Pagina 2 van 2

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 16:16
door Kathor
Welkom terug! Dit is denk ik wel de verassing van het jaar! :D

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 16:50
door TzM23
Welkom terug, geen verlate 1 april grap? :P

Ik ben blij hier weer activiteit te zien.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 17:02
door SjorsB
Hooooo NovaHollandia, je bent terug! Ik hoopte altijd dat je nog terug zou komen! :D

Veel plezier met het oppakken van je land!

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 18:57
door TBR
Welkom terug NovaHollandia! Ik vond het altijd erg jammer dat Nova Hollandia stillag, hopelijk verbeteren de relaties een beetje.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 19:35
door Marcel
Ik heb er maar 1 emoticon voor Afbeelding. Welkom terug en ik hoop dat de verhoudingen en relaties beter worden in de nabije toekomst.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 21:38
door sirdanilot
Welkom terug !

Burghteland hoopt dat de uitslag van de verkiezingen ook ruimte laat voor meer toenadering tussen Nova Hollandia en Burghteland, vooral op economisch gebied.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 22:42
door NovaHollandia
De regering van NovaHollandia is bereid om de economische samenwerking met alle landen te verbeteren, ongeacht de maatschappijvorm van dat land.
Alleen landen die RNH met de nek aankijken, zullen ook niet door RNH positief worden benaderd.

Voor wat betreft samenwerking met Burghteland: het lijkt de aftredende regering van NovaHollandia een goed idee dat dit onderwerp na de installatie van de nieuwe regering wordt opgepakt.
Als Burghteland de maatschappelijke situatie in NovaHollandia accepteert als een gegeven en de onderlinge verschillen in maatschappelijke opvattingen niet langer ziet als een reden om te hoop te lopen tegen NovaHollandia, dan is RNH tot hetzelfde bereid. SImpelweg "goed nabuurschap". Beide volkeren spreken dezelfde taal, alleen zijn ze nu cultureel totaal verschillend. Dat neemt niet weg dat het taalvoordeel kan worden uitgebuit om onderling de strijdbijl eindelijk te begraven en er beiden economisch op vooruit te gaan.

Wel moeten we vaststellen dat er nog een lange weg te gaan is. Aan beide zijden van de grens heerst thans wantrouwen en achterdocht jegens elkaar, en dat zal zeker niet 1-2-3 opgelost zijn. Maar we kunnen wel een begin maken.
Belangrijk daarbij zal zijn dat NovaHollandia zich zal onthouden van commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen in Burghteland die niet passen in het maatschappelijk wensbeeld van RNH, maar dat het omgekeerd dezelfde (ont)houding van Burghteland jegens NovaHollandia verwacht.

RNH staat in elk geval open om op korte termijn onderhandelingen te beginnen die moeten uitmonden in meer vertrouwen, betere onderlinge relaties en economische voorspoed voor beide landen.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: ma 07 okt 2013, 22:46
door Kathor
^^ Dan vrees ik dat Carthamië en Nova Hollandia niet zo'n goede vriendjes worden (zolang het tussen de staten maar blijft vind ik het best)

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 00:31
door NovaHollandia
^^
Ik wil graag weer nieuw leven blazen in NovaHollandia.
Maar ik heb geen zin in alleen maar reli-gedoe, want dan ben ik snel weer weg.

Na vandaag ga ik dus niet meer discussiëren over de fiscalisering van religie in RNH. Dat is een gegeven, basta.
Als er anderen zijn die daar een reden in zien om RNH te mijden of te boycotten, please do so. Maar ga niet elke draad volplempen met weer een verdere uitwijding op dat onderwerp. Als het staatsbestel van RNH je helemaal niet aan staat, boycot dan, maar ga dan ook niet in de RNH-draden telkens maar weer over religie en het RNH-beleid op dat vlak lopen kwaken.

Nee, het beleid zal niet veranderen, en ik wil graag met landen die wèl banden willen onderhouden doorpraten over onderlinge handel, nieuwe ambassades, wegen, luchtlijnen, landingsrechten, veerdiensten of wat dan ook. Zolang het maar niet weer telkens in dezelfde reli-discussie uitmondt.
Dan kan ik me gaan bezighouden met het verder uitwerken van de geschiedenis, het staatsbestel, de begroting, de Burgerkamer, etcetera.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 08:36
door MandelSoft
OK, dat is dan dus een gepasseerd station. Het is ook maar denk ik beter dat we er dan ook over ophouden, al zullen sommige relaties tussen landen wel door deze staatsinrichting worden beïnvloed.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 09:11
door Kaaiman
In Sustulië zijn staat en religie vrij strikt gescheiden. De politieke partijen SNOR, PAP en AA hebben geen enkel bezwaar tegen betrekkingen met Nova Hollandia. Alleen de CU heeft flinke bezwaren.

Sinds 2009 regeert alleen de SNOR het land, daarvoor was er een coalitie PAP-SNOR. Er is dus al jaren sprake van een positieve houding jegens Nova Hollandia.

Anders is dat in Brilamontië, waar kerk en staat voor een aanzienlijk deel met elkaar verweven zijn. Alleen de politieke partijen LP en AA staan positief tegenover betrekkingen met Nova Hollandia. De DL en BPP staan kritisch tegenover betrekkingen en de overige (veelal christelijke) partijen zijn hoofdzakelijk tegen betrekkingen.

Toch is er sinds de regering van de coalitie KDL+PSK+LP (1999-2003) vooral op aandringen van de LP sprake van enige toenadering, maar na 2003 (coalities KDL+PSK) zijn er niet echt pogingen ondernomen om nog meer toenadering te zoeken; bestaande betrekkingen zijn sindsdien wel gehandhaafd.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 18:24
door Kathor
Neem die boycot vooral niet te zwaar op. Ze is een overblijfsel van de periode waarin de "Katholieken" de plak zwaaiden in Carthamië (1950-1970s). Nu zijn vooral Linkse of Conservatieve partijen die de macht hebben in Carthamië. Er zijn de laatste jaren immers al veel stemmingen geweest in het parlement om het embargo op te zeggen. Maar velen (waaronder voornamelijk nationalisten, religieusen en liberalen) hebben tegengestemd, niet om economische (want Nova-Hollandia lijkt me een economisch aantrekkelijk land) redenen maar om ideologische, men ziet religieuse vrijheid (en dus niet tegen betaling). En de democratie zegt dat bij meerderheid je hun mening moet volgen. Eventueel kan er een versoepeling komen, maar dat zou ik bij deze regering (Conservatieven en Liberalen) nog niet direct verwachten.

En nu zwijgen we erover :P

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 19:53
door NovaHollandia
Swoller Dagening schreef:RPP vormt minderheidskabinet
NWP stapt uit coalitie

De NWP stapt uit de coalitie met de RPP. Premier Leundert-Wijnand van Cornickxhuysen (RPP) heeft aangegeven dat hij zijn beleid wil vormgeven met wisselende hulp van andere partijen in de Statenkamer. Met name noemde hij de LRP en de SRP. Gegeven het feit dat de RPP zelf de helft van de zetels in handen heeft, vindt Van Cornickxhuysen het niet nodig om tot de eerstvolgende ministersploegverkiezing in maart 2015 een coalitieregering te vormen. President Rollo-Gradus van Noflykdagh heeft het nieuwe kabinet inmiddels ingezegend. Belangrijke wijziging is de minister van Verkeer. Dit was NWP'er Baron J.K.P.R.Y. van Toeteurs noch Behllen. Premier Van Cornickxhuysen heeft een bijzonderheid: hij heeft het VRP-partijlid Forretje Dignisse van Baerlant benoemd, in de hoop dat deze de onderhandelingen met Burghteland over betere verkeersverbindingen positief kan beïnvloeden. Van Baerlant komt uit een familie die is uitgeweken uit Burghteland, en is een kenner bij uitstek van de noorderburen.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 22:33
door NovaHollandia
Regering van Nova Hollandia per 7-10-2013:

President: Rollo-Gradus van Noflykdagh

Ministeries en ministers in RNH:

Bureau Minister-president (BMP) - Premier - Leundert-Wijnand van Cornickxhuysen
Ministerie van Financiën en Economische zaken (FEz) - Karlo-Jordhans van Geleghenheyt
Ministerie van Defensie en Politie (DeP) - Cécilia-Pieternella van Ploeghburg toe Cuyckendreght
Ministerie van Binnenlandse zaken en Justitie (BiJu) - Jan-Adriaan van Ruysdonck
Ministerie van Buitenlandse betrekkingen en internationale handel (Bubi) - Angela-Margareth van IJzenmerkel
Ministerie van Werkgelegenheid en sociale zaken (WeSZ) - Tolbert-Sander van den Compagnien
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en sport (OCWS) - Hans-Jochem van Jonckersbosch
Ministerie van Verkeer, Ruimte, Infrastructuur en Bouwen (VRIB) - Forretje-Dignisse van Baerlant
Ministerie van Natuur, Milieu en Volksgezondheid (NaMiVo) - Maatje-Dymphna van Graevenvoorde

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: di 08 okt 2013, 23:57
door sirdanilot
Is er een reden voor de af en toe sjieke achternamen? In het Burghtelandforum is ook meer informatie over achternamen te vinden. De lange achternamen lijken op de namen die vroeger in Burghteland gebruikelijk waren, maar nu alleen nog overleven in patriciaat en adellijke families.

In Burghteland zelf is men overigens afwijzend tegenover de families die naar Nova Hollandia zijn vertrokken, zij worden gezien als 'landverraders'. Ik vraag me dus af of de minister wat dat betreft een goede keuze is in Burghtelandse ogen. Overigens zijn die gevoelens nu wel veel minder dan bijvoorbeeld in het midden van de twintigste eeuw. In orthodoxe kringen zal deze telg van de familie van Baerlant weinig punten scoren, maar bij anderen maakt het eigenlijk nog maar weinig uit.

In Burghteland wordt verder niet echt gereageerd op de verkiezingsuitslag. Door de jarenlange periode van weinig contact weet men ook vaak niet wat er zich aan de andere kant van de grens zich afspeelt. Maar hopelijk verbetert deze situatie in de nabije toekomst.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: wo 09 okt 2013, 00:10
door NovaHollandia
In Nova Hollandia waren mensen gebruikelijk om de achternaam af te leiden van waar men vandaan komt. Dat kunnen Nederlandse plaatsnamen zijn, maar ook plaatsnamen in Nova Hollandia of elders. Toen de burgelijke stand werd ingevoerd in 1865, werden deze achternamen vastgelegd. Daarbij is een spelling gebruikt die destijds door een Vlaamse immigrant in het koloniale bestuur als "passend" werd beschouwd. Thans ervaart men deze namen in Nederlandstalige landen inderdaad als erg "chique" klinkend. Voorts is het in RNH gebruikelijk dat kinderen bij geboorte twee voornamen krijgen, en dat verhoogt nog eens het "chique" effect.

Minister Van Baerlant komt uit een familie die al een eeuw geleden is geëmigreerd van Burghteland naar Nova Hollandia, echter deze familie is altijd gereformeerd gebleven. Vandaar dat ze ook lid is van de VRP - een partij die bij de recente verkiezingen echter door de kiesdrempel geen zetel meer wist te bemachtigen in de Statenkamer.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: vr 11 okt 2013, 21:31
door NovaHollandia
De meest recente verkiezingen, en de verkiezingen die nog gaan komen.
Alle verkiezingen vinden plaats op zondag.

Gouw-bestuursraden
(elke 4 jaar):
Laatste: 15-11-2009.
Volgende: 10 november 2013.

Kabinetsverkiezing
(elke 5 jaar):
Laatste: 4-4-2010.
Volgende: april 2015.

Gouwenkamer (elke 4 jaar):
Laatste: 14-8-2011.
Volgende: augustus 2015.

Schout- en schepenenverkiezing (elke 4 jaar):
Laatste: 6-5-2012.
Volgende: mei 2016.

Statenkamer (elke 4 jaar):
Laatste: 6-10-2013.
Volgende: oktober 2017.

Tussentijdse verkiezingen bestaan wel in Nova Hollandia, maar dat is dan zuiver voor de resterende termijn tot aan de eerstvolgende reguliere verkiezingen.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: do 24 okt 2013, 22:42
door NovaHollandia
Swoller Dagening schreef:Begroting op 17 november voorgelegd aan de Burgerkamer
Burgerkamer kan belastingverhoging afwijzen

Premier Van Cornickxhuysen heeft aangekondigd dat de begroting voor 2014 via internet zal worden voorgelegd aan de bevolking, via de Burgerkamer. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van Nova Hollandia dat de bevolking zich direct kan uitspreken over de voorziene inkomsten en uitgaven van de overheid. De bevolking krijgt een begroting voorgeschoteld met voor de Burgerkamer 2 principiële keuzemogelijkheden: Moeten de belastingen gelijkblijven (wat gezien de economische situatie minder geld in de schatkist oplevert) in combinatie met bezuinigingen, of mogen de belastingen omhoog. De bevolking mag het zeggen, de regering zal de keuze respecteren.

Om de Burgerkamer een goed besluit te kunnen laten nemen, zal er de komende weken in de media veel aandacht zijn voor de begroting, en de keuze die voorligt. Bovendien zal er op 10 november (de datum dat ook de Gouwraden worden verkozen) een verplichte aanmelding zijn voor alle Burgerkamerleden. Zij krijgen wanneer ze met hun electronische ID-kaart inloggen op de site van de rijksoverheid een speciale inlogcode met wachtwoord toegestuurd waarmee ze op 17 november hun stem kunnen uitbrengen.

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: do 24 okt 2013, 23:49
door sirdanilot
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat men dus kiest voor lage belastingen, als je de keuze zo direct en makkelijk maakt... maar we gaan het zien ;)

Re: [RNH] Staatkundig

Geplaatst: vr 25 okt 2013, 09:53
door Matt
^^ Dat hoeft niet per se zo te zijn; dat ligt aan het politieke systeem. Als je bijvoorbeeld in Denemarken als partij belastingsverlagingen aankondigt, dan zal je daar niet veel steun in krijgen.