[LAC] Geschiedenis

Cratepopulicia Laconia
Gesloten
Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

[LAC] Geschiedenis

Bericht door Koen » wo 03 jul 2013, 15:31

Algemene geschiedenis van Laconia

De geschiedenis van Laconia is grofweg onder te verdelen in vijf periodes. De jaartallen die als grens worden aangehouden, zijn vaak belangrijke gebeurtenissen.
- Prehistorie (tot 172 v.Chr.)
- Kolonisatie (172 v.Chr. tot 583 n.Chr.)
- Koninkrijk Laconia (583 tot 1131)
- Het verdeelde Laconia (1131 tot 1848)
- Verenigde Republiek (1848 tot heden)

Prehistorie
Met de prehistorie wordt in Laconia de tijd voordat de Grieken in Laconia kwamen, bedoeld. Over de volkeren die in die tijd leefden, weten we alleen uit bronnen van Griekse en Romeinse historici en door archeologie. Er zijn aanwijzingen dat de Efaianen zeer verwant zijn aan de inheemse bevolking van Laconia. De Efaiaanse taal is echter een isolaat, waardoor de oorsprong van dit volk onduidelijk is. Verder zijn uit deze tijd resten terug gevonden van een hoge beschaving in Noord-Laconia. Deze beschaving bestond nog in de tijd van de Romeinen en is sindsdien als berucht beschouwd vanwege mensenoffers.

Kolonisatie
In 172 v.Chr. ontdekte een groep Grieken onder leiding van koning Apobainon het eiland Laconia en stichten er de stad Menoica. Deze gebeurtenis wordt als het einde van de prehistorie beschouwd. Vooral vanaf 146 v.Chr., de verovering van Griekenland door de Romeinen, nam de toestroom van Griekse kolonisten toe. Ze vestigden zich vooral aan de huidige Custa Greca. Later kwamen er ook Romeinen naar Laconia. Ze vestigden zich vooral rond de huidige Baia Latena. Zo ontstonden langzaamaan stadstaten en kleine rijken. De Griekse en Romeinse bevolking raakten in eerste eeuwen van onze jaartelling steeds meer vermengd met elkaar en met de inheemse Laconiërs. Door oorlogen begonnen de rijken ook steeds groter te worden, totdat in de 6e eeuw nog twee grote rijken over waren: Draconia in het westen en Olearia in het oosten.

Koninkrijk Laconia
Koning Orcio van Draconia begon in 581 met het Beleg van Menoica. Dit eindigde in 583 met de Val van Menoica, waardoor Olearia en Draconia verenigd werden. Orcio laat zich vanaf dan koning van Laconia (dus van het hele eiland) noemen. Hij bouwt de nieuwe stad Synechon (letterlijk: samenbindend) aan het Laca Cardia in het midden van het land. Hierdoor kan hij het land beter besturen. Om voor meer eenheid te zorgen, laat hij zich in 610 dopen door de missionaris Godfried van Doornik. Vanaf dan wordt het land gekerstend.

Deze religieuze band lijkt het koninkrijk lange tijd bij elkaar te houden, maar de band wordt toch steeds slapper. Daarom worden er in 716 zes legeraanvoerders aangesteld om het buitengebied van het land te bewaken. Deze duces of hertogen moesten in naam van de koning orde handhaven in hun gebied. De zes gebieden waren:
- Epidania (noordwesten)
- Nevoia (noorden)
- Maurachoria (noordoosten)
- Leucachoria (zuidoosten),
- Transponenia (zuiden)
- Draconia (zuidwesten)
Door de tijd heen werden de titels erfelijk en gingen de hertogen ook zelf hun gebied onderverdelen. Deze onderleenmannen werden meestal 'graaf' genoemd. Zo ontstond een steeds groter feodaal stelsel.

De koning kreeg steeds minder macht. In de Raad van Zeven of Koninklijke Raad, die bestond uit de koning en de zes hertogen, werd de stem van de koning steeds kleiner. In feite had hij alleen nog maar macht in Cardia, het gebied rond het Laca Cardia. In 1131 werd de koning Marco II vermoord. De wereldlijke macht over Cardia en de plaats in de Koninklijke Raad werd overgenomen door de bisschop van Sinigo.

Het verdeelde Laconia
Vanaf dit moment kun je niet meer spreken van één land, maar van een aantal staten die via de Koninklijke Raad afspraken met elkaar maakten. Sommige hertogdommen, zoals Mauragia, Legoria en in de middeleeuwen ook Draconia, waren sterk genoeg om de centrale macht te bewaren. In andere hertogdommen had de hertog maar macht in een klein deel en werd de rest bestuurd door graven. Graafschappen als Duria en Torconia hebben zeer veel macht gehad.

Een belangrijke moment uit deze periode zijn de verovering van Transponenia door Duria en Draconia. De hertogtitel ging naar de hertog van Draconia en later naar Valenia. Ook zijn de oorlogen tussen Legoria en Mauragia, die langzaamaan de rijkste hertogdommen werden, vermeldenswaardig. Op het dieptepunt van Legoria was de toegang tot de rivier de Istra geblokkeerd door Mauragia en de toegang tot de Ieromasa door Duria. Leopoli had zo geen verbinding meer met de zee. Men besloot toen een kanaal te graven naar de kuststreek Cantia. Aan de monding werd de latere hoofdstad Cantapoli gesticht.

Aan het begin van de 19e eeuw begon de arme streek Epidania te moderniseren. In deze streek waren veel kolen en ertsen te vinden, waardoor een snelle industrialisatie mogelijk was. De stad Galubaia werd gesticht tussen de dorpen Naciesa en Portomedio. In snel tempo werd de straatarme regio de rijkste van Laconia.

Verenigde Republiek
Intussen liep de oorlog tussen Legoria en Mauragia uit de hand. Gevoed door het Europese nationalisme trokken de soldaten niet tegen elkaar, maar tegen hun eigen hertogen op. Deze Laconische Revolutie vond plaats in het revolutiejaar 1848. De adel werd afgeschaft en het land verenigd als democratische republiek. Ook werd de nieuwe officiële taal geconstrueerd uit de volkstaal.

In de daaropvolgende decennia werd de tegenreactie tegen het centralisme steeds duidelijker. Na de eenzijdige afscheiding van Nevoia in 1913 en de mislukte verkiezingen van 1922 werden bijna alle bevoegdheden die niet van direct nationaal belang waren, overgedragen aan de regio's. Dit leidde tot enorme economische verschillen tussen de regio's. Epidania, Legoria en Orientia waren rijk, terwijl Draconia en Montania straatarm waren.

Uiteindelijk ging het fout in de jaren zestig. De zware industrie van Epidania begon in te storten en de maffia vierde hoogtij in Draconia. De gouverneurs en president waren zeer corrupt. En in 1962 pleegde generaal Guteno een staatsgreep in Mauragia. Later werd hij ook gouverneur van Nevoia en Montania door vervalste verkiezingen. Het volk pikte dit niet langer en kwam in 1967 in opstand. Vanuit de progressieve stad Leopoli werd een demonstratie naar Cantapoli georganiseerd. De gemoederen liepen dusdanig hoog op, dat de president aftreedde en de grondwet werd herzien. Kort daarna werd gouverneur Guteno vermoord en was de ruimte vrij voor nieuwe centralisatie.

Doordat het land hechter werd en er weer geïnvesteerd werd in de arme regio's, begon de economie in de jaren zeventig te bloeien. Eindelijk werden zaken integraal voor het hele land aangepakt. Deze bloeiperiode duurde tot eind jaren tachtig. Toen werd de combinatie van de internationale crisis en de definitieve instorting van de Epidanische industrie het land fataal. Enorme werkloosheid en hyperinflatie was het gevolg. In de jaren negentig kreeg de economie een nieuwe boost door nieuwe goudaders die in Nevoia werden gevonden. Langzaamaan kwam Laconia uit het slop. De oude Obolo werd in 1998 vervangen door de nieuwe, waarbij 9 nullen van de waarde af werden gehaald. Sindsdien gaat het weer goed met het land.
Laatst gewijzigd door Koen op zo 08 sep 2013, 21:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [LAC] Geschiedenis

Bericht door Koen » wo 03 jul 2013, 21:37

Geschiedenis van de bisdommen in Laconia
De Katholieke Kerk kwam in 610 naar Laconia door de missionaris Godfried van Doornik (Santo Gofrido). De missie werd geleid vanaf de hoofdstad Sinigo. In 659 werd het bisdom Sinigo opgericht dat in die tijd heel Laconia omvatte. Dit bisdom werd gewijd aan de apostel en eerste paus Petrus.

Doordat de bevolking van Laconia sterk groeide, was er vraag naar nieuwe bisdommen. In 1027 werd het bisdom Menoica opgericht dat het lage deel van Laconia (Basagoria) omvatte. In 1333 volgde het bisdom Oculopoli in Draconia. Bij de bekering van Efaia vanaf 1542 werd ook een nieuw bisdom opgericht: het bisdom Santo Andreo.

In de 16e eeuw begon de Reformatie. De Katholieke Kerk reageerde halverwege de eeuw met het Concilie van Trente. Daarop werd de Kerk hervormd en de inquisitie versterkt. Om te zorgen dat de inquisitie efficiënt kon verlopen werd de verouderde structuur van drie bisdommen vervangen door een nieuwe structuur van een aartsbisdom en zes suffragane bisdommen. De zes bisdommen vielen ongeveer gelijk aan de zes hertogdommen. In 1578 werden de nieuwe bisdommen Leopoli , Montaselena, Rocaporto en Rubracapa opgericht. Het bisdom Sinigo werd een aartsbisdom waaraan alle bisdommen in Laconia suffragaan aan waren.

In 1848 werd Laconia weer verenigd. De Kerk had hierbij een vinger in de pap en probeerde zijn invloed op de wereldlijke macht te verzekeren. Daarom werd besloten om de bisdommen hetzelfde in te richten als de nieuwe regio’s. Dit wilde zeggen dat elke regio uit één bisdom zou bestaan en elke gemeente uit één parochie. Omdat er werd besloten om negen regio’s te creëeren, waren er dus twee extra bisdommen nodig. Deze bisdommen werden vanaf de hoofdsteden van de ‘bisdomloze’ regio’s Mauragia en Montania geleid: respectievelijk het bisdom Oneirostia en het bisdom Oramagi. Het bisdom Santo Andreo werd bij deze hervorming bij Leopoli gevoegd, aangezien beide gebieden bij Legoria hoorden.

Na de voltooiing van de enorme Duomo Santos Gofridos (ook wel Duomo Laconias genoemd) in Cantapoli in 1905 werd besloten om de bisschopszetel naar de hoofdstad te verplaatsen. Het bisdom Leopoli werd toen dus het bisdom Cantapoli.

In de jaren ’10 van de 20e eeuw verklaarde Nevoia zichzelf onafhankelijk en werd het een communistische staat. (hier komt nog een heel stuk geschiedenis over) Dit leidde ertoe dat de bisschop van Rocaporto in 1922 werd vermoord en het katholicisme werd verboden. Hierop besloot de aartsbisschop in overleg met Rome om het bisdom op te heffen en een missie in te stellen. In de jaren ’30 werd Nevoia heroverd en het bisdom werd in 1940 weer hersteld.
[th][td][b]Omvat tegenwoordig[/b][/td][td][b]Periode[/b][/td][td][b]Patroonheilige[/b][/td][/th]                          
 Aartsbisdom Sinigo  Arcadia  1578 - heden  Petrus 
 Bisdom Menoica  Orientia  1027 - heden  Johannes de Doper 
 Bisdom Oculopoli  Draconia  1333 - heden  Maria 
 Bisdom Montaselena  Valenia  1578 - heden  Joris van Cappadocië 
 Bisdom Rocaporto  Nevoia  1578 - 1922
1940 - heden 
 Lucia van Syracuse 
 Bisdom Rubracapa  Epidania  1578 - heden  Ireneüs van Lyon 
 Bisdom Oramagi  Montania  1849 - heden  Heilige Kruis 
 Bisdom Oneirostia  Mauragia  1849 - heden  Julius van Oneirostia 
 Bisdom Cantapoli  Legoria  1905 - heden  Godfried van Doornik 
 Bisdom Sinigo   -  659 - 1578  Petrus 
 Bisdom Santo Andreo  -  1547 - 1849  Andreas 
 Bisdom Leopoli  -  1578 - 1905  Agatha van Sicilië 
 Missio sui juris Nevoia  -  1922 - 1940  - 
Laatst gewijzigd door Koen op zo 08 sep 2013, 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [LAC] Geschiedenis

Bericht door SjorsB » wo 03 jul 2013, 23:23

Zozo, je hebt de smaak nogal te pakken met de geschiedenis! Ziet er goed uit. :d

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [LAC] Geschiedenis

Bericht door sirdanilot » do 04 jul 2013, 01:34

Goeiendage, dat is een hoop informatie ! Ik zal het als ik meer tijd heb eens rustiger doorlezen.

Ik neem aan dat de Reformatie in Laconia nooit een sterke beweging is geweest, als de katholieke kerk dusdanig veel macht had?

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [LAC] Geschiedenis

Bericht door Koen » do 04 jul 2013, 15:48

^^ Het stuk over de bisdommen had ik al ooit gepost, maar ik vind dat het hier beter past.

De reformatie heeft wel plaatsgevonden in Laconia, maar er is dusdanig hard tegen opgetreden, dat er nauwelijks protestanten in het land wonen. Er zijn een aantal protestante dorpen in geïsoleerde streken van Montania.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast