[RBU] Algemeen

Republiek Burghteland

Moderator: sirdanilot

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

[RBU] Algemeen

Bericht door sirdanilot » zo 13 mar 2011, 19:54

Noot: Verdere informatie volgt spoedig

Officiële Naam:

Staots-Ghereformeerde Republiek Burghteland
République Politique Réformée de Bourgelande

Officiële Landcodes:

-BU
-RBU
Internet: .bu
Telefoon: +292

Officiële landstalen:

Burghtelands, Frans (in bepaalde gebieden)
Erkende minderheidstalen:
"Duutse Taolen"(verzamelnaam voor Schellings-Duits, Bürchtländer Platduutsch en Jiddisch); Moreghat-Creools; Oud-Noorlands

Inwoners:

Waarschijnlijk tussen de 20 en 30 miljoen (nog niet geheel bekend)

Hoofdstad: Nieuw-Vlissingen

Munteenheid:

Burghtelandse daolder (BUD, dl.)
Wisselkoers (27 aug. 2011): 1 BUD = 0,33 USD (=0,23 euro)

Munten: 0,20 dl. ; 0,50 dl. ; 1 dl. ; 2 dl. ; 5 dl. ; 10 dl.
Biljetten: 20 dl. ; 50 dl. ; 100 dl. ; 200 dl. ; 500 dl. ; 1000 dl.


Buurlanden:

Schellingen (west), Nova Hollandia (zuid), Antalmenië (noord), onbekend (noord)

Ambassades:

Antalmenië:
Dhr. ??
Liinboan 43
Nieuw Vlissingen (Centrum)

Schellingen:
Dhr. L. Neufert
Wildenburghertrekvoarte 143a
Nieuw Vlissingen (Centrum)

Benjiland:
mw.. V.Travenier
Kaosmarkte 34
Nieuw Vlissingen (Centrum)

Geschiedenis Burghteland
Spoiler: weergeven
Voorgeschiedenis
Over de allereerste inwoners van het continent Noorderland is maar weinig bekend. Waarschijnlijk betreft het een volk verwant aan Noord-Amerikaanse indianen of Inuit. In de afgelegen, bergachtige regio’s ten zuidoosten van Tegenkant leven wellicht nog nazaten van deze bevolkingsgroep, maar de taal en cultuur zijn allang verloren gegaan en hun afkomst is in onzekerheid gehuld.
In de vroege Middeleeuwen werd het Noorderland, en dus ook het huidige Burghteland, gekoloniseerd door Noormannen. Zij verspreidden ziekten en pleegden rooftochten en plunderingen onder de oorspronkelijke bevolking. Waarschijnlijk is de oorspronkelijke bevolking door hen uitgeroeid. De Noormannen leefden van de jacht, de visserij en de bosbouw. In het landschap zijn maar weinig overblijfselen te vinden, maar er zijn nog enkele plaatsen waar zij hun heidense goden aanbaden, die nu te herkennen zijn aan ruïnes en rotsinscripties.

Kolonisatie

Al in de late zestiende eeuw is het Noorderland ontdekt, en al gauw deden in West-Europa geruchten de ronde over het ‘Beloofde Land’; er zouden grazige, vruchtbare weiden zijn, een land van ‘melk en honing’, de bergen vol met ijzererts en goudaders. De eerste kolonisators waren Hollandse speculanten die uit waren op rijkdom; zij meerden aan nabij het huidige Calvijnstad in 1605. Zij werden echter terstond verjaagd door de Noormannen.
Een tweede, veel grotere kolonisatietocht bestond uit een groep protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden, Zeeland en enkele Franse Hugenoten. In 1612 meerden zij aan op de plaats waar zeven jaar daarvoor al Hollanders waren aangemeerd en stichtten Calvijnstad. In een grote veldslag werden de Noormannen met een overweldigende meerderheid verslagen; de technologie van de kolonisator was immers veel verder. Ten noorden van Calvijnstad stichtten zij een burcht bij Nieuw-Vlissingen en de Wildenburgh, waar de laatste grote strijd met de Noormannen geleverd werd. Het overzeese gewest Burghteland was een feit. Het bleef afhankelijk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

De uitbreiding van een nieuwe natie

De nieuwe staat, die nog maar een klein gebied omvatte, groeide tot aan 1650 niet echt. De steden Calvijnstad, Nieuw-Vlissingen en later ook Wildenburgh groeiden gestaag, maar hadden af en toe nog te kampen met aanvallen van de Noormannen. In het gebied vestigde zich in rap tempo de calvinistische religie, en vele kerken werden opgericht. Deze werden gebouwd naar sober, calvinistisch model. Enkele predikanten probeerden het calvinisme te brengen naar de heidense Noormannen, aanvankelijk met weinig succes, maar later steeds meer. Dit leidde tot een meer vreedzame houding tegenover de nieuwe kolonisator, en de laatste aanval van de Noormannen op Wildenburgh was in 1633. Handel en contact met de Noormannen groeide, en de Noormannen namen steeds meer de Europese cultuur over. Aangezien de meeste kolonisatoren Hollandstalig waren, was dit de voertaal in de nieuwe staat, daarnaast werden ook enkele Noord-Duitse dialecten gesproken. Het Frans werd geassocieerd met het katholicisme en de adellijke onderdrukking, dus ook onder kolonisatoren uit de Zuidelijke Nederlanden was deze taal taboe.
Na 1650 begon men met het verdelen van het land over de nieuwe bevolking. Hierbij breidde de staat Burghteland zich snel uit. De ‘wilde’ Noormannen werden steeds meer gekerstend. In 1651 werd een officieel verbod uitgevaardigd op het bezigen van ‘heidensche ende afghodische taelen’ als het Noorderlands, het Frans en vooral het Latijn. Dit stuitte, vooral onder Noormannen die niet vanaf het eerste uur met de immigranten in aanraking kwamen, op fel verzet, wat echter met harde hand de kop werd ingedrukt. De Noormannen gebruikten hun eigen taal vanaf dat moment alleen nog binnenshuis.
In het zuiden ontmoette Burghteland de grenzen van het wingewest Nova Hollandia. Aangezien beide afhankelijk waren van Nederland, ontstond er een levendige en bloeiende handelsrelatie. Burghteland was echter een overzees gewest, en niet alleen een wingewest. Pogingen van de Compagnie Nova Hollandia om geheel Burghteland erbij in te lijven, stuitten op groot verzet van de Burghtelandse bevolking, dat inmiddels ook een respectabel leger had opgericht. Een groot deel van de inkomsten vloeide nog altijd naar de Republiek, maar lang niet alles. Omstreeks het einde van de achttiende eeuw kwamen de grenzen ongeveer overeen met zoals die nu nog altijd zijn.

Britse Oorlogen

Na de Bataafse Revolutie in de Nederlanden (1795) begon er een steeds grotere roep naar onafhankelijkheid. Eerst was er echter een dreigender gevaar; na het innemen van diverse Hollandse koloniën als Guyana, Ceylon en de Kaapkolonie (Zuid-Afrika), zagen de Britten hun kans schoon en vielen Burghteland aan. In samenwerking met het leger van Nova Hollandia wist men de Britse legermacht echter buiten te houden; zij wisten immers, dat als Burghteland zou worden ingenomen, zij de volgende zouden zijn. Dit wordt in de Burghtelandse geschiedenis de Eerste Britse Oorlog genoemd. Dit zou de laatste samenwerking van Nova Hollandia met Burghteland zijn.
Toen de Britten in 1805 weer aanvielen, sloten zij een pact met Nova Hollandia; zij zouden dit wingewest ongemoeid laten, als ze medewerking zouden verlenen aan de oorlog tegen Burghteland. Aldus geschiedde en geheel oostelijk Burghteland, het economische hart van de kolonie, werd terstond bezet. Het moederland in de Lage Landen had nog altijd niet de macht om hier iets tegen te doen, Burghteland werd bezet. Onder het Engelse juk veranderde er echter weinig; het Engels werd, tevergeefs, ingevoerd als officiële taal, er werden enkele anglicaanse kerken gesticht, maar verder bleef alles bij het oude. Wel ontstond onder de bevolking een grote haat tegen de ‘Verraders’, zoals de inwoners van Nova Hollandia werden genoemd. Dit is de Tweede Engelse Oorlog. Economisch was dit een bar slechte tijd; een groot deel van de rijkdommen vloeiden naar het Britse koningshuis.
In de Nederlanden veranderde de tijd echter; Lodewijk Napoleon was de Hollanders goedgezind, en de roep tot bevrijding van Burghteland werd steeds luider. De Britse inval in Walcheren (1809) was de directe aanleiding om een expeditie op te starten voor het bevrijden van Burghteland, de Derde Engelse Oorlog. Nova Hollandia hield zich afzijdig hiervan. Deze oorlog sleepte jaren en jaren voort, maar uiteindelijk werd Burghteland in 1816 ontzet. Het werd een volledige kolonie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Industrialisatie in de nieuwe kolonie

De industrialisatie van Burghteland liep ongeveer gelijk met die in de zuidelijke Nederlanden. In het gebergte ten zuiden van Tegenkant werd ijzererts en steenkool gewonnen, en men begon met het aanleggen van een uitgebreid spoorwegennetwerk. Kennis hiervan kwam van grote industriemagnaten uit Maastricht en Luik, die brood zagen in de Burghtelandse delfstoffen. In deze periode werd ook een democratische regering, op basis van de Trias Politica, ingevoerd. De koning van de Nederlanden bleef het staatshoofd. Na jaren van verval bloeide de economie op. Perioden van meer confessionele en meer liberale kabinetten volgden elkaar op; het Frans werd niet langer verboden (waarschijnlijk door lobby van de Luikse industriemagnaten), waardoor er meer immigranten vanuit Frankrijk en Wallonië aankwamen, maar er begon een ware inquisitie tegen de heidense godsdienst van de Noormannen, die overigens nog maar door weinigen beoefend werd. In 1826 werd Burghteland uitgeroepen tot een ‘geheel Christelijcke staet’. Wat daarvan waar is, is natuurlijk nog maar de vraag. Naast de economische macht groeide ook de militaire macht, en een nieuw sentiment naar onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheid

Toen België in 1830 onafhankelijk werd, groeide het onafhankelijkheidssentiment in Burghteland exponentieel; het was bewezen dat het mogelijk was om zich af te scheiden van het machtige Holland. In het nabij gelegen Nova Hollandia had Holland de touwtjes echter nog strak in handen. Dit zorgde dat het uitroepen van de Soevereine Republiek Burghteland in 1831 maar weinig effect had; binnen enkele dagen stond er een leger aan de poorten van Calvijnstad. De claim werd daarom terstond ingetrokken.
Men probeerde het hierna over een andere boeg te gooien; door middel van economische voordelen probeerde men Engelse steun te winnen. Daarnaast werd in het noorden van het land een provincie opgericht waarin het eens zo verafschuwde Frans een tweede officiële taal werd; hier vestigden zich zeer veel Franse en Waalse immigranten, alsmede protestanten uit Zwitserland. Het katholicisme werd hier oogluikend toegestaan, zolang de kerken er maar niet te ‘decadent, onzedelijk en paaps’ uitzagen. Dit zorgde voor de stichting van de industriestad St. Jules, en een enorme groei van ’s-Heerenburcht; een korte tijd was dit de grootste stad van het land. Hiermee wist men, door middel van achterkamertjespolitiek, internationale steun te winnen van Frankrijk en het nieuwe koninkrijk België. Op 25 juni 1862 werd de Staats-Gereformeerde Republiek Burghteland uitgeroepen als zelfstandige staat, en onmiddellijk erkend door de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, Frankrijk en België. Kort daarop volgden ook erkenningen van andere landen, zoals Pruisen en de Scandinavische landen. De koning der Nederlanden werd officieel afgezet als staatshoofd. Vanuit het wingewest Nova Hollandia begon Nederland een Onafhankelijkheidsoorlog; onder internationale druk werd deze echter onhoudbaar, aangezien vele landen met sancties dreigden. Op deze manier werd Burghteland op relatief vreedzame wijze onafhankelijk; tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog zijn er geen steden volledig vernield. Wel was er zware schade aan de infrastructuur in het zuiden van het land en vielen er vele burgerslachtoffers bij een aanval op Moreghat. Door de economische bloei werd de schade spoedig hersteld. Deze onafhankelijkheid was een directe aanleiding voor Nederland om de touwtjes in Nova Hollandia nog strakker te houden; in 1865 werd het immers een volledige kolonie. Toch kon enkele decennia later hetzelfde lot niet voorkomen worden in dit wingewest.

De groei van een nieuwe staat

In 1862 was er een voorlopige regering aangesteld. In 1863 vonden de eerste verkiezingen plaats. Het APV (Alghemeen Protestants Verbond) en de LP (Liberaele Partij) vormden de allereerste regering. Er werd een nieuwe grondwet opgesteld, waarin het Christelijk geloof op de eerste plaats werd gezet, maar er wel godsdienstvrijheid voor andere geloven werd vastgesteld. De godsdienst van elk persoon moest een ‘geheimenis voor eenieder’ blijven, wat wil zeggen dat deze niet mocht worden geregistreerd op het paspoort om eventuele verdrukking of vervolging te voorkomen. De archieven van de Gereformeerde, Anglicaanse en Katholieke kerken zijn daarom tot op de dag van vandaag niet openbaar in Burghteland.
Niet heel lang na de oorlog kwam de handel met Nova Hollandia en Nederland zelf wederom op gang. Het inmiddels ver geïndustrialiseerde Burghteland werd een belangrijke speler op de internationale markt. Het spoor-, water- en landwegennetwerk werd almaar groter.
In 1890 werd Nova Hollandia zonder veel slag of stoot onafhankelijk. Aanvankelijk wilde Burghteland de onafhankelijkheid niet erkennen, maar deed dit na relatief korte tijd toch, onder internationale druk. In de jaren die hierop volgden, versterkte de roep naar ‘vergelding der verraders’ zich; in het begin van de negentiende eeuw hadden de inwoners van Nova Hollandia de Engelsen immers geholpen met het bezetten van Burghteland. De aanvankelijk opgebloeide handel met de nieuwe, zelfstandige republiek werd stilgezet, en er kwam in 1893 een maritieme blokkade. De opkomst van het rationalisme in Nova Hollandia, wat door de Burghtelanders als een ‘heidensche afghoderij’ werd gezien, gooide alleen maar olie op het vuur.

De Nieuw-Hollandse oorlog

Door een ogenschijnlijk stom toeval werd in 1895 de oorlog verklaard; een schip, onder de vlag van Nova Hollandia, ramde een Burghtelands handelsschip dat voor de kust van Nova Hollandia voer, op weg naar Schellingen, waarop het schip zonk. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk of dit een bewuste actie is geweest of niet.
Er rukte onmiddellijk een leger op, dat het land van Draackenstaete innam. Draackenstaete werd de hoofdstad van de nieuwe provincie Draackenlande. Het Burghtelandse leger rukte nog verder op; tot ten oosten van Paerelsteyn, en in het zuiden van het land werd een klein stuk nabij Graefsmonde ingenomen. Het beleg van Graefsmonde duurde echter kort, en deze stad werd na korte tijd ontzet. De macht in Draackenlande bleef echter enkele jaren, er werd zelfs een begin gemaakt met de aanleg van een spoorweg. In Draackenlande werden vele protestantse kerken gesticht, en men probeerde met harde hand de bevolking te assimileren.
In 1898 werd Paerelsteyn aangevallen, waarbij vele burgerslachtoffers vielen. Een groot deel van de stad lag in puin. Met de schrikbeelden van dit bloedbad begon echter de internationale afschuw van deze oorlog toe te nemen. In 1899 werden verscheidene internationale sancties opgelegd aan Burghteland, en zelfs gedreigd met militaire interventie. Groot-Brittannië stond op het punt de oorlog te verklaren. Daarnaast was het verkiezingstijd in Burghteland, en de bevolking begon de dienstplicht en de vele militaire slachtoffers aan Burghtelandse zijde beu te raken. Hierop besloot de regering een vredesvoorstel te maken, waarin alleen het Drakenland bij Burghteland zou worden gevoegd; Paerelsteyn en het gebied bij Graefsmonde zouden worden teruggegeven. Nova Hollandia accepteerde dit echter niet, en stuurde, samen met een verzameld leger uit verschillende landen, een legermacht naar Westerdamme. Om te voorkomen dat deze stad zou worden aangevallen, besloot Burghteland op 23 november 1899 daarom te capituleren. De oorspronkelijke grenzen van voor de oorlog werden hersteld, en een douanevrije spoor- en wegverbinding dwars door het mooie Ajalendal werden in het verdrag toegezegd, om een verbinding tussen Draackenstaete en Gravenheuvel te realiseren.

Nog te schrijven:

Economische heropleving: 1900-1929
Tijden van crisis en het nationalisme: 1929-1940
Tweede Wereldoorlog en verder: 1940-heden

Kaart

In deze rubriek zal ik steeds de verdere voortgang van de kaart posten. Ik heb hem gemaakt in photoshop, maar ga hem waarschijnlijk een keer overdoen in een vector-based programma, zoals Inkscape. Wegnummers en de meeste plaatsnamen staan er nog niet op. De meest recente kaart staat altijd bovenaan.

Versie 1.c
https://picasaweb.google.com/1045926811 ... 2120748994
Versie1.b
https://picasaweb.google.com/1045926811 ... 3213504194

Versie 1.a
https://picasaweb.google.com/1045926811 ... 3647695650
Laatst gewijzigd door sirdanilot op za 27 aug 2011, 12:52, 5 keer totaal gewijzigd.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU]Republiek Burghteland

Bericht door MandelSoft » zo 13 mar 2011, 20:01

Ik zou per direct overgaan op InkScape. Het voordeel van vectorkaarten is dat je bepaalde dingen kan wijzigen zonder dat het onderliggende deel wordt verpest.

Voor de rest ziet de kaart er prima uit. Ik zou misschien een parrallelroute van de grensovergang van de B22 voor te stellen, een verlenging van de A2.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » zo 13 mar 2011, 20:10

^^ Er komt inderdaad een snelweg naar Schellingen, nabij de huidige, enige grensovergang. Overigens is de weg die daar nu naar toe loopt wel grotendeels 100 per uur, en op de dubbelbaans stuken (1x2 alternerende weg) zelfs 120 op de inhaalstrook, dus zeer veel haast is er nog niet. De verbindingen met Nova Hollandia worden een groter probleem, niet in de minste plaats door een nogal turbulente geschiedenis.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door NovaHollandia » zo 13 mar 2011, 23:45

Met alle respect, maar je moet je kaart wel aanpassen aan de reeds bestaande landen.
Zo heb ik alle grensovergangen die Schellingen al had ingetekend voor snelwegen en spoorwegen 1:1 overgenomen en het (spoor-)wegennet van RNH netjes op laten aansluiten.
Alleen voor een directe verbinding Nieuw Swoll-Planckendael-Schellingen-stadt op Schellings grondgebied heb ik een verzoek gedaan.

Op jouw kaart zie ik dat de Schellingse A9 uitkomt in Burghteland. Dat is niet juist, die weg sluit aan op weg 21 van Nova Hollandia naar Noorland. De grens is niet helemaal correct gelegd dus, zie het rode rondje op onderstaande afbeelding. Bij Noorland sluit weg 21 aan op weg 10, die daar de grens over gaat. Echter aan de andere kant van de grens zie ik geen weg. Dat kan niet, het is immers een bestaande situatie.

Hetzelfde geldt voor de wegen 8, 22, 3, 23, 15 en 17.
Van de twee snelwegen die je in het zuiden van je land de grens over laat gaan, sluit de noordelijke niet aan op weg 2.
Alleen de zuidelijke snelweg lijkt goed aan te sluiten op weg 5.

Ik ga ervan uit dat je op de een of andere manier gaat voorzien in wegverbindingen vanaf de bestaande grensovergangen verder landinwaarts zodat de wegennetten op die plaats verknoopt zijn. Mocht je zelf een nieuwe verbinding willen op grondgebied van RNH, dan zou ik het graag zien dat je daarvoor een verzoek neerlegt zoals ik dat zelf ook bij Schellingen heb gedaan inzake de B58.

Tenslotte neem ik aan dat als je een kaart presenteert met spoorwegen erin deze wel zullen aansluiten...

Afbeelding

Oh ja, nog wat. Het meest zuidelijke puntje van Burghteland ligt op dezelfde hoogte als Nieuw=Swoll. In jouw tekening echter veel noordelijker, dat klopt dus niet.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » ma 14 mar 2011, 00:54

Het wegennet moet inderdaad wat worden aangepast.

Grensovergang weg 5: Deze is goed en zal een vrij belangrijke grensovergang worden.
Grensovergang weg 2: Dit is maar een detail, zal ik aanpassen.
Grensovergang weg 17: Snelweg 17 sluit aan op de autoweg richting Meulnof.
Grensovergangen weg 19: Zijn geregeld d.m.v. een transitroute
Grensovergang weg 15: Er komt een rondweg rondom 's-Heerenvesting.
Grensovergang weg 23: Deze weg loopt in zeer bergachtig, dunbevolkt gebied. Er light voorlopig een autoweg die aansluit op de snelweg naar Mulder. Uiteindelijk moet dit allemaal snelweg worden; dit is echter erg duur.
Grensovergang weg 3: sluit aan op de autoweg die langs de grens loopt. Een snelwegverbinding wordt hier niet haalbaar geacht.
Grensovergang weg 10: Zal aansluiten op de bestaande snelweg in Burghteland.
Grensovergang 8: Voor het realiseren van een snelwegverbinding valt wel wat te zeggen. Voorlopig ligt er een autoweg.
Grensovergang 22: Hier wordt geen snelweg haalbaar geacht.

Dus, grensovergangen die goed zullen aansluiten: 5, 2, 17, 19, 15, 10. Grensovergangen die in procedure liggen: 23, 8. Grensovergangen die niet goed aansluiten: 22, 3.

Van onze kant zullen wij een grensovergang realiseren nabij Westerdamme, richting Gravenbosch, aansluitende op snelweg 17.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » wo 16 mar 2011, 23:38

Wegenplannen

Eerst zullen de wegenplannen zich vooral focussen op de nog ontbrekende internationale en interregionale verbindingen. Later zullen er zaken in het stedelijke wegennet worden opgelost, want zeker in de allergrootste steden komen nog regelmatig files voor.

Later zullen er ook allerhande kaartjes, situatieschetsen e.d. komen.
Spoiler: weergeven
Grensovergang Jakkerbroek (BRS, A7-A20-B22) - Teghenkant
Een zeer lang tracé dwars door leeg gebied, dat deel uit zou kunnen maken van een belangrijke internationale route. Er wordt gedacht aan een tolweg. Dit project geeft de zeer rurale regio een impuls. Momenteel zijn er problemen met de financiering; er zou te weinig verkeer gaan rijden om de tolweg rendabel te maken, en van het rijk is niet genoeg geld te verwachten.

Grensovergang Sionsberghe (RNH weg 22) - Nieuweputn
Van deze snelweg is alleen nog de rondweg rond het gehuchtje Sionsberghe gerealiseerd. Even verderop stop de snelweg midden in het niets en gaat over in een bochtige enkelbaans weg. De weg staat echter nauwelijks op de politieke agenda.

Grensovergang 's-Oordeelsdal (RNH weg 3) - Teghenkant
Doorheen de Ghroote Berghen lopen nog altijd geen goede wegen. Gedacht wordt aan een tracé met tunnels, om de vele haarspeldbochten in de huidige route te omzeilen, richting Teghenkant. Ook de route naar Nieuweputn zou kunnen worden geoptimaliseerd, dit is iets goedkoper maar ook wat minder noodzakelijk. Financiering is het grote probleem, en er wordt gedacht aan een tolweg.

Grensovergang Beestepoorte (RNH weg 23) - Wouderende
Door de Drakenberghen loopt nu een autoweg, die op veel plaatsen klimstroken heeft en dus 1+2 alternerend. Deze weg zou kunnen worden omgebouwd tot snelweg. Er zijn wel enkele obstakels, zoals enkele enkelbaans tunnels in het tracé. De financiering is in principe rond en de ombouw wordt gepland voor 2013. Waarschijnlijk komt er één tolpoort, nabij de grens, om de Beestepoortertunnel (een lange tunnel door de Beestepoortsebergh) te financieren.

Westerdamme - Moreghat
De aanleg van het ontbrekende stuk snelweg, en het verwijderen van verkeerslichten in het 2x2 deel.

Westerdamme - RNH weg 17
Aanleg van een grensovergang, met een korte verbindingsweg.

Westerdamme RING
Aanleg van een ring rond Westerdamme, en de ombouw van het huidige deel met verkeerslichten. Een andere optie is om het huidige tracé te verplaatsen van de oostelijke randweg, aangezien deze vlak langs bebouwing loopt en zelfs enkele aanpalende erven heeft. Ook moet de streek ten westen van Westerdamme beter bereikbaar worden.

Meulnof RING
Aanleg van een ring rond Meulnof, en completering van de kustroute naar het zuiden (2x2 expressweg)

Teghenkant oplossen verkeersproblemen
Deze stad van 1.324.000 inwoners heeft slechts twee stadsbruggen over de rivier de Kante. Één ervan heeft ook nog eens geen middenberm (1x4) en is daarom levensgevaarlijk; de A-status eindigt vlak vóór de brug. Bovendien is vanuit veel delen van de stad de RING niet goed bereikbaar wegens een slecht OWN. De expressweg naar Vliegveld Putevelde (Teghenkant Int. Airport) is een ware nachtmerrie qua verkeersveiligheid en congestie.

's-Heernburg RING
Er loopt nu een snelweg dwars door het centrum van de stad. Gedacht wordt aan ondertunneling of omlegging.

Mulder/Mulderoeve RING
Verbeteren van de verbinding Vliegveld Mulderveld (Mulder Int. Airport), en de completering van de RING rond Mulder/Mulderhoeve. Dit moet de expressweg dwars door het centrum ontlasten. Ook in het zuiden van de stad loopt er een weg door dichtbebouwd gebied, wat onwenselijk wordt geacht.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » ma 21 mar 2011, 16:20

Wegtypen in Burghteland

In Burghteland zijn er verschillende wegtypes. Voor het ontwerp van verschillende typen wegen gelden verschillende eisen. De nummering loopt altijd zo lang mogelijk door; indien een A-weg verandert in een B-weg, blijft het nummer gelijk. Alle overige wegen hebben een wegnummer zonder prefix.

Autosnelweg (autosnelwegh), A-nummering


Minimumontwerpeisen:

Autowegstatus (motorwegh), om langzaamverkeer te weren
Minstens twee rijstroken per richting, rijstroken minstens 3.20m
Beveiligde middenberm
Pechstrook*: minstens 2.75m
Redresseerstrook: min. 0.20m
Geen gelijkvloerse kruispunten**
Geen erfaansluitingen, spoorwegovergangen of overpaden
Lengte van minstens 2 km, óf aangesloten op rest A-wegennet, óf een aparte aansluiting met afritnummer in de weg zelf.***

*Langdurige ontbreking (>1 km) heeft een verlaging van maximumsnelheid tot gevolg. Mag wel op korte stukken ontbreken (bv. kunstwerken)
**Uitgezonderd toeritdoseerlichten. Rotondes of verkeerslichten komen incidenteel voor op knooppunten; zo lang deze gewoon gelden onder de motorweghrestricties, maakt dat niet uit voor de classificatie.
***Zeer korte stukjes snelweg die niet aan deze eisen voldoen, krijgen geen eigen A-nummer.

Standaardontwerp


Ontwerpsnelheid 140 km/u
Rijstrookbreedte 3.75m
Buiten de bebouwde kom vaak een brede middenberm met begroeiing. In stedelijk gebied vaak vangrails of betonnen afscheidingen.
Pechstrook: 3.00m
Redresseerstrook: 0.45m
Geen gelijkvloerse kruispunten, knooppunten ongelijkvloers, geen beweegbare bruggen

Doorgaande wegen (oaftwegh), B-nummering

Minimumontwerpeisen:
Autowegstatus (motorwegh), om langzaamverkeer te weren**
Minstens 2 km tussen kruispunten
Geen erfaansluitingen of overpaden*
Rijstrookbreedte: minstens 3.10 m
Redresseerstrook: min. 0.15m
Geen pechstrook noodzakelijk, wel redresseerstrook aan de rechterkant

* Kleine in- en uitvoegers (right-in, right-out) komen wel voor; men kan keren bij het volgende kruispunt of de volgende aansluiting.
** In dunbevolkte gebieden komen ook hoofdwegen zonder motorweghstatus voor, waar 100 per uur kan worden gereden en waar landbouwverkeer is toegestaan. Op deze wegen zijn veel passeerhavens te vinden voor het langzaamverkeer.

Standaardontwerp:

Ontwerpsnelheid 120 km/u
Bij 2x2 wegen een beveiligde middenberm.
Rijstrookbreedte: 3.50m
Redresseerstrook: 0.40m
Halve pechstrook van ongeveer 1.5m breed
Minstens 5 km tussen kruispunten. Alleen kruispunten met belangrijke wegen, andere wegen kruisen door middel van viaducten. Vaak ook met ongelijkvloerse kruisingen.
Op 1x2 wegen is inhalen toegestaan, maar alleen op lange, rechte stukken.

80 per uur wegen, nummering zonder prefix


Minimumontwerpeisen:

Rijstrookbreedte: minstens 3.00m
Beperkte hoeveelheid erfaansluitingen en overpaden

Standaardontwerp:

Ontwerpsnelheid 80 km/u
Rijstrookbreedte: 3.30m
Vaak voorzien van parallelwegen en vrijliggende fietspaden, af en toe een erfaansluiting of overpad. Op langere routes zijn er passeerhavens om langzaamverkeer in te halen.
Inhaalverboden op onoverzichtelijke stukken en bij bochten, op langere rechte stukken is inhalen toegestaan

Doorgaande stadswegen (stadswegh)
Minimumontwerpeisen:

-Geen voetgangers, ruiters of fietsers toegestaan
-Rijstrookbreedte: minstens 3.00m
-Beperkte hoeveelheid erfaansluitingen en overpaden

Standaardontwerp:

-Motorweghstatus
-Meestal minstens 2x2
-Ontwerpsnelheid +-90 km/u (bibeko is de Vmax meestal 70)
-Rijstrookbreedte 3:30 m
-Geen erfaansluitingen, overpaden alleen bij kruispunten
-Alleen beveiligde kruispunten

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » ma 21 mar 2011, 17:04

Maximumsnelheden, verkeersborden, verkeersregels, bewegwijzering

Voorlopig alleen nog de maximumsnelheden


Standaardmaximumsnelheden

Tenzij anders aangegeven, geldt de volgende maximumsnelheid.

Buiten de bebouwde kom

Twee rijstroken per rijrichting, verhard: 120 km/u, Vmin 90 km/u
Andere verharde wegen (met bord 'MOTORWEGH'): 100 km/u, Vmin 70 km/u
Andere verharde wegen (zonder bord 'MOTORWEGH'): 80 km/u
Wegen met losse verharding, zonder verharding of ZONE-60: 60 km/u

Binnen de bebouwde kom

Twee rijstroken per rijrichting, verhard: 70 km/u
Andere verharde wegen (met bord 'MOTORWEGH'): 70 km/u
Andere verharde wegen (zonder bord 'MOTORWEGH'): 50 km/u
Wegen met losse verharding, zonder verharding, straatstenen/klinkers, woonerven of ZONE-30: 30 km/u

Maximumsnelheid is in principe onafhankelijk van de wegcategorie (A, B of secundair). Wel gelden voor de wegontwerper enkele maxima:
A-wegen: max. 140 km/u, min. 100 km/u (uitgezonderd dynamische snelheid)
B-wegen: max. 120 km/u op 2x2 wegen, max. 100 km/u op 1x2 wegen (behalve op 1x2 wegen op de inhaalstrook). Min. 80 km/u. (uitgezonderd dynamische snelheid)
Algemeen principe: de maximumsnelheid moet veilig, redelijk en goed voor de doorstroming zijn
Laatst gewijzigd door sirdanilot op ma 28 mar 2011, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » ma 28 mar 2011, 12:07

Even een kleine update:

Er wordt momenteel een nieuwe kaart van Burghteland gemaakt, in SVG-formaat. Deze sluit aan op de grote kaart van RNH en BRS, waardoor alles wel zal kloppen. In principe verandert er weinig aan Burghteland zelf, behalve dat het nu ook aan het meer ten noorden van Schellingen grenst. Dit betekent een extra grensovergang met Schellingen, nl. de A7. Verder komen er niet echt grote steden bij.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door MandelSoft » ma 28 mar 2011, 12:14

Ik ben benieuwd naar de nieuwe kaart ;)
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » za 02 apr 2011, 16:29

De nieuwe kaart vordert gestaag. De voornaamste verandering is een nieuwe grote stad aangrenzend aan het Bartensmeer (Barte). Verder blijft alles ongeveer het zelfde als op de oude kaart.

Op deze kaart staan nog niet alle wegen (alleen enkele A-wegen) en nog geen plaatsnamen.

edit: uploaden dúúrt lang...

edit: hotkkjld;lk, dan maar op Picasa uploaden

EDIT: GELUKT ! http://imgur.com/TOPBh
Laatst gewijzigd door sirdanilot op za 02 apr 2011, 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.

JeroenF1
Berichten: 167
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 12:08
Locatie: Bakenberg ;)
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door JeroenF1 » za 02 apr 2011, 16:53

Ik ben benieuwd! ;)
[LST] Republik Lichtenberg / Repubblica di Laosta.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » za 02 apr 2011, 16:55

Ik ben erachter dat je ze moet omzetten naar .jpeg, anders zijn de bestanden véél te groot om te uploaden.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » ma 04 apr 2011, 20:34

Kaart, met de belangrijkste plaatsnamen (en sommige kleinere). Het is echt erg moeilijk om fatsoenlijke plaatsnamen te verzinnen...

http://imgur.com/5Uxz0

weet iemand hoe ik de letters wat groter krijg?

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door MandelSoft » di 05 apr 2011, 00:13

Is het misschien niet een optie om alles groter te exporteren? (dus op een groter formaat? 135dpi ofzo?
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » do 07 apr 2011, 01:57

Aanschouw het Egseplein. Dit knooppunt ligt bij de voorstad Eg (bij Mulder), en verbindt de A1, A24 en A23. Het knooppunt heeft maar liefst 5 takken (7 indien de aansluiting Eg-Zuiderkwartier wordt meegerekend). Het kent kruisingen op 4 niveaus en een rotonde.

Tot 1974 lag hier alleen de rotonde, die er tot op de dag van vandaag ligt. In 1974 werd er even ten zuiden van de rotonde een klaverblad opengesteld. De parallelbanen van dit klaverblad vanuit het zuiden kwamen uit op de rotonde, wat steeds meer verkeersoverlast veroorzaakte. Met het completeren van de RING Mulder (A04, tegenwoordig heet dit stukje weg A1) kwam er een vijfde tak bij het knooppunt, waardoor men besloot het knooppunt om te bouwen tot een kruispunt op 4 niveaus. Lokaal en interlokaal verkeer zijn grotendeels gescheiden, helaas komt verkeer van de A24 naar Mulder-Centrum (A23) nog altijd over de rotonde. Gedacht wordt aan een tunnel onder het kruispunt, of een extra fly-over.

De gestippelde wegen zijn gepland/geprojecteerd. Op het eerste gezicht lijkt de nummering onlogisch; de A24 had door kunnen lopen over de huidige A1, de A1 over de A101 en de A04 over de huidige A1. Gedeeltelijk was dit vroeger ook zo; de zuidelijke randweg A1 bestond nog niet, en verkeer ging dwars door de stad over wat nu de A101 is. Deze weg is slechts 2x3 met zeer krappe aansluitingen en zonder vluchtstroken. Om overlast te verminderen, wordt doorgaand verkeer over de A1 gestuurd.
Verder komt de A401 niet op de bewegwijzering voor; vanuit het zuiden is dit A11/A201, vanuit het noorden is dit A04.
Afbeelding
Spoiler: weergeven
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door MandelSoft » do 07 apr 2011, 12:41

Even wat kritiek:
- Je redresseerstroken zijn erg smal. Ikzelf heb 0,75m genomen.
- Voor het OWN heb je de verkeerde textures toegepast voor de redresseerstroken en de rijstroken.
- Sommige uitvoegstroken zijn wat kort.
- Je wegen zijn wel erg breed qua rijstroken.
- Op sommige plekken heb je de parking density niet op 0 staan
- De bochten zijn soms niet lekker. Ik gebruik meestal de road tangent tool om dit aan te passen.

Misschien ga ik zelf een versie ervan maken...

Het is wel een gewaagd en uitdagend ontwerp! :d
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » do 07 apr 2011, 14:10

Ah, parking density! Zo los je die stilstaande auto's dus op !

De texture voor het enkelbaans weggetje dat aansluit op de rotonde is inderdaad niet goed. Ik ga het knooppunt nog eventjes aanpassen. Dankjewel voor je suggesties!

Breed qua rijstroken: Je moet eraan denken dat dit een agglomeratie is met zo'n 3 miljoen inwoners. De A1 is 2+4+4+2 rijstroken breed, de A23 in het zuiden een stukje 2x3 (wat al na enkele afritten 2x2 wordt) en in het noorden 2x2, de A24 is een stukje 2x3 maar wordt ook al gauw 2x2. Zulke zeer brede wegen komen alleen voor nabij steden. Bij dit knooppunt is de A1 op zijn breedst met 18 rijstroken (inclusief in/uitvoegers). Op zich nauwelijks meer dan pak 'em beet de A16 bij Rotterdam.

In Burghteland denkt men een beetje Amerikaans qua wegen; als er geld voorhanden is, bouwt men een weg zo breed mogelijk, maar er zijn nogal wat snelwegen die niet voltooid zijn wegens geldgebrek. Voor de A1 was destijds zeer veel politiek draagvlak, omdat de A101 (voormalige A1) dwars door de stad verschrikkelijk veel overlast veroorzaakte. Men probeert nu zo veel mogelijk het verkeer van de A101 naar de A1 te krijgen. Op de A101 mag nu, d.m.v. dynamische snelheidsborden, voor het grootste deel van de dag slechts 80 per uur gereden worden (op de A1 vaak 120), alle bewegwijzering wijst in koeieletters naar de A1 voor doorgaand verkeer en er zijn plannen om een tolpoort neer te zetten op de A101.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » do 07 apr 2011, 15:34

Nieuwe brughe veur verkeer op't Egseplein gheopend! schreef:Het Egseplein is nu vervolledigd met een gloednieuw verkeersviaduct. Verkeer vanaf de A24 naar Mulder-Centrum hoeft niet langer te wachten voor de rotonde bij Eg. De oude lus naar de rotonde toe blijft in gebruik voor lokaal verkeer. De brug kostte [omgerekend 40 miljoen euro].
Het nieuwe viaduct zit op het derde niveau van het Egseplein. De adviessnelheid bedraagt 70 km/u. Indien u vanaf de A24 komt, houdt u zo links mogelijk aan, richting Mulder-Centrum/West/Werversbuurt en Mulderoeve-Centrum, in plaats van de oude route door rechts aan te houden, de lus te nemen en uit te komen bij de rotonde. Door middel van extra opvallende, tijdelijke borden en een tijdelijk verbod op het gebruik van GPS hoopt de Rijkswegendienst dat de files voor de rotonde verleden tijd zullen zijn.

Afbeelding
De brug werd, door een evenement in het V.C.M. (Vermeuln Congrescentrum Mulder), al kort na de opening goed gebruikt. Door extra signalisatie reden slechts weinigen fout via de rotonde.
Afbeelding
De brug staat op pilaren van maar liefst 20 meter hoog.
Afbeelding
Luchtfoto van het Egseplein in de ochtendspits

JeroenF1
Berichten: 167
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 12:08
Locatie: Bakenberg ;)
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door JeroenF1 » do 07 apr 2011, 18:25

Sodeknetter, die is best ingewikkeld! Erg mooi!
[LST] Republik Lichtenberg / Repubblica di Laosta.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » vr 08 apr 2011, 14:22

Het oude bewegwijzeringssysteem wordt momenteel vervangen. Dit is het vorkbord komende vanuit het zuiden. Dit type bord stamt uit de jaren '80.
http://i.picoodle.com/459i5qq9

De nieuwe borden zijn een heel stuk simpeler:
http://i.picoodle.com/6a9i5qpw

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door MandelSoft » vr 08 apr 2011, 15:21

Sjee, wat is dat oude ontwerp een onding! Een typisch voorbeeld van zoveel mogelijk informatie per vierkante meter willen proppen. Gelukkig dat het huidig ontwerp een stuk overzichtelijker is :d

Trouwens, hoe zien je portaalborden eruit?
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door MandelSoft » vr 08 apr 2011, 20:41

Even mijn imitatiekunst van kast halen...

Ik heb KP Egseplein proberen na te maken (ik had nog de bijnaam "de Egsche Zevensprong" bedacht"), en het is me goed gelukt, al heb ik wel een paar dingen veranderd:
 • - Het formaat van de volgende scéne is 2 x 2 km
  - Het knooppunt is ruimer uitgevoerd. De bochten zijn ronder en de hellingen minder steil.
  - De verkeersintensiteiten koppen hier en daar wellicht niet.
  - Ik heb één ontbrekende verbinding toegevoegd tussen de A24 en de A23.
  - Het viaduct naar Mulder-Centrum vanaf de A24 is er (nog) niet in verwerkt.
  - Ik heb props toegevoegd om de scène op te leuken
Hier zijn de plaatjes:
Spoiler: weergeven
Overzicht
Afbeelding

Aanzicht op de viaducten
Afbeelding

Aanzicht vanaf de A1
Afbeelding

Aanzicht op de rotonde
Afbeelding

Luchtfoto van de viaducten
Afbeelding

Route naar Egseplein vanaf Teghenkant (A1 midden, west)
Afbeelding

Route naar Egseplein vanaf de A24
Afbeelding

Route naar Egseplein naar Mulder (A23 zuid)
Afbeelding

Close-up rotonde
Afbeelding

De autoweg naar de rotonde
Afbeelding

De provinciale weg van de rotonde
Afbeelding

Route naar Egseplein vanuit Mulder (A23 noord)
Afbeelding

A23 onder de viaducten:
Afbeelding
Zeg maar wat je ervan vindt.

Ook heb ik je vorkbord proberen na te maken:
Afbeelding

Links is hoe jij het ongeveer hebt gedaan, rechts is hoe ik het zou doen. Ook staat er een voorstel voor een portaalbord onder.

Groeten,
Maarten
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » di 12 apr 2011, 01:04

Tsjongejonge, dat is inderdaad een veel mooiere visualisatie !

Je idee voor meer 'platte' portaalborden met doelen naast elkaar is heel interessant voor op brede wegen. Burghtelanders zijn wel cententellers natuurlijk ;)

Bewegwijzeringsysteem

Op borden kunnen verschillende doelen komen te staan. Er zijn, grofweg, einddoelen, hoofddoelen, nevenhoofddoelen en lokale doelen.

Afstandsborden: Einddoel en relevante hoofddoelen, eventueel nabij gelegen nevenhoofddoel. Het einddoel is lang niet altijd relevant (bijvoorbeeld Barte op de A1 bij Nieuw Vlissingen, is ongeveer 700 kilometer ver en ligt achter de veel belangrijkere miljoenensteden Teghenkant en Mulder), en wordt dus alleen op deze borden in de berm vermeldt. Het einddoel is het eerste hoofddoel over de grens of het eerste hoofddoel langs de route (hoeft niet samen te vallen met het eindpunt als de weg overgaat in bijvoorbeeld een B-weg). Uiteraard kan het einddoel ook een hoofddoel van de weg zijn, als het een belangrijk doel betreft.

Portalen: Hoofddoelen, nevenhoofddoelen. Op portalen staat nooit te veel informatie (max 4 bestemmingen per richting)

Vorkborden: Hoofddoel rechtdoor en 1 belangrijk doel per afrit (verdere informatie staat op het afritbord). Bij knooppunten: 1 doel per richting.

Afritborden: Hoofddoel afrit, nevenhoofddoelen afrit, lokale doelen. Indien er veel 'witte' bestemmingen zijn worden deze op een apart wit bord geplaatst.

Verder zijn er nog plaatsnamen/stadsdeelnamen (wit op blauw), straatnamen/wegnummers (wit op blauw in kader) en witte doelen (zwart op wit vlak). In principe kan elk type doel een hoofddoel zijn, maar in de praktijk komen witte bestemmingen als hoofddoel nauwelijks voor, net als straatnamen (deze zijn vaak wel nevenhoofddoel, bijvoorbeeld in het geval van grote bruggen of tunnels. alleen RING-aanduidingen kunnen echt hoofddoel zijn).

De naam van de stad staat meestal bij het stadsdeel, behalve bij wegen die binnen een bepaalde stad lopen zodat er geen verwarring kan ontstaan. Wijken staan altijd in Engschrift.

Bij grote staden staan er grote serviceborden met welke doelen moeten worden gevolgd voor welke wijken of voorsteden. De weggebruiker richt zich dus op doelen buiten de stad om binnen de stad te navigeren. Ook grote bruggen, tunnels, de namen van de RING etc. staan aangegeven. Het stadscentrum is meestal wel een hoofddoel op bijvoorbeeld RINGwegen.
Ik heb wat concept-bewegwijzering gemaakt die ik morgen upload.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Republiek Burghteland

Bericht door sirdanilot » wo 13 apr 2011, 01:22

Religie in Burghteland

Burghteland is oorspronkelijk gestart als een toevluchtsoord voor andersgelovigen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het land heeft dus vooral zijn wortels in protestants-christelijken. Ook wederdopers (ook wel anabaptisten genoemd) vonden hun toevlucht in Burghteland. In het begin zorgde deze combinatie voor nogal wat spanningen; de aanwezigheid van een gezamenlijke vijand (de Noormannen) luidde echter het begin van de verzoening in.
Van protestanten zijn allerlei schakeringen te vinden: van relatief vrijzinnige Hervormde Kerken tot aan gemeenschappen van Oud-Ghereformeerde Verbanden Burghteland waarvan de leden haast in de middeleeuwen lijken te leven. Van de wederdopers zijn ook nogal wat afgesloten gemeenschappen (Amischen en Mennonieten). Mede door zulke gemeenschappen heeft Burghteland nogal opmerkelijke statistieken als het om ontwikkeling gaat: er is voor een ontwikkeld land vrij hoge kraamsterfte, het geboortecijfer van 2.93 is het hoogst in heel Atlantis, het aantal internet- en tvaansluitingen per hoofd is relatief laag.

In Burghteland leven sinds de 19e eeuw naast protestants christelijken vrij veel (vooral Franstalige) katholieken, en dan met name in het noorden van het land. Aglicaanse kerken zijn in slechts zeer beperkte mate populair.

Naast het christendom is er ook een relatief hoog percentage Joden van allerlei stromingen. Joden werden min of meer geaccepteerd. Antisemitisme heeft wel altijd in zekere zin bestaan, met als hoogtepunt de Fascistische Tijd (1935-1941), waar zelfs openlijk antisemitisme werd verdreven. Zo ver als in Europa kwam het echter nooit, en Burghteland zou zich uiteindelijk ontpoppen als een grote vijand van Nazi-Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog kwamen er vrij grote hoeveelheden Joodse vluchtelingen naar Burghteland. In Burghteland zijn ook afgesloten gemeenschappen van Chassidische (zeer orthodoxe) Joden te vinden. Strenge geloofsgemeenschappen als deze komen juist in Burghteland voor, omdat men ze vaak een woongebied toe heeft gewezen en ze verder met rust gelaten heeft.

In Burghteland gelden de Gereformeerde Kerken van oudsher als de nationale kerk. Sinds de grondwetswijziging in 1863 is dit echter alleen in naam. Het archief van de Gereformeerde Kerken is door deze Grondwetswijziging niet langer openbaar, en leden van deze kerk kunnen dus ook niet meer worden bevoordeeld. In de Grondwet wordt nu geen enkele kerk boven een andere gesteld, maar wel dat Burghteland een Christelijke staat is.

Uiteraard slaat ook in Burghteland de ontkerkelijking toe. Het grote verschil met West-Europa is echter dat er vaak nog sprake is van een sociaal stigma. Het is in de meeste kleinere dorpen absoluut niet denkbaar dat men buitenkerkelijk zou kunnen zijn (zoals in de jaren '70 ook in Nederland nog het geval was...). De secularisering vindt daarom vooral plaats in grote steden, waar men wat meer anoniem leeft. Binnen strengere geloofsgemeenschappen is de sociale controle zeer groot en zijn er relatief erg weinig 'afvalligen'. Binnen wat vrijzinniger gemeenten wordt meer gevarieerd tussen verschillende kerken, en vindt er meer ontkerkelijking plaats.

Door recente immigratie zijn er ook nieuwe religies aangekomen, zoals de Islam, het Boeddhisme en Hindoeisme. De percentages hiervan zijn echter (nog) lang niet zo hoog als in West-Europa. Er heerst wel een zekere wantrouwigheid voor het nieuwe onder de autochtone bevolking.

De grote 'protestantse zuil' heeft zeker zijn stempel op de samenleving gedrukt. Reclames met overdreven vrouwelijk schoon erin zul je niet aantreffen op de televisie, op billboards op straat of in (degelijke) tijdschriften. Op zon- en feestdagen zijn vrijwel alle winkels potdicht, en pas sinds kort is er openbaar vervoer beschikbaar op zondag (en in slechts zeer beperkte hoeveelheden). Er geldt een streng repressief anti-drugsbeleid, en accijnzen op alcohol en tabak zijn vrij hoog. Abortus en euthanasie zijn streng verboden. De doodstraf is pas in de jaren '50 afgeschaft (al werd hij wel al vele decennia niet meer toegepast). Vloeken in films en buitenlandse series worden gecensureerd.
Dit alles staat in vrij schril contrast met Nova Hollandia. Dit levert nogal wat spanningen op, en lange grenscontroles.

Noot: Wat ik hier allemaal beschrijf is heus niet per se allemaal mijn persoonlijke heilsstaat. Ik probeer juist een realistisch, interessant land te beschrijven. Daar horen ook minder prettige zaken bij.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten