[RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Republiek Burghteland

Moderator: sirdanilot

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

[RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » do 26 mei 2011, 00:42

Afbeelding

Klik hier voor de kaart !


Wegtypen en maximumsnelheden in Burghteland


In Burghteland zijn er verschillende wegtypes. Voor het ontwerp van verschillende typen wegen gelden verschillende eisen. De nummering loopt altijd zo lang mogelijk door; indien een A-weg verandert in een B-weg, blijft het nummer gelijk. Alle overige wegen hebben een wegnummer zonder prefix.

Wegen worden opgedeeld in A, B en C enerzijds (autosnelweg, rijksweg en normale weg), en in Ruraal en Urbaan anderzijds. Verder bestaan er nog verschillende subtypen.

Er zijn minimumeisen voor de twee hoofdtypen rijksweg (A en B), verder zijn er specifieke richtlijnen voor de categorieën.

Wegcategoriëen A (Ar-I, Ar-II. Au-I, Au-II)


Autowegstatus (motorwegh), om langzaamverkeer te weren
Minstens twee rijstroken per richting, rijstroken minstens 3.20m
Beveiligde middenberm
Pechstrook*: minstens 2.75m
Redresseerstrook: min. 0.20m
Geen gelijkvloerse kruispunten**
Geen erfaansluitingen, spoorwegovergangen of overpaden
Lengte van minstens 2 km, óf aangesloten op rest A-wegennet, óf een aparte aansluiting met afritnummer in de weg zelf.***

*Langdurige ontbreking (>1 km) heeft een verlaging van maximumsnelheid tot gevolg. Mag wel op korte stukken ontbreken (bv. kunstwerken)
**Uitgezonderd toeritdoseerlichten. Rotondes of verkeerslichten komen incidenteel voor op knooppunten; zo lang deze gewoon gelden onder de motorweghrestricties, maakt dat niet uit voor de classificatie.
***Zeer korte stukjes snelweg die niet aan deze eisen voldoen, krijgen geen eigen A-nummer.


Standaardontwerp Ar-I

Afbeelding
Ontwerpsnelheid 140 km/u
Verkeersintensiteit: 60% capaciteit*
Rijstrookbreedte 3.75m
Brede middenberm met begroeiing.
Pechstrook: 3.00m
Redresseerstrook: 0.45m
Geen gelijkvloerse kruispunten, knooppunten ongelijkvloers, geen beweegbare bruggen
* Bij overcapaciteit wordt de weg vaak gehercategoriseerd naar categoria Ar-II. Dit houdt echter geen fysieke ombouw in.

Standaardontwerp Ar-II

Afbeelding
Ontwerpsnelheid 130 km/u
Rijstrookbreedte 3.55m
Beveiligde middenberm.
Pechstrook: 2.80m
Redresseerstrook: 0.25m
Geen gelijkvloerse kruispunten, knooppunten ongelijkvloers of meerstrooksrotonde


Standaardontwerp Au-I

Afbeelding
Minstens 2x3 rijstroken.
Ontwerpsnelheid 130 km/u
Rijstrookbreedte 3.55m
Beveiligde middenberm.
Pechstrook: 2.80m
Redresseerstrook: 0.25m
Geen gelijkvloerse kruispunten, knooppunten ongelijkvloers, geen beweegbare bruggen


Standaardontwerp Au-II

Afbeelding
Ontwerpsnelheid 110 km/u
Rijstrookbreedte 3.45m
Betonnen jersey.
Pechstrook: 2.80m (indien aanwezig)
Redresseerstrook: 0.25m
Geen gelijkvloerse kruispunten, knooppunten ongelijkvloers of meerstrooksrotondeMinimumontwerpeisen wegcategorieën B (Br-I, Br-II, Br-IIa, Bu-I, Bu-II)


Rijstrookbreedte: minstens 3.10 m
Redresseerstrook: min. 0.15m
Geen pechstrook noodzakelijk, wel redresseerstrook aan de rechterkantStandaardontwerp Br-I:

Afbeelding
Ontwerpsnelheid 120 km/u
Beveiligde middenberm.
Rijstrookbreedte: 3.40m
Redresseerstrook: 0.20m
Halve pechstrook van ongeveer 1.5m breed
Minstens 2 km tussen kruispunten. Alleen kruispunten met belangrijke wegen, andere wegen kruisen door middel van viaducten. Vaak ook met ongelijkvloerse kruisingen.
Erfaansluitingen en overpaden afgeraden.
Motorweghstatus aangeraden (zonder motorweghstatus = max. 90 km/u)


Standaardontwerp Br-II:

Afbeelding
Ontwerpsnelheid 110 km/u
Rijstrookbreedte: 3.30m
Redresseerstrook: 0.20m
Halve pechstrook van ongeveer 1.5m breed
Minstens 2 km tussen kruispunten. Alleen kruispunten met belangrijke wegen, andere wegen kruisen door middel van viaducten. Vaak ook met ongelijkvloerse kruisingen.


Standaardontwerp Br-IIa:

Afbeelding
2+1 alternerend
Motorwegh
Ontwerpsnelheid 120 km/u
Rijstrookbreedte: 3.40m
Redresseerstrook: 0.20m
Minstens 2 km tussen kruispunten. Alleen kruispunten met belangrijke wegen, andere wegen kruisen door middel van viaducten. Vaak ook met ongelijkvloerse kruisingen.


Standaardontwerp Bu-I

Afbeelding
-Ontwerpsnelheid 70 km/u*
-Verbod op voetgangers/fietsers of Motorwegh
-Rijstrookbreedte: minstens 3.10m
-Beperkte hoeveelheid gelijkvloerse kruispunten, erfaansluitingen en overpaden
* Incidenteel is 90 km/u toegestaan op zeer goed uitgebouwde stadswegen


Standaardontwerp Bu-II

Afbeelding
-Ontwerpsnelheid 70 km/u
-Verbod op voetgangers/fietsers of Motorwegh
-Rijstrookbreedte: minstens 3.10m
-Beperkte hoeveelheid gelijkvloerse kruispunten, erfaansluitingen en overpaden


Standaardontwerp Cr-I:

Afbeelding
Ontwerpsnelheid 80 km/u*
Rijstrookbreedte: 3.05m
Redresseerstrook: 0.20m
*Wegen met motorweghstatus kunnen 100 km/u zijn.


Standaardontwerp Cr-II:

Afbeelding
Ontwerpsnelheid: 60 km/u*
Rijbaanbreedte: meestal 5m
* soms is 80 km/u toegestaan; niet het hele platteland is een zone-60 in Burghteland


Standaardontwerp Cu-I

Afbeelding
-Mag 2x2 zijn (meestal niet)
-Ontwerpsnelheid 50 km/u*
-Rijbaan in asfalt
-Rijbaanbreedte: meestal 7m
-Trottoir voor voetgangers
*Soms wordt 70 km/u toegestaan, maar het overgrote deel van de 70 km/u wegen is óf ter plekke 2x2, of B-gecategoriseerd


Standaardontwerp Cu-II

Afbeelding
-Ontwerpsnelheid 30 km/u of stapvoets
-Rijbaan in klinkers of onverhard


Standaardmaximumsnelheden

Tenzij anders aangegeven, geldt de volgende maximumsnelheid.

Buiten de bebouwde kom

Twee rijstroken per rijrichting, verhard: 120 km/u, Vmin 70 km/u
Andere verharde wegen (met bord 'MOTORWEGH'): 100 km/u, Vmin 50 km/u
Andere verharde wegen (zonder bord 'MOTORWEGH'): 80 km/u
Wegen met losse verharding, zonder verharding of ZONE-60: 60 km/u

Binnen de bebouwde kom

Twee rijstroken per rijrichting, verhard: 70 km/u
Andere verharde wegen (met bord 'MOTORWEGH'): 70 km/u
Andere verharde wegen (zonder bord 'MOTORWEGH'): 50 km/u
Wegen met losse verharding, zonder verharding, straatstenen/klinkers, woonerven of ZONE-30: 30 km/u


Visualisaties

Visualisaties van kp. Egseplein
Laatst gewijzigd door sirdanilot op wo 27 jun 2012, 11:45, 5 keer totaal gewijzigd.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » vr 27 mei 2011, 20:22

Voorlopig Tracébesluit A142

Momenteel kampt de stad Koortsdiike met een mobiliteitsprobleem. De stad, volledig ingesloten door verschillende takken van de delta van de Ghrote Mulder, heeft slechts drie grote ingangen, wat de stad kwetsbaar maakt voor calamiteiten. Hetzelfde geldt voor Krabbestrand, wat zelfs maar één fatsoenlijke ingang heeft, namelijk de Koortsdiikertunnel (A303). Indien deze afgesloten is, kan verkeer het stadje alleen nog uit met een veerpont naar Koortsdiike. Verder staan beide steden hoog op de Liist Potensjele Ghevaorn bii Overstromingen (LPGO). De steden worden aan alle kanten omringd door water, de bodem is van nature moerassig en in het geval van een overstroming zou men geen kant op kunnen.

Verder zijn er problemen met doorgaand verkeer in deze regio: momenteel gaat er zeer veel sluipverkeer de A11 af, dwars door de Stationsbuurt, een oude wijk met alleen 1x2 wegen, en dan de A10 weer op richting het noorden.

Al deze problemen zouden kunnen worden opgelost door de aanleg van de A141, langs de kust. Deze weg vormt een brodnodige extra ingang voor Krabbestrand, de zeer slecht bereikbare, maar erg mooie Oudestad van Koortsdiike en het Stadscentrum, waar veel bedrijvigheid is. De weg kruist niet alleen drie grote waterwegen (met tussen de Oudestad en Krabbestrand zelfs een brug over zee), maar gaat ook in een 2.5 kilometer lange tunnel onder natuurgebied Land van de Ziektemoere en nog twee zeearmen. Dit is een uniek ongerept moerasgebied met zeer zeldzame plant- en diersoorten. Op dit onbewoonde, afgesloten eiland komen maar weinig mensen, en het blijft ook met de A142 slechts bereikbaar per veerpont.

Een afwisseling van bruggen en tunnels zorgt ervoor dat er gemakkelijk afritten kunnen worden gebouwd, deze zijn namelijk van cruciaal belang; anders is de weg alleen nuttig voor het doorgaande verkeer en worden de Oudestad en Krabbestrand niet extra ontsloten.

De weg zou wel eens rond de 10 Miljard Dld. (2 miljard euro) gaan kosten. Momenteel wordt gedacht aan financiering door tol.

De weg wordt van het Ghrotemuldermonderplein (A12 x A/B142) tot aan Stadscentrum 2x3. De tunnels en bruggen worden 2x2 uitgevoerd, met ruimtereservering voor 2x3. De maximumsnelheid wordt 90 of 100 km/u.

Verder wordt ook de bypass A303 verlengd, om verkeer naar de adm. de Ruyterbrug (A4) te faciliteren. Helaas zijn er erg veel protesten tegen door milieubeschermingsorganisaties, die geen weg willen dwars door het Vreeslikwoude, één van de laatste grote wouden in de regio.

De ietwat opmerkelijke geografische namen komen overigens doordat er hier vroeger vele malariaplagen woedden, door het moeras, en ook waren er vele wilde verhalen over afgrijselijke monsters in de wouden en moerassen. Die doen nog steeds wel de ronde over het Land van de Ziektemoere, waar nog altijd maar weinig mensen komen.
Afbeelding

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » ma 30 mei 2011, 22:28

Er is nu een nieuwe kaart van Burghteland gepost. De weg Barte - Harg is, sinds het verdwijnen van het laatste kruispunt, opgewaardeerd naar 140 km/u en heeft nu dus een A-nummer. Daarnaast is een deel van de A21 bij Stelle-Waardeland voltooid. De downgrading van de A01 staat nog niet op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » vr 03 jun 2011, 22:11

Afbeelding
Markeringen
Markeringen zijn ongeveer vergelijkbaar met DV in Nederland, alleen is er geen groene middenstreep en geen onderbroken kantmarkering.

Asmarkering: asmarkering is, indien aanwezig, altijd een doorgetrokken streep. Dubbele onderbroken asmarkeringen duiden op een fietsstrook langs de weg. Op wegen met Motorwegh status zul je die niet vinden; op enkele plaatsen mogen fietsers nog op de vluchtstrook van een doorgaande weg, maar ze zullen altijd afgescheiden zijn van de rijbaan d.m.v. een vangrail, en het over moeten steken van op- en afritten komt niet voor (in tegenstelling tot een land als België bijvoorbeeld). Op wegen met een vluchtstrook is er ook gewoon een doorgetrokken streep tussen de rechter rijstrook en de vluchtstrook.

Rijbaanscheiding: Indien inhalen niet toegestaan is, altijd een dubbele doorgetrokken streep. Bij wegen met een middenberm is er links gewoon asmarkering (dus één doorgetrokken streep). Als inhalen wel toegestaan is, een dubbele onderbroken streep. Indien inhalen van één kant toegestaan is, is de streep aan de ene kant doorgetrokken en aan de andere kant onderbroken; overigens komt dit niet zo vaak voor.
Doordat markering op rijbaanscheidingen altijd dubbel zijn, kan er nooit verwarring ontstaan of een weg nu tegenverkeer heeft of niet. In die zin is het vergelijkbaar met de Amerikaanse gele streep.

Rijstrookscheiding: Indien rijstrookwisselen toegestaan is, een onderbroken enkele streep. Indien inhalen verboden is, een enkele doorgetrokken streep. Er bestaat ook een variant ertussenin voor bijvoorbeel wisselstrokenen spitsstroken rondom grote steden.

Voorsorteren: twee keer zo dikke blokmarkering. Meestal in combinatie met een pijl op het wegdek.

Stopstreep: Een dubbele streep waar men vóór moet wachten bij een verkeerslicht of op gelijkvloerse kruispunten.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » zo 05 jun 2011, 00:44

Spoedig zal ik een planstudie maken over de opwaardering van de B02 (buitenring N. Vlissingen) naar A02, alsmede de opwaardering van een stuk B2 naar A2 (Gorkummerbaon).

Het nieuw te bouwen tracé begint bij Sinaaiveld, bij de aansluiting op de bestaande A02. Dit zal geschieden door middel van dit ingenieuze knooppunt, met twee fly-overs, een viaduct en twee rotondes; in de 'oksel' van het knooppunt komt ook nog een verzorgingsplaats. Het knooppunt zal direct overlopen in het al bestaande knooppunt met de A7; een indrukwekkend knooppunt met maar liefst 3 niveaus. De A02 in de richting Wildenburgh is dus gepland, de rest ligt er al (behalve dat aansluiting 18 natuurlijk iets minder ruim opgezet is dan in de toekomstige situatie).

Afbeelding

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door Ortelius » zo 05 jun 2011, 10:19

Dat gelijkvloerse kruispunt op de B13 ziet er volgens mij toch maar krap uit... Ik zou er niet graag naar links willen afslaan :lol:
En ik weet niet of er rechts van die kruising nog iets staat, maar hier lijkt het alsof er een stuk van de afbeelding is weggevallen. Misschien nog een link naar de volledige afbeelding invoegen?

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door MandelSoft » zo 05 jun 2011, 13:01

Eerlijk gezegd vind ik de tekeningen van de wegmarkeringen er nogal slordig uitzien... :S

EDIT: Is dit misschien iets voor de afritmarkering van Burghteland?
Spoiler: weergeven
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » zo 05 jun 2011, 16:07

Ja, ik weet het, ik ben niet zo goed met Inkscape...

Je visualisaties zijn heel mooi ! Ik wou dat ik die maken kon, maar dat kan ik echt niet.

Alleen zijn de onderbroken strepen op Burghtelandse wegen veel langer, wat een rustiger wegbeeld oplevert, en de pijlen zijn nét iets anders (zoals op mijn tekening). Verder zijn van die lange uitvoegstroken erg zeldzaam; meestal kiest men voor een goedkope uitvoegende taper, als de verkeersdruk niet hoog is. Invoegers zijn wel altijd ruim opgezet.

Als je tijd hebt, zou je misschien ook wat Burghtelandse verkeersborden erin willen zetten? Ik kan wat SVG'tjes opsturen. Ik zou het graag zelf willen kunnen doen, maar dan moet ik leren hoe Google Sketchup werkt. Bovendien ben ik bang dat mijn computer het niet aankan; hij heeft al moeite als ik met mijn kaart bezig ben in inkscape.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door MandelSoft » zo 05 jun 2011, 16:14

Ik ben al verder aan de slag gegaan. Het is nog niet helemaal af, maar ik denk dat ik vandaag wel wat klaar kan hebben...
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » zo 05 jun 2011, 17:01

Morgen heb ik weer wat tijd, misschien kan ik Sketchup downloaden en kun je zo'n basis snelweg naar me opsturen, waar ik dan zelf mee aan de slag kan. Dat lijkt me makkelijker dan dat ik zelf helemaal een weg moet gaan leren maken.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door MandelSoft » zo 05 jun 2011, 17:51

Nou, hier is dan het (voorlopige) resultaat:
Spoiler: weergeven
Afrit:
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Oprit:
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

NOTEN:
- Wegwijzers ontbreken. Waren ook niet gegeven.
- Wegmarkering en indeling is nog niet aangepast
- De uitvoegstroken zijn niet eens zo lang, maar 300m ofzo. In Schellingen zijn ze doorgaans langer.
- De pijlen die ik heb gebruikt vind ik persoonlijk mooier en duidelijker, vooral vanuit perspectief.
- De rechte strepen bij divergentiestroken zijn omgezet naar diagonale lijnen.
- Sommige borden zijn lichtelijk aangepast. Zo suggereert het bord op het eerste plaatje in de originele versie dat er een oprit aansluit op deze weg, terwijl het eigenlijk een afrit is.
- Persoonlijk zou ik "Motorwegh" bij nieuwe borden vervangen door een snelwegsymbool. Goed, het is dan niet kleiner, maar wel duidelijker te zien vanaf een afstandje.
Ook de 2+1 naar 1+2 overgang gemaakt:
Spoiler: weergeven
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
NOOT:
Extra bord toegevoegd op het portaal. Rijstrookverdelingsbord geeft daar aan dat er een strook wegvalt.
Groeten,
Maarten
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door Snelwegfreak » zo 05 jun 2011, 18:30

Ziet er erg goed uit Maarten, mooi gemaakt! ;)
Ik vind wel dat er een beetje veel (soms onnodig veel) bebording is. Het kan wel wat minder denk ik ;)

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » zo 05 jun 2011, 18:33

Ooh prachtig ! Mijn dank is groot ! Morgen zal ik nog een reply posten met wegwijzers (in .svg formaat). Maar ik ben al heel dankbaar dat je dit hebt gepost !

Bij de snelweg:
- Het 'uitvoeger' waarschuwingsbord zie ik toch liever in mijn versie, want dit bord suggereert een taper.
- Het 'u voegt in' waarschuwingsbord hoeft er maar één keer te staan (bij het daadwerkelijke invoegpunt, bijvoorbeeld). Eventueel staat bij het begin van de oprit nog zo'n bord met '300m' onderbord, maar dat hoeft niet in deze visualisatie. Om nog verder te snoeien in het bordenwoud: het 'invoeger-van-rechts-bord' (hoofdrijbaan) hoeft alleen aan de rechterkant; op de linkerrijstrook heeft men namelijk geen 'gevaar' van invoegers. Het 'u voegt in' bord hoeft ook alleen aan de rechterkant; anders kan verwarring ontstaan op de hoofdrijbaan, bovendien snoeit het in het bordenwoud.
- Het 140 km/u bord tussen de uit- en invoeger kan bij nader inzien wel weg, want na de invoeger staat er al zo'n bord.
- Het MOTORWEGH bord staat bij het begin van de oprit, dus dat hoeft niet in deze visualisatie. Dit om te voorkomen dat langzaamverkeer inrijdt. A18 kan dus onder het bord met het teken 'dubbelbaansweg'.

Doordat op deze manier 5 borden gesnoeid kunnen worden, wordt het wegbeeld hopelijk nog wat rustiger.

De reden dat er in Burghteland geen snelwegsymbool wordt gebruikt, is omdat MOTORWEGH ook voor een enkelbaansweg kan staan, zolang daar maar geen langzaamverkeer op rijdt. Op handwijzers staat vaak wel een snelwegsymbool + wegnummer, maar dat kan ook slaan op een B-weg.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door MandelSoft » zo 05 jun 2011, 19:10

sirdanilot schreef:De reden dat er in Burghteland geen snelwegsymbool wordt gebruikt, is omdat MOTORWEGH ook voor een enkelbaansweg kan staan, zolang daar maar geen langzaamverkeer op rijdt. Op handwijzers staat vaak wel een snelwegsymbool + wegnummer, maar dat kan ook slaan op een B-weg.
Mag ik aan jou dé oplossing presenteren?

Afbeelding

Links zijn de borden voor een dubbelbaans Motorwegh, rechts voor een enkelbaans.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » ma 06 jun 2011, 19:04

Goed, ik heb hier bewegwijzering voor deze afrit (natuurlijk op de voorwaarde dat je nog zin hebt eraan te werken).

Bij de borden staat ook op welke plaats ze geplaatst moeten worden. Volgens mij is je visualisatie iets van 300m of zo? de borden die verder weg staan hoeven er dan natuurlijk niet bij

In dit geval zijn de doelen vanuit beide richtingen hetzelfde.

Het bestand is in .svg formaat. Het staat op de svg dump (even googlen svg dump en je komt er zo).

http://svg.tnx.nl/dump/2011-06-06T19:00:58_l6p9m5.svg

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » ma 06 jun 2011, 20:56

Meer knooppunten voor de geplande A02 (buitenring Nieuw Vlissingen)

Tracé van zuid naar noord-oost (richting Heerjanstaete)

Het oude tracé van de B02 wordt waarschijnlijk afgewaardeerd, het dient echter nog wel als toegangspoort voor Parkstad Roosevelt.
In de nieuwe rondweg A02 komt nog een afrit voor Parkstad Roosevelt, waardoor deze plaats goed ontsloten wordt. Ook verkeer vanuit het noorden naar Riikestof kan deze afrit nemen.
Afbeelding

Afrit 20 en 21 vormen waarschijnlijk het meest complexe afrittencomplex van Burghteland. Het vormt een cruciale schakel in het stedelijke wegennet van Wildenburgh, en vormt een toegang naar N. Vlissingen vanuit forensensteden als Parkstad Pr Alexander. Momenteel ligt hier nog een simpel klaverblad (de B02 loopt nog altijd over de oude rijksweg dwars door Wildenburgh-Centrum).
De B2 wordt tussen dit afritcomplex en Parkstad Pr Alexander ongelijkvloers.
Afbeelding
Voor enkele wijken rondom de Oudenorewegh komt nog een afrit op de A02. Deze zou echter ook kunnen worden geschrapt.
Afbeelding

Voor de afrit 20/21 bestaat nog een alternatief, dat waarschijnlijk is afgeserveerd omdat het veel te duur is: de B2 krijgt 2x3 rijstroken en A-status ter hoogte van Wildenburgh. Er komt ook een verbinding vanaf de A2 vanuit het noorden naar Wildenburgh-centrum en vice versa.

Afbeelding

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door MandelSoft » di 07 jun 2011, 00:09

Ik heb even naar je wegwijzers gekeken, en ik heb hier mijn eigen versie (sorry dat ik geen SNV heb gebruikt; ik kon het niet meer vinden op het internet voor mijn laptop. Clearview en Roadgeekfonts had ik wel beschikbaar):

LET OP: Groot plaatje!
Spoiler: weergeven
Afbeelding
De veranderingen:
- Vaste maten gebruikt. (afgerond op centimeters)
- Plaatsing van de borden net ietsje veranderd.
- Ovale borden rond gemaakt.
- Veel dingen goed uitgelijnd.
- UUT-schildje en wegnummerschildje even groot.
- Iets andere pijlen gebruikt.
- Afstandenbord heringedeeld. Op deze manier is het bord gemakkelijk efficiënter ingedeeld.
- Lettergrootte ook vast: 440mm voor doelen, 400mm voor wegnummers.
- OEPS! Het gele bordje op 100m is fout. Het streepje schuin-omlaag had schuin-omhoog moeten staan.

En, vind je het wat? Zal ik een SVG-tje opsturen?

Groeten,
Maarten
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door MandelSoft » di 07 jun 2011, 16:00

De visualisatie met wegwijzers:

Afbeelding
Spoiler: weergeven
Afrit:
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Oprit:
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Groeten,
Maarten
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » wo 08 jun 2011, 02:24

Prachtig ! Heel veel dank ! Ik heb eigenlijk niet echt kritiekpunten hierop, precies zoals ik het me voorstel bij een Burghtelandse weg. Aja goed, misschien is 120 op deze specifieke weg bij nader inzien een betere limiet (is niet bijster lang, loopt voor het grootste deel door stedelijker gebied, is een vrij drukke forensensnelweg richting Calvijnstad en er zit een tunnel in het tracé), maar goed. Het basis idee voor een Burghtelandse snelweg is gelegd.

Ook de visualisatie van de drievaksbaan, die je eerder had gepost, vond ik prima, en zoals ik het me voorstel.

Zulke drievaksbanen kunnen eenvoudig worden verbreed tot een 2x2 snelweg met een zeer ruim profiel, door simpelweg nog zo'n weg ernaast te leggen. Dan krijg je dus een 2x2 snelweg met ruime vluchtstroken (met mogelijkheden tot 2x3 met krappe vluchtstroken). Daarom worden er steeds meer van deze drievakswegen aangelegd. Voorheen was er een probleem bij de overgangen in zulke wegen, dat auto's die nog nét die laatste vrachtwagen wilden inhalen, frontaal op elkaar botsten, maar door middel van middeneilanden die erg stevig vast zitten is het aantal ongevallen flink gedaald; het ergste wat nu gebeurt is dat je vol in de ankers moet, omdat je anders tegen het middeneiland knalt. Dit zorgt voor veel minder dodelijke ongevallen.
Deze wegen hebben meestal gelijkvoerse kruispunten, maar soms ook wel ongelijkvloerse.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door Kaaiman » wo 08 jun 2011, 10:48

Dat divergentiebaken staat wel heel gevaarlijk! Nauwelijks uitwijkruimte en een fysieke onderbreking van de vluchtstrook in de lengterichting! Weghalen dat ding dus.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » wo 08 jun 2011, 11:33

Ik denk dat de beste oplossing daarvoor is, om het fysieke deel van het puntstuk uit te voeren als een soort betonnen vluchtheuvel, met daarop het diverentiebord. Het fysieke deel moet ook wat langer worden, dus minder puntstuk eigenlijk.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » do 07 jul 2011, 22:44

Ik was laatst bezig met deze plattegrond van Nieuw-Vlissingen (rondom het centrum dan, want de eigenlijke stad is nog een stuk groter, zeker met suburbs meegerekend). Hij is nog (lang) niet af, maar wat vinden jullie ervan?

Er komt nog een hoop extra informatie in, natuurlijk, zoals (belangrijke) straatnamen, parken, zakencentra, industrie, veel meer wijken etc. Ik denk niet dat ik alle kleine straatjes ga doen, want da's wel érg veel werk. Misschien maak ik nog een detailkaartje van binnen de singels (Ouweburghte e.o.) maar da's dan ook dat.

http://dl.dropbox.com/u/29498835/nieuwv ... kaart1.png

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door Koen » vr 08 jul 2011, 16:00

Het ziet er al goed uit!
Het knooppunt tussen de A4 en A01 ziet er wel leuk uit met een 270 graden-bocht voor rechtsaf :D

Misschien is het handig om een schaal toe te voegen. Een spoorlijn naar het zakencentrum zou ook handig kunnen zijn.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » vr 08 jul 2011, 16:24

Dank !

Ja, een schaal ga ik voor zorgen. Het knooppunt is een beetje raar omdat er geen ruimte was voor een rechtsaffer, maar dit type komt wel vaker voor in andere landen (alleen is er in Nederland niet echt een voorbeeld van). De A01-noord is een oude snelweg met veel op- en afritten (ter plaatse dus B01), zonder veel ruimtereservering.

Het zakencentrum is bereikbaar met een soort van metro-lightrail achtige verbinding. In de stad rijden ook trams en bussen.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Kaart, Infrastructuur, bewegwijzering

Bericht door sirdanilot » ma 25 jul 2011, 23:35

Nieuwe versie van de kaart van Nieuw-Vlissingen

http://dl.dropbox.com/u/29498835/kaart% ... en%201.png

Ingetekend:

veel meer parken
bewaarde resten stadsmuur (in rood)
wijknamen en afritnamen
monumenten, kerken en andere objecten
industrie (grijs)
Afrit v/d Bergestr. toegevoegd
Afrit Zoölogisen Of toegevoegd
havens

nog in te tekenen:
lightrail/ondergrondse
belangrijke straatnamen en wat namen voor andere dingen

De binnenstad van nieuw-vlissingen is, doordat ze nooit grootschalig verwoest is, nog altijd erg mooi en ademt de koloniale sfeer van weleer. Typisch Hollandse hoge pakhuizen domineren het straatbeeld, en door gebrek aan natuursteen is de stad grotendeels in rode baksteen en eikenhout opgetrokken. In het centrum staan ook enkele zeer imposante kerken, zoals de Ghroate Kerke met één van de grootste orgels ter wereld en een toren van 140m (één van de hogere ter wereld, en niet geheel toevallig nét hoger dan de St. Pietersbasiliek in Rome...).
Het zakencentrum wordt gedomineerd door enorme wolkenkrabbers. Buiten dit gebied om kent Nieuw-Vlissingen echter weinig echt hoge gebouwen - de meeste flats komen niet boven de 20 verdiepingen.
Nieuw-Vlissingen is een erg 'groene' stad met veel parken. Een uitgebreid metro en lightrailnetwerk, naast het normale spoorwegennet, moet het autoverkeer beperken. In de binnenstad is een milieuzone van kracht. De binnenring A01 is in een tijd gebouwd waarin het (overwegend linkse) stadsbestuur nog maar weinig te zeggen had over federale zaken als wegen, en loopt op de meeste plekken op viaduct dwars door de stad; hetzelfde geldt voor de spoorwegen (behalve door de historische wijk Westerbolwerke, waar hij door een tunnel loopt).
In Nieuw-Vlissingen kan men ook genieten van de lange zandstranden. Deze zijn echter meestal stervensdruk; de echte kenners wijken dan ook meestal uit naar de stranden ten zuiden of ten noorden van Nieuw-Vlissingen. Vooral op zondagen, waarop er weinig anders te doen is, gaat men vaak naar het strand.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten