Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Internationale betrekkingen tussen meerdere landen

Wat is er op de Vergadering van 2 april besloten?

Peiling eindigde op vr 12 aug 2016, 14:17

Niets: de Vergadering is om een nog te bedenken reden uitgesteld.
0
Geen stemmen
Alleen het punt over toelating nieuwe landen is aangenomen (t.a.v. de niet-doorgestreepte landen); de beslissing over de rest is uitgesteld.
5
50%
Er is over alles behalve het Grensconflict CAR-THO een beslissing genomen (die moeten we dan nog nemen en die geldt met terugwerkende kracht).
5
50%
Er is over alles inclusief het Grensconflict CAR-THO een beslissing genomen (die moeten we dan nog nemen en die geldt met terugwerkende kracht).
0
Geen stemmen
 
Totaal aantal stemmen: 10

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » za 12 mar 2016, 10:18

Plaatsvindend op 2 april 2016.
Voor verwijzingen naar het Verdrag van Oca hieronder klikke men op de link "Atlantische Raad (Verdrag)" in mijn handtekening.
Locatie: Tolloysen (MAL)
Voorzitter: de Secretaris Generaal, mw. Isabelle Müller (ARD)
Agenda:
 1. Opening en bevestiging agenda
 2. Oprichting van een Atlantisch Gerechtshof, te vestigen in een der deelnemende landen (vanzelfsprekend een land dat het AG erkent!)
  Kandidaten huisvesting: Giuliano (IMG), Rabensburgh (RFL), Bodegarde (ARD), Rugeneim (SOL)
 3. Oprichting van een Cultureel en Wetenschappelijk Bureau, te vestigen in een der deelnemende landen
  Kandidaten huisvesting: Daestro (CYL), Bodegarde (ARD), Rugeneim (SOL)
 4. Oprichting van een Orgaan voor Standaardisatie, te vestigen in een der deelnemende landen
  Kandidaten huisvesting: Reĝaponto (RBM), Agers (MAL), stad in Tholenië (RTH), Bodegarde (ARD), Rugeneim (SOL)
 5. Toelating nieuwe deelnemende landen (zie artt. 15-18 van het Verdrag van Oca; in alfabetische volgorde te bespreken): Aneva, Benjiland, Burghteland, Eduko, Finoccië, Forezen, Fryseach, Hochmark, Navu I Daru, Noord-Aguilas, Paganië, Tysië (Kloppen deze landen nog? Zijn er meer die willen deelnemen?)
 6. Grensconflict tussen Carthamië en Tholenië (te bevestigen door Tholenië; als Tholenië 'nee' zegt, kan het niet behandeld worden vanwege art. 7.1 in het Verdrag van Oca)
 7. Vaststelling nadere regelgeving omtrent de locatie van de Vergadering van Regeringsgedelegeerden (zie Art. 11.4)
 8. Overige zaken (WVTTK/Rondvraag. Over zaken die tijdens de vergadering zijn aangevoerd, kan niet gestemd worden)
 9. Sluiting

Toelichting
Punten 2-4 moeten besproken worden omdat het Verdrag van Oca vereist dat deze organen worden opgericht.

Ad2 Atlantisch Gerechtshof
De meningen hopelijk zo goed mogelijk verzameld hebbende, ben ik tot het volgende gekomen:
Spoiler: weergeven
Verdrag voor het Atlantisch Gerechtshof. De eigenlijke tekst daarvan is waarschijnlijk tien keer zo lang als onderstaande; dit zijn dus de hoofdpunten. Waar hieronder “deelnemende landen” staat, wordt bedoelt “landen die dit Verdrag hebben ondertekend en die dus partij zijn”.

A. Volledige bevoegdheid:
- Internationale oorlogsmisdadigers in een conflict tussen deelnemende landen, tegen wie in ten minste twee van de deelnemende landen een gerechtelijke procedure loopt.
- Geschillen tussen deelnemende landen. Voorwaarden:
- wanneer ten minste een van de in het geschil betrokken deelnemende landen hierom vraagt
- wanneer een derde deelnemende land hierom vraagt en de nadelige effecten van het geschil voor dit derde land afdoende zijn vastgesteld (hier is dus een procedure vóór de eigenlijke procedure nodig).

B. Beperkte bevoegdheid. Voorwaarden voor behandeling door het AG:
- De zaak moet ten minste twee deelnemende landen van de AR aangaan
- De bevoegdheid van het AG moet door de betrokken deelnemende landen erkend zijn
- Indien van toepassing en indien mogelijk: de zaak moet reeds op nationaal (bilateraal) niveau door alle mogelijke normale bevoegde justitiële instanties behandeld zijn (d.w.z. dat één van de deelnemende landen reeds een nationaal gerechtshof in het eigen of het andere betrokken land toestemming gegeven heeft deze zaak te behandelen; indien hier geen sprake van is/kan zijn, dan zou de zaak meteen naar het AG kunnen worden doorgeschoven).
- Voor aanname van een zaak dient het AG eerst vast te stellen of het ontvankelijk is. Hierin dient het AG enige terughoudendheid te betrachten. Het AG kan zich niet-ontvankelijk verklaren:
- wanneer het internationale karakter van de zaak niet afdoende vastgesteld is.

Uitspraken in de onder B genoemde zaken kunnen slechts automatisch beschouwd worden als precedent voor toekomstige zaken waarbij exact dezelfde landen betrokken zijn; voor andere bij het AG aangesloten landen geldt dat de nationale hoogste justitiële instantie in een vergelijkbare zaak een door het AG gedane uitspraak eerst als precedent moet erkennen.
Ad7 Locatie Vergadering van Regeringsgedelegeerden
Spoiler: weergeven
- Op 2 april 2016: in Agers (MAL)?
Voorts zijn er meerdere mogelijkheden:
 • In het land dat op dat moment de Secretaris Generaal levert. In geval van spoedvergaderingen kan dat dus betekenen dat hetzelfde land meerdere vergaderingen moet organiseren.
 • Op volgorde van oppervlakte van de lidstaten van groot naar klein (of iets dergelijks).
 • De Secretaris Generaal van het moment overlegt ad hoc met de deelnemende landen wie de Vergadering logistiek kan huisvesten.
 • Iets volstrekt anders.

Reageren
Bij reageren, begin je reactie met "adX", waarbij je X vervangt door het nummer van het agendapunt. Hierdoor weet iedereen (als het goed is) meteen waarover je reactie gaat.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TBR » za 12 mar 2016, 10:42

ad2-4:
Op 2 april zullen de verschillende deelnemende landen kunnen discussiëren over de oprichting van een Atlantisch Gerechtshof (al zie ik hierover al enkele problemen, ik vermoed dat heel wat landen zo'n gerechtshof niet zien zitten), een Culturele en een Wetenschappelijke Organisatie en Orgaan voor Standaardisatie. De deelnemende landen zullen hun standpunten omtrent de oprichting van deze organen kenbaar maken en zullen ook voorstellen kunnen doen voor de hoofdzetels van deze organen. Er zal overlegd worden over de taakomschrijving van deze organen en over lidmaatschap, ik vermoed dat niet alle landen lidmaatschap (en dus kosten) zien zitten, anderen zullend dan weer van mening zijn dat lidmaatschap van de AR automatisch lidmaatschap van deze organen inhoudt.

ad5: Vraagje: is voor een uitnodiging tot toetreding een meerderheid, een 2/3 meerderheid of unanimiteit vereist bij stemming in de Raad?
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » za 12 mar 2016, 11:08

ad2-4:
TBR schreef:ad2-4:
Op 2 april zullen de verschillende deelnemende landen kunnen discussiëren over de oprichting van een Atlantisch Gerechtshof (al zie ik hierover al enkele problemen, ik vermoed dat heel wat landen zo'n gerechtshof niet zien zitten), een Culturele en een Wetenschappelijke Organisatie en Orgaan voor Standaardisatie. De deelnemende landen zullen hun standpunten omtrent de oprichting van deze organen kenbaar maken en zullen ook voorstellen kunnen doen voor de hoofdzetels van deze organen. Er zal overlegd worden over de taakomschrijving van deze organen en over lidmaatschap, ik vermoed dat niet alle landen lidmaatschap (en dus kosten) zien zitten, anderen zullend dan weer van mening zijn dat lidmaatschap van de AR automatisch lidmaatschap van deze organen inhoudt.
Nee, het is juist niet de bedoeling dat er inhoudelijk over het nut of de wenselijkheid van deze organen voor elk afzonderlijk deelnemend land wordt gesproken, wel:
 • inhoudelijk over wat de organen mogen en moeten doen (en wat ze beslist niet mogen)
 • waar ze worden gehuisvest.
Het Verdrag van Oca voorziet in de oprichting van deze organen en aangezien alle deelnemende landen het Verdrag van Oca geratificeerd hebben, zien alle deelnemende landen nut en wenselijkheid in deze organen, of ze er nu zelf aan deel zullen nemen of niet. Het VvO voorziet in de verplichting tot oprichting, niet in de verplichting tot deelname aan deze organen. Bij een Gerechtshof kan ik me voorstellen dat het bv. als hoogste rechterlijke instantie kan optreden in bv. grensconflicten, maar alleen als de betrokken partijen de jurisdictie van dit Gerechtshof erkennen; dat kan overigens per geval verschillen. Andersom kan het Gerechtshof zich ook niet ontvankelijk verklaren voor zaken die duidelijk onder een lager gerechtshof vallen, zoals een fout geplaatste schutting in een buitenwijk van Rugeneim.

Overigens wordt er op zulke vergaderingen zelden nog inhoudelijk gesproken over details; deze zijn in de maanden voorafgaand aan de vergadering door lagere ambtenaren al uitgebreid besproken, dus op de vergadering liggen er voorstellen die alleen nog maar hoeven te worden goedgekeurd en ondertekend. Als het goed is, tenminste, want je hebt natuurlijk altijd weerbarstige regeringsleiders (noem een type Orbán of een type Cameron) die op het laatste moment iets anders willen; dan is de top mislukt en zijn de rapen gaar.
TBR schreef:ad5: Vraagje: is voor een uitnodiging tot toetreding een meerderheid, een 2/3 meerderheid of unanimiteit vereist bij stemming in de Raad?
Dat staat inderdaad niet in het verdrag. Je zou het zo kunnen interpreteren dat als een staat aan alle voorwaarden voldoet, er eigenlijk geen reden meer is om dat land níet uit te nodigen, maar aan de andere kant moet er dan wel een oplossing gevonden worden voor een situatie waarin een van de lidstaten mordicus tegen de toetreding van een land is - overigens is het doel van de AR als overlegorgaan zo groot mogelijk te worden, dus toetreding zou niet te hoogdrempelig moeten zijn.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TBR » za 12 mar 2016, 11:44

Dulminis schreef: Overigens wordt er op zulke vergaderingen zelden nog inhoudelijk gesproken over details; deze zijn in de maanden voorafgaand aan de vergadering door lagere ambtenaren al uitgebreid besproken, dus op de vergadering liggen er voorstellen die alleen nog maar hoeven te worden goedgekeurd en ondertekend. Als het goed is, tenminste, want je hebt natuurlijk altijd weerbarstige regeringsleiders (noem een type Orbán of een type Cameron) die op het laatste moment iets anders willen; dan is de top mislukt en zijn de rapen gaar.
Dat weet ik ook wel, alleen is er hier op het forum nog niet echt een discussie geweest, dus bij deze wil de discussie en de voorstellen hier op het forum op gang trekken. Het zou ook handig zijn mochten landen kenbaar maken aan welke organen ze zullen deelnemen.
Dulminis schreef:
TBR schreef:ad5: Vraagje: is voor een uitnodiging tot toetreding een meerderheid, een 2/3 meerderheid of unanimiteit vereist bij stemming in de Raad?
Dat staat inderdaad niet in het verdrag. Je zou het zo kunnen interpreteren dat als een staat aan alle voorwaarden voldoet, er eigenlijk geen reden meer is om dat land níet uit te nodigen, maar aan de andere kant moet er dan wel een oplossing gevonden worden voor een situatie waarin een van de lidstaten mordicus tegen de toetreding van een land is - overigens is het doel van de AR als overlegorgaan zo groot mogelijk te worden, dus toetreding zou niet te hoogdrempelig moeten zijn.
Dat is een goed punt. Ik ben het met je eens dat er eigenlijk een soort automatische toetreding moet zijn bij voldoen van alle voorwaarden, alleen kan de Raad die beslissing wel uitstellen met een jaar, ik stel voor dat dit gewoon elke keer opnieuw gedaan kan worden als een land het niet eens is met een toetreding van een bepaald land.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Faylin
Beheerder
Berichten: 1552
Lid geworden op: wo 01 aug 2012, 22:14
Locatie: Kerkrade, NL / Lanaeli'aþ, CE / Else l'Elve, AV
Landen: CYL, ANV

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Faylin » za 12 mar 2016, 16:05

ad 2-4. Wellicht kunnen deze organen gevestigd worden in andere steden die zich voor de zetel van de Raad kandidaat hebben gesteld. Dit zijn:
 • Berm, Uneta
 • Ceylynn, Cylenië
 • Guilliano, Imaginië
 • Hertogswilt, Ardeim
Maar het is misschien ook handig/leuk om hiervoor nieuwe kandidaten te werven. In dat geval zou ik Daestro, Cylenië willen voordragen voor het Cultureel en Wetenschappelijk Bureau. Daestro is het economische hart van Cylenië en huisvest daarnaast de grootste universiteit van het land, Daestro University of Human Nature. Hoewel dit van oorsprong een "mensenkennis"-universiteit was, zijn er nu ook verschillende technische onderzoeksvelden. Daestro is goed te bereiken per vliegtuig; het grootste en belangrijkste Cyleense vliegveld is er gevestigd. Dat Cylenië over een grote cultuur beschikt moge denk ik wel duidelijk zijn ;).

ad 5. Aneva zou zich ook graag willen aanmelden voor toetreding, indien mogelijk.

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door MandelSoft » za 12 mar 2016, 19:40

Guilliano (IM) zou zich kandidaat willen stellen voor het Atlantisch gerechtshof.
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TBR » za 12 mar 2016, 20:11

^^ Gelieve ook toelichting te geven waarom deze stad een goede kandidaat zou zijn. Je mag ook op meerdere paarden wedden en je stad kandidaat stellen voor meerdere organen.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door MandelSoft » za 12 mar 2016, 20:28

Wel, Guilliano ligt in een staat die politiek vrij stabiel is en qua rechtelijke macht nauwelijks corrupt is (op economisch en politiek vlag is dat minder). Verder is de stad goed te bereiken en heeft Imaginië een internationale allure. <Voeg hier nog meer vage politieke verkooppraatjes toe>
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Kaaiman » za 12 mar 2016, 21:35

Ad 2-4 De Atlantidische landen wijzen erop dat is toegezegd dat de instituten geografisch verspreid worden over de continenten.

De regering van Frankenland wijst op haar jarenlange ervaring als diplomatieke arbiter in conflicten tussen de andere 3 Atlantidische landen. Zij ziet Rabensburgh als geschikte plaats voor het Atlantisch Gerechtshof. Rabensburgh is zeer goed bereikbaar met een belangrijke internationale luchtvaarthub naast de deur en heeft voor Atlantidische begrippen soepele grenstoegang.

Brilamontië ziet zich, gezien de moeite die het kostte om het verdrag te ratificeren, niet als het geschikte land om een AR-instelling te huisvesten. Wel ondersteunt de regering het aanbod van Frankenland.

Sustulië wil overal wel aan meewerken, maar niet aan een Atlantisch Gerechtshof, ook niet in Frankenland. Geruchten gaan dat sommige hoge heren bang zijn dat oude (en nieuwe) dossiers worden geopend...

Hochmark heeft nog geen stem, maar steunt Frankenland en Brilamontië om het Atlantisch Gerechtshof in Rabensburgh te vestigen.
Laatst gewijzigd door Kaaiman op ma 14 mar 2016, 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

TzM23
Geoficticus
Berichten: 1489
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TzM23 » za 12 mar 2016, 21:58

ad2-4 Tholenië zou zich kandidaat willen stellen voor het vestigen van het standaardisatiebureau in een van de steden, de andere organen ziet men liever in andere landen verschijnen. Ik weet niet of het hier al mag, maar Tholenië ziet liever geen Atlantisch gerechtshof komen.

ad5 Ik denk dat de aanvragen van deze landen voldoende zijn om ze te behandelen. :P

ad6 Tholenië wil best overleggen in een grensconflict, maar het moet bekennen dat het geen weet heeft van een dergelijk conflict, tenzij hierbij de status van het dorp Abbeville bedoeld wordt, maar Tholenië ziet dit niet zozeer als een grens'conflict'.
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » za 12 mar 2016, 23:07

TzM23 schreef:ad2-4 . Ik weet niet of het hier al mag, maar Tholenië ziet liever geen Atlantisch gerechtshof komen.
Dan had Tholenië het verdrag can Oca niet moeten ondertekenen. Daar staat namelijk in dat dat Gerechtshof er moet komen. Door het VvO te ondertekenen en te ratificeren, is Tholenië het eens met de komst van het Gerechtshof.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TzM23
Geoficticus
Berichten: 1489
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TzM23 » za 12 mar 2016, 23:54

Sorry, verkeerd verwoord, Tholenië wil niet dat het gerechtshof een supranationaal gerechtshof wordt zoals dat van de Europese Unie, men ziet er eerder wat in zoals het Internationaal Gerechtshof.
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

lajos
Geoficticus
Berichten: 300
Lid geworden op: do 05 sep 2013, 08:55
Locatie: Tokio (JP)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door lajos » ma 14 mar 2016, 01:17

MandelSoft schreef:Guilliano (IM) zou zich kandidaat willen stellen voor het Atlantisch gerechtshof.
Kwang Yung laat zich in de vergadering vertegenwoordigen door Schellingen, en steunt (vanzelfsprekend) dit voorstel.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » ma 14 mar 2016, 08:07

Ik date na elk relevant antwoord de openingspost van deze draad up door bv. de kandidaatsteden, nieuw aangemelde kandidaatlidstaten etc. toe te voegen. Via een ander project kreeg ik een leuke tip over een website waarop je verkiezingen/stemmingen kunt uitrekenen volgens een klein legertje aan methoden, dus t.z.t. kan ik uitzoeken hoe het werkt en per onderwerp een stemming aanmaken, iedereen privé toegangscodes sturen (een code per onderwerp per land, dus wie meerdere landen heeft is langer bezig: maar dat doe je helemaal zelf >:) ) en de site de uitslagen te laten uitrekenen.

In dat geval is het handig als er een doodlijn is voor aanmeldingen van kandidaatsteden voor de suborganisaties. 26 maart? Dan hebben we een week om de stemmen uit te brengen.

Ten overvloede: er kan dus NIET gestemd worden over of bv. het Gerechtshof er komt of niet. Het Gerechtshof komt er sowieso, zoals in het door alle huidige deelnemende landen ondertekende en geratificeerde Verdrag van Oca. Beslissen dat het er toch niet komt, is een verdragswijziging en daar moeten procedures voor in acht genomen worden (zie verdrag).

Ad2. Wat het Atlantisch Gerechtshof (AG) mag doen en moet laten, kan wel besproken worden. Het handigst lijkt me om het Gerechtshof de volgende bevoegdheden te geven:
 1. Het in hoogste instantie procedureel behandelen van zaken die al door de hoogste rechterlijke instantie in een deelnemend land zijn behandeld. Hiervoor moet het deelnemend land in kwestie de bevoegdheid van het AG erkennen (dat kan per land of zelfs per onderwerp verschillen). (Bij voorkeur zouden zaken in dit geval relevant moeten zijn voor meer deelnemende landen, om te voorkomen dat een land het AG gaat gebruiken als 'eigen' hoogste gerechtshof, terwijl dat betaald wordt door diverse andere landen.)
 2. Geschillen tussen deelnemende landen van de Atlantische Raad. Grensgeschillen, handelsconflicten, etc. Ook hier geldt dat de strijdende partijen de bevoegdheid van het AG moeten erkennen. Ik ben er niet voor om deelname aan het AG verplicht te laten zijn, maar de AR kan wel een 'stimulerende rol' spelen om lidstaten te bewegen aan het AG mee te doen.
 3. De bevoegdheden die het AG zelf accepteert. Ook om ongelimiteerde zaken uit één lidstaat (zie A) te vermijden, kan het AG zich niet ontvankelijk verklaren in zaken die het als minder relevant voor (grotere delen van) Atlantis beschouwt. Bij elke zaak moet dus eerst een zitting plaatsvinden waarin het AG verklaart een zaak aan te nemen of niet.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Matt » ma 14 mar 2016, 08:42

ad2-4. - Maldarië is het eens met de Atlantidische landen over de verspreiding van de instituten.

ad2. - Maldarië ziet het Atlantisch Gerechtshof het liefst in een politiek stabiel land. Dat wil zeggen, het is de afgelopen 50 jaar niet bij een conflict betrokken geweest. Het geeft bijvoorbeeld niet de voorkeur aan landen als Carthamië en Kvarinsuloj. Hoewel de politieke stabiliteit niet altijd kan worden gegarandeerd, dient de locatie voor het Hogergerechtshof met zorg worden uitgekozen.
ad2a. - Maldarië wil toevoegen dat een kwestie van het AG door een land dat de zaak reeds heeft behandeld moet worden aangedragen. De zaak dient van internationaal belang te zijn, bijvoorbeeld in het buitenland gepleegde misdaden.

ad4. - Maldarië zou Agers graag kandidaat willen stellen voor de zetel van het Bureau voor Standaardisatie. In Agers zitten veel nationale en internationale organisaties gevestigd. Door de politieke indeling van Maldarië probeert zij de neutraliteit van haar hoofdstad te waarborgen.

ad5. - Benjiland stelt zich nog steeds kandidaat om toe te treden tot de Atlantische Raad. Het heeft nauwe banden met buurland Maldarië, en ander Atlantische landen zoals Kartjas. Maldarië ondersteunt de toetreding van Benjiland.

ad7. - Maldarië ziet graag dat de deelnemende landen beurtelings de zetel der Atlantische Raad vestigen. Het ziet graag dat elk volgend land geen buurland van dat land zij.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Kaaiman » ma 14 mar 2016, 09:46

Ad 2-4 Brilamontië zou Reĝaponto willen voorstellen voor de vestiging van het Orgaan voor Standaardisatie, vooral als het niet mogelijk blijkt het Atlantisch Gerechtshof te vestigen in Frankenland.

Brilamontië is een zeer gestructureerd land, waar standaarden met grote nauwkeurigheid zijn vastgelegd en worden bijgehouden. Dit komt omdat Brilamontië een relatief gesloten en onafhankelijk land is en dus veel standaarden zelf heeft moeten ontwikkelen.

Daarvoor heeft Brilamontië echter wel experts erop uitgezonden om (af) te kijken hoe men het in andere landen aanpakt. De beste elementen daarvan zijn vervolgens opgenomen in de rijke schat van Brilamontische standaarden.

Brilamontië is dus spreekwoordelijk gewend het wiel uit te vinden op basis van spaken uit Europa, een velg uit Borealië, een as uit Amerika en een band uit Azië. De combinatie van standaardisatiedrang, inhoudelijke expertise en ervaring met internationale contacten maakt Brilamontië een geschikte kandidaat. De Reĝa Universitato de Reĝaponto (RUR) heeft veel expertkennis in huis waarbij aangehaakt kan worden.

* Geofictieve noot: ik zie het persoonlijk niet zitten om zelf allerlei standaarden te ontwikkelen. Ik weet niet in hoeverre het de bedoeling is dat het zetelende land het voortouw neemt in allerlei zaken dienaangaande. Misschien goed om dat in de achterkamertjes nog even te bespreken. ;)

Ad 5
* Geofictieve noot: Tyssië is al jaren inactief. Hoe kan het land in deze lijst zijn terechtgekomen?
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Menno
Berichten: 89
Lid geworden op: za 20 dec 2014, 16:46
Locatie: Amersfoort

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Menno » ma 14 mar 2016, 12:17

Nefoedd Ar Y Ddaear wordt liever Navu I Daru genoemd.

Ad.2-4: Navu I Daru zou graag zien dat in ieder geval één van de organen wordt gevestigd op Davaleda. Desbetreffende stad en land is minder van belang.
Laatst gewijzigd door Menno op ma 14 mar 2016, 22:26, 2 keer totaal gewijzigd.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » ma 14 mar 2016, 13:26

Matt schreef:ad7. - Maldarië ziet graag dat de deelnemende landen beurtelings de zetel der Atlantische Raad vestigen. Het ziet graag dat elk volgend land geen buurland van dat land zij.
Wat bedoel je precies met 'zetel'? Het hoofdkwartier van de AR bevindt zich in Oca, met alle administratieve gebouwen en kantoren van dien; alles geregeld verhuizen zou een enorme extra kostenpost met zich meebrengen.

Kaaiman schreef: Ad 5 * Geofictieve noot: Tyssië is al jaren inactief. Hoe kan het land in deze lijst zijn terechtgekomen?
Ties heeft het land zelf aangemeld, meen ik, in een zeldene vlaag van aanwezigheid. Edit: ik kan het niet terugvinden. In dat geval heb ik geen idee...
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Matt » ma 14 mar 2016, 13:35

Dulminis schreef:Wat bedoel je precies met 'zetel'? Het hoofdkwartier van de AR bevindt zich in Oca, met alle administratieve gebouwen en kantoren van dien; alles geregeld verhuizen zou een enorme extra kostenpost met zich meebrengen.
Nee, ik bedoel de locatie van de Vergadering van Regeringsgedelegeerden. ;)
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TBR » ma 14 mar 2016, 20:17

Ad2. Wat het Atlantisch Gerechtshof (AG) mag doen en moet laten, kan wel besproken worden. Het handigst lijkt me om het Gerechtshof de volgende bevoegdheden te geven:
Het in hoogste instantie procedureel behandelen van zaken die al door de hoogste rechterlijke instantie in een deelnemend land zijn behandeld. Hiervoor moet het deelnemend land in kwestie de bevoegdheid van het AG erkennen (dat kan per land of zelfs per onderwerp verschillen). (Bij voorkeur zouden zaken in dit geval relevant moeten zijn voor meer deelnemende landen, om te voorkomen dat een land het AG gaat gebruiken als 'eigen' hoogste gerechtshof, terwijl dat betaald wordt door diverse andere landen.)
Geschillen tussen deelnemende landen van de Atlantische Raad. Grensgeschillen, handelsconflicten, etc. Ook hier geldt dat de strijdende partijen de bevoegdheid van het AG moeten erkennen. Ik ben er niet voor om deelname aan het AG verplicht te laten zijn, maar de AR kan wel een 'stimulerende rol' spelen om lidstaten te bewegen aan het AG mee te doen.
De bevoegdheden die het AG zelf accepteert. Ook om ongelimiteerde zaken uit één lidstaat (zie A) te vermijden, kan het AG zich niet ontvankelijk verklaren in zaken die het als minder relevant voor (grotere delen van) Atlantis beschouwt. Bij elke zaak moet dus eerst een zitting plaatsvinden waarin het AG verklaart een zaak aan te nemen of niet.
Het Atlantisch Gerechtshof moet volgens Solwezië enkel als taak krijgen oorlogsmisdaden te veroordelen en om als scheidsrechter te spelen bij conflicten tussen deelnemende landen. Het gaat niet akkoord met een gerechtshof dat boven nationale gerechtshoven staat, dat vindt het een grove inperking van de nationale soevereiniteit en dat is ook niet de taak van de Atlantische Raad als overlegorgaan. Ardeim gaat er wel mee akkoord dat het AG een bijkomende adviserende rol kan krijgen bij conflicten tussen regeringen en burgers, maar dan enkel als het om de mensenrechten als vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat. (Met wat diplomatiek getouwtrek zou Solwezië zich ook achter dit voorstel kunnen scharen.)

ad2-4. Zowel de Ardeimse hoofdstad Bodegarde als de Solwezische hoofdstad Rugeneim stellen zich kandidaat als zetel voor een van de drie op te richten organen. Bodegarde stelt zich kandidaat voor het Cultureel en Wetenschappelijk Bureau, Rugeneim voor het Orgaan voor Standaardisatie of het Atlantisch Gerechtshof.
*Bodegarde: het culturele en politieke hart van Ardeim en het centrum van een economisch kerngebied de republiek. De stad kent lage criminaliteitscijfers, de Ardeimse politiek is (in vergelijking met buurland Tholenië) heel stabiel en door de aanwezige universiteiten heeft de stad heel wat internationale connecties en verbanden, zowel politiek als cultureel als wetenschappelijk. De stad kent goede verbindingen met de rest van Atlantis.
*Rugeneim de grootste stad van Noordoost-Borealië, de stad is het economische, politieke en culturele hart van Solwezë, heeft de grootste luchthaven van de regio, is de zetel van heel wat bedrijfshoofdkwartieren, Solwezië heeft goede diplomatieke relaties met zowat alle Atlantislanden en een zeer goede reputatie qua mensenrechten.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door SjorsB » ma 14 mar 2016, 20:48

ad 2, algemeen: Voor de huisvesting van een Atlantisch Gerechtshof meldt Berm zich aan. De stad ligt centraal, is goed bereikbaar (luchthaven, treinen, snelwegen, boten via Juubstad), is economisch gezien belangrijk (veel hoofdkantoren), is veilig, en Uneta als land heeft eigenlijk weinig tot geen conflicten in de afgelopen eeuw. De kantoren e.d. van dit instituut zouden gevestigd worden in het grote in 2008 opgeleverde gebouw (in de wijk Cöpenik) dat tot 2012 de inmiddels door de crisis ondergegane FidusBank huisvestte.
ad 5: Ireggio wil zich ook graag aanmelden als kandidaatland om in de periode na deze 1e Vergadering lid deelnemend land te kunnen worden.
ad 6: Ik weet niet of Tholenië erkent dat er een grensprobleem is maar ik zou er graag meer over lezen om meningen te vormen.
ad 7: Uneta stelt voor dat de Vergadering van Regeringsgedelegeerden plaatsvindt in het land waarvan op dat moment de Raadsambassadeur voorzitter van de Raad van Ambassadeurs is, in dit geval in Ardeim dus. Mocht dit land hier niet toe in staat zijn, dan is het aan dat land om een andere locatie in een van de andere Deelnemende Landen te regelen.

Pia Johans komt in hoogst eigen persoon naar de 1e Vergadering, maar waar gaat deze plaatsvinden? Volgens het voorstel van Uneta in Ardeim, maar ik weet niet hoe Ardeim en de rest daar tegenaankijkt. (Het Berm Congress Center waar eerder een Atlantistop werd gehouden is niet beschikbaar in de week van de vergadering, dus dat valt in deze gelegenheid in elk geval ook af, mocht Ardeim niet kunnen.)

Wat betreft het Gerechtshof, inhoudelijk:
ad 2a: Het lijkt Uneta niet verstandig om landen per onderwerp te laten beslissen of ze uitspraken van het AG erkennen of niet. In dat geval heeft het AG feitelijk geen enkele macht. De zaken behandeld door het AG moeten inderdaad relevant zijn voor meerdere landen, óf het moeten hele grote zaken binnen een land zijn. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn in corruptere landen, waar corrupte leiders nooit door eigen gerechtshoven berecht zouden kunnen worden. Dit zou dan wel van bovenaf kunnen gebeuren, al kan ik me voorstellen dat dergelijke landen niet heel happig zijn om toe te treden tot de AR. Andere zaken worden gewoon intern in het land zelf opgelost, want zover reikt de macht van iets als de AG/AR inderdaad niet. Laat de AR wel een supranationaal orgaan zijn, maar dan ook wel echt alleen over belangrijke supranationale zaken of zaken die echt niet nationaal opgelost kunnen worden. Uneta ziet dat niet als opgave van de soevereiniteit.
ad 2c: Eens met Dulminis.

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » ma 14 mar 2016, 21:30

^^ "Waar vindt deze vergadering plaats?"

Deze vergadering vindt buiten de op deze vergadering vastgestelde nadere regelgeving plaats, dus alles is mogelijk. Mij lijken Berm of iets op Atlantidië quasi-symbolisch geschikt. De eerste omdat daar het idee voor de AR tot stand kwam, de tweede omdat het een belangrijk subcontinent van Atlantis is (en Davaleda nog niet vertegenwoordigd is).

Tav het AG zal ik tzt proberen alle meningen in hapklare brokken samen te vatten. Mijn directrice pusht ons steeds om vrije dagen op te nemen, dus tenzij ze deze week tijdens haar vakantie in de Eyjafjallajökull dondert, kan ik wel een dag te dien doele opnemen :B
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TBR » ma 14 mar 2016, 21:45

Ad2 Het lijkt me niet haalbaar dat het Atlantisch Gerechtshof als gewoon gerechtshof zal opereren, landen willen geen pottenkijkers, en al zeker niet landen waar er iets niet pluis is met het regime (*kuch* Tholenië *kuch*). Het lijkt me wel haalbaar als een soort scheidsrechter bij conflicten. Daarbij willen landen die wel over een goed rechtssysteem beschikken niet dat andere landen plots hun systeem van rechtspraak gaan bepalen, door een bovenstaand gerechtshof. Een soort 'Atlantisch hof voor de rechten van de mens' lijkt me in de diverse Atlantische context niet mogelijk.

Ardeim zie ik inderdaad als de logische plek voor de vergadering van regeringsgedelegeerden voor de komende zes maanden, vanwege het roterende voorzitterschap, maar als er daar per sé een stad voor moet gevonden worden kan dat voor mij ook, dan wordt dat agendapunt Ad10.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door Dulminis » ma 14 mar 2016, 21:50

^^ Met "procedureel behandelen" onder 2a bedoel ik overigens dat het AG alleen mag oordelen of de lagere (nationale) rechters de juiste procedures hebben gevolgd; inhoudelijk zou de AG idd niets over een verder nationale zaak mogen zeggen.
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: Atlantische Raad: 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Bericht door TBR » ma 14 mar 2016, 23:30

^^ Zelfs procedureel, ieder land heeft andere procedures en andere procedures om te bepalen wanneer die eerdere procedures niet gevolgd zijn, en wat er dan gedaan moet worden.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast