[KBL] Benjilands

Koninkrijk Benjiland

Moderator: Matt

Plaats reactie
Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

[KBL] Benjilands

Bericht door Matt » za 10 dec 2016, 22:41

Het Benjilands

Het Benjilands is de huidige staatstaal die wordt gesproken in Benjiland. Het Benjilands werd in 1946 de officiële taal, nadat Benjiland onafhankelijk werd verklaard, ook al werd de taal al veel langer gesproken. Verreweg de meeste inwoners van Benjiland spreken deze taal (79%). Daarnaast zijn er ook relatief veel sprekers in Maldarië. De taal is ontstaan uit diverse, voornamelijk zuidelijke, Nederlandse dialecten. Ook zijn er hier en daar wat Duitse en Franse invloeden. De taal ontstond al rond 1830, toen de Nederlanders (vooral Limburgers, Brabanders en Belgen) de Fransen versloegen, en de baas werden op het land.

Om de Benjilandse taal te 'beschermen' is er tegenwoordig een redelijk streng taalbeleid ten opzichte van immigranten. De Benjilandse taal moet voor immigranten redelijk goed worden beheerst. Bij de inburgeringscursus moeten de immigranten een redelijk vloeiend gesprek kunnen voeren, en zijn er allerlei taaltoetsen. Dit geldt uiteraard niet voor vluchtelingen, die slechts tijdelijk in Benjiland verblijven.

INHOUD
  1. Fonologie
  2. Zelfstandige Naamwoorden
  3. Bijvoeglijke Naamwoorden en Bijwoorden
  4. Voornaamwoorden
  5. Werkwoorden
  6. Woordenlijst
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

[KBL] Benjilands: Fonologie

Bericht door Matt » za 10 dec 2016, 22:42

Fonologie

Medeklinkers                                            
 IPA  Voorbeelden 
 [m]  moan, boem 
 [p]  pom, oap 
 [b}  blöt 
 [f]  feets, aaktief 
 [v]  vöal 
 [w]  woater 
 [n]  neej, meen 
 [t]  tiet, doed 
 [d]  daag 
   sleagt, boks 
 [z]  zonne 
 [ʃ]  sjef, sjoan 
 [ʒ]  genre, Benjiland 
 [ʀ]/[r]  roed, beer 
 [l]  lier, hiel 
 [ç]  gelle, daag 
 [j]  joar 
 [ŋ]  Ingöls, laang 
 [k]  kost, bök 
 [g]  ghaar 
 [ɦ]  heej 
Afwijkend ten opzichte van het Nederlands is dat de [ʃ] altijd als sj wordt geschreven, hoewel er in moderne leenwoorden uitzonderingen mogelijk zijn. De klank [g] wordt over het algemeen altijd als gh geschreven, zoals in het woord ghoal. Voor de meeste sprekers wordt de l in alle posities hetzelfde uitgesproken. Hierdoor ontstaat er voor sommige sprekers een extra lettergreep. Er zijn ook sprekers waarbij de l wel soms als [ɫ] wordt uitgesproken. Noot: de letters q en x komen vrijwel alleen voor in afkortingen zoals IQ en X-Reej. De letters c en y komen in het Benjilands niet voor.

Klinkers                                  
 IPA  Voorbeelden 
 [ɑ]  kald 
 [a]  daa
 [aː]  have 
 [ɛ]  te
 [eː]  dees, gear, lede 
 [eˑə]  glea 
 [ɔ]  po
 [ɔː]  hoar, hoare 
 [ʊ]  groe
 [uː]  groete 
 [ɪ]  i
 [i}  hie
 [iː]  iele 
 [œ]  kört, köke 
 [œː]  möaj, höare 
 [ə]  alle, droeme 
De lengte van klinkers wordt vergelijkbaar als in het Nederlands weergegeven door open en gesloten lettergrepen. Daarnaast hebben sommige klinkers een toon, welke wordt samengegaan met de spelling van een open of een gesloten lettergreep. Zo heeft de gesloten lettergreep hoar een neergaande toon, terwijl de open lettergreep in hoare een neer- en opgaande toon kent.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

[KBL] Benjilands: Zelfstandige Naamwoorden

Bericht door Matt » za 10 dec 2016, 22:43

Zelfstandige Naamwoorden

Lidwoorden
Het Benjilands kent 3 geslachten: onzijdig, mannelijk en vrouwelijk. Er wordt op een vergelijkbare manier met lidwoorden omgegaan als in het nederlands:
it leave - het leven
d'n boet - de boot
d'n löag - de lucht
ne boet - een boot

Meervouden
Het meervoud wordt doorgaans gevormd door een e aan het einde van een woord te zetten. Hierdoor kan een gesloten lettergreep soms in een open lettergreep veranderen. De spelling wordt meestal aangepast aan de uitspraak van het woord. Enkele voorbeelden:
d'n boet - d'n boete (boot)
d'n hoar - d'n hoare (haar)
d'n beer - d'n beare (bier) (klinker wordt lang)
d'n have - d'n have (haven) (neergaande toon wordt neer-opgaande toon)
d'n oaven - d'n oave (avond) (stam-n)(neergaande toon wordt neer-opgaande toon)

Verkleinwoorden
Het verkleinwoord wordt het het benjilands veel gebruikt. Het wordt doorgaans gevormd door -ke achter de stam te plakken. Er zijn echter ook uitzonderingsgevallen. Enkele voorbeelden:
d'n boet - it boetke
d'n hoar - it hoarke
d'n beer - it beerke
d'n have - it hoafke
d'n oaven - it oafke
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

[KBL] Benjilands: Bijvoeglijke Naamwoorden en Bijwoorden

Bericht door Matt » zo 11 dec 2016, 11:04

Bijvoeglijke Naamwoorden en Bijwoorden

De verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden gaat op een vergelijkbare manier als in het nederlands. Ook hier geldt weer dat een gesloten lettergreep een open lettergreep kan worden.
(m) D'n man zin groet. - d'n groete man - ne groeten man - groete manne
(v) D'n madam loep sjnel. - d'n sjnelle madam - ne sjnellen madam - sjnelle madamme
(o) It hoes zin kleen. - d'n klenen hoes - ne klenen hoes - klene hoeze

In een tabel ziet dat er als volgt uit:          
   M/V  Onz. 
 Bepaald  groete  groeten 
 Onbepaald  groeten  groeten 
 Meervoud  groete  groete 
 Bijwoord  groet  groet 
Om van een bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord te maken, dient slechts -es achter de stam te worden geplakt. Voorbeeld:
groet - it groetes (de/het grote)
kleen - it klenes (de/het kleine)
sjnel - it sjnelles (de/het snelle)
Zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden worden soms ook gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, maar dit is officieel, buiten gebruik in bijvoorbeeld poëzie, incorrect.

Trappen van vergelijking
Een vergrotende trap en een overtreffende trap worden gevormd door respectievelijk -er en -s achter de stam te plakken. Er zijn echter ook onregelmatige vormen, welke in de woordenlijst staan aangegeven. Om van een vergrotende trap of een overtreffende trap een bijvoeglijk naamwoord te maken, dienen slechts bovenstaande regels te worden toegepast. Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe de trappen van vergelijking er in het benjilands uitzien:
groet - groeter (wie) - (it) groets
kleen - klener (wie) - (it) kleens
sjnel - sjneller (wie) - (it) sjnels
goed - beater - bes
vöal - mear - meas
weejnig - minger - mings
groag - leaver - leafs
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

[KBL] Benjilands: Voornaamwoorden

Bericht door Matt » zo 11 dec 2016, 11:57

Voornaamwoorden               
   Pers.ow.  Pers.vw.  Bez.bijv.  Bez.zelfst.  Wederk. 
 1EV  ik/ek  meej  meen  d'n/it menes   
 2EV  geej  geej  oew/ow  d'n/it oewes   
 3EV  heej
zeej
it 
 heej
zeej
it 
 zeejn
her
its 
 d'n/it zeejnes
d'n/it herres
  
 1MV  weej  oens  oens  d'n/it oenze   
 2MV  gelle  öa  öa  d'n/it öas   
 3MV  zelle  zeej  eer  d'n/it eres   
Aanwijzend voornaamwoorden          
   Mannelijk  Vrouwelijk  Onzijdig 
 EV prox.  dees man  dees madam  dees hoes 
 MV prox.  dese manne  dese madamme  dese hoeze 
 EV dist.  doas man  doas madam  doas hoes 
 MV dist.  doase manne  doase madamme  doase hoeze 
Wanneer aanwijzende voornaamwoorden zelfstandig worden gebruikt, veranderen de vormen in respectievelijk dis en doa, bijvoorbeeld:
Dis zin ne jöngen. - Dit is een jongen.
Doa zien zeave pomme. - Dat zijn zeven appels. (doa betekent ook 'daar', dus een mogelijke vertaling is ook: "Daar zijn zeven appels.")

Vragend voornaamwoorden
weam? - wie?
waat? - wat?
woa? - waar?
wen? - wanneer?
woaröm? - waarom?
walk? - welk?
wie? - hoe?
wie vöal? - hoeveel?

Oet te breejn...
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [KBL] Benjilands

Bericht door Dulminis » zo 11 dec 2016, 12:27

It hoes zin kleen. - d'n klenen hoes
Niet it klenen hoes? Hoewel een verandering van het lidwoord vanwege het al dan niet aanwezig zijn van een bijvoegelijk naamwoord wel interessant zou zijn.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [KBL] Benjilands

Bericht door Matt » zo 11 dec 2016, 12:34

^^ Ja, dat is een typfout en had dus eigenlijk it moeten zijn. Het is overigens niet eens een bijzonder onlogische constructie, waarbij it in d'n kan veranderen indien het niet voor het zelfstandig naamwoord staat. Nu denk ik dat er sowieso een verandering gaande is waarbij it steeds meer wordt vervangen door d'n. Het woord it zal dan wellicht in de toekomst alleen nog voorkomen als een losstaand woord, zoals in "It zin kald vandoag." Je ziet bijvoorbeeld in het Afrikaans dat er ook slechts één lidwoord is gekomen.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [KBL] Benjilands

Bericht door Dulminis » zo 11 dec 2016, 13:27

^^ Het als in 'het huis' (lidwoord), en het als in 'het is koud' vandaag (voornaamwoord) zijn oorspronkelijk twee verschillende woorden die in het Nederlands zijn samengevallen omdat het lidwoord 'dat' uitgesproken is gaan worden als /ət/, waarna het verkeerd is teruggecorrigeerd tot 'het'. Vergelijk 'das Haus' met 'es ist kalt heute' in het Duits of zelfs 'the house' met 'it is cold today' in het Engels.

Fries heeft dan weer dezelfde ontwikkeling als het Nederlands: 'it hûs' naast 'it is kâld hjoed', maar die ontwikkeling is misschien beïnvloed door het Nederlands.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast