[BRS] Historie

Bandrepubliket Skjyllina

Moderator: MandelSoft

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

[BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » zo 06 mar 2011, 16:59

De Schellingse Historie

De Pre-Koloniale Tijd (voor 1634)
De oorspronkelijke bewoners van Schellingen was van Europeese oorsprong, die tijdens de laatste ijstijd waren overgestoken naar Borealië. Dit volk, de Nagaskiërs, waren een vrij beschaafd volk. Alhoewel ze een paar eeuwen achterliepen op de beschaving zoals wij de kennen in Europa kan men die volk niet vergelijken met de indianen. Voor de Koloniale Tijd kende men al landbouw, handel, kastelen en zelfs steden. Vooral rond de Groene Zee en de Bartenzsee bloeiden deze steden. Het rijk, Nagaskia, strekte op zijn hoogtepunt uit over het hele grondgebied van Schellingen en Imaginië, plus nog delen van oostelijk Steinmarken, de rivierover van de Schwanau in Nova Hollandia en Noord-westelijk Burghteland.

Hoewel bepaalde dingen van de oude beschaving later vaak hernoemd zijn, vind je nog steeds wat restanten terug, zoals het Slot Kolderhof in Imaginië, de steden Cisna, Guilliano (IM), Alphain, Hagenfurt en Malle en enkele feestdagen en ceremonies (zoals het Zomerfeest op de eerste zondag van juni). Daarnaast was Nagaskisch nog lang een officiële landstaal in Imaginië tot 1987. En als allerlaatst levert het oorspronkelijke een groot aandeel aan de huidige bevolking.

De Koloniale Tijd (1634 – 1782)
In 1632 zette de Hollanders voet aan wal in westelijk Imaginië. Ze waren verrast met wat ze daar aantroffen, namelijk een andere beschaving en een land rijk aan grondstoffen. Ze waren laaiend enthousiast en besloten om zich hier te vestigen. De eerste kolonie werd gesticht door Konrad van Duyn, naar wie de hoofdstad van Imaginië is vernoemd.

Toen het nieuws Pruissen bereikte, wilde het land niet achterblijven. Het land stuurde een grote groep kolonisten naar Borealië om zo de Hollanders voor te blijven. En dat lukte: binnen de kortste keren was een Imaginië omsingeld door Pruissisch grondgebied. De eerste kolonisten besloten het land Schellingen te noemen. Hoe zij op die naam kwamen, is tot op heden nog een mysterie.

Het land bleek veel vruchtbaar land te hebben en een hoop bodemschatten, waaronder ijzer, bauxiet, steenkool, bruinkool en (zoals pas in de 20e Eeuw blijkt) een verassend grote hoeveelheid thorium. Een groot deell van die producten werd verkregen via handel met de Nagaskiërs. Men had voor handel gekozen omdat oorlog tegen de Nagaskiërs al van te voren geen zin bleek te hebben. Zij hadden immers de overmacht. Daarom konden de kolonisten ze beter te vriend houden. Door middel van die handel ging de verdere ontwikkeling van de Nagaskische beschaving snel en binnen anderhalve eeuw zaten ze op hetzelfde niveau als de kolonisten.

De Vroege Soevereine Tijd (1782 – 1840)
Na anderhalve eeuw Koloniale Tijd begon de ontevredenheid in Schellingen te groeien. Het moederland Pruissen eiste veel bodemschatten en landbouwproducten op waar Schellingen maar bar weinig van terug kreeg. Ook de kolonisten vonden de gang van zaken maar krom. Diplomatieke handelingen met het moederland liepen tot niets uit. Daarom besloten de kolonisten zich te verenigen met de Nagaskiërs en boden gezamenlijk verzet.

Gestimuleerd door de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika streden ze voor hun eigen onafhankelijkheid. Op 18 februari 1782 ondertekende president Andreas Schwarzwälder (de voormalige regent van de kolonisten, naar wie de stad Andreasburg is vernoemd) de Grondwet van Schellingen en de Onafhankelijkheidsverklaring. Dit wordt gezien als een keerpunt in de Schellingse geschiedenis, want al snel was het land ook daadwerkelijk onafhankelijk. Echter was er in deze tijd alleen nog kiesrecht voor mannen; vrouwen kregen pas kiesrecht in 1882.

In deze tijd van onafhankelijkheid groeide veel van de Schellingse en Imaginese steden. Vooral Konrad, Schellingen en Muensterwald groeide enorm. Daarnaast kwam het Schellingse leger en marine en de Schellingse rechtspraak op gang. Maar de groei ging pas echt van start rond 1840.

De Industriële Revolutie (1840 – 1900)
Rond 1840 begon de Industriële Revolutie in Schellingen. In deze tijd kwam er een spoornetwerk en groeide de industriesteden Ziel, Bammsmuenster, Malle, Andreasburg en Hammen. Het spoorwegnetwerk was in deze tijd veel groter dan dat deze tegenwoordig is. Dit heeft te maken met het faillissement van de Schellinger Frachtbahn GmbH. De Industriële Revolutie in Schellingen was een tijd van vooruitgang, vooral het onderwijs en de welvaart gingen in deze tijd erop vooruit. Ook sloot Schellingen een verdrag met Imaginië in 1872. Hierbij gingen de twee landen nauwer samenwerken.

De Moderne Tijd (1900 – 1945)
Rond 1900 veranderde er in Schellingen een hoop, dit vanwege de introductie van de auto, elektriciteit en het vliegtuig. Deze tijd werd ook gekenmerkt door grote projecten in Schellingen. Hieronder viel de bouw van een groots regeringscomplex in Schellingen-Stadt. Ook werden in deze tijd veel wegen aangelegd. Alles leek zo mooi en prachtig...

Helaas, in 1929 gooide de Grote Depressie roet in het eten; het land wel een grote economische klap. Dit zorgde voor grote problemen in het land, zoals massaontslagen en tekorten. De ontevredenheid groeide. Hiervan maakte de politiek gebruik van. Zij beloofde oplossingen te bieden. Ze probeerde een voorbeeld te nemen aan Duitsland, dat ook uit zijn diepe problemen probeerde te klimmen. Echter heeft men altijd gedistantieerd van het Nazi-gedachtegoed. Toch kreeg de regering een soort grootheidswaanzin dat op steeds meer controversie stuitte.

Het omslagpunt lag bij de bouw van de A7, de eerste snelweg van Schellingen. Duitsland bouwde zijn eerste snelweg in 1936 en Schellingen wilde niet achterblijven. Daarom kwam men met een megalomaan plan: een snelweg bouwen tussen Schellingen Stadt en Muensterwald, waarbij het deel in Schellingen-Stadt dwars door de stad ging, met een brede middenberm waarin standbeelden en andere symbolen zouden verrijzen, kortom, veel opzichtig machtsvertoon. Een prestigeproject, waarbij veel bestaande bebouwing zou worden gesloopt. Dit stuitte op protest van de bevolking, maar door corruptie is dit toch gebeurd. De snelweg is er uiteindelijk wel gekomen (het deel in Schellingen-Stadt was klaar in 1940). Echter, de standbeelden in de middenberm zijn nooit gekomen; in 1941 werd de regering na hevig protest afgezet en het project werd halt geroepen.

In de daaropvolgende jaren is het onrustig geweest. Niet alleen de politieke onrust in de wereld zorgde voor een moeilijke formatie, ook moesten er wijzigingen in de Grondwet worden doorgevoerd om te voorkomen dat er zoiets weer gebeurde in Schellingen. Uiteindelijk was er in 1945 een nieuwe regering en de rust was in Schellingen wedergekeerd.

De Postmoderne Tijd (1945 – heden)
Na 1945 ging de ontwikkeling van het land tot een moderne economie gestaag door, net als in veel Europese landen. Hier valt weinig aan op te merken. Wat wel bemerkenswaardig is, is dat Schellingen veel kerncentrales bouwde. Maar deze centrales werken niet op uranium, zoals de meeste kerncentrales, maar op een alternatieve brandstof: thorium (en ja, dat kan ook gebruikt worden voor kernenergie). Men heeft hiervoor gekozen omdat het land een grote voorraad thorium in de grond heeft. Bovendien is er in veel landen voor uranium gekozen omdat dit makkelijk kan worden omgezet in nucleaire wapens. Omdat Schellingen had geen behoefte aan nucleaire bewapening. Daarom werken alle kerncentrales in Schellingen op thorium. Naast kerncentrales gaat men in Schellingen ook voor groene energie, en op veel akkers zie je windmolens verrijzen en bepaalde boeren hebben hun land heringericht tot zonne-energie-boerderij. Dit laatste is big-business in Schellingen. Er valt een behoorlijke zakcent mee te verdienen, vooral vanwege de subsidie die de overheid geeft.

Tegenwoordig is Schellingen vooral een handelsland, maar het land draait nog steeds in de wereld mee in de handel in steenkool, bruinkool en bauxiet. Daarnaast kent Schellingen export in high-tech industrieproducten.

Groeten,
Maarten
Laatst gewijzigd door MandelSoft op di 31 mei 2011, 23:32, 5 keer totaal gewijzigd.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » wo 13 apr 2011, 20:41

Het Nagaskisme

Afbeelding
Symbool van het Nagaskisme, dat de heilige Nagaskische Drie-eenheid moet voorstellen.

Het Nagaskisme is een polytheïstische godsdienst waarvan de volgers van deze religie Nagasten heten, die hun geloof baseren op de wijsheden van de profeet Evarnes in de geschriften van de Bylmora. Nagasten zijn vooral te vinden in Schellingen, Imaginië en Kartjas. In Kartjas en Imaginië is het de meest dominante religie; in Schellingen is het de tweede grote religie van het land. In totaal kent het Nagaskisme 12½ miljoen aanhangers.

De legende
Het Nagaskisme ontstaan in de vierde Eeuw na Christus. In deze tijd leefde namelijk een wijze man, genaamd Evarnes. Hij was een zoon van een herder en woonde in de omgeving van Alfyna (het huidige Alphain). Zelf was Evarnes ook herder, doch was zijn wijsheid bijzonder. In zijn 23e levensjaar zou hij volgens de overlevering het licht hebben gezien en bericht gekregen van de Drie Goden: Aliste, God van het Licht (al het goede in de wereld), Semÿr, god van het Duister (al het slechte in de wereld) en Ustite, Godin van Gerechtigheid. Zij zouden Evarnes de Verlichting geven, en aan hem was het de nobele taak om dit kenbaar te maken aan de mensheid.

Uit historische gegevens blijkt dat Evarnes zijn eerste preek hield in Alfyna in het jaar 314 na Christus. De preek, die ook bekend staat onder de naam "het Eerste Woord aan de Wereld", trok veel bekijks. Evarnes sprak over wat hij wist en over zijn wijsheden. Ook kondigde hij de Zes Geboden aan:
 • Gij zult minstens driemaal daags bidden naar de Drie Goden.
 • Gij zult eenander niet dwingen om te geloven; Diegene zal zelf het licht moeten zien.*
 • Gij zult niet eenander doden, noch ernstig schaden.
 • Respecteer in eenieder voor wie hij of zij is, ook hen die Onwetend** zijn.
 • Gij zult eerlijk en oprecht zijn.
 • Gij zult uw naasten lief hebben.
* Deze regel maakt dwingen om te geloven en heilige oorlogen voor het Nagaskisme onrechtvaardig.
** Oude benaming voor ongelovigen

Daarnaast kwam Evarnes ook met de volgende punten:
 • Deugden zullen met andere deugden worden beantwoord, wandaden worden bestraft met onheil. Een soort Karma-systeem.
 • Man en vrouw zijn verschillend, doch zijn zij gelijkwaardig. Het nagaskisme heeft emancipatie altijd omarmt.
 • Bescheidenheid is een deugd. Hoogmoed en overschatting leidt vaak tot teleurstelling en verdriet.
Al snel kreeg Evarnes meer aanhangers. Zijn invloed werd steeds groter. Dit zag ook Heer Jondran van Alfyna. Hij bood Evarnes aan om raadsheer te worden. Evarnes accepteerde, en al snel kreeg het woord van Evarnes gehoor over het land van Alfyna en daarbuiten. Zijn woord werd door velen geprezen. Evarnes zou voor vele jaren Jondran's raadsheer blijven. Toen echter in 336 Jondran stierf, werd Evarnes weggestuurd door Jondran's zoon Pezran. Hij zou "te oud" zijn om als raadsheer te dienen. Evarnes accepteerde deze afwijzing en vertrok om verder de wereld te verkennen en zijn woord te verspreiden. Dit zou hij voor een groot deel van zijn leven nog doen. Maar hij werd op den duur oud voor reizen. In zijn laatste jaren liet hij zijn woord op papier zetten door een schrijver. Dit boek zou later bekend worden als de Bylmora. In de winter van 367 stierf Evarnes op 66-jarige leeftijd.

Nagaskisme van allerdag
In veel Schellingse steden vind men zogenaamde "nagesten", Nagastsche gebedshuizen. Een nagest heeft vaak een ronde koepelruimte, waar driemaal daags het gebed wordt gehouden naar één van de goden; de God van het Licht in de morgen, de God van de Wijsheid in de middag en de God van het Duister in de avond. De centrale koepelruimte heeft drie uitsteeksels ("kapellen", die draaisymetrisch zijn gebouwd. Deze drie kapellen zijn een representatie van de drie goden; elk gebed worden gedaan in de richting van de kapel van de God voor dat gebed. Elke kapel heeft een andere kleur vloer en een beltoren, elk met een bel van een andere grootte (en dus een andere toon). Traditioneel heeft de Kapel van het Licht gele/cremige tegels en een hoge bel; de Kapel van de wijsheid heeft blauwe tegels en een middel-hoge bel; de Kapel van het Duister heeft donkerrode tegels en een zwaar klinkende bel. Bovenop de koepel is een aparte toren met een klokkenspel. Van oudsher werd deze allen gebruikt bij de dagenraad en de zonsondergang van heilige feestdagen. Tegenwoordig dient de centrale toren ook als klokkentoren en speelt het klokkenspel om het uur of half uur. Deze traditie is van de protestantse kerken overgenomen. Op heilige feestdagen worden nu ook de bellen van de drie kapeltorens ingezet. Al met al hebben deze gebouwen een vrij grote aanwezigheid in steden.

In het dagelijks leven heeft het Nagaskisme tegenwoordig niet een enorme invloed. Het geloof kent maar weinig echt strenge geloofsregels. Ook schrijft het geloof geen bepaalde kleding voor (hoofdoekjes, keppeltjes, enz.). Wel is het gebruikelijk om driemaal daags te bidden, gebruikelijk bij het ontbijt, lunch en diner.

Er is geen centraal gezag bij het Nagaksisme, wel zijn er Visetläsere (lokale priesters). Het is de taak van een Visetläser om de gelovigen te begeleiden en hen inzicht in het geloof te geven door middel van stukken voorlezen uit de Bylmora. Tegenwoordig hebben Visetläser naast deze taak ook nog een andere baan om rond te komen, omdat Schellingen geen subsidie verstrekt aan religieuze instellingen. Visetläsere opereren vooral vanuit de nagest.

Nagaskisme en de Grote Vragen des Levens

Is er leven na de dood?
Het korte antwoord luidt "ja". Een uitgebreider antwoord geeft het volgende beeld:
 • Arvenner (de Hemel): het Rijk van Aliste. Hier mag je voor een onbepaalde tijd verblijven in het paradijs als je schulden ("negatief karma") zijn vereffend. Uiteraard als iemand een "positief karma" heeft, komt diegene direct hier. Als men genoeg heeft van deze plek, verlaat men Arvenner en gaat naar Gÿe
 • Illymister ("Hel-light" of de Onderwereld): het Rijk van Ustite. Deze plek is om je schuld te vereffenen. Het is geen paradijs als Arvenner, maar ook menselijker dan Morðitur. Hier zou men tot inkeer komen en een tijd verblijven. Maar je bent hier niet alleen; lotgenoten zijn hier ook en zelfs Ustite kan je persoonlijk spreken. Hierdoor kan men elkaar steunen en helpen om elkaars schuld te vereffenen. Wanneer iemand zijn schuld heeft vereffend, mag diegene naar Arvenner.
 • Morðitur (de Hel): het Rijk van Semyr. Deze plek is voor de verdorvenen der Aarde, voor hen die maar bar weinig goeds hebben gedaan. Deze plek zal hen straffen, variërend van eenzame opsluiting, gedwongen werken voor Semyr als slaaf van het Duister en als ergste straf het vernietigen van de ziel. De restanten ervan gaat naar Gye.
 • Gye (de Grote Ziel): Dit is een grote entiteit, bestaande uit een samenmengsel van vele zielen. "Oude" zielen worden hier verzameld en "nieuwe" zielen ontspringen hiervan. Het is net ietsje anders dan reïncarnatie, omdat deze "nieuwe" ziel bestaat uit delen van "oude" zielen. Het is eerder een soort recycling. De "nieuwe" zielen beginnen een nieuw leven en zo is de cirkel van het leven rond.
Waarom ben ik hier, wat is de zin van het leven?
Nagasten geloven dat hun doel op Aarde is om de wereld een betere plek te maken. Dit is vrij algemeen geformuleerd. Er wordt ook gezegd dat het zin van het leven voor eenieder anders is; men moet deze zin zelf vinden.
Laatst gewijzigd door MandelSoft op za 22 aug 2015, 20:25, 3 keer totaal gewijzigd.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [BRS] Historie

Bericht door sirdanilot » wo 13 apr 2011, 23:38

Ik wacht met spanning ! Wellicht zijn er in Burghteland ook groeperingen geweest, verwant aan de Ngasken. Het grote verschil is dat er in Burghteland ook Noormannen waren.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » do 14 apr 2011, 16:25

Weer verder geschreven aan het Nagaskisme. Het begint al een aardige religie te worden...
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » di 31 mei 2011, 23:36

Kleine wijziging​: Ngaskisme wordt Nagaskisme (en alle woorden daar aan gerelateerd worden ook gewijzigd). Dit is namelijk beter uit te spreken.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [BRS] Historie

Bericht door sirdanilot » di 31 mei 2011, 23:45

Ziet er heel interessant uit ! Ik lees het nu pas.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door Kaaiman » wo 01 jun 2011, 18:53

Jammer, ik vond die Ng-klank wel wat inheems/exotisch hebben.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » wo 01 jun 2011, 19:07

Ach, de wijziging komt doordat het Nagaskisch is beïnvloed door de Noorse invloeden uit het oosten. Dit leek mij beter en realistischer. Trouwens, van anderen heb ik gehoord dat ze die a al langer uitspraken, dus vandaar dat ik deze spelling ook lichtelijk heb aangepast.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [BRS] Historie

Bericht door sirdanilot » wo 01 jun 2011, 19:10

Spreek je het uit als de ng van hang of met een g-klank, trouwens? Want in dat tweede geval snap ik wel dat je er een a tussen zet, maar in dat eerste geval is het bepaald niet logisch. Verwar spelling nooit met uitspraak.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » wo 01 jun 2011, 19:29

Je spreekt beide letters apart uit, waarvan de laatste met een soort Engelse g-klank. Het is dus het tweede geval.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [BRS] Historie

Bericht door sirdanilot » do 02 jun 2011, 13:25

Oh op die manier, dan lijkt het me inderdaad wel logisch.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [BRS] Historie

Bericht door NovaHollandia » zo 03 jul 2011, 17:05

Leuk stuk om te lezen, over het Nagaskisme ! :)

Doet me eraan denken dat ook ik het Rationalisme meer weer eens een slinger moet geven...

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [BRS] Historie

Bericht door TBR » do 05 jan 2012, 13:05

Heeft Nazi-Duitsland nooit geprobeerd om Schellingen te annexeren (Hitler wou alle Duitsers in een rijk enzo)
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [BRS] Historie

Bericht door sirdanilot » do 05 jan 2012, 13:11

^^ Lijkt me nogal lastig gezien het feit dat Engeland er tussen ligt. Maar was er dan geen fascistische beweging in Schellingen? In Burghteland was die er wel (al werden de fascisten steeds meer als staatsvijanden gezien vanaf het moment dat Duitsland Nederland en België oftewel 'het moederland' bezette).

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » do 05 jan 2012, 13:50

^^ De facistische beweging was er wel, maar niet groot genoeg om in het parlement te komen. Een iets mildere variant, de nationalistische beweging, was veel populairder in de jaren 30, al was die stroming aan het eind van de regeringsperiode Hastern I (met de nationalistische partij National Allianz in de regering) niet minder omstreden.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [BRS] Historie

Bericht door TBR » do 05 jan 2012, 14:02

De geschiedenis van Schellingen is ook een beetje te mooi om waar te zijn. Er zijn geen bloedige conflicten geweest met de Nagaskiërs (terwijl de Europeese cultuur en religie toen er vooral een was van superioriteit en bekering), Pruisen liet Schellingen gewoon gaan na haar onafhankelijkheidsverklaring (het ambitieuze, militaire Pruisen van die tijd), de grootste misdaad van de nationalistische regering begin jaren '40 bestaat uit het aanleggen van een autosnelweg dwars door de stad, vrouwenstemrecht al in 1885,...
Er zijn soms dingen die wat ongeloofwaardig klinken, de menselijke geschiedenis is er jammer genoeg een van geweld en bloed.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » do 05 jan 2012, 15:09

^^ Misschien is de Schellingse geschiedenis een beetje te mooi om waar te zijn. De Schellingse geschiedenis is er eentje van conflicten zonder daadwerkelijke oorlog (meer een reeks Koude Oorlogen), want 'stille' conflicten en spanningen zijn er wel geweest. Zo staat Schellingen nog steeds met gespannen voet tegenover buurland Nova Hollandia, en is Schellingen zelf een onafhankelijkheidsstrijd aangegaan met Pruissen net als de Amerikanen tegen de Engelsen. Daarnaast zorgde het Nagaskisme voor dat de Schellingse mentaliteit vaak vooruitstrevender is dan in veel andere landen het geval is, in zowel goede zin als kwade zin...
HAFRABAisfun schreef:Er zijn geen bloedige conflicten geweest met de Nagaskiërs (terwijl de Europeese cultuur en religie toen er vooral een was van superioriteit en bekering)
Als de Nagaskiërs een minder geavanceerde beschaving hadden (zoals dat in veel van de kolonies wel het geval was), dan hadden de Pruisen wel met het leger eroverheen gewalsd. Echter waren de Nagaskiërs militair sterk genoeg om zich te verdedigen tegen Pruissen (zo hadden Nagaskiërs moeilijk in te nemen vestingsteden en ook wel aardig wat bewapening beschikbaar), genoeg om het Pruissische leger hun acties te heroverwegen. Om niet te veel manschappen te verliezen met deze relatief lage kans op overwinning, ging Pruissen over op plan B: onderhandelen. Dat werkte een stuk beter. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het gaan zoals het gaat. Ook dit lange quasi-vriendschappelijk contact zorgde ervoor dat tijdens de onafhankelijkheid van Schellingen beide volken samen daarvoor streden. Toch is voor een groot deel de Duitse taal als nationale taal overgenomen en vind je op veel plekken Lutherse kerken...
HAFRABAisfun schreef:.... de grootste misdaad van de nationalistische regering begin jaren '40 bestaat uit het aanleggen van een autosnelweg dwars door de stad...
Dat is niet de grootste misdaad, maar het was wel de druppel die de emmer deed overlopen. Er waren al meerdere omstreden maatregelen ingevoerd (zoals een avondklok om criminaliteit tegen te gaan) en de regeerperiode werd overschaduwd door corruptie, propaganda en grootheidswaanzin. Dat deze regering zomaar een groot deel van een historische stad kon slopen was voor veel mensen een teken dat de regering eigenlijk zomaar zijn gang kon gaan zonder ook maar te luisteren naar het volk. Op dit had een groot deel van het volk schoon genoeg van de "Quatsch" die de regering hen voorschotelde en een hevig volksprotest (à la de Arabische Lente) en een massale bestorming van het parlementsgebouw in 1941 bracht de regering Hastern I ten val...
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » wo 18 jan 2012, 00:16

De voorgeschiedenis van Schellingen: de Nagaskische Rijken

Voor de kolonisatie van Schellingen waren het de Nagaskiërs die de dienst uitmaakten in Schellingen. Zij waren de eerste bewoners van Schellingen en zijn eigenlijk nooit meer weggeweest. Het Nagaskische volk vindt zijn oorsprong in Scandinavië. Tijdens de laatste ijstijd trokken ze Borealië in en sindsdien hebben zij zich in het huidige Schellingen gevestigd.

Voor een aantal eeuwen leefden de Nagaskiers van jagen en verzamelen. Dit veranderde toen rond 7000 voor Christus landbouw zijn intrede deed. Dit zette een revolutie voort die zijn weerga alleen kende in Europa, Egypte en Oost-Azië. Doordat er met de landbouw relatief eenvoudig voedsel kon worden verbouwd, kon men zich uiteindelijk gaan focussen op andere taken: een vroeg-westerse beschaving was geboren. Langzaam maar zeker kwam er een complexe maatschappij op gang, met verschillende beroepen en daarbij behoorende goederen, een heuse economie, een hiërarchie, schrift en zelfs geld.

Rond 500 voor Christus waren deden eerste echte vorsten hun intree. Ze hadden relatief kleine stukken land waarover zij landheer waren; tussen deze landerijen lag voor het grootste deel land van vrije boeren en dorpen. Het duurde pas tot 800 na Christus voordat men zich beter ging organiseren tot echte koninkrijken. In die tijd was ook al het Nagaskisme al flink verspreid over Schellingen. Het eerste echte rijk was het Koninkrijk Alfynalan. Koning Jonderan VI tekende in 843 de Staatsverklaring van Alfynalan, waarin hij aanzet gaf aan andere vorstendommen hun bestaansrecht vast te leggen. In de daarop volgende decennia verklaarde het ene na het andere land zijn bestaan. Rond het jaar 1000 waren er in Schellingen 17 rijken die de dienst uitmaakten (kaart met landen en bestuurscentra):

Afbeelding

Van deze rijken is het priesterdom een aparte klasse. Dit is namelijk een rijk dat wordt bestuurd door hoge priesters van het Nagaskisme. Deze zouden zich uiteindelijk zichzelf kronen tot koning in de 12e eeuw (mede uit grootheidswaanzin). Een ander opvallend gebied is Nymolan (Niemandsland). Hier durfde zich een enkeling te vestigen; voor de rest had de natuur het voor het zeggen hier in dit bergachtige gebied.

Tussen de rijken heerste er complexe relaties, zowel goede als slechte. Het was ook niet verwonderlijk dat de rijken zo nu en dan de oorlog aan elkaar verklaarden. Vooral Alfynalan en Yutan gingen elkaar regelmatig met elkaar op de vuist. Ook vanuit de andere rijken buiten Schellingen was niet alles pais en vree: ook deze hadden regelmatig ruzie met de Nagaskische rijken. Zo moest Boninalan het gebied rond het huidige Barte afstaan aan de Noorlanders, en werd Stora Skögenlan teruggedreven naar de westzijde van Schwanau.

In 1498 kwam vanuit het koninkrijk Shillinalan van koning Misora II het initiatief om alle Nagaskische rijken te verenigen tot één groot rijk. Hiervoor was wel een strijdkracht nodig die groot genoeg was om alle rijken te veroveren als allianties niet gesloten konden worden. Stora Skögenlan, Bamsmunstra en Munstraskögi sloten zich vrijwel direct aan, later ook Varinza, Liten Syelrik en Alfyna. Deze periode wordt ook wel de Grote Eenheidsoorlog genoemd. Land na land werd veroverd in een vrij en zo bereikte Schellingen zijn huidige grootte (inclusief Imaginië). Het nieuwe rijk werd in 1551 omgedoopt tot Imperia avi Stora Nagaskskilan (Keizerrijk van Groot Nagaskenland). Zo'n nieuw rijk had de visie dat bij dit rijk een nieuw, waardig bestuurscentrum hoorde. En daarom werd er een nieuwe stad opgericht in 1560: Shillina-Sita (Schellingen-Stad). Als eerste werd er een groots fort gebouwd, om de nieuwe stad te kunnen verdedigen. Al snel trokken er mensen in de stad en groeide het als kool, mede doordat de stad aan het water ligt. Het oude centrum heeft nog lang standgehouden, maar deze is voor een groot deel afgebroken in de 18e en 19e eeuw. Het fort was er altijd gebleven, tot de grote brand in 1913 het gebouw in as legde en het stenen restant instabiel werd en afbrokkelde. In 1914 is dit oude gebouw dan ook tegen de vlakte gegaan; het viel niet meer te redden.

Toen de Pruissische kolonisten arriveerden, troffen ze een goed bewapend Nagaskilan aan die zich niet zomaar gewonnen gaf. Men is uiteindelijk overgegaan op een handelsverdrag, want men zag in dat men moeilijk stand kon houden tegen het Nagaskische leger. De rest is bij wijze van spreken geschiedenis.(van de koloniale tijd uiterraard)

Groeten,
Maarten
Laatst gewijzigd door MandelSoft op wo 22 feb 2012, 23:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [BRS] Historie

Bericht door TBR » wo 18 jan 2012, 13:46

heel mooi :d
De Orvatiërs die het eiland Balt bezetten waren waarschijnlijk Nagaskiërs
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Rob
Berichten: 322
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:47
Locatie: Trante [RZD]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door Rob » wo 18 jan 2012, 16:10

Wanneer is Imaginië ''afgescheiden'' en hoe ?

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [BRS] Historie

Bericht door TBR » wo 18 jan 2012, 16:39

Dat komt waarschijnlijk door de Nederlanders en hun kolonie in Imaginië
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » wo 18 jan 2012, 23:30

^^ Inderdaad. Tijdens het koloniseren begonnen de Nederlanders Imaginië te koloniseren, maar al snel werden ze de pas afgesneden door Pruissen; ze waren omsingeld. Echter vanwege de strategische positie (bij riviermondingen van grote rivieren, ideaal als havenlocatie) stuurde het thuisfront geld en manschappen om dit gebied te verdedigen, en zo kon Imaginië standhouden tegen Pruissen en daarom bestaat het nu nog überhaupt. In de loop der jaren zijn de relaties tussen de twee nieuwe landen verbeterd, al gebeurde dit vooral na de onafhankelijkheid van beide landen...
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door MandelSoft » di 31 jan 2012, 23:50

Het oude Nagaskische schrift (het lijkt mij sterk dat de oude Nagaskiërs het latijnse schrift gebruikten):

Afbeelding

Groeten,
Maarten
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [BRS] Historie

Bericht door Kaaiman » wo 01 feb 2012, 10:41

Leuk gedaan! :d
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [BRS] Historie

Bericht door Matt » wo 01 feb 2012, 11:41

Mooi gedaan! :d
Zit er een logica in de notering cijfers? De arabische cijfers representeren het aantal scherpe hoeken dacht ik.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten