Onze mailserver geeft op het moment een storing bij het gebruik van e-mailadressen van Microsoft (hotmail.com, outlook.com, live.com). Als je een dringende vraag hebt, bijvoorbeeld over het resetten van je wachtwoord of het activeren van je nieuwe account, en je gebruikt een Microsoft-adres, stuur dan een mail naar info@atlantisgeo.nl met je vraag.

Mails die niet vanuit ons verzonden kunnen worden, proberen we zoveel mogelijk via een ander adres alsnog te verzenden.

[TXE] Txeōeion

Landen uit de Zandbak die langer dan een half jaar niet voldoende doorontwikkeld zijn
BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

[TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » do 24 dec 2015, 07:05

Korte beschrijving:

Txeōeion (Seovië) is een land in het oosten van Davaleda, het grenst aan Neravië, Viguros en Fenjamen
in het westen. Het land wordt gevormd door twee gebergten die zich vanaf de Vigurische grens uitstrekken tot aan de Eitaïsche zee (vernoemt naar de Zeegod Eitaeon), met toppen tot boven de 6000m

Het land is streng religieus en het polytheïstische Soïsme (Txeō) (De waarheid) is de officiële staatsgodsdienst, het belijden van andere godsdiensten is binnen het grondgebied verboden.
Seovië is een theocratie waarbinnen de macht verdeelt is tussen verschillende takken van de politieke organisatie van de tempel van de waarheid en waarbinnen onderliggende bestuursvormen een relatieve autonomie bezitten binnen het geldend religieus stelsel van wetten.

Er is een gekozen parlement wat echter enkel functioneert als een advies en overlegorgaan

Bestuurlijk is het land verdeeld in keizerlijke graafschappen (phaeōpsın), hertogdommen (deci), graafschappen (ʒōphi), tempellanden (aueii) en regios (ĕxpasın). De graafschappen en hertogdommen bezitten een forse mate van autonomie binnen het religieus raamwerk van de staat. De tempellanden staan onder direct gezag van de geestelijke hierarchie terwijl de regios een geestelijk bestuur hebben waarbinnen de gemeenschappen (gemeenten/steden) democratisch van aard zijn.

Naast het politiek speelveld controleert de tempel ook het landelijke onderwijs, de politie, het leger en de geheime dienst (inquisitie). Deze zijn een integraal onderdeel van de tempelstructuur waarmee de tempel zijn stempel drukt op het sociale leven.

Het hedendaagse Txeōeion is arm en gesloten, handel met het buitenland is vaak lastig in verband met


- officiële naam:
Econ Phofon ō Txeōeiom (Heilig keizerrijk van de suprematie van de waarheid)(Txeōeiom = genitief vorm van Txeōeion)

- officieuze naam:
Txeōeion (suprematie van de waarheid) Txeō (waarheid) + Eion (suprematie)
LAT/ENG/IT/SP/POR : Seovia
NL : Seovië
DUI : Seoviën
FR : Le Seovie

- officiële afkortingen: TXE

- hoofdstad: Phokeion (letterlijk : Heilige stad) (Pho : heilig + keion : stad)

- munteenheid: Sidauti (sidautıs enkelvoud) (letterlijk : geluksbrengers) (Sidas : brengen + autıs : geluk)

- nationale hymne: Auētam nafē saoiĕs (we zijn geboren uit as)

- officiële talen: Ctepisch/Ktepisch (let: taal uit het oosten)

- officiële godsdienst: Txeō

- staatsvorm:
Democratie met gecontroleerd meerpartijenstelsel, buiten kroonlanden sterk decentraliseerd. (de facto: ecclessiarchie/theocratie)

- staatshoofd: "Paus van het Soeïsme" Oeephas III

- inwoneraantal: 40.856.000

- bevolkingsdichtheid: 59,30 per km²

- oppervlakte: 688.945,31 km²

- HDI: 0,621

- BBP per capita (in USD): $ 4.285,00

- levensverwachting: 77,24 jaar

- alfabetiseringsgraad: 73,7 %

- landnummer telefonie: +698

- topleveldomein: .tx

Menno
Berichten: 89
Lid geworden op: za 20 dec 2014, 16:46
Locatie: Amersfoort

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door Menno » do 24 dec 2015, 10:32

Ha! Nog een land om Davaleda nog groter te maken! :D Leuk!

Bedoel je echter niet dat het in het oosten van Davaleda ligt?

Faylin
Beheerder
Berichten: 1551
Lid geworden op: wo 01 aug 2012, 22:14
Locatie: Hilversum, NL / Lanaeli'aþ, CE / Else l'Elve, AV
Landen: CYL, ANV

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door Faylin » do 24 dec 2015, 11:47

Mooi begin! +699 is echter al in gebruik door Tholenië.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » do 24 dec 2015, 21:24

Welk nummer is vrij?

TBR
Geoficticus
Berichten: 2567
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door TBR » zo 27 dec 2015, 15:02

^^ Daar is een topic voor in het subforum 'Overzichten'
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » wo 30 dec 2015, 06:06

Txeō

Het Seoïsme/Tsjeoïsme is een polytheïstische godsdienst die letterlijk vertaald kan worden als "de waarheid". Deze godsdienst ontstond uit de overleveringen van de profeet Phyrus en de acties van zijn broers Scias en Oeas die rond 9500vc leefden. De heilige boeken bestaan uit een serie verhalen, omschrijvingen en onthullingen uit de oudheid welke de Thĕxunĕs (woorden van de goden) heten, deze geschriften worden gezien als het direct woord van de god Eitaeon en zijn volgens de overlevering geschreven door Phyrus.

Een kenmerkend onderdeel van het Soeïsme is de achterliggende politiek-sociale organisatie met centraal leergezag genaamd "de tempel". In tegenstelling tot het Vaticaan beperkt de tempel zich niet enkel tot het religieuze domein, het dient gezien te worden als een alomvattende sociaal-religieuze organisatie die diep doordringt in de maatschappij.
Onder andere het leger, de geheime politie (inquisitie), de reguliere politie diensten en het onderwijssysteem zijn een integraal onderdeel van de tempel.

Goden zijn in het Seoïsme transcendent en mannelijk noch vrouwelijk. De hoogste goden worden immer afgebeeld met symbolen terwijl de lagere goden als mythologische dieren afgebeeld worden.
Het Seoïsme is de dominante godsdienst in Txeōeion.


De oorsprong volgens de traditie:

Het Seoïsme is volgens de Thĕxunĕs gebaseerd op een vroegere religie in de mythische land Atlanteion. Dit welvarend land was machtig en poogde zelfs gebieden buiten het eigen continent te veroveren. De overlevering vertelt ons dat het rijk langzaam verviel tot decadentie, apostatie en onbalans. Dit culmineerde tot een uiteindelijke wraak van de goden in 9457 voor Christus.
In dat jaar treft een enorme zondvloed Atlanteion. Visser Scōphas en zijn drieling zonen Scias, Oeas en Phyrus zijn op dat moment aan het vissen en hun boot wordt door de golven meegesleept. Tijdens deze hachelijke momenten wordt de jongste van de drieling, Phyrus gehete, getroffen door de bliksem. De God Phılpaiĕm geeft de jongste zoon hier de mogelijkheid het leven van zijn familieleden te redden als hij zich daarna zal toeleggen op het dienen van de goden. Zijn spreekvermogen wordt hem afgenomen zodat hij de waarheid van de goden in schriftelijke vorm kan verspreiden, opdat het niet verandert en corrumpeert.
Nadat hij dit aanbod van de goden heeft geaccepteerd stopt het met stormen, Phyrus verblijft ondertussen in coma en verkrijgt in deze momenten vanuit goddelijke wegen de waarheid ingesproken.

Vaste grond bereikt men enkele uren later in het zuidoosten op de hellingen van een berg genaamd de Eitaōgon, in de hooglanden van het huidige Txeōeion. Hier hervindt Phyrus zijn bewustzijn, hij zal echter altijd aan afasie blijven leiden zoals Olphaiĕm hem had voorspeld.
De geschriften die Phyrus achter heeft gelaten worden "de Thĕxunĕs" (woorden van de goden) genoemd en vormen de basis voor het Soeïsme.
Phyrus wordt vaak vermeld als "Airenos" ("de chroniqueur") of Toxctezaxus ("de hoge profeet, de uitverkorene").


De leer

Seoïsten volgen de leer van de goden die via de heilige geschriften, de "Thĕxunĕs" aan de mens geopenbaard en gedicteerd zijn. Niets van de goden is door de mens te kennen, behalve hun wil die via Phyrus aan de mens geopenbaard is. Zij zijn transcendent en geslachtsloos en kunnen enkel tijdens een openbaring immanent zijn.
Een centraal begrip binnen het seoïsme bestaat het concept "eiōthiumıs", wat uitgelegd kan worden als "het gebied op aarde waarover de specifieke goden uit een geloofsgemeenschap de macht hebben", of het "leefgebied van de goden van een religie". Elke set goden of god heeft dus volgens dit principe een eigen gebied, waarin zijn volgers wonen. Zo accepteert en respecteert men het bestaan van andere goden in hun desbetreffende gebieden. Dit kan bezien worden als een vorm van gelimiteerde godsdienstsvrijheid, men accepteerd andere religies, echter, zolang dat buiten het grondgebied van de tempel is.
Een voorbeeld van het concept "eiōthiumıs" is dat de bergen het domein zijn van de berggod, terwijl de zee dat is van de zeegod. Seoïsten bidden afhankelijk van het leefgebied en de omgeving tot specifieke goden waarvan men hoopt dat ze hen tot hulp schieten zullen.

Een ander centraal begrip in het seoïsme is "phofiphıs", wat heilige eenheid betekent. Dit begrip staat voor het uitgangspunt dat het afwijzen van individuele goden gelijk staat aan het afwijzen van het seoïsme als geheel.
Het afwijzen van de "phofiphıs leidt dan ook tot "aupāıs" wat overeenkomt met excommunicatie of tempelverbanning.
Tempelverbanning in Seovië zelf is erg problematisch aangezien de tempel zeer geïntegreerd is met normale leven. Alhoewel het niet direct strafbaar is, betekent het wel dat de kans op een goede baan en sociale positie verkeken is.

Een religie die de goden uit het Seoïsme per definitie afwijst zal met vijandschap tegemoetgetreden dienen te worden. Dit is voornamelijk van toepassing op godsdiensten als de islam of het christendom waarvan de ene god niet verenigbaar met de Seoïsche structuur.


Sekten/sub-religies
Binnen het seoïsme zijn er vele sekten en subreligies. Met name in de bergachtige binnenland kan men nogal uiteenlopende tradities en variaties treffen, deze verschillen vaak vallei tot vallei. Wat deze sekten gemeen hebben is het volgen van de Thĕxunĕs, de interpretatie hiervan is echter na verloop van tijd nogal uiteen gaan lopen.
Verschillen treft men voornamelijk aan op de volgende vlakken:
-specifieke lagere goden voor lokale natuurfenomenen of situaties (bijv. het vereren van een lokale berggod of lawinegod die als lagere goden worden toegevoegd).
-sterkere verering van specifieke goden (bijv. het vereren van de water god in gebieden waar veel wateroverlast is)
-verschillende vormen van verering (de Thĕxunĕs laat de mens in principe redelijk vrij om naar eigen goeddunken de goden te bekoren)
-andere weergave van de goden (andere mythische weergaven, enkel nooit menselijk)
-minder of conservatievere interpretatie van de zonden (bijv. onderscheid tussen bier en sterke drank)


Het seoïsme kent de concepten van vergeving en verlossing van zonden niet, ieder mens blijft zelf altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden en moet de gevolgen daarvan dragen bij het eindoordeel. Na dit eindoordeel, uitgevoerd door de god des doods, Oeārim gehete, vervolgd de gereïncarneerde ziel zijn weg naar of het Ērebon of de Bōapezon.
Van hen die zondig geweest zijn, vervolgt de ziel zijn levensweg in het "Ērebon".
Het Ērebon zelf wordt in de Thĕxunĕs omschreven als een lichtloze plek waarin de zondige ziel als straf een door Oeārim gedicteerde tijd zal moeten verblijven om zijn zonden te overkomen. Dit wordt beschreven als een verschrikkelijke kwelling maar is immer tijdelijk, afhankelijk van de tijdens het vorige leven begane zonden, het is enigszins vergelijkbaar met het voorgeborchte/limbo uit de christelijke leer.
Het Bōapezon wordt omschreven als een tweede leefwereld waarop de ziel zijn bestaan kan voortzetten, eenzelfde soort wereld als de aarde waar de ziel herboren wordt in een vers lichaam. Volgens de leer wordt het aardse leven dus gezien als een beginstation wat later voorgezet wordt op nieuw leefwerelden, waarbij tussendoor zonden afgekocht worden door een tijdelijk verblijf in het Ērebon.

De Thĕxunĕs geeft verschillende voorbeelden, in verhalende vorm, over wat precies gezien wordt als ondeugd en zondigheid. Een onderscheid wordt gemaakt tussen individuele en groepszonde.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het christendom worden hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, nijd, onmatigheid, woede en gemakzucht niet gezien als zonden. Enkel negatieve acties die voortvloeien uit dergelijke gedachten kunnen als negatief bejegend worden. De actie zelf is dus de zonde, de gedachte erachter niet. Een uitzondering hierop is het geloof in de goden.

Hoofdzonden:
-gnuphophıs - het vereren van niet soeïsche goden
-thiugnıs - het beledigen of te kort doen van de goden en het niet voldoen aan de wekelijkse gebeden
-diefstal'
-willekeurig moorden
-desertie
-bedriegen en oplichten

Daarnaast zijn er overige zonden die afhankelijk van de regio anders geïnterpreteerd worden en waarover de Thĕxunĕs niet geheel duidelijk is. Deze komen voornamelijk voor in verhalende vorm waardoor de interpretatie rekbaar is. Hieronder vallen onder andere:
-vernietiging of beschadiging van anders eigendom zonder genoegdoening
-gokken
-het gebruik van verdovende middelen
-het niet helpen van minder bedeelden

Naast individuele deugd bestaat er binnen het Seoïsme, individu overschrijdende deugd. Hierbij is het uitgangspunt dat men tot bepaalde hoogte verantwoordelijk is voor zijn naasten en het gedrag dat dezen tentoonspreiden.
Het is zo bijvoorbeeld zondig om zondigen niet te corrigeren of te bestraffen.
De gemeenschap is dus als geheel zondig indien leden van tempel ontbreken bij de wekelijkse gebeden zonder geldige redenen. Deze groepszonde staat ook aan de basis van de organisatie van de tempel van het Seoïsme. Doordat er sprake is van zonde buiten de acties van het individu om is er binnen de religie sprake van strikte sociale controle. Het afwijzen van de Seoïsche leer komt dan ook neer op directe verbanning uit de gemeenschap.


De goden

Seoïsten aanbeden de verschillende goden die in de Thĕxunĕs beschreven staan, deze worden in de geschriften opgedeeld in drie groepen. De zogenaamde almachtigen (eukoii), de goden (thi) en de lagere goden (seii). Alle goden zijn transcendent en geslachtsloos.

A De almachtigen, de exogoden (eukoii):
Deze goden zijn almachtig en transcendent. Zij worden daarom slechts vereerd tijdens de eindejaarsfeesten (eukōpsafıs of vōpsafıs) of tijdens massabeieenkomsten txauptȳıs).
Zij worden enkel afgebeeld als symbolen, vergelijkbaar met graancirkels en worden als transcendent gezien

Sfexim (Schepper van het universum)
Vergelijkbaar met de oerknal, de maker van het universum, de sterren en de planeten. Hij is echter niet de schepper van dieren en mensen, het Seoïsme verwerpt de evolutietheorie niet.

Iscim (Bewaker der tijd)
God der tijd, voortgang en voortbeweging. Zonder dit opperwezen zou alles stilstaan.

Xtisim (Bewaarder der balans)
Hetgeen ervoor zorgt dat alles in het universum in balans blijft. Het niet ongepland botsen van hemellichamen bijvoorbeeld.

B de goden, de aardse goden (thii):
Deze goden vormen het centrale punt van de vereringsriten binnen het Seoïsme, zij worden meestal afgebeeld als mythische dieren (meestal vliegend). Deze goden worden wekelijks vereerd tijdens bijeenkomsten.

Olphaiĕm - God van de lucht, de wolken en de regen - afgebeeld als pegasus met stierenhoofd
Phılphaiĕm - God van de wind - afgebeeld als Ȳpim een reusachtige vogel
Asthisidim - God van de bliksem, donder en vuur - afgebeeld als blauwe fenix met schorpioenstaart
Eitaeon - God van het water, de zee en de rivieren - afgebeeld als reuzenschildpad
Utsirāĕm - God van de aarde - afgebeeld als zandworm
Osculim - God der groei, planten, bomen en landbouw - afgebeeld als draak met vele hoofden
Oeārim - God van de dood - afgebeeld als reusachtige gier

C de lagere goden (seii):
Deze goden worden meestal gelinkt aan specifieke elementen. Zij worden als ondergeschikt aan de thi beschouwd, en worden op specifiekere momenten geëerd. Veel van deze goden hebben specifieke regio's waar zijn sterk of minder sterk vereerd worden.

Sasaeun - God van de muziek - afgebeeld als nachtegaal
Oscĕm - God van het slapen - afgebeeld als uilbeer
Reiun - God van procreatie en geboorte - afgebeeld als witte griffioen
Autaiun - God van het geluk - afgebeeld als pegasus
Veixim - God van oorlog - afgebeeld als gevleugelde tijger
Oifīrim - God van kunst en schoonheid - afgebeeld als peryton
Ugnōrim - God van de veiligheid en verdediging - afgebeeld als gevleugelde beer
Tȳrim - God van feest en plezier - afgebeeld als gevleugelde cat
Ōginim - God van de bergen en lawines - afgebeeld als witte draak

Binnen het Seoïsme wordt het gebruik van de namen der goden en hun iconen als iets positiefs gezien. In gebieden met veel Seoïsten zal men dan de namen van de goden veelvuldig tegenkomen als naamgevers van gebouwen, parken, straten, stations etc. Tempels worden van binnen volledig versiert met fresco's en muurschilderingen.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » ma 01 feb 2016, 23:05

Scopion (Scōpion)

Scōpion is met zijn 13 miljoen inwoners de grootste en economisch belangrijkste stad in Seovië. De naam is afkomstig van het samenvoegen van scox (groot) en (piıs) wat verovering betekend. Zoals veel voorkomend bij Seovische stedennamen is de abstracte ıs uitgang daarna vervangen door de locatieve -on uitgang. De oorspronkelijke naam van de stad is Stime Akthera (Gouden fort), deze naam komt voort uit het Aktharisch, een Fingevoors dialect dat vroeger dominant was in het huidige west Txeōeion.

De oorsprong van de naam verwijst naar de verovering van de stad tijdens de 2e heilige oorlog (1662-1673), waarin de Patriarch Oiōtas de stadstaat
Akkthathare wist te onderwerpen/vernietigen na een maandenlange belegering. De oude naam Stime Akkthare werd na de verovering verworpen en vervangen door Scōpion Oiōtam (verovering van Oiōtas), Scōpion werd na verloop van tijd de gebruikelijke naam.

De stadstaat Akkthathare ontstond als handelsplek op een eiland in de monding van de rivier de Txōbaeıs. Volgens de overlevering bouwden de Akkhtaren er twee bruggen zodat er een handelsroute kon ontstaan. De mogelijkheid om twee smalle bruggen te bouwen in plaats van een veel bredere brug stroomopwaarts maakte de plek ideaal om de rivier precies hier over te steken, bovendien bleek de plek omringt door water vanwege de twee rivieraftakkingen makkelijk te verdedigen. De stadstaat Akkthathare was geboren en omvatte de gebieden rondom de Txōbaeūim (Txōbaebaai). De staat werd vormgegeven door een soort van republiek met een gekozen president, deze bleef echter tot zijn dood op de troon.

Tijdens de opkomst van de zeehandel verwierf de stad een belangrijke plaats in de Noord-Davedalaanse kusthandel en na 1500 in de Borealo-Europeesche trans Atlantische handel. De stad groeide enorm en stond bekend om zijn godsdienstvrijheid en liberale denkwijze. Door de enorme handelsinkomsten wist de stad ook qua grondgebied flink uit te breiden waardoor het langzaamaan een bedreiging begon te vormen voor het oostelijker gelegen Ktepische rijk. Verschillende oorlogen wisten de Akkthatharische republiek flink te verzwakken, waarbij meerdere graafschappen verloren gingen aan het keizerrijk. Tegen 1610 wist men deze echter weer terug te veroveren door onrust in het Ktepische rijk wat in een burgeroorlog verwikkeld was tussen Seoïsche en keizerlijke factie (1598-1614). Na de hervorming van het keizerrijk tot pseudo-theologische staat hervatte men de oorlog tegen de Akkthatharische republiek. Na zware verliezen te hebben geleden tijdens de eerste heilige oorlog (1632-1637), werd de republiek met zijn hoofdstad uiteindelijk verslagen in 1675 tijdens de tweede heilige oorlog (1671-1683). Na een beleg van 14 maanden werd Stime Akthera veroverd en de bevolking over de kling gejaagd. De oorlog ging verder waarbij uiteindelijk ook de zuidwestelijke gebieden van de republiek werden ingenomen. Volgens de overlevering werden zo'n 200.000 bewoners gedood en zouden er zo'n 500.000 richting zuiden hebben weten te vluchten.

De val van de Akkthatharische republiek bracht een nieuw tijdperk voor de na de verovering naar Scōpion hernoemde stad. Migranten uit het oosten van het keizerrijk herbevolkten de stad en brachten hun religie, het Seoïsme met zich mee. Handel met borealo-europeesche mogendheden bleek moeilijk door de extreem conservatieve koers van het theocratische rijk.

In 1682 besloot de Patriarch tot openstellen van de havens van Scōpion voor buitenlandse handel. Dit was een speciaal recht wat enkel aan Scōpion werd toegekend om buitenlandse inmenging te kunnen controleren en beperken. Deze monopolie positie zorgde voor een snelle groei van de stad.

De huidige stad is het cultureel, economisch en havencentrum van Seovië en valt onder het tempeldom (soort prinsbisdom) Actarıs. Hiermee staat het onder de directe controle van een Autoxctezos (hoog elector), wat qua functie te vergelijken is met een religieus gouverneur.
Het centrum van Scōpion ligt slechts enkele kilometers verwijderd van de Fenjameense grens. Er zijn een drietal grensovergangen waarvan er 2 met de metro bereikbaar zijn.

De stad heeft 171 metro stations, waarvan een groot gedeelte bovensgronds is, met de volgende namen en hun respectievelijke vertalingen:
Afbeelding
Detail: http://fayl.in/NVto
Spoiler: weergeven
Aephas Ainas Aephas de oude – Voormalig keizer
Aerĕaeōis Westersteen
Aerĕtxıs Westerpoort
Āi Bomen
Aigi Phuıs 100 Stammen
Ainauim / Auim ainim Oude tempel
Ainōkeion Oude stad
Airenos Chroniqueur
Anemai Winden
Āoeiıs Thum Cadeau der Goden
Araphas Bekend filosoof
Asthon Ster
Atubĕm Helling
Auboeus Ipirias Patriach Ipirias – Huidige Patriarch
Autaiun God der vreugde
Autıs Geluk
Auxinphsenoision Grootmeesterheuvel
Boeus Ithus Patriarch Ithus
Bordō Bordeaux
Cethim januari
Cethivim Januarimeer
Cibaeus Aescoias Burgemeester Aescoias
Cneion iĕspıson Oostertoren
Cnĕphon Witveld
Cnethivim Bosmeer
Cnethiʒon Bosvallei
Ctezus Oeius Elector (Hertog) Oeius
Ctezus Oiphus Elector (Hertog) Oiphus
Decutheon Hertogspark
Doevim Boogmeer
Doi Donker
Doignōdun Donkerdal
Ðutheon Lowpark
Econ Phofon Heilig Keizerrijk
Ecus Euphus Grijze keizer
Eophas Peas Eophas de Kleine – Beroemd schrijver
Ērebon Onderwereld (hemel)
Erithitheon Jonge damespark
Ĕsteıs Stallen
Euoion Toekomst
Euphefyron Grijsgehucht
Euphezon Grijzeplaats
Euuion Volle maan
Ĕxpasotheon Regiopark
Ezon bōsıxon Electriciteitscentrale
Ezon Fiason Het rode gebouw
Ezon gaeıson Noorder station
Fagnon Barakken
Faipson Herenland
Fathĕtos Prinsenhoogte
Fathus Iāgnus Prins Iāgnus
Fathus Srephas Prins Srephas
Fiavĕm Rode Rivier
Fyras Srinas Beroemd componist uit de vroege 19e eeuw
Ḡāastoxim Neusheuvel
Ḡaphaeıs Vriendschap
Gnipaʒon Zwaardvallei
Gseıs - Tsefıs Monding – Grens
Īlon Moeras
Ion Zon
Ionesıs Zonopkomst
Iphas ʒenosıs Herenhuis der krijger
Irafon Waterval
Iscikeion Iscimstad (stad van de god Iscim)
Ixbeseon Nieuwsmidse
Ixoiĕxāli Nieuwwestersteen
Ixpezon Nieuwe wereld (winkelcentrum)
Ixvōsan Nieuw plateau
Mneoðōpheiun Vissershaven
Mōlıkeion Molenstad
Museun zinus Grote Museum
Ōārıs Anemaiıs Boulevard der winden
Ōārıs auēanıs Bosboulevard
Ōārıs bōbōas Boulevard 22
Ōārıs bureas Boulevard 12
Ōārıs Davaledanıs Davaledaboulevard
Ōārıs II Boulevard 2
Ōārıs II Boulevard 2
Ōārıs Mnecasıs Sterrebeeldenboulevard
Ōārıs orōas Boulevard 6
Ōārıs Sasaeunıs Boulevard van de muziekgod
Ōārıs Tigrixıs Tijgerboulevard
Ōārıs tseas Boulevard 7
Ōārıs tsereas Boulevard 17
Ōārıs Xpimıs Bruine Boulevard
Ōārıs XXIIX Boulevard 28
Oeephas III Keizer Oeephas de derde
Oeiognim Vogelveld
Oeıs Winter
Oiĕxāli Zwarthoorn
Oiōgĕs Nachtbergen – Gebergte in noord TX
Oiōtas Naam van Patriarch die Scōpion veroverde
Olphaiĕm God van het weer
Ōqoeonithim Kustrots
Oscĕm God van het slapen
Osıkeion Mijnstad
Oxıāıs Zeekant
Oxıs Atanıs Atlantische Oceaan
Parıs Phalsas St Phalsas
Peāʒysıs Tolbrug
Pepheiun Kleine haven
Perısāun Perenboom
Phāĕm Bries
Pheiuxefim Havenheuvel
Phirıs Aeanıs Sneeuwplein
Phirıs Foionıs Zwembadplein
Phirıs Mōliðosıs Molenaarsplein
Phirıs phānipsonıs Provincieplein
Phirıs Pteaxıs Vlaggenplein
Phirıs Sfelĕsıs Zoutplein
Phirıs sfinoiıs Schrijversplein
Phirıs Toxıs Hoogplein
Phrauas Thicas Phrauas de heilige een belangrijk voormalig verspreider van het geloof
Phuıseuāse Honderdeiken
Phyrus Zinus Phyros de grote – Profeet Phyros
Psobaeukeon Generaalsbuurt
Psotobaeus Uiphas Veldmaarschalk Uiphas
Qivō Hoek
Rāis Ainōziis Monumentenlaan
Rāis Idaxosis Lerarenlaan
Rāis Neravanítĕsis Neravische laan
Rāis ōqoeonis Kustlaan
Rāis republicixıs Parklaan
Rāis Thefas Thefaslaan – Beroemd schrijver
Rāis XIII Laan 13
Rāis xoeosis Laan der vogels
Rāis XX Laan 20
Reiun God der voortplanting
Reʒorzim Klauwrots
Saithron Naam van een stad
Saithron Afgelegen Boerderij
Saīuxtāıs Geelstrand
Saoiıs Geboorte
Scaectaeon Langstad
Scaerxō Giraffe
Sceıtōrai Negenhuizen
Scifakeon Luchtcentrum
Scirıs Zomer
Scopson Grootland
Sefıphon Vijfvelden
Selphon Vernoemd naar het eiland Selphon
Sfĕlĕseʒon Zoutplaats
Siphıkeion Lentestad
Stadion Stadion
Sytiāfyron Dorp van de hand
Theokeion Parkstad
Theon Museunon Museumpark
Theon Xenĕson bloemenpark
Theroikeon Vriendenwijk
Txenōas Phofas Profeet
Txıtōras Gatehouse
Tȳrim God van het feest
Ugneotxizon Citadelberg – hoogste berg in TX
Ūiiʒon Wolvenvallei
Uion Maan
Universitıs Ʒonıs Vallei Universiteit
Veixitheon Veixipark (god der oorlog)
Vĕkeion Rivierstad
Vōpsafıs Jaarfeest
Vosim Krater
Xeiufıs Doorzettingsvermogen
Xemauim Zuidertempel
Xemkeion Zuidstad
Xĕmtsefıs Zuidgrens
Xteiıkeon Muziekbuurt
Yphanon Gerechtshof
Ȳpim Reuzenvogel (mythologisch dier)
Yriōtıs Rust
Ysıs fenĕsıs Blauwe brug
Ysıs oiĕsıs Zwarte brug
Zāōas ĕʒeas Zāōas de goede – voormalig keizer
Zinauim Belangrijkste Tempel

TBR
Geoficticus
Berichten: 2567
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door TBR » ma 01 feb 2016, 23:18

Mooi kaartje, maar de metrostations zijn erg gelijkmatig verdeeld, vaak krijg je een groepering van veel stations in het centrum en in andere belangrijke zones (CBD, werkgelegenheidspolen etc), en in de buitenwijken grotere afstanden tussen haltes. Scopion moet ook een erg grote stad zijn om zo'n uitgebreid metronet te hebben, de meeste steden in opkomende landen hebben een kleinschaliger metronet, en vertrouwen meer op andere manieren van forensenvervoer (bussen, forensentreinen...). Deze metro lijkt meer op een net van forensentreinen, maar dan heel erg uitgebreid, en zonder lange vertakkingen.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » di 02 feb 2016, 06:40

Inderdaad, Scōpion heeft een +/- 13 miljoen inwoners. Het is overigens geen puur metronet, maar eerder een netwerk wat gedeeltelijk ondergrond gaat, gedeeltelijk op straat niveau en daarnaast over verhoogde stukken gaat. Dit metrosysteem loopt niet door naar de voorsteden dus dit is slechts het centrale gedeelte van de stad. Vanwege de hoge dichtheden heb ik de stations dus veel dichter bij elkaar geplaatst. Het inwoneraantal op deze kaart zal rond de 7.400.000 liggen (296km2 met 25000inw/km2).
Dit idee van forensentreinen is eigenlijk wel goed passend, daarmee zou ik de kaart eigenlijk nog moeten uitbreiden.

Werk aan de winkel dus, en bedankt voor de nuttige kritiek.
Nieuwe versie http://fayl.in/NVto

Afbeelding

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door Matt » di 02 feb 2016, 10:29

De forensentreinen zullen wellicht nog tot in Fenjamen kunnen reiken, terwijl de metrolijnen de grens niet zullen passeren.

Na de eerste heilige oorlog probeerde het Ktepische rijk ook enkele hertogdommen in het huidige Fenjamen te veroveren. Er was relatief weinig weerstand, waarbij het gehele gebied tot aan de [grensrivier met Fingevoren] was ingenomen. Ook de graafschappen in het noorden van Fingevoren werden geprobeerd te veroveren. Het voornamelijk rurale Shakta werd toen ook bij het Ktepische rijk ingelijfd. De grenzen bij Shakta konden geen stand houden, waardoor de grens van het rijk weer terugviel tot [de rivier]. [...] 80 jaar later raakte het Ktepische rijk de graafschappen in Fenjamen weer kwijt.
Of zoiets.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » wo 03 feb 2016, 18:59

Matt schreef:De forensentreinen zullen wellicht nog tot in Fenjamen kunnen reiken, terwijl de metrolijnen de grens niet zullen passeren.

Na de eerste heilige oorlog probeerde het Ktepische rijk ook enkele hertogdommen in het huidige Fenjamen te veroveren. Er was relatief weinig weerstand, waarbij het gehele gebied tot aan de [grensrivier met Fingevoren] was ingenomen. Ook de graafschappen in het noorden van Fingevoren werden geprobeerd te veroveren. Het voornamelijk rurale Shakta werd toen ook bij het Ktepische rijk ingelijfd. De grenzen bij Shakta konden geen stand houden, waardoor de grens van het rijk weer terugviel tot [de rivier]. [...] 80 jaar later raakte het Ktepische rijk de graafschappen in Fenjamen weer kwijt.
Of zoiets.
Een station aan de grens, uitstappen, de grens passeren en verder met de trein. Dat is verder prima.

Dat kan als onderdeel van de 2e heilige oorlog waarna vrijwel heel Fenjamen werd ingenomen door het keizerrijk. Zeg Scopion werd ingenomen in 1667 en daarna volgde een oorlog tegen de graafschappen ten westen die zich niet wilde neerleggen bij deze nederlaag.

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door Matt » wo 03 feb 2016, 20:48

^^ Dat lijkt mij een prima idee. Dat past mooi in de trend van veroveringen.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » do 11 feb 2016, 20:47

Het Ktepisch schrift.

Dit schrift is in de loop der tijd ontstaan uit een samenvoeging van oud-Atlanteiïsche met latere Hongo letters, volgens onderzoek vond deze samenvoeging plaats rond 9500 vc. Onder andere de oorspronkelijke versie van de Thĕxunĕs (het heilige boek in het Seoïsme) werd in dit schrift genoteerd.
Een opvallend verschil is dat in het Ktepisch klinkers wel los genoteerd worden. Een schuine streep wordt gebruik als punt om een zin te beëindigen, verdere leestekens worden in het Ktepisch niet gebruikt.

Afbeelding

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » do 11 feb 2016, 22:09

Politiek

Oorspronkelijk bestond het grootste gedeelte van het huidige Seovië uit het Ktepisch keizerrijk. In eerste instantie was dit een rijk met een gekozen keizer wat later evolueerde in een absolutistisch keizerrijk in de 15e eeuw. Dit leidde langzaamaan tot ontevredenheid bij de tempel en adel die hun macht steeds verder beperkt zagen worden.
Tijdens het rijk van Aephas VII mondde dit uiteindelijk uit tot een burgeroorlog tussen de keizersgezinden en de tempel met adelijke bondgenoten. De directe aanleiding was het flirten van de keizer met het Christelijk geloof en de vele buitenlandse contacten.
Dit conflict duurde 16 jaar en zou de staat intrinsiek veranderen. In feite werd de staat omgevormd tot een ecclesiarchie/theocratie waaronder lokale overheden (hertogdommen, graafschappen etc) een grote mate van autonomie genieten.

Het huidige politieke systeem is als volgt:

Afbeelding


*Het ministerie van onderwijs is direct onderdeel van de tempel en staat daarom niet in het overzicht vermeld.
*Hoge rechters worden benoemd door electoren. De electoren vormen een raad van 100, een soort parlement dat de tempel bestuurt.
*Ministers worden gekozen uit het volk en uit de geestelijkheid.

*Hertogdommen hebben een eigen domein, daarnaast kunnen er ondergeschikte graafschappen, baroniën, gemeenten (dorpen of steden) en regios zijn.
*Graafschappen kunnen bestaan uit baroniën en gemeenten (dorpen of steden) of directe domeinen.
*Regios bestaan uit gemeenten.
*Elk dorp heeft normaal gezien zijn eigen gemeente.

Menno
Berichten: 89
Lid geworden op: za 20 dec 2014, 16:46
Locatie: Amersfoort

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door Menno » do 11 feb 2016, 23:30

Het Ktepisch is mooi gelukt. :) Ik vind het mooi om te zien dat Oost-Davaleda een duidelijke identiteit krijgt die aansluit op de onderlinge landen.
Terwijl Borealië heel duidelijk een hele diverse westerse en vooral Europese invloed heeft en daardoor overkomt op mij als een soort van stickervel.

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door SjorsB » vr 12 feb 2016, 07:41

Mooie mishandeling van het Hongo, BlaZ, en een goed stuk over de politiek :d
Menno schreef:Het Ktepisch is mooi gelukt. :) Ik vind het mooi om te zien dat Oost-Davaleda een duidelijke identiteit krijgt die aansluit op de onderlinge landen.
Terwijl Borealië heel duidelijk een hele diverse westerse en vooral Europese invloed heeft en daardoor overkomt op mij als een soort van stickervel.
Tsja, das wel een beetje waar. We zijn nu dan ook een stuk meer ervaren geofictici. :)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » za 13 feb 2016, 23:43

SjorsB schreef:Mooie mishandeling van het Hongo, BlaZ, en een goed stuk over de politiek
Ik vrees dat Seovïërs zelf op dit vlak een tegengestelde visie hebben aangaande het schrift.
Overigens is het op deze manier denk ik iets meer schrijfwerk. Een boek wat met 200 pagina's kan worden geschreven zal toch een pagina of 20 extra nodig hebben in het Ktesfinıs (zo heet het schrift).

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » zo 14 feb 2016, 04:14

De vlag van Txeōeion

Het symbool wat we op de vlag terugvinden is in feite het symbool van het Seoïsme.

Op de vlag zien we een driehoek met daarop drie cirkels, deze representeren de volgende drie hoofdgoden:
-Sfexim (Schepper van het universum): Links
-Iscim (Bewaker der tijd): Rechts
-Xtisim (Bewaarder der balans): Onder
De witte cirkel representeert de aarde

De witte cirkel staat voor onze planeet, de begin planeet waarop het leven aanvangt. De cirkels en driehoeken binnen de cirkel symboliseren de reïncarnatie naar nieuwe werelden.

http://fayl.in/api/redirect/file/KQZN

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » ma 15 feb 2016, 22:32

niet langer van toepassing.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » zo 24 apr 2016, 08:46

Geschiedenis: Eenheidsoorlog 1436-1441

Bij aanvang van de 15e eeuw werd het verenigd keizerrijk (Ecoiphon) bestuurd door een keizer-elect welke voor 12 jaar werd verkozen door de hertogen (decĕs), autonome graven (ʒōphi), aufaūis (prins-bisschoppen) en auzincteroi (kardinalen).
In plaats van het verkiezen van een individu moet de verkiezing gezien worden als het toevertrouwen van de centrale macht aan een enkele machtige familie. Bij het voortijdig overlijden van een keizer werd de titel overgedragen aan de volgende in lijn volgens de wetten van zijn persoonlijk domein.

Na de vroegtijdige dood tijdens een jachtpartij van Oefus de tweede (51), uit het geslacht Xefikoinus, nam zijn zoon Aeforus in 1431 op 22 jarige leeftijd de macht over als de 8ste van zijn naam. Net als zijn vader voor hem geloofde Aeforus dat een groot, sterk en centraal georganiseerd rijk nodig was om het land te versterken en invasie van buitenaf te kunnen weerstaan.Zijn oom Hertog Ōxipus van Mnemepon schreef hem het volgende in 1432:

Getus ecus, os caeos coiom daiıs,
Benıs ıs oeu rizifĕs, iru sitxan gnesagnos scıs txırıx, dai nos peutım ĕrıs tıx euoiox fiedım fĕs.
Sithōvāran e riphan gnesagnos decĕn ctepĕs sdeu sfun ōrun ĕs ctephitĕx, iōripsonĕx oi myrōsĕx.
Decĕs ōgois prignāxagnafon oi phofagnafon fiedıx euōlesıs sagua.
Tylıs ıs sitroios tıx veiıx.
Si styrıx


Beste keizer, zoon van mijn broer.
Het plan dat we besproken hebben kost veel tijd om uit te voeren, maar is essentieel voor de toekomst van onze familie.
We moeten de oostelijke hertogdommen politiek gezien domineren of verenigen om de Iōripsonus en Myrōsus families te kunnen verslaan.
De hertogen uit de bergen zullen de sterkste familie ondersteunen en gehoorzamen.
Mijn legers staan gereed voor de strijd.
We zullen overwinnen!


In 1436 verzamelde Aeforus zijn leger en trok hij op richting Phokeion met zijn oom en veel oostelijke graven als bondgenoten.
Nabij de stad Stanoiim wist Aeforus in 1437 het Myroziemse leger te verslaan. Na deze overwinning trok hij met zijn leger door richting Phokeion en begon het beleg om de stad.
Troepen uit Ioripson waren in aantocht, waarop Aeforus besloot het beleg om Phokeion op te schorten om zo zijn tegenstanders te verhinderen de troepen samen te voegen. Hij leverde slag tegen de Hertog van Ioripson nabij Phyriphon. Met een pyrrhusoverwinning op zak keerde hij terug naar Phokeion om het beleg te vervolgen.
In 1439 volgde een tweede veldslag een dertig kilometer noordelijker bij Scaeusis waarbij de keizerlijke troepen een flinke nederlaag leden. De jonge keizer wist zijn troepen nabij Phokeion te reorganiseren en kreeg daar ook versterking van voormalig neutrale graven die in 1438 naar zijn zijde waren gekomen. In het dorp Gaiphaphis, tegenwoordig een voorstad van Phokeion, wist men de Ioripsoonse troepen in de pan te hakken. In 1440, 3 maanden later, gaf de hertog van Myrosim zich over waarmee de suprematie des keizers beklonken. Er zouden nog enkele schermutselingen volgen tot de hertog van Ioripson de suprematie des keizers zou erkennen.

Als soeverein vorst zou Aeforus de achtste geleidelijk zijn macht uitbreiden en het rijk centraliseren. Hij wist zijn rijk ook buiten de voormalige grenzen flink uit te breiden door oorlogen in het oosten en westen. Als een van de weinige keizers wist hij ook de macht van het Seoïsme binnen het keizerrijk te beperken.
Aeforus wordt tegenwoordig, vanwege zijn hervormingen, gezien als de grondlegger van het moderne theocratische Seovië, hoewel dat uiteraard niet zijn bedoeling was. In het verminderen van de macht van edelen en religieuze leiders lag, na 173 jaar absolutisme, de oorsprong van de latere Ecoiphonische heilige burgeroorlog (1598-1614).

Aeforus zou blijven regeren vanuit Suitoxim tot hij stierf op 75 jarige leeftijd, waarna zijn tweede zoon, aangezien zijn oudste zoon reeds gestorven was voor zijn dood, zou hem opvolgen als Aeforus de negende.

Afbeelding
http://fayl.in/CFNc

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » do 05 mei 2016, 21:38

Een eerste hoogtekaart van Txeōeion


svg voor buurlanden: https://www.dropbox.com/s/8m2gqzw4fjs6n ... V.svg?dl=0
http://imgur.com/lv2jwI6
Afbeelding

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door Matt » vr 06 mei 2016, 11:59

Wauw, dat ziet er echt top uit! Moet het noorden van Viguros nog verder worden ingetekend, of blijft dat zo? Heb je het helemaal met de hand getekend, of wat heb je er anders voor gebruikt? Iets minder hoge uitlopers zullen ook doorlopen tot in de westpunt van Fenjamen. Ik vind het er ook op de grenzen wel realistisch uit zien. :B
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » vr 06 mei 2016, 18:09

De grenzen waren eerlijk gezegd het lastigste, aangezien je daar de bergkammen toch wat meer naar de grens moet vormen dan vice versa.

Wat ik heb gedaan is gedeeltelijk bestaande gebergtes over te tekenen zodat je realistische vormen krijgt. Heb je eenmaal een realistische basis dan kun je op de zelfde manier aanvullen en naar noodzaak hertekenen.

Het belangrijkste lijkt me het gebruik van weinig lagen - hier zijn het er slechts 8 - en deze lagen meer detail geven, zo is het uiteindelijk toch niet zoveel werk.

Ik heb de .svg toegevoegd zodat Viguros en Fenjamen door de respectieve eigenaars verder uitgewerkt of aangepast worden.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2567
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door TBR » vr 06 mei 2016, 20:25

^^ Vergeet je de ingetekende rivieren aan de grens niet?
De hoogtekaart van Viguros volgt nog, al is het een groot werk, dus nog niet onmiddellijk.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [TXE] Txeōeion

Bericht door BlaZ » vr 06 mei 2016, 21:55

TBR schreef:^^ Vergeet je de ingetekende rivieren aan de grens niet?
De hoogtekaart van Viguros volgt nog, al is het een groot werk, dus nog niet onmiddellijk.
De eerder ingetekende rivieren maken een bergrug onmogelijk. Het is beter uit te gaan van een gebergte en de loop der rivieren daarop te baseren. Andersom zorgt het enkel voor een volkomen onrealistisch gebergte.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten