[CQX] Politiek en staatsinrichting

Cȧrq́ax

Moderator: Dulminis

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

[CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » di 25 mar 2014, 19:10

Hier komt alles over de Karktische politiek in theorie en praktijk. Bij wijze van afgebeten spits een organigrammetje:
Afbeelding
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » za 05 apr 2014, 20:46

Toelichting bij bovenstaand organigram:
Spoiler: weergeven
Cȧrq́ax is een losse federatie van Cėv́ixe (Steden) en Remixe (Velden) met verregaande interne autonomie. Elke Cėv́i en elke Remi mogen zich tussen eigen en nationaal niveau vrijelijk associëren aan andere Cėv́ixe en Remixe. Dit resulteert in Ȧshulėxe (een soort Gewesten) die niet altijd een logisch, aaneensluitend geheel vormen; in- en exclaves komen dus veel voor, terwijl daarnaast niet alle Cėv́ixe en Remixe bij een Ȧshulė horen.

De Cėv́ixe en Remixe worden bestuurd door een Xėneźahėsćeni Ocalgi (Raad van Schepenen) die wordt voorgezeten door een Cȧrq́ėtq́aǵo (Burgemeester, in Cėv́ixe) of een Gizeuhė (Schout, in Remixe). Jaarlijks komen de volwassen burgers van de Cėv́ixe en Remixe (of wanneer ze meer dan vijfhonderd inwoners hebben, ook wel hun gekozen vertegenwoordigers) gedurende vijf dagen bijeen om het in het afgelopen jaar gevoerde beleid te toetsen en Cȧrq́ėtq́aǵo/Gizeuhė en/of Xėneźahėxe eventueel te ontslaan en nieuwe te benoemen.

De burgers of hun vertegenwoordigers en de Xėneźahėsćeni Ocalgi zenden in overleg afgevaardigden naar de jaarlijkse bijeenkomst van de Ȧshulėsćeni V́ėlȧ (Gewestvergadering), althans wanneer hun Cėv́i of Remi is aangesloten bij een Ȧshulė. De Ȧshulėsćeni V́ėlȧ toetst het beleid van de Ȧshulėsćeni Ocalgi (Gewestraad) en geeft bindend advies omtrent de samenstelling ervan.

Een stap hoger komt men uit op het landelijke niveau. Hier zijn het afgevaardigden van de (Ȧshulėsćeni) Ocalgixe (Cėv́ixe en Remixe die niet tot een Ȧshulė behoren sturen deze direct) die samen het landelijke parlement vormen (Źu̇x́o, het Ding), dat de Ministeresćeni Ocalgi (Ministerraad) ter verantwoording kan roepen en bindend advies kan geven over de samenstelling ervan.

De uitvoerende raden (dus de Xėneźahėsćeni en Ȧshulėsćeni Ocalgixe en de Ministeresćeni Ocalgi) werden in 1922 voor het eerst aangewezen en regelen doorgaans zelf het ontslag en de benoeming van hun leden. Dit wordt jaarlijks door de respectievelijke volksvertegenwoordigingen gecontroleerd. Wanneer deze de indruk krijgen dat zulke benoemingen of ontslagen niet in het belang van Cėv́i, Remi, Ȧshulė of het land zijn, kunnen ze zoals gezegd een bindend advies tot ontslag of benoeming geven. Iemand die door een volksvertegenwoordiging ontslagen is, kan op geen enkel niveau terugkeren in een uitvoerende raad. De leden van de uitvoerende raden bepalen onderling hoe de portefeuilles verdeeld worden.

Er is een (sinds 1922 volstrekt) ceremonieel staatshoofd, de X́ahalȧ (Landvoogd), die sinds 1991 voor het leven benoemd wordt; bij overlijden van de vorige wordt de nieuwe door de Źu̇x́o gekozen. De landvoogd heeft een voorbeeldfunctie in de Karktische maatschappij en geldt als Behoeder van het Land en Verdediger van het (Nagaskistische) Geloof.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Kaaiman » zo 06 apr 2014, 19:51

om het in het afgelopen jaar gevoerde beleid te toetsen en Cȧrq́ėtq́aǵo/Gizeuhė en/of Xėneźahėxe eventueel te ontslaan en nieuwe te benoemen
Dus in veel kleine Steden en Velden hebben burgers directe politieke invloed? Hoe worden de lege plekken in de Raden van Schepenen eigenlijk opgevuld, door verkiezingen tijdens diezelfde vijfdaagse bijeenkomst? En heeft die burger/vertegenwoordigerbijeenkomst ook nog een eigen naam, Volksraad o.i.d.?

Het schema ziet er op het oog ingewikkeld uit, maar is met je uitleg toch aardig te volgen. Mooi uitgewerkt. :d
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » zo 06 apr 2014, 20:24

Dank!
Burgers kunnen inderdaad direct invloed hebben. De genoemde 500 is overigens een maximum; meestal worden er al veel eerder vertegenwoordigers aangewezen, om het vergaderen niet te complex te maken. Lege plekken in de Raden (~ van Schepenen, Gewestraden, de Ministerraad) ontstaan normaliter doordat er iemand uit eigen beweging aftreedt, ontslagen wordt door zijn mederaden of na een bindend advies na het respectievelijke 'parlement'.

Wanneer de vacature ontstaat door aftreden of ontslag door de Raad zelf, is het de Raad die deze plek moet invullen. Meestal is het een klein wereldje en heeft een Raad snel iemand op het oog (een locale zakenman, een prominente inwoner die van zich doet spreken tijdens de vergadering, of, in geval van lege plekken in de hogere Raden, leden uit lagere Raden - wat wel betekent dat er daar weer een vacature ingevuld moet worden); slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er een advertentie gezet in de krant of een oproep gedaan op de televisie.

Wanneer iemand wordt ontslagen na het bindend advies van een parlement, moet dat parlement verplicht een eigen kandidaat naar voren schuiven, omdat zonder genoeg mensen het bestuur in gevaar kan komen. Een Raad mag zo'n parlementskandidaat overigens links laten liggen, zolang er over de benoeming van deze kandidaat niet ook een bindend advies is uitgesproken.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » vr 31 okt 2014, 11:35

Geknipt uit de nieuwsdraad:
TBR schreef:^^ De grenzen tussen een uiterst gedecentraliseerde staat en een federatie zijn wel nogal vaag. Zo is Spanje officieel ook geen federatie, maar de facto wel.
De landelijke regering heeft in Kartjas veel te zeggen wat betreft het algemene, globale beleid. Over de praktische uitvoering hebben de Steden en Velden vaak meer te zeggen en/of moeten er hun goedkeuring aan geven. Het volgende lijstje is een globale indicatie van de machtsverdeling:

Landelijk:
Buitenlandse zaken
Defensie
Binnenlandse en buitenlandse economische zaken
Staatsbegroting en -financiën
Justitie en binnenlandse veiligheid
Onderwijs (inhoud)
Sociale Zaken/Werkgelegenheid (communicatie tussen Steden en Velden)
Landelijke infrastructuur (planning; communicatie tussen Steden en Velden)
Volksgezondheid
Cultuur, sport, religieuze zaken
Telefonie, digitale zaken

Plaatselijk:
Sociale Zaken/Werkgelegenheid (regelen van uitkeringen; locaal vacaturebeheer etc.)
Landelijke infrastructuur (practische uitvoer, zoals bv. locatiebepaling)
Plaatselijke infrastructuur
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
Locale begroting en financiën
Locale economische zaken
Facilitering media
Tourisme, cultuur
Ordehandhaving
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » zo 09 nov 2014, 18:30

Geknipt uit de nieuwsdraad. Het gaat om het verschil tussen Steden en Velden; Steden bevatten maar één plaats, Velden doorgaans meerdere.
Kaaiman schreef:Een beetje zoals Hamburg, Bremen en Berlijn aparte bondslanden zijn?
Nee, niet helemaal. Feitelijk zouden de Steden en Velden in Nederland en België beide beschouwd worden als gemeenten. Kartjas maakt alleen het onderscheid tussen gemeenten met slechts één woonkern (de Stad) en gemeenten met meerdere woonkernen waarvan er een 'de leiding' heeft (het Veld). 'Meerdere woonkernen' is echter nogal een vaag begrip en soms wordt een plaats die nogal wijd uitgezaaid is over zijn grondgebied, maar waarvan alle elementen (de plaats zelf en alle huizen en boerderijen die daar onaaneengesloten omheen liggen) te boek staan onder één naam, toch een Veld genoemd, ook al is er maar een woonkern van betekenis. Dit laatste komt vooral voor in de lager gelegen gebieden waar veel landbouw bedreven wordt, waardoor er in een Veld maar één eigenlijke woonkern is, die echter omgeven is door losstaande boerderijen.

De vergelijking Hamburg, Bremen en Berlijn als zelfstandige Bondslanden valt beter te maken met de Steden en Velden die zich al dan niet verenigd hebben in een gewest.
Op het gewestelijk niveau heb je:
- Gewesten, die uit Steden en Velden bestaan, en
- Steden en Velden die niet bij een Gewest zijn aangesloten.

Gewesten zijn geen vaststaande entiteiten zoals bv. de provincies in Nederland altijd dezelfde omvang hebben en doorgaans uit dezelfde gemeenten bestaan. Als het systeem van Kartjas in Nederland zou gelden, zouden gemeenten zelf kunnen bepalen of ze zich bij een provincie zouden aansluiten en zo ja: bij welke. De gemeente Urk zou dan bijvoorbeeld kunnen kiezen om zich bij Noord-Holland te voegen of in uiterste gevallen zelfs Maastricht bij Friesland (vraag me niet waarom Maastricht en Friesland dat überhaupt zouden willen; het is maar een voorbeeld ;) )

In Kartjas grenzen Steden en Velden die met elkaar een Gewest vormen vaak aan elkaar, maar dat hoeft niet; er kunnen ook andere belangen spelen dan elkaars nabijheid. Het is wel zo dat wie deelneemt aan een Gewest dit voor ten minste een bepaalde periode doet. Het is vrij letterlijk een vereniging met leden, dus er worden procedures in acht genomen voor toetreding en uittreding. De Gewestelijke indeling en samenstelling verandert dus niet om de haverklap.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » do 23 apr 2015, 19:59

Even een updateje, dat jullie niet denken dat ik niet met Cȧrq́ax bezig ben, afgezien van wat nieuwsberichten te presenteren ;) :

TBR zei het privé al tegen mij: "Wie interesseert het nou wie er in 1976 de minister van visserij van Cȧrq́ax was!?!" Nou ja, waarschijnlijk nog minder mensen dan er om te beginnen überhaupt al in geofictie geïnteresseerd zijn, maar toch heb ik sinds afgelopen november de lijst van ministers sinds 1922 uitgewerkt, omdat ik dat soort dingen zelf altijd graag op een rijtje wil hebben. Dat was nogal een klus, aangezien Cȧrq́ax, zoals misschien bekend is, niet werkt met 'gewone' kabinetten. In plaats daarvan regelt de regering onderling de benoeming en het ontslag van ministers, alsook eventuele onderlinge verschuivingen. Wanneer het Ding (het Karktische parlement) het niet eens is met zo'n benoeming/ontslag/verschuiving, kan het overigens een bindend advies uitbrengen, dus de regering is niet helemáál vrij om te doen en laten wat ze wil. In ieder geval treden ministers niet allemaal tegelijk af, noch worden ze allemaal tegelijk benoemd.

Het een en ander staat nu in een excelbestand, dat ik zodanig kan sorteren dat ik bijvoorbeeld kan zien wie de achtereenvolgende ministers van mijnbouw waren, of juist welke functies een lid van de regering van het begin tot het eind van zijn lidmaatschap allemaal heeft gehad, of wie er in een bepaalde periode allemaal tegelijk minister waren. Ik moet het een en ander nog een beetje presentabel maken (en details als de geboorte- en sterfdata der bewindslieden toevoegen), maar ik hoop binnenkort iets aanschouwelijk te kunnen laten zien.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door TBR » do 23 apr 2015, 20:37

^^ Interessant, dus de Karktische regering schrijft niet vaak verkiezingen uit? Of valt ze gewoon heel vaak? Het zou, om op het bericht daarboven te reageren, wel leuk zijn om een kaart te zien van de huidige gewesten en vrije steden en velden, al begrijp ik wel dat dat heel veel werk is.
Die opmerking was trouwens niet als een sneer bedoeld hoor, en ik kan me de uitroeptekens niet herinneren...
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » do 23 apr 2015, 21:17

Verkiezingen? Voor de regering? Alleen de wetgevende/controlerende macht wordt gekozen; de uitvoerende macht bestaat gewoon, moet de door de wetgevende macht gecreëerde wetten uitvoeren en wordt hierop gecontroleerd, en als het beleid van de uitvoerende macht de wetgevende/controlerende macht niet naar 't zin is, dan volgen er maatregelen.

Ik weet dat dat geen sneer was; de uitroeptekens heb ik erbij bedacht voor meer dramatisch effect ;)
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door TBR » do 23 apr 2015, 22:30

Het is dus niet de gewoonte dat een regering niet meer verder regeert als er verkiezingen aankomen, een regering zal dus pas bij een motie van wantrouwen of onderling overleg veranderen?
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » do 23 apr 2015, 23:00

Precies. Sowieso wordt het landelijk parlement gekozen door de gewestelijke parlementen en de parlementen van steden en velden die niet bij een gewest zijn aangesloten. Het volk kiest alleen de parlementen van de steden en velden direct. Het is een tamelijk getrapt systeem; vandaar dat de steden en velden ook tamelijk veel macht hebben, hoewel vooral op locaal niveau.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door BlaZ » vr 24 apr 2015, 14:12

Dulminis schreef:Precies. Sowieso wordt het landelijk parlement gekozen door de gewestelijke parlementen en de parlementen van steden en velden die niet bij een gewest zijn aangesloten. Het volk kiest alleen de parlementen van de steden en velden direct. Het is een tamelijk getrapt systeem; vandaar dat de steden en velden ook tamelijk veel macht hebben, hoewel vooral op locaal niveau.
Vinden deze verkiezingen tegelijkertijd plaats of worden de afgezanten voor het landelijk parlement verkozen tijdens de regionale/locale verkiezingen?

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » vr 24 apr 2015, 20:10

BlaZ schreef:
Dulminis schreef:Precies. Sowieso wordt het landelijk parlement gekozen door de gewestelijke parlementen en de parlementen van steden en velden die niet bij een gewest zijn aangesloten. Het volk kiest alleen de parlementen van de steden en velden direct. Het is een tamelijk getrapt systeem; vandaar dat de steden en velden ook tamelijk veel macht hebben, hoewel vooral op locaal niveau.
Vinden deze verkiezingen tegelijkertijd plaats of worden de afgezanten voor het landelijk parlement verkozen tijdens de regionale/locale verkiezingen?
'Verkiezingen' is een groot woord. Zeker in de kleinere Velden komt het wel voor dat de gekozen vertegenwoordigers bij elkaar komen en dan gaan loten wie er dit keer naar het Gewest (of als het Veld niet bij een Gewest is aangesloten, direct naar het Ding) wordt afgevaardigd. Aangezien de parlementen jaarlijks maar voor een korte periode bij elkaar komen, zijn het ook geen verkiezingen met mensen en partijen die van alles beloven, maar meer - letterlijk - volksvertegenwoordigers die een waslijst met wensen en klachten meekrijgen waarover in die dagen gedebatteerd wordt.

Voor elke jaarlijkse vergadering wordt opnieuw bepaald wie er naar de vergadering gaat. De vergaderingen vinden wel plaats in volgorde van niveau, dus eerst de locale, dan de gewestelijke en tot slot de landelijke (meestal in mei of juni, dus binnenkort is het weer zo ver).
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door TBR » vr 24 apr 2015, 22:03

Dus in een stad of veld wordt er eerst een vertegenwoordiger gekozen voor het bestuur van de stad of het veld voor de raad van het gewest die dan samen een vertegenwoordiger (of meerdere?) in het Ding kiezen. Of als er geen gewest is direct.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » vr 24 apr 2015, 23:44

TBR schreef:Dus in een stad of veld wordt er eerst een vertegenwoordiger gekozen voor het bestuur van de stad of het veld voor de raad van het gewest die dan samen een vertegenwoordiger (of meerdere?) in het Ding kiezen. Of als er geen gewest is direct.
Nee. In een stad of veld wordt er eerst een vertegenwoordiger gekozen voor het parlement van de stad of het veld. De parlementen van de steden en de velden die bij een gewest zijn aangesloten, kiezen elk hun vertegenwoordigers voor het parlement van het gewest. De parlementen van de gewesten alsook de parlementen van de steden en velden die niet bij een gewest zijn aangesloten, kiezen elk hun vertegenwoordigers voor het Ding (het landelijke parlement).

De besturen van steden, velden, gewesten en het land worden niet gekozen; sinds 1922 (toen er wel een soort verkiezing plaatshad) of sinds hun oprichting (dit geldt met name voor de Steden en Velden in Oost- en West-Rooden, die pas in 1989 bestuurlijk gelijkgesteld werden aan de rest van het land; de Gewesten fluctueren daarnaast nogal, afhankelijk van de grillen van de Steden en Velden: een Stad of Veld kan vrij makkelijk overstappen naaar een ander Gewest of zeggen dat het geen deel meer uitmaakt van een Gewest) reguleren de uitvoerende entiteiten zich hoofdzakelijk zelf.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Politiek en staatsinrichting

Bericht door Dulminis » za 25 apr 2015, 16:57

Iemand vroeg mij naar de gewestindeling in Cȧrq́ax, dus bij deze een vlug kaartje. (Ja ik weet: het is in paint, maar je kunt veel zeggen van Inkscape, maar om even snel wat vlakken een kleurtje te geven is het niet zo vlug)

Afbeelding

Groter plaatje achter de url: http://www.dulminis.nl/carqax/carqaxgewestenc.png

Wat gelezen moet worden:
De gewesten (Ȧshulėxe) zijn niet zo onwrikbaar vastgelegd zoals minister Plasterk meen ik thans aan het ondervinden is dat de Nederlandse provincies dat wel zijn, en ze worden dan ook niet van bovenaf opgelegd, maar ontstaan veeleer uit samenwerking tussen de Steden en Velden. Het is voor Steden en Velden ook niet verplicht om zich bij een Gewest aan te sluiten. Grijs weergegeven in de kaart zijn de twee Velden Huśusćozi en Ohuśalexe, alsook de Stad Ulvaxenkir die zich niet bij een Gewest hebben aangesloten.

De kleuren staan voor de volgende gewesten:
  • Paars: Ėqtau ('Zee')
  • Oranjerood/bruin: Cov́i (genoemd naar de rivier)
  • Lichtgroen: Ulvak ('Oever')
  • Lichtblauw: Ėvurq́ulźus ('Het Noorden')
  • Lichtoranje/beige: Xiv́iq́ (genoemd naar de rivier)
  • Donkergroen: Źav́oi Ėlźa ('Boven-Ėlźa')
  • Rood/roze: F́ȧzebuli Ru̇dex ('West-Rooden')
  • Donkerblauw: Ezili Ru̇dex ('Oost-Rooden')
  • Geel: Nıgasqila ('Nagaskië')
Laatst gewijzigd door Dulminis op zo 26 apr 2015, 15:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door BlaZ » za 25 apr 2015, 17:16

Waarom zijn de gele gebieden zo afgesplitst?

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door Dulminis » za 25 apr 2015, 17:25

^^ Omdat Huśusćozi geen zin had om deel te nemen aan het Gewest Nıgasqila. En een Veld is een verzameling dorpen die op dezelfde manier gevormd kunnen worden als een Gewest: door onderlinge samenwerking en afspraken. Huśusćozi is feitelijk een verzameling dorpen in de streek* Nıgasqila en de streek Ṕȧnėxe ('Bergen'), en de bergdorpen hebben zo hun eigen belangen (vraag me niet welke) en willen dus niet meedoen met de andere Nagaskische Steden en Velden, uit angst voor een Nagaskisch overwicht.

*Naast de Gewesten zijn er ook nog landstreken, die bestuurlijk niet veel betekenis hebben en soms overlappen met de Gewesten, hoewel dat niet hoeft.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door Matt » za 25 apr 2015, 22:10

Ah, interessant! Het zijn dus meer samenwerkingsverbanden dan politieke eenheden die vanuit hogerhand zijn gevormd. Historisch gezien is dit voor Kartjas dan ook wel logischer. Ik vraag mij dat wel af of en hoe zo'n samenwerking van Velden die ver uit elkaar liggen dan werkt.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door BlaZ » zo 26 apr 2015, 00:54

Op veel vlakken komt dit eigenlijk wel redelijk overeen met Dumerië. Het idee dat macht niet van bovenaf is opgelegd is in Dumerië ook sterk aanwezig.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door Dulminis » zo 26 apr 2015, 10:27

Matt schreef:Ah, interessant! Het zijn dus meer samenwerkingsverbanden dan politieke eenheden die vanuit hogerhand zijn gevormd. Historisch gezien is dit voor Kartjas dan ook wel logischer. Ik vraag mij dat wel af of en hoe zo'n samenwerking van Velden die ver uit elkaar liggen dan werkt.
Dat ligt aan de afspraken die er gemaakt zijn. Als Steden en/of Velden besluiten een Gewest te vormen, wordt op dat moment bepaald welke bevoegdheden een Gewest krijgt. In theorie is het mogelijk dat een Gewest alleen gevormd wordt om een eenvoudige gezamenlijke vertegenwoordiging op landelijk niveau te bewerkstelligen (dat is ook in het belang van Ding-vergaderingen, aangezien er dan minder afgevaardigden aan deel hoeven te nemen en de vergadering daardoor overzichtelijker verloopt). Het andere uiterste, dat een Gewest fungeert als een soort land of deelstaat binnen Cȧrq́ax en extreem veel bevoegdheden heeft, is ook mogelijk.

Afhankelijk van de interesses van de Steden en Velden zouden ze moeten kunnen toetreden tot meerdere Gewesten, maar dat is momenteel niet mogelijk. O.a. om het overzicht te bewaren, staat de wet slechts een lidmaatschap van een Gewest tegelijk toe.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door TBR » zo 26 apr 2015, 12:26

^^ Kartjas kan dus in principe beschouwd worden als een confederatie van gewesten, twee velden en een stad, waarbij deze gewesten op hun beurt weer een soort confederatie zijn van verschillende velden en/of steden?
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door Dulminis » zo 26 apr 2015, 12:49

^^ Nee, doe maar niet. De situatie kan namelijk bij wijze van spreken morgen weer anders zijn. Daarnaast (volgens wikipædia):

"Een confederatie of statenbond is een samenwerking van onafhankelijke staten of (deel)staten die samen een staat vormen." Dit geldt wellicht voor de Steden en Velden die samen besluiten een Gewest te vormen, maar niet voor Cȧrq́ax als geheel, aangezien de Karktische gebieden vanaf de 18e eeuw een voor een veroverd of anderszins geannexeerd zijn.

Cȧrq́ax kan wel degelijk beschouwd worden als een eenheidsstaat, zij het dat die op veel gebieden gedecentraliseerd is. Waar echter bij een confederatie de constituerende elementen bepalen welke bevoegdheden de nationale overheid heeft, is het hier zo dat de nationale overheid veel bevoegdheden heeft gedelegeerd aan de lagere overheden. In dat opzicht is Cȧrq́ax een federatie in de zin van bijvoorbeeld de Russische Federatie.

Ook kan een constituerend element van een confederatie eenzijdig besluiten uit die confederatie te stappen. Weer geldt hier dat dat voor de Steden en Velden als onderdeel van een Gewest wel van toepassing is, maar het is niet mogelijk voor Steden, Velden of Gewesten om uit Cȧrq́ax te stappen.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door TBR » zo 26 apr 2015, 13:59

Samenvattend kan je zeggen dat vandaag de dag, op 26 april 2015, Kartjas een de facto federatie is van gewesten, twee velden en een stad, waarbij de gewesten op hun beurt confederaties zijn die als federale 'deelstaat' onderdeel vormen van Kartjas, maar die zelf slechts samenwerkingsverbanden zijn. :P
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [CQX] Kaarten en infrastructuur

Bericht door Dulminis » zo 26 apr 2015, 14:13

^^ Dat kun je zeggen, ja, maar waarom alles zo in hokjes willen duwen? :p
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten