van waterleidingen plaats in de steden. Al gauw kwam men op de gedachte om deze te combineren. De oudste utilarturo dateert van 1931 en staat in de Reĝapontse wijk La Transo. Tegenwoordig huisvesten de meeste van deze torens tevens communicatieantennes; de watertorenfunctie is bij sommige torens inmiddels verdwenen.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [RBM] Kerk & Religie

Bericht door Dulminis » ma 22 feb 2016, 13:43

Ik vind het wel apart dat het christendom zo laat en schijnbaar en masse is geaccepteerd door de bevolking. Is dat met dwang/geweld gegaan? Was er bv. geen elite die de heidense leefwijzen probeerde te handhaven? Wat was de reden dat het christendom toen pas (en juist toen) in Brilamontio in zwang raakte?
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten