Onze mailserver geeft op het moment een storing bij het gebruik van e-mailadressen van Microsoft (hotmail.com, outlook.com, live.com). Als je een dringende vraag hebt, bijvoorbeeld over het resetten van je wachtwoord of het activeren van je nieuwe account, en je gebruikt een Microsoft-adres, stuur dan een mail naar info@atlantisgeo.nl met je vraag.

Mails die niet vanuit ons verzonden kunnen worden, proberen we zoveel mogelijk via een ander adres alsnog te verzenden.

[RBU] Nieuws

Republiek Burghteland

Moderator: sirdanilot

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » za 26 apr 2014, 21:17

In sommige delen van Burghteland wonen er concentraties aan Amish- en Mennonietengemeenschappen, net zoals in de Verenigde Staten. Deze zeer conservatieve gelovigen kenmerken zich door het afwijzen van de meeste mderne technologie en door een zeer gesloten levensstijl. De groeperingen stemmen bijvoorbeeld niet, ze gaan naar aparte scholen en kerken en spreken ook hun eigen taal, over het algemeen een vorm van Platdüütsch. In vergelijking met de groepen in de VS zijn de Burghtelandse Amish erg conservatief ("old order"). De laatste jaren is er dan ook vrij veel immigratie vanuit de VS omdat men de Amerikaanse Amish te vrij vindt worden ("new order"); door deze immigratie wordt er naast Platdüütsch ook Engels gesproken. De beheersing van het Burghtelands is soms benedengemiddeld slecht. Onder de Amish in Burghteland is er sprake van een zeer hoog geboortecijfer. Opvallend is dat de Amish een relatief rijke groep zijn; ze werken namelijk erg hard, en de laatste jaren zijn er ook veel inkomsten vanuit het toerisme. Daarnaast is het leven zonder moderne apparatuur bijzonder zuinig.

De Amish (en vergelijkbare groeperingen als Mennonieten, Hutterieten etc.) zijn, anders dan de meeste Burghtelanders, niet gereformeerd maar z.g.n. wederdopers. Er is dus geen samenwerking met de gereformeerde Burghtelanders, ondanks dat ze op veel punten natuurlijk dezelfde standpunten hebben. Ze stemmen daarom bijvoorbeeld niet op de orthodox-gereformeerde partij BGTU, maar doen helemaal niet mee aan de verkiezingen. Binnen deze groep zijn er veel schakeringen; van zeer conservatief naar iets minder conservatief, en ook is de afkomst van wezenlijk belang. De meest conservatieve groepen rijden geen auto, maar rijden in gespannen wagens. Dit zorgt nogal eens voor overlast en ook voor veel ongelukken op de Burghtelandse wegen.
"Accident mi Pêrekarre kruuspunte Warekerkewegh/A23: - 3 ghewond, 1 dooie"
OVERDULVE - Een ongeluk op de Warekerkewegh (B210) nabij het kruispunt met de A23, waarbij een gespannen wagen en een bestelbus betrokken waren, heeft het leven gekost aan een 20-jarige jongeman uit Westmuenstertorf; daarnaast raakten de overige inzittenden van de paardekar licht tot ernstig gewond. De wagen reed op een Motorwegh en was dus onrechtmatig aanwezig op de weg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De gewonden zijn met een paard-en-wagen van de Mennonieten-Gemeinschaft naar het gelijknamige ziekenhuis in Overdulve vervoerd; uit religieuze overwegingen weigerden zij om vervoerd te worden in een ambulance. De bestuurder van het bestelbusje kwam met de schrik vrij.

Krankenuuskosten
Aangezien Mennonieten en Amischen niet verzekerd zijn, is elk geval van ongeluk en ziekte een enorme financiële last voor de gemeenschap. De groepering heeft een eigen kerkelijk ziektefonds om dergelijke lasten te dragen. De Mennonieten weigeren elke vorm van gemotoriseerd vervoer, in het geval van een zeer conservatieve groep uit Westmuenstertorf zelfs in levensbedreigende noodgevallen. Ook weigeren zij reanimatie, en proberen ze ziekenhuisbezoek tot het absolute minimum te beperken. Volgens een bron van de Ambulancepost Overdulve had de 20-jarige jongeman nog behandeld kunnen worden als hij mee had gemogen met de ambulance. 'Wij respecteren echter de Mennonietengemeenschappen en hun eigen regels en leefwijze. Door ons met hun te bemoeien, raakt de gropering alleen maar verder geïsoleerd', aldus de anonieme bron. De Ambulancepost heeft een apart protocol voor noodgevallen waarbij leden uit deze groepering betrokken zijn. 'Wij zullen altijd uitrukken als er een ongeluk is gebeurd, zodat deze mensen in ieder geval de kans hebben om mee te kunnen met de ambulance als ze dat willen. Verreweg de meeste groeperingen hebben hier overigens geen bezwaar tegen; voor hun is vervoerd worden wel toegestaan, ze mogen enkel niet zelf rijden.'

Kortere weeghe
Volgens bronnen uit de Amish-gemeenschappen in de omgeving Overdulve is het onterecht dat de Warekerkewegh (B210) niet toegankelijk is voor paardenkarren. Bij de gemeente Overdulve wordt al jaren geklaagd over Mennonieten die het verbod op paardenkarren negeren op bepaalde wegen, vooral op de Warekerkewegh. Volgens mw. van 't Schot van Stad Overdulve is het 'begrijpelijk, maar onverantwoord' dat de paardenkarren op de weg rijden. 'De route is 5 kilometer korter dan de omweg via polderwegen. Maar aangezien het een Motorwegh betreft, is het gewoon onverantwoord om met de paardenkar op de Warekerkewegh te rijden, zeker ten hoogte van de A23.' Vanuit de Mennonieten-Gemeinschaft kwam er geen commentaar op het treurige voorval.

Een maand geleden kwam er nog een 89-jarige man uit Ostmuenstertorf om het leven die met zijn paardenkar op de A23 terechtkwam - ook een Motorwegh, waar bovendien zeer hard wordt gereden. Vermoedelijk was de man onwel geworden of verward. Hierbij raakte ook een automobiliste zwaargewond. Een week geleden was er nog een dodelijke frontale botsing op de Warekerkwegh, doordat een automobilist een inschattingsfout maakte bij het inhalen van een paardenkar. Deze reed echter op het gedeelte dat wél is toegestaan voor paardenkarren, tussen de Ostmuenstertorfstraote en Westmuenstertorf.

Afbeelding

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » za 17 mei 2014, 20:02

den Trouwen Boode, 17-5-2014 schreef: Reeghelienghe Riibewiis Aonghepast
N.-VLISSINGEN - Per 1 september 2014 wordt de regeling omtrent het halen van het rijbewijs (klik voor info) licht aangepast. Vanaf die datum mag iedereen, die zijn tweede rijexamen heeft gehaald, meteen zelfstandig de weg op, ook al is die persoon nog geen 18 jaar. Daarnaast worden de regelingen voor mensen die vaak zakken voor het rijexamen, mensen die motor, scooter en landbouwvoertuigen rijden en het theoorie-examen aangepast. De overheid wil bijvoorbeeld dat meer mensen, die moeite hebben met het rijden, in een automaat gaan rijden. 'Het rijden in de automaat is veel makkelijker qua voertuigbeheersing, en automaten kunnen gemakkelijk worden geïmporteerd uit Amerika waar de automaat al gemeengoed is', aldus woordvoerster mw. E. d'Hooghe van Absdaole van het RIB (Riibewiis Instituut Burghtelands). 'Door mensen, die moeite hebben met het rijbewijs, in een automaat te laten rijden, wordt de verkeersveiligheid in ons land verder verhoogd, en zijn we minder afhankelijk van import uit Europa'. Momenteel is slechts een klein deel van het Burghtelands wagenpark automaat. Er is wel al een automaatrijbewijs, maar dit wordt alleen gegeven aan mensen die fysiek niet in staat zijn om te schakelen, bijvoorbeeld doordat één van beide armen niet goed werkt. Volgens mw. d'Hooghe is het voor veel meer mensen nuttig om in een automaat te rijden, bijvoorbeeld hen die moeite hebben met de voertuigbeheersing of met het letten op het verkeer.

Naast deze regelingen, wordt het ook mogelijk om een apart scooter- en motorrijbewijs te halen. Het scooterrijbewijs is een nieuwe vonds; momenteel mag iedereen boven de 16 op een scooter rijden. Volgens mw. d'Hooghe is dit een onveilige situatie: 'In theorie mag zelfs een blinde nu op een scooter rijden. We willen dit aanpakken door ook voor deze weggebruikers een rijbewijs in te voeren. Het moet echter wel mogelijk blijven om zonder een auto-rijbewijs op een scooter te rijden. Niet iedereen haalt tegenwoordig zijn autorijbewijs namelijk.' Om die laatste reden wordt ook een apart motor-rijbewijs ingevoerd, zodat het niet nodig is om eerst het auto-rijbewijs te behalen.

De nieuwe regelwijzigingen zijn de volgende:


Alghemeen
- Na het behalen van het tweede rijexamen mogen ook minderjarigen de weg op. Tot 1 september 2014 mogen alleen mensen vanaf 18 jaar zelfstandig rijden, en moet men tot de 18e verjaardag rijden met een ervaren bestuurder ernaast.
- De leeftijd om te mogen beginnen met auto rijles blijft het zelfde (16.5 jaar). Beginnen met het nieuwe scooterrijbewijs mag vanaf 16 jaar. Beginnen met het nieuwe motorrijbewijs mag vanaf 16.5 jaar, en men mag ook bij dit rijbewijs rijden zodra het tweede rijexamen is behaald i.p.v. pas vanaf 18 jaar.
- In de politiek was er eerst sprake van de invoering van een zgn. aonangekar-riibewiis (aanhanger-rijbewijs), zoals gebruikelijk is in Europa. Dit rijbewijs komt er echter voorlopig niet; iedereen met een rijbewijs mag vooralsnog dus met elke wettelijk toegestane aanhanger rijden. Voor gelede vrachtwagens en harmonicabussen gelden overigens wel andere regels (conform de huidige wetgeving). Er is ook al toegezegd dat, mocht dit aparte rijbewijs er komen, iedereen die momenteel een auto-rijbewijs heeft dit aanhanger-rijbewijs er automatisch bij zou krijgen.

Automaot
- Nadat de leerling 2 keer gezakt is voor het tussentijds examen, kan het advies 'Automaot' worden afgegeven. De leerling kan dan kiezen of hij verder wil in een automaat of in een normale wagen.
- Nadat de leerling 4 keer gezakt is voor het tweede examen, dient de leerling eerst het Automaot-riibewiis te halen. Als de leerling reeds het advies 'Automaot' had, moet dit al na 2 keer zakken voor het tweede examen.
- Leerlingen boven de 65 jaar mogen alleen het Automaot-Riibewiis halen, als zij daarvoor nog nooit een normaal rijbewijs hebben behaald. Hetzelfde geldt voor leerlingen met bepaalde medische beperkingen. Dit geldt niet voor leerlingen die opnieuw hun rijbewijs moeten halen omdat zij hun rijbewijs ooit kwijt zijn geraakt (vanwege een ernstig verkeersdelict, omdat het rijbewijs langere tijd verlopen was zonder tijdige nieuwe aanvraag of om medische redenen).
Noot: Aangezien het rijbewijs in Burghteland pas vrij laat is ingevoerd, geldt deze nieuwe regeling nog voor maar een klein deel van de 65-plussers. Iedereen boven de 18 die medisch in staat was om een auto te besturen mocht, voor de invoering van het rijbewijs, namelijk een rijbewijs afhalen en heeft anno 2014 dus nog steeds een geldig rijbewijs.
- Overstap Automaot-Riibewiis - Normaol Riibewiis: de leerling dient opnieuw het tweede examen af te leggen, in een normale auto. De leerling hoeft niet opnieuw het theorie- en tussentijds examen af te leggen.

Scooter
- Er wordt een rijbewijs ingevoerd voor scooters. Tot 1 september 2014 mag iedereen boven de 16 met een scooter rijden. Iedereen die a) geen auto (of ander) rijbewijs heeft, b) boven de 16 is en c) geen medische beperkingen heeft die het scooterrijden kunnen belemmeren, mag tot 1 september 2014 een rijbewijs aanvragen bij het RIB (tegen betaling). Een auto (of ander) rijbewijs houdt automatisch ook een scooter-rijbewijs in.
- Er wordt een theorie- en praktijkexamen ingevoerd voor scooters. Het praktijkexamen bestaat slechts uit een rondje op een parcours om de voertuigbeheersing te testen, en het theorie-examen is een versimpelde versie.

Motor
- Momenteel moet men, om motor-examen te doen, eerst een auto-rijbewijs hebben, en vervolgens een motor-examen doen (dus geen tussentijds examen). Rijlessen mogen alleen bij instructeurs worden gevolgd en niet door een ervaren motorrijder (anders dan bij het auto-rijbewijs). In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om een apart Motor-Riibewijs te behalen, zonder het auto-rijbewijs.
- De aparte motor-rijopleidng bestaat uit een theorieexamen (zelfde als voor auto), een tussentijds examen en een tweede examen. Het RIB raadt echter wel aan om eerst het auto-rijbewijs te behalen.

Trekkers
- Momenteel geldt er voor trekkers geen rijbewijs, en een minimumleeftijd van 14 jaar. De minimumleeftijd om op een trekker te mogen rijden wordt opgehoogd naar 16 jaar. Men moet ook een medische keuring ondergaan om te kijken of iemand wel geschikt is om op een trekker te rijden. De bevoegdheid mag worden ingetrokken als blijkt dat iemand ernstige verkeersongelukken- of delicten ondergaat op een landbouwvoertuig.
Bus, Camion, Trem etc.
- De regels om het rijbewijs voor bus, vrachtwagen, tram e.d. te halen worden aangescherpt d.m.v. strengere medische keuringen. Deze rijbewijzen worden behaald door middel van speciale opleidingen en er geldt ook een periodieke herkeuring. Bestuurders van deze voertuigen zijn namelijk veelal beroepschauffeurs.

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Matt » zo 18 mei 2014, 10:44

Ik snap wel waarom je na een aantal keer te zijn gezakt het advies voor een automaat krijgt. Ik vind het echter geen oplossing voor de leerlingen die in een schakelbak niet kunnen rijden. Het besturen van de pendalen onder het stuur is meen ik maar een zeer klein onderdeel van het autorijden. Als je in een automaat rijdt, moet je ook gewoon kunnen inparkeren en in de stad en op de snelweg kunnen rijden etc. Maar goed, in een automaat hoef je minder te letten op het schakelen zelf, waardoor je dus meer aandacht op de weg kan richten.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » zo 18 mei 2014, 23:32

Inderdaad, omdat men minder op het rijden zelf (voertuigbeheersing) hoeft te letten worden ook de overige resultaten beter. Verder zijn veel manoeuvres zoals de hellingproef ook geen probleem meer. Inparkeren met automaat of handbak is natuurlijk even moeilijk en vooral bij veel vrouwelijke Burghtelanders is en blijft dit een heikel punt ;)

Een automaat rijden heeft overigens nog altijd een negatieve connotatie in Burghteland. Een automaat wordt wel een ouwe wuuvenbak (oude wijvenauto) genoemd.

Politiek gezien is de nieuwe regeling een slimme keuze, want er kunnen nu goedkope auto's vanuit de VS worden geïmporteerd, vooral tweede hands auto's. Amerikaanse auto's zijn in Burghteland populairder dan Europese (al zijn ook Duitse auto's wel populair). Het heeft meer 'status' om in een Amerikaanse auto te rijden, en dan liefst lekker groot. De grote gezinnen verplaatsen zich vaak ook in busjes voor 8 personen.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Kaaiman » ma 19 mei 2014, 10:57

Ik had toch wel een iets eigenere term voor rijbewijs verwacht. Bijvoorbeeld een 'riiblad' ('blad' als in een licentie/toestemmingsbrief, vgl. driver's license of Führerschein). ;)
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » ma 19 mei 2014, 12:31

In het Zeeuws is het ook Riebewies dus waarom dan in het Burghtelands anders? Als er echt ergens een Zeeuws woord voor is houd ik meestal dat aan, maar vaak verzin ik ook wel wat anders.


Riikaorte komt ook wel voor (want het rijbewijs is al jaren een pasje), of heel formeel riivermachtienglicentie (rijtoestemmingslicentie) maar dat zegt niemand ;)

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Kaaiman » ma 19 mei 2014, 12:50

^^ Omdat het niet waarschijnlijk is dat het Burghtelands 100% Zeeuws is. Door de eeuwen heen zullen niet alle woorden dezelfde betekenis hebben gehouden en voor nieuwe uitvindingen (zoals het rijbewijs) zullen nieuwe (samengestelde) woorden zijn bedacht. Zelfs tussen Amerikaans en Brits Engels zijn verschillen. :idea:
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » ma 19 mei 2014, 18:58

Tsja, het is een bewijs dat je mag rijden. Heel veel meer kun je er ook niet van maken... Juist deze wat nieuwere begrippen zijn soms ook uit het Nederlands overgenomen. Bedenk dat er nog altijd veel contact is tussen Burghteland en Nederland. Verder heet het in Nova Hollandia ook gewoon rijbewijs.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door BlaZ » di 20 mei 2014, 08:35

Is het eigenlijk onderdeel van de Nederlandse taalunie? Of wijkt het daarvoor toch teveel af?

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 21 mei 2014, 10:18

Nee, want dat zou inhouden dat men ook de Nederlandse spelling zou moeten gebruiken en Burghtelands is toch wel wezenlijk afwijkend van het Nederlands.

Maar het Nederlands wordt wel gegeven op middelbare scholen, vooral zodat men Nederlandse literatuur kan lezen. Nederlands actief gebruiken (spreken/schrijven) is geen deel van de middelbare schoolopleiding.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 28 mei 2014, 01:14

Vlisseher Stadscourant, 28-5-2014 schreef: Ouwe Onderghrondseliin oor Tremtunnel
CENTRUM - De oude metrotunnel tussen het Oaftstasjon en de Noorderpoorte, waar metrolijn O4 doorheen rijdt, zal worden omgevormd tot een tramtunnel. Dat bevestigde de stadsraad vanmorgen. Hiermee komt de lijn O4 te vervallen. Er wordt al tijden gespeculeerd over het degraderen van de metrotunnel tot tramtunnel. 'Het betreft een monumentale tunnel uit het begin van de 20ste eeuw, die al meer dan een eeuw intensief wordt gebruikt. Dit betekent dat de tunnel op zijn zachtst gezegd niet voldoet aan de veiligheidsstandaarden in ons land', aldus woordvoerster mw. E. de Putter van VOT (Vlisseher Onderghrondse en Tremmaotschap). Naast de ouderdom van de tunnel, die in 2015 sowieso al enkele maanden gesloten zal zijn voor een grote opknapbeurt, is ook het bochtige karakter een probleem. 'We hebben een speciaal type metrostellen dat in deze tunnel kan rijden, deze zijn erg duur in onderhoud; daarnaast rijdt de metro ook op de normale metrolijnen wat soms vertragingen veroorzaakt in de spits. De snelheid is meer vergelijkbaar met een tram dan met een normale metro. Door hier trams te laten rijden, kunnen er meer haltes komen en kan de tram ook bovengronds verder rijden.' De ombouw zal volgend jaar plaatsvinden tijdens de renovatie van de tunnel. Er zullen twee nieuwe 'aanlopen' worden gebouwd naar de tunnel, zodat trams de tunnel in kunnen rijden; één bij het Oaftstasjon, en één bij Noorderpoorte. Daarnaast komen er drie nieuwe haltes in het Centrum; Nieuweburghwalle, Ouwekerkspoorte en Kraonpoorte.

Het verlies van de directe lijn tussen Zoöloghischen Of en Ghroote Radiotoorn is volgens VOT geen onoverkomelijk probleem. 'Uit reizigersonderzoeken blijkt dat de meeste mensen in/uitstappen bij Noorderpoorte, het grote overstapstation van de Vlisseher Onderghrondse, en het Oaftstasjon. De reis tussen Noorderpoorte en Oaftstasjon via de oude tunnel duurt nu al langer dan de omweg via Nieuwe Voddemarkte, die al door de meeste lijnen genomen wordt. Een korte metrolijn tussen Campus V.U.N.V en Ghrote Radiotoorn, in de spits, behoort tot de mogelijkheden om het zuidelijke gedeelte van lijn O4 op te vangen; wat betreft het noordelijke gedeelte moet er een nieuwe lijn komen naar Zoöloghischen Of. Volgens de VOT is nog niet duidelijk welke tramlijnen door de tunnel gaan lopen. 'De ombouw van de tunnel zal een grote verandering geven in de dienstregeling van de Vlisseher Trem.'

Afbeelding
De drie nieuwe haltes aan de oude tunnel

Afbeelding
De Vlisseher Onderghrondse in vroeger tijden
[

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door BlaZ » wo 28 mei 2014, 18:36

Mooi kaartje, is daar ook een complete versie van?

TBR
Geoficticus
Berichten: 2567
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door TBR » wo 28 mei 2014, 19:23

Leuk artikel, het lijkt me ook wel een verstandige zet van de Stad Nieuw-Vlissingen.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door SjorsB » wo 28 mei 2014, 22:10

Leuk inderdaad, en ik zou hem graag eens bekijken in het echt want het is natuurlijk prachtige spoorweghistorie :D

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » do 29 mei 2014, 00:49

BlaZ schreef:Mooi kaartje, is daar ook een complete versie van?
Klik hier voor de stadskaart van Nieuw-Vlissingen, en klik hier voor een schematische kaart van de Vlisseher Metro. Het gaat dus om de gele lijn tussen Oaftstasjon en Noorderpoorte ;)

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » do 29 mei 2014, 00:53

SjorsB schreef:Leuk inderdaad, en ik zou hem graag eens bekijken in het echt want het is natuurlijk prachtige spoorweghistorie :D
De tunnel is deels gebouwd op een voor die tijd revolutionaire manier; verschillende waterwegen zijn tijdelijk gedempt, op de bodem daarvan is de metro in een koker aangeled, en daarna werd er weer water gebracht in deze waterwegen. Dit omdat een tunnel bouwen zeer duur was (sloop van historische panden of een boortunnel). Ter hoogte van het station Oud Kerkjie loopt de metro door een boortunnel (daarmee één van de oudere ter wereld). Helaas heeft deze boortunnel ervoor gezorgd dat de toren van het Oud Kerkjie nu scheef staat en diverse historische panden zelfs zijn ingestort.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door BlaZ » do 29 mei 2014, 15:57

sirdanilot schreef:
BlaZ schreef:Mooi kaartje, is daar ook een complete versie van?
Klik hier voor de stadskaart van Nieuw-Vlissingen, en klik hier voor een schematische kaart van de Vlisseher Metro. Het gaat dus om de gele lijn tussen Oaftstasjon en Noorderpoorte ;)
Bedankt, mooie kaarten. Met name die van Nieuw-Vlissingen ziet er geweldig uit.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » za 12 jul 2014, 20:36

[Ik heb het de laatste tijd erg druk gehad, vandaar dat ik hier totaal niet heb gepost.]

In Nieuw-Vlissingen is er weer eens een nieuw metroplan. Dit plan stuit echter op vele bezwaren.
Vlisseher Stadscourant, 11-7-2014 schreef: Nieuwedeelbaon Onderghrondse zurght veu Twist end Kiif
N.-VLISSINGEN - De beslissing van gemeente Nieuw-Vlissingen om de plannen voor de Nieuwedeelbaon van de Vlisseher Onderghrondse verder uit te werken, ten koste van andere plannen, valt niet goed bij omwonenden in de wijken Westerbolwerke, Puujnof en Nieuwedeel. Voor deze plannen wordt de Westerbolwerks Achtersingel gedempt om hier de metro in aan te leggen, en komt er een korte boortunnel tussen deze singel en station Nieuwedeel. 'De demping van de singel neemt alle charme weg van één van de meest toeristische wijken in het centrum, en de bouw van de metro zal zorgen voor een onleefbare situatie' aldus voorzitter E. de Landas van Buurtghroepe Westerbolwerke. Ondanks dat het district Centrum heeft bepaald dat de Singel in de toekomst weer water moet krijgen, vreest het comité voor het historische stadsaanzicht. 'Wij Vlissehers zijn trots op onze stad, en water is een cruciaal deel hiervan. In het verleden zijn al genoeg grachten in onze stad gedempt. Door het water uit de gracht te halen kunnen de historische kades bovendien instorten en kan schade ontstaan aan onze panden.' Even verderop in Nieuwedeel is men ook niet blij met de eventuele komst van een metrotunnel. 'Tijdens de bouw zal er veel overlast zijn, en wie zegt dat we geen verzakkingen en andere schade krijgen door die metro? Bovendien kent onze stad al meer dan genoeg metrolijnen' aldus een bewoonster.

De Nieuwedeelboan wordt nodig geacht zodat er een snellere verbinding ontstaat vanaf een groot deel van de stad naar het Zaokncentrum; ook vanuit Wildenburgh kan men hier dan zonder overstappen naartoe reizen met de lightrail, en kan er ook een rechtstreekse lightrail Wildenburgh - Calvijnstad ontstaan. Vanuit verschillende bedrijven is er veel interesse voor private financiering. Deze lijn heeft echter ook gevolgen voor de rest van het metronetwerk en zelfs het treinnetwerk. Zo zal het monumentale Puujnofstasjon gesloten worden, en zullen er ook treinen stoppen bij het nieuw te bouwen Westerbolwerkestasjon. Metrohalte Ghrote Toorn zal ook waarschijnlijk niet worden ontzien. 'Onze wijk wordt onleefbaar als er metrohalte Ghrote Toorn verdwijnt, veel mensen zullen dan met de auto gaan met alle overlast van dien' aldus dhr. Landas.

Volgens een woordvoerder van district Centrum valt het allemaal wel mee. 'Puujnofstasjon is al jarenlang een doorn in het oog van de spoorwegen, men wil dit station al tijden sluiten. Met stations als Hordelwiik en Ouwevesting is dit ook al gebeurd. Het Puujnofstasjon verleent overstappen op de metro, maar juist niet in de belangrijke richtingen zoals naar Zaokncentrum en Wildenburgh. Door een station in Westerbolwerke te bouwen, kan men in alle richtingen op de metro overstappen en wordt het drukke Oaftstasjon ontlast. Bewoners van de wijk Westerbolwerke kunnen gebruik maken van het nieuwe station of van metrohalte Westerkerk-Choorsteeg'.

Wat rest, zijn 'kleine problemen' zoals de financiering en de 'bocht in de Singel'. Volgens onafhankelijk Transit and Network Consultant A.J. van Scherpenzeele is het plan voor de Nieuwedeelbaon 'slecht doordacht''. van Scherpenzeele: 'Men wil de lightrail door laten rijden van Wildenburgh naar Calvijnstad. Deze reis is echter sneller met de trein. Dat het Zaokncentrum sneller bereikbaar wordt is mooi, maar men kan hier nu al gemakkelijk komen vanuit Wildenburgh met de tram of door overstappen. Verder levert de 'bocht in de Singel' problemen op voor de lightrails, die moeten met lage snelheid rijden tussen het nieuwe station en metrohalte Nieuwedeel. Daardoor wordt de reistijdwinst beperkt'.
Andere alternatieven, zoals een volledig ondergrondse metro tussen Puujnofstasjon en Beurs, waren volgens van Scherpenzeele beter geweest. 'Het huidige Puujnofstation hoeft dan niet weg, er hoeft geen nieuw station te worden gebouwd en het openbaar vervoer in de regio verandert niet te veel en wordt zelfs verbeterd.' De kans dat dit plan nog wordt gerealiseerd is echter klein, omdat de Stad nu heeft gekozen voor de Westerbolwerks Achtersingel variant. 'Een heel ongelukkige keuze; natuurlijk is dit goedkoper, maar de uiteindelijke kosten voor afbraak van het Puujnofstasjon en de opbouw van een geheel nieuw ondergronds overstapstation zullen veel hoger uitvallen'.

Afbeelding
Een kaart van de geplande metrolijn
Vlisseher Stadscourant, 11-7-2014 schreef: Stichtienghe 'Vrinden Puujnofstasjons' toornigh van Stad N-Vlissingen
N.-VLISSINGEN - De stichting 'Vrinden Puujnofstasjons' is boos om de plannen voor de sluiting van het Puujnofstation ten gunste van de nieuw geplande metrolijn, en gaat actie voeren op het lokale stationsplein. 'Het Puujnofstasjon is een prachtig monumentaal stationsgebouw, dat nog altijd in gebruik is zoals dat honderd jaar geleden gepland was. Het ontsluit een belangrijk deel van het centrum en biedt overstappen op trein, metro en tram. Dat moet je niet sluiten', aldus voorzitter A.J.Th. van Langevelde van de stichting. District Centrum heeft in een verklaring laten weten dat het monumentale gebouw niet gesloopt zal worden, maar volgens van Langevelde is dat niet voldoende. 'Het station is zo bijzonder omdat het een combinatie is van moderne bedrijvigheid en een oude, unieke architectuur. In het OV-netwerk in de wijk is het station een belangrijke draaischijf. Als het station wordt gesloten krijg je net zoiets als wat gebeurd is met de sluiting van Ouwevestingstasjon: een vervallen, verlaten gebouw waar de treinen voorbijrazen en waar niemand durft te komen. En daar stopt dan de metro nog; bij Puujnofstasjon gaat volgens de laatste plannen niks meer stoppen'.
Volgens een woordvoerder van district Centrum is dit laatste niet waar. 'Lijn O7 blijft in alle plannen voorlopig stoppen bij het huidige Puujnofstasjon, omdat deze lijn niet langs het nieuwe station gaat. De plannen voor de trein en de overige metrolijnen verschillen, maar waarschijnlijk gaan deze stoppen op het nieuwe Westerbolwerkestasjon. Ook voor de bewoners van Puujnof is dit station niet te ver weg.'
Wie mee wil protesteren tegen de sluiting van het station, kan morgen vanaf 14 uur terecht op het Puujnofstasjonsplein.


Afbeelding
Het Puujnofstasjon in vroeger tijden. De bekende neonletters 'PUUJNOFSTASJON' die tegenwoordig op de gevel prijken, zijn pas later aangebracht.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » ma 14 jul 2014, 12:47

Vlisseher Stadscourant, 14-7-2014 schreef: RTM en VOT zoekn Wiiseid oar Puujnoftunnel Vlisseher Onderghrondse
N.-VLISSINGEN - De RTM (Spoorwegen) en de VOT (Vlisseher Onderghrondse en Trem-maotschap) gaan nogmaieuwedeel en in een gedempte Westerbolwerks Achtersingel aan te leggen. Dat bevestigde de stadsraad vanmorgen. Er zijn veel protesten over het nu geplande tracé, omdat hiervoor het Puujnofstasjon waarschijnlijk moet sluiten. E. Weststrate van den Noten, woordvoerder van de comissie Puujnoftunnel die bemand wordt door leden van de RTM, VOT en andere organisaties: 'De Puujnoftunnel is veel duurder dan het Nieuwedeeltracé, maar het voordeel is dat de huidige infrastructuur rondom het Puujnofstasjon behouden blijft. 'De tunnel wordt 1,2 kilometer lang en wordt, als dit plan doorgaat, als boortunnel onder bebouwd gebied aangelegd. De tunnel moet erg diep komen omdat hij helemaal onder het Puujnofstasjon met daaronder metrolijn O1 door moet. Bij Nieuwedeel sluit de tunnel aan op de bestaande metrotunnel richting Beurs.'
Ondanks de veel langere tunnel (1,2 kilometer tegenover slechts 450 meter bij de Nieuwedeeltunnel) lijkt het nieuwe plan vrij kansrijk. 'Allerlei tramlijnen naar Puujnofstasjon hoeven niet te worden omgelegd. De huidige metrohaltes Puujnofstasjon en Ghrote Toorn kunnen blijven bestaan. Het enige dat er moet komen, is een diepe liftschacht in het Puujnofstasjon naar het perron van de nieuwe metrolijn. In de dienstregeling hoeft weinig te veranderen; lijn O11 naar Puujnofstasjon wordt doorgetrokken naar Beurs, en er komt een rechtstreekse lightrail tussen Wildenburgh en Calvijnstad. Afhankelijk van het budget kan er ook een metrohalte gebouwd worden bij het J.C. Philpotplein, waar men kan overstappen op allerlei tramlijnen. Er zijn echter ook zonder deze halte al veel haltes in de buurt, waardoor dit enkel als extra 'luxe-optie' wordt besproken.'
Verschillende andere groeperingen voorzien echter grote problemen bij de bouw van de diepe, lange tunnel. 'Zo'n tunnel valt altijd veel duurder uit dan van tevoren gepland. Lekkage, verzakkende gebouwen, moeilijkheden met de ondergrond behoren allemaal tot de mogelijkheden. Het Puujnofstasjon is niet meer van deze tijd en investeren in een nieuw Westerbolwerkestasjon is op termijn de beste optie. Een ander belangrijk nadeel van het Puujnofstasjon is dat de meeste metro's er voorbij razen door de Westerbolwerkeboog.' aldus een woordvoerder van stadsdeel Centrum.
De VOT en Stad Nieuw-Vlissingen onderzoeken de komende tijd welke van de twee plannen het meest haalbaar is, en welke variant daarvan.
Afbeelding
De twee geplande metrolijnen, links de Puujnoftunnel en rechts de Nieuwedeelbaon.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » ma 14 jul 2014, 17:19

den Trouwen Boode, 14-7-2014 schreef: Elektrische Waeghens de Toekomst zeght Eir
MULDER - Elektrische auto's zijn de toekomst, aldus president Klein Wassink. Dat liet hij vandaag weten tijdens een toespraak op het Stadsstasjonsplein te Mulder. Volgens de regering moet Burghteland veel meer investeren in oplaadpunten en subsidies voor elektrische auto's. 'Momenteel zijn er alleen in de betere wijken van Nieuw-Vlissingen, Den Ulst en Mulder wat oplaadpunten te vinden. Op onze snelwegen zijn vrijwel nergens oplaadpunten, veel steden zijn per elektrische auto niet bereikbaar. Daar willen we verandering in brengen' aldus de president.
De regering wil de komende jaren oplaadpunten plaatsen bij tankstations langs de belangrijkste snelwegen in het land. Volgens de president moet elke grotere plaats in Burghteland binnenkort bereikbaar zijn per elektrische auto. Daarnaast wil de regering ook dat in de toekomst, bijvoorbeeld in 2025, alleen nog elektrische wagens in de binnensteden mogen rijden van onder andere Nieuw-Vlissingen en Mulder.
Voor het plaatsen van de oplaadpunten zoekt de regering naar een Publiek-Private samenwerking. 'De oplaadpunten moeten worden aangelegd door een private partij, en in ruil daarvoor worden de elektrische voertuigen van die partij door de regering gesubsidiëerd zodat deze beter verkopen', aldus de president. Tegen deze vorm van samenwerking is echter veel weerstand. 'Eigenlijk is dit gewoon concurrentievervalsing', aldus dhr. Zeeghers van de F. Zeegherspartii (populistisch-rechtse partij). 'De overheid duwt linkse hobby's zoals elektrisch rijden in onze strot, terwijl dit alleen voor de Vlisseher grachtengordelelite is weggelegd. Normale mensen rijden gewoon in een normale auto op benzine. Straks mogen normale Jannes en Trudy* niet eens meer met hun auto in Nieuw-Vlissingen rijden omdat het socialistische gespuis niet tegen de uitlaatgassen kan. En de autoindustrie wordt nog meer de nek omgedraaid'. Dhr. Reijghersberghe van de BGTU (orthodox-protestantse partij) heeft heel andere bezwaren. 'De elektrische auto's moeten vaker worden opgeladen. Dan moet dat dus ook allemaal op de Zondag, de rustdag des HEEREN gebeuren. Een auto op brandstof kan men ook vóór de rustdag voltanken en daarmee vrij ver rijden. Sowieso zien wij liever dat er op des HEEREN dag helemaal niet gereden wordt, zoals vroeger de goede gewoonte was en in sommige dorpen waar veel van Gods Volk woont nog is.'

* Een veel gebruikt fictief voorbeeld van een 'normaal' Burghtelands echtpaar, zoals in Nederland 'Jan modaal'

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Kaaiman » ma 14 jul 2014, 18:57

Uiteraard is het Brilamontische automerk Orcan bereid te participeren in het opzetten van een oplaadnetwerk naar Brilamontisch voorbeeld. ;)
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door BlaZ » ma 14 jul 2014, 23:07

Daarnaast wil de regering ook dat in de toekomst, bijvoorbeeld in 2025, alleen nog elektrische wagens in de binnensteden mogen rijden van onder andere Nieuw-Vlissingen en Mulder.
Hoe wil men in de praktijk niet-electrische auto's uit de binnensteden verbannen? Hoe gaat men dat doen met het bevoorraden van winkels?

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 15 jul 2014, 01:16

Waarschijnlijk zou er een uitzondering worden gemaakt voor vrachtwagens met een ontheffing. Maar de plannen voor dit verbod zijn nog lang niet concreet, eerst wil men de ontwikkeling van de elektrische auto afwachten.

Het busvervoer in de binnenstad is al drastisch verminderd. Er rijden vrijwel alleen nog maar trams in de binnenstad. Ook om deze reden is Nieuw-Vlissingen al schoner dan veel andere steden.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » do 31 jul 2014, 15:23

Reformatorisch Daghblad Burghtelands, 31-7-2014 schreef: Intrede ds. A. J. Th. Schelvisvanger te Oud-Gheref. Verband Veerkerke-Grafosterlangstraete - ghlad 10. Duuzend kerkghangers
GRAFOSTERLANGSTRAETE - Afgelopen woensdagavond werd kandidaat Schelvisvanger als dominee bevestigd in de Veerkerke te Grafosterlangstraete, Zeelande, één van de grootste kerken van het Oud-Ghereformeerd Verband in Burghteland. Hiermee heeft het Verband, dat naar schatting ongeveer 50.000 zielen telt (al wordt er geen ledenaantal bijgehouden), zijn vijfde Dominee ontvangen. Daar er in de zeer grote Veerkerke toch niet genoeg zitplaatsen waren om alle bezoekers te herbergen, werden de overige bezoekers verzameld op het Stasjonsplein en het Veerplein. Via een geluidsinstallatie kon de preek worden beluisterd. Dit was ook de reden, om de intrede niet op des HEEREN dag te laten plaatsvinden, teneinde de Rustdag niet te ontheiligen. Ook maakte deze dag het mogelijk dat een groot aantal bezoekers per trein, veerboot en auto kon arriveren, en dat men niet hoefde te overnachten. Bij het Oud-Ghereformeerd Verband is het namelijk de gewoonte om op de Dag des HEEREN niet te reizen, en velen bezitten ook helemaal geen auto, vooral degenen afkomstig van het eiland Bekanstende. De Veerkerke was vacant sinds het overlijden van de eerbiedwaardige wijlen ds. F. J. Bot van Vroomschenfort drie jaar geleden.

In de dienst werd ds Schelvisvanger bevestigd door de vier bestaande dominees van het Verband en door de ouderling van de Veerkerke. Burgemeester Schreinders van de burgerlijke gemeente Grafosterlangstraete (BGTU, orthodox-protestantse partij) was ook aanwezig. De intredetekst van ds. Schelvisvanger is Matthéüs 9 het vers 36: En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. met daarbij de punten ' 1 De oneindig vermoeide, verstrooide en verloren staat der Schapen, dat is de Gemeente Christi 2. Des HEEREN onnoemelijke bewogenheid ende ontferming over dezen 3. Des Allerhoogsten Barmhartigheden waarmeede Hij hen een arbeider uit zou stooten in Zijne wijngaard tot des HEEREN opperste Verhoging 4. ofschoon de zondige en gebroken schapen dit noit verdienen of bewerkstelligen zouden kunnen op eigen kracht.'

Ontheiliging
Daar een groot deel van de bezoekers noodgedwongen buiten stond, diende het autoverkeer door de schare heen te rijden, over een met pylonen afgezette route. Sommige van de verkeersdeelnemers ontheiligden de eredienst door te fotograferen, te filmen of door middel van claxonneren, schreeuwen en vloeken. 'Wij kunnen begrijpen dat voor de wereldse mens de dienst des HEEREN onbegrijpelijk is, en dat wij enige overlast konden hebben veroorzaakt in het verkeer', aldus de koster van de Veerkerke, 'edoch betekenen deze kleine ongemakken volstrekt niets in het licht der Eeuwigheid en zijn wij van mening dat het ongepast is om duivelse audiovisuele techniek te gebruiken om de dienst te ontheiligen, en ook om lawaai te maken tijdens de dienst, en waren wij teleurgesteld over de goddelozen die deze overlast hadden veroorzaakt'.

Vanwege de geringe ruimte en geregeld overstekende kerkgangers stond er op de wegen 1201, 1203 en 1305 een lange file. Daarnaast ondervond verkeer van en naar de veerpont bij de Veerkerke ook overlast bij het afrijden van de veerpont. Veel kerkgangers arriveerden per trein bij het station bij de Veerkerke; de Lokaoltrein Deesoek - Katnoaghe zat echter compleet vol met de kerkgangers. Aangezien de RTM (spoorwegen) de plicht heeft om alle reizigers zoveel mogelijk te faciliteren, ook bij evenementen, lasten zij voor de Sneltrein, die normaal niet te Veerkerke stopt, een extra halte in, zodat de kerkgangers ook via de sneltrein konden reizen. Dit leverde geen noemenswaardige vertragingen op op de spoorwegen. Verder zat ook de veerpont enkele overtochten voor honderd procent vol.
Afbeelding

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 10 sep 2014, 13:00

den Trouwen Boode, 10-9-2014 schreef:
21 Zwaere ISIS-Musulmâon opghepakt ter Koehorsterveld

LUCHTHAVEN N.-VLISSINGEN - Vanochtend vroeg tussen 4 en 8 uur 's ochtends zijn 21 mensen opgepakt waarvan wordt vermoed dat zij wilden uitreizen naar Syrië, om mee te strijden in de islamitische heilige oorlog (jihad), of dat zij zich wilden vestigen in de islamitische heilstaat (kalifaat) in Syrië en Irak. Dit gebeurde op diverse plaatsen binnen de internationale luchthaven, bevestigde de Burghtelandse inlichtingendienst vanmiddag. Het gaat zowel om mannen als vrouwen en kinderen. Verscheidenen van hen zouden betrokken zijn bij eerdere antisemitische en pro-ISIS demonstraties in de Nieuw-Vlissinger Stasjonsbuurte en bij de moskee Masjid-ul-Akbar in diezelfde wijk waarvan wordt vermoed dat er terrorisme verheerlijkt wordt. Van de verdachten zijn 16 Burghtelands staatsburger; hun paspoort wordt voorlopig ontnomen. De inlichtingendienst zegt dat het werk 'nog niet voltooid' is.
Het ontnemen van het Burghtelands staatsburgerschap is een extreem zware maatregel, en kan alleen worden genomen bij zeer ernstige vermoedens van strafbare feiten zoals het steunen van een terroristische organisatie of het plegen van landverraad. Volgens de inlichtendienst valt het steunen van de islamitische heilsstaat onder beide noemers. 'De islamitische heilsstaat in Syrië en Irak staat haaks op alle Burghtelandse normen en waarden. Zij is een barbaarse, terroristische organisatie die massamoorden pleegt op alles wat niet islamitisch is, waaronder ook onze christenbroeders. Iedereen waarvan ook maar wordt vermoed dat zij deze organisatie steunen, zal worden opgepakt'.

Meer controle
Bij de buitengrenzen van Burghteland en op de internationale luchthavens zal strenger worden gecontroleerd. 'Burghteland kan en zal geen broeiplaats zijn voor de extremistische Islam, en zal er alles aan doen om te voorkomen dat de duivelse ISIS praktijken vanuit Burghteland worden ondersteund', liet president Klein Wassink gisteren nog weten tijdens een persconferentie. De overheid adviseert om bij internationale vluchten eerder op het vliegveld aanwezig te zijn in verband met de controles, en om ook op de weg rekening te houden met langere wachttijden aan de grens. Eerder werd al een vermoedelijke islam-extremist met de Burghtelandse nationaliteit in Schellingen opgepakt, die probeerde om via de luchthaven van Schellingen richting Syrië uit te reizen.

Executie mooghelek
Onder juridische en poliektieke analysten is een discussie ontstaan over de mogelijke reactivering van de doodstraf in Burghteland. Volgens hoogleraar F. den Hartooghe aan de Universiteit Mulder is het 'niet ondenkbaar' dat de doodstraf wordt gereactiveerd. 'De doodstraf is in Burghteland nooit volledig afgeschaft, maar is al decennialang niet uitgevoerd. Met simpele wetgeving kan dit echter gemakkelijk alsnog gebeuren. De doodstraf is bij uitstek bedoeld voor veroordeelden van zeer ernstige, landsbedreigende misdade, zoals terrorisme, landverraad en ernstige oorlogsmisdaden.' Of er een politieke meerderheid is voor reactivering, is echter nog maar de vraag. 'Maar zelfs als dit niet zo is, kan Burghteland de noodtoestand uitroepen, en dan is ook onder huidige wetgeving de doodstraf in dit soort gevallen een reële optie'. Vooralsnog is de kans hierop nog maar klein, omdat het conflict in Syrië en Irak speelt en niet in Burghteland. 'Maar een terroristische aanslag of andere zaken die directe betrokkenheid van Burghteland veroorzaken, kunnen dat heel snel veranderen.'

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten