[DUM] Nieuwsupdates

Res publica Populi Dumerii

Moderator: BlaZ

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

[DUM] Nieuwsupdates

Bericht door BlaZ » za 30 nov 2013, 15:50

-Vollige naam: Res publica Populi Dumerii
-Hoofdstad:
Trapezus : Officiële hoofdstad en hoofdstad van de uitvoerende macht.
Apollonium: Gerechtelijke macht en Exercituale macht
Imperia: Controlerende macht
De wetgevende macht verhuisd elke 2 jaar zijn vestigingsplaat, waarbij Apollonium, Imperia en Trapezus niet in aanmerking komen. Vanaf 2014 is Icosium de nieuwe vestigingsplaats van de wetgevende macht, 2012-2014 Olisipo.


-Inwoneraantal: 46.809.669
-Bevolkingsdichtheid: 500,25inw per km2


- HDI: 0,774

- BBP per capita (in USD): $ 27.431,00

- levensverwachting: 81,8 jaar gemiddeld
- levensverwachting: 84,2 jaar vrouw
- levensverwachting: 79,4 jaar man-Ligging: Zuid Borealië
-Buurlanden : Schellingen (Scellindia), Cȧrq́ax (Cartia), Kwang Yung (Quaiuna)
-Staatsvorm: Federale Parlementaire Republiek
-Staatshoofden: Publius Decius Scipio en Spurius Carvilius Maximus, sinds 2011 (5 jarige termijn)
-Officiële taal : Latijn
-lettercodes: [DU] en [DUM]
-Telefooncode: +2831
-oppervlakte: 93519,2 km2
-Munt: Denarius(Denarii) welke bestaat uit 100 sestertii 9,28 Denarius = 1 euro.
-Motto: Latijn: Non nobis solum nati sumus
-Landstalen: Latijn als meerderheidstaal, Duitstalige gebieden aan de grens met Schellingen en Siciliaans op de Eliosiae (Eliosische Eilanden)
-Nummernotatie: Zowel de Romeinse als de Arabische cijfers worden gebruikt

Topografische kaart
http://www.majhost.com/gallery/Moskva/K ... art3.3.png

Wegenkaart
http://www.majhost.com/gallery/Moskva/K ... _final.pngPolitiek

Provincies van Dumeria incl inwoneraantal
http://www.majhost.com/gallery/Moskva/K ... meriae.png
Politieke Partijen
http://www.majhost.com/gallery/Moskva/K ... rtijen.png
Overzicht van de prefecturen/provincies/autonome gebieden/steden en wijken die Dumerië rijk zijn.
http://i.imgur.com/lRpSoVl.png
Leger rangen
http://www.majhost.com/gallery/Moskva/K ... rangen.png

Vlaggen
Spoiler: weergeven
-Vlag driekleur : http://postimg.org/image/6phafsg9f/


Gebiedsinformatie
Spoiler: weergeven
Het vaste land wordt Solica genoemd en beslaat 51552,5 km2 de overige 41966,7 km2 bestaat uit eilanden.Dumeria bestaat uit de volgende eilanden. De naam van eilandgroep in bold.
Naam Oppervlakte

Idruntum 78,8
Aegilus 54
Phalaeum 22,6
Petrarum 23
Petrae (5) 10,2

Icari
Celadussa 1095,5
Daedalussa 233,9
Assinarus 2099,4
Palicussa 604,5
Ciceria 463,5
Medius 80,6

Saturni
Boia 10525,4
Lux 407,4
Ursica 3630,9
Herulia 2288
Urgo 216,3
Apsorus 776,3
Mars 268,2

Eliosiae
Pilum 1552,2
Egidium 335,7
Larunda 401,4
Neverita 263,7
Minerva 258,6
Fortuna 216,1
Proserpina 161,3

Deprensi
Lyria 19,3
Beum 234,8
Leucus 179
Neretum 144,7

Scipionis
Insubria 7838,7
Publia 27,3
Ostodis 107,3
Mons 375,6
Egis 3695,1
Arx 729,7
Govola 292,4
Laeva 201,4
Zephyrus 116,7

Catonis
Lucina 82,3
Naenia 29,1
Angerona 265,3
Lograntis 390,5
Canopia 213,1
Comino 210,1
Leptis 549,1
Providentia 197,7
Geschiedenis

http://i.imgur.com/VqP4BUu.jpg
Spoiler: weergeven
Nadat Caesar zichzelf uitriep tot "dictator in perpetuum" brak de burgeroorlog tussen de optimates (Cato) en populares (Caesar) uit. Na de slag bij Thapsus zouden Cato zelfmoord hebben gepleegd, echter in werkelijk vluchtte hij voorbij de poorten van Hercules met een kleine 5000 volgelingen waaronder Metellus Scipio en Marcus Petreius.

Na een lange reis over zee, waarbij een kwart van de schepen verging, was het eerste land wat men zag waarschijnlijk het huidige Overzeeland in Nova Hollandia. Na verkenning bleek dit eiland ongeschikt voor vestiging vanwege de aanwezige agressieve stammen.

Op zoek naar een geschikte vestigingsplaats kwam men uiteindelijk op Ursica (Zo genoemd vanwege de aanwezigheid van beren) terecht. Dit eiland was dunbevolkt en erg vruchtbaar. In 46bc zette men voet aan wal bij een kleine nederzetting van de oorspronkelijk inwoners (de Togii). De nederzetting werd ingenomen en de bewoners gedood of tot slaaf gemaakt. Verder landinwaarts werd op een heuvel een aan een rivier een nederzetting gesticht die de naam Trapezus kreeg.
Het land zelf noemde men Deum+Meria (Gift der goden); Dumeria.
De Togii werden al snel uit het oosten van het eiland verdreven, vele duizenden Togii worden als slaven teruggevoerd naar de Dumerische nederzettingen.
In 44bc, werd een 3000 man sterk leger van de Togii verslagen bij Antiphrae door 3 Dumerische cohorten onder leiding van Metellus Scipio. Hierna werd de hoofdplaats van de Togii (Togia) ingenomen en hernoemt naar Metellopolis. Met deze wapenfeiten was het verzet van de Togii definitief gebroken en tegen het eind van het jaar 44bc was het hele eiland Ursica onder Dumerische controle. Volgens een volkstelling uit het jaar 43bc bestond de Dumerische samenleving toen uit 3,800 Dumeriërs en 18.000 slaven.
Op het vaste land van het huidige Equistria kwamen de Dumeriërs in contact met de Cartii (Karktiërs) waarmee handel werd gedreven.

In 8nc werd Pompeius Cervianus met een legioen naar het eiland Boia gestuurd om dit gebied aan te veroveren. Binnen 2 jaar werd het gehele eiland onderworpen, waarna duizenden slaven werden teruggevoerd naar Ursica. Een 5.000 ex-legionairen en kolonisten kregen grond toegewezen op Boia. De bevolking van Dumeria bestond na deze verovering uit 18.000 burgers en 68.000 slaven. Twintig jaar later werd een legioen naar Herulia gestuurd om dit eiland te veroveren. In 31nc volgt een slavenopstand, die bloedig wordt neergeslagen, waarbij de 8.000 gevangen genomen slaven worden gekruisigd.
De bevolking van Dumeria bleef flink doorgroeien, een bevolkingstelling uit 98nc laat een bevolking van 143.000 burgers en 126.000 slaven zien.
Met deze snel groeiende bevolking lagen verdere veroveringen voor de hand. In 175nc wordt een expeditie op touw gezet om de Icari eilanden te onderwerpen, deze eilanden werden bevolkt door de Assinarii, een afsplitsing van de Cartii. Met drie legioenen en 100 galeien wist Metellus Scipio Victor deze eilanden binnen korte tijd te onderwerpen. De Assinarii worden verslagen bij de slag bij Bisica, waarbij 4500 Dumeriërs het leven laten. Acht jaar later in 183nc worden de Scipionis eilanden veroverd op de Insubrii, een andere sub-stam van de Cartii.

In 193nc verplaatst de senaat zijn interesse naar het vaste land. Onder leiding van Metellus Scipio Victor vertrekken 5 legioenen om de Karktische hoofdstad İćėv́i (Huidige Itiaevium) te veroveren. De verrassing is compleet, wat mede het gevolg is van een brand die uitbrak voor de aanval. De Karktiërs worden volledig overrompeld en hun leider komt om in de vlammenzee. Zonder noemenswaardige verliezen wisselt de hoofdstad van eigenaar, waarna de niet gevluchte inwoners door de Dumeriërs afgeslacht worden.
Het invasieleger rukt verder op en weet na zware verliezen ook het heuvelfort Arx Tigrium op de Karktiërs te veroveren, door de verovering van dit fort op de Elunsiavus berg kan de hoogvlakte worden gecontroleerd en zou het Karktische rijk de facto in twee delen gesplitst worden. Het jaar erna wordt ook Carteia na een lang beleg ingenomen.

In het oostelijke rijk (huidige Perisia en Oost-Equistria) werd onder militaire druk in 217 een geallieerde leider aan de macht geholpen. In 340 kwam dit gebied in opstand waarbij vele Dumerische handelaren werden afgeslacht. Tussen 340 en 342 werd deze “opstand” bloedig neergeslagen, waarna ontvolkte gebied geannexeerd werd.
Het westelijke rijk bleef in deze periode tegenstand bieden aan de Dumerische opmars. In 240 wordt de stad Pantica veroverd op de Karktiërs owaarna de grens opschuift naar de rivier de Oea. Hiermee is de veroveringszucht van de Dumeriërs nog altijd niet gestild, en in 320 volgt een invasie van het kustgebied van het huidige Kartjas. Na de belegering en verovering van Egubo in 322 wordt in 323 een leger de Elzavallei ingestuurd om de overige Kartjaanse nederzettingen te onderwerpen. Een overdaad aan vertrouwen na de tot dan toe zo succesvolle campagne en het onderschatten van de Karktische tegenstand, zorgen voor een gebrek aan organisatie bij dit uit 4 legioenen bestaande leger. In een bosrijk gebied nabij Vȧrćaq́am vallen de Karktiërs aan waarbij een groot gedeelte van het Dumerische leger op de vlucht slaat en er 17.000 doden vallen aan Dumerische zijde. De restanten van het leger trekken zich terug in Ėbuxicaxe, waar tot 354 de grens zou liggen
In 354 trekt een Karktisch leger over de Foegezen door de Paenaevopas, wat na het plunderen van meerdere nederzettingen resulteert in de belegering van het ommuurde Traianopolis. Om deze inval het hoofd te bieden wordt de in de Elzavallei aanwezige bezettingsmacht teruggetrokken. Na een lange manoevre-oorlog culmineerde dit in de slag bij V́odė waar beide partijen zware verliezen leden. De hier op volgende schermutselingen brachten ook niks te weeg, waardoor de Pax Vodaea werd getekend, waarbij de huidige grens tot stand kwam in 361.

Na deze oorlog werden aan Dumerische zijde forten gebouwd om toekomstige invallen af te kunnen slaan; Het Castrum Novum beschermde de kuststrook, terwijl het de Arx Paenaevonensis en Arx Iuennas de bergpassen controleerden. In het oosten werd het Arx Consulum gebouwd om invallen van de Paeni stam die ten westen van de Ebocovus woonde tegen te gaan.
In 430 werd een expeditie ondernomen om deze Paeni stam te onderwerpen. Dit mislukte en geen verdere pogingen werden ondernomen om dit weinig vruchtbare gebied te veroveren. In plaats daarvan besloot consul Marcus Tullius Frugi in 445 een 60 kilometer lange verdedigingsmuur (Vallum Tullianum) te bouwen van de Telusio tot de kust om Perisia van verdere invallen te behoeden.
Economie/Toerisme
Spoiler: weergeven
Wat toelichting over de economie:

Toerisme:
Dumeria is een land wat nogal afhankelijk is van toerisme.
Waar de provincie Fogeses Superiores in de winter volop mogelijkheden biedt tot wintersport, bieden de vele eilanden volop vakantiemogelijkheden in de zomer.
Het al overbevolkte Pilum (onderdeel van Eliosische eilanden) verdubbelt in de zomer qua bevolking door het toerisme. De ouderen kunnen van het strand genieten in Puortupalu, terwijl de jeugd er op los feest de jeugd in Missina Nova.
Waar de Eliosiae een thuis is voor massatoerisme, zijn er op Apsorus, Mars en de Scipionis Occidentes volop mogelijkheden voor de natuurliefhebbers en zij die een rustige vakantie willen.

Ook voor de cultuur en architectuur liefhebber is er een rijke verscheidenheid aan opties.
Zo zijn er op de eilanden Herulia, Boia en Ursica antieke steden als Metellopolis, Trapezus, Beroea, Cillium en Paraetonium met bijbehorende musea te bezoeken. Op het vaste land zijn de intact gebleven vroeg-middeleeuwse binnensteden van Traianopolis, Egis en Spoletum toeristische trekpleisters. Steden als Imperia, Osca en Apollonium zijn aan te raden voor bouwwerken uit de renaissance en koloniale tijdperk.
Verdere belangrijke bezienswaardigheden zijn de oude kastelen Arx Tigrium, Arx Consulum, Punsaleum, Circium en Castrum Novum, daarnaast zijn de oude zilvermijnen van Argentarium sinds 1968 open voor het publiek. In Trapezus is verder het Dumerische legermuseum te bezoeken en bij Seditio zijn gerestaureerde Quinciremes en Triciremes te bezichtigen.
De natuurlijke warmwaterbaden van de kuuroorden Acquae Drusi en Acquae Varae zijn het hele jaar te bezoeken.
Vliegverbindingen
Spoiler: weergeven
Corduba is een belangrijke hub met buiten atlantis directe vluchten naar (Europa) Frankfurt, London, Milaan, Rome, Barcelona, Lissabon, Malaga, Porto en (Americas) New York, Chicago, Mexico City, Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro en Buenos Aires.

Kaart met alle vliegverbindingen binnenland : http://i.imgur.com/F8R4gBG.png

De volgende vliegmaatschappijen zijn actief in Dumeria: Eleusium Aer, Aerolinea Astrorum, Aeru Sicilianu, Aer Eliosiae, Aerofides, Apollonia Aer

Buiten Dumeria en binnen Atlantis zijn er vanaf Corduba vluchten naar:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Pötama (Carthamië)
Planckendael (Nova Hollandia)
Gonsales-Sinderia (Carthamië)
Rugenheim (Solwezië)
Oca (Carqax)
Hovan (Carqax)
Merne (Educo)
Benlisen (Educo)
Citta del San Voraese (Educo)
Meponas (Kvarinsuloj)
Azuramara (Laconia)
Cantopoli (Laconia)
Muensterwald (Schellingen)
Konrad (Imaginië)
Nauo Amersforti (Tholenia)
Daestro (Cylenië)

Vanuit Megapontus:
Megapontus ~ Azuramara (Loconia)
Planckedael (Nova Hollandia)

Vanuit Spaccafurnu:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Pötama (Carthamië)
Pötama Rökkefelder (Carthamië)
Planckendael (Nova Hollandia)
Gonsales-Sinderia (Carthamië)
Toernem (Ardeim)
Loheim (Solwezië)
Citta del San Voraese (Educo)
Merne (Educo)
Benlisen (Educo)
Sudalondono (Kvarinsuloj)
Schellingen (Schellingen)
Guilliano (Imaginië)
Nauo Amersforti (Tholenia)
Ceylynn (Cylenië)

Vanuit Apollonia:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Pötama (Carthamië)
Merne (Educo)
Ceylynn (Cylenië)

Vanuit Imperia:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Pötama (Carthamië)
Benlisen (Educo)
Rugeneim (Solwezië)
Daestro (Cylenië)

Vanuit Serpa:
Planckendael (Nova Hollandia)
San Voraese (Educo)
Toernem (Ardeim)
Loheim (Solwezië)
Basilocampa (Laconia)
Pötama Rökkefelder (Carthamië)

Vanuit Tropaeum:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Pötama (Carthamië)
Cantapoli (Laconia)
Muensterwald (Schellingen)

Vanuit Ebocovus/Masa-Apua-Tripolis:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)

Vanuit Boia/Posidium:
Basilocampa (Laconia)
Planckendael (Nova Hollandia)
Pötama Rökkefelder (Carthamië)
Guilliano (Imaginië)

Vanuit Ecnomus:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Basilocampa (Laconia)
Sudalondono (Kvarinsuloj)

Vanuit Argentarium:
Basilocampa (Laconia)

Vanuit Canopia:
Nieuw Swoll (Nova Hollandia)
Pötama Rökkefelder (Carthamië)
Guilliano (Imaginië)
Laatst gewijzigd door BlaZ op ma 05 jan 2015, 15:19, 55 keer totaal gewijzigd.

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2062
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Kathor » za 30 nov 2013, 16:05

Sow zeg! Mooimooi, dat is een hele goede start. Zou ik jouw svg mogen hebben? Kwestie dat ik de grenzen kan intekenen op de kaart van Carthamië
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

TzM23
Geoficticus
Berichten: 1489
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door TzM23 » za 30 nov 2013, 16:22

Zozo, dat ziet er goed uit. De kaarten kan ik alleen niet zien. Bovendien lijkt het mij sterk dat het Latijn al die jaren hetzelfde is gebleven. Zijn er dus verschillen met wat wij leren op school en zo ja, wat?

Hoe verklaar je trouwens dat er Siciliaans wordt gesproken op de Eliosiae?

Dus de Dumerianen zaten eerder op Borealië dan de Tholeniërs.
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door TBR » za 30 nov 2013, 16:29

^^ Waarschijnlijk een kolonisatie van Sicilië zeker? Dat zou best kunnen, aangezien Sicilië tot 1861 een zelfstandig koninkrijk was.
Ik vind de kaart wel een beetje erg groot voor Borealië, en zijn er geen problemen met Hochmark?
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Lars
Geoficticus
Berichten: 581
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 12:26
Locatie: [NED] Terborg

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Lars » za 30 nov 2013, 16:39

Nogmaals welkom ;) De vlag ziet er goed uit! Ik kan alleen de kaarten niet openen :S
[EDU] Demokratiske Republyke Eduko [NRV] Tér Eqín Nerivaní • [script="gazuri"]Neraflara ga Lara Gazurtoseti[/script]

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door TBR » za 30 nov 2013, 16:59

Oh ja, nog van harte welkom op Atlantis! ;) :D De vlaggen zijn inderdaad erg mooi!
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » za 30 nov 2013, 17:07

katherman111 schreef:Sow zeg! Mooimooi, dat is een hele goede start. Zou ik jouw svg mogen hebben? Kwestie dat ik de grenzen kan intekenen op de kaart van Carthamië
Geen enkel probleem https://www.dropbox.com/s/tjczmwa9gilul ... skaart.png

De links zouden nu moeten werken, laat me even weten of het goed werkt aub.
Hoe kan ik verder de oppervlakte van het land opmeten?

Dulminis
Moderator
Berichten: 1149
Lid geworden op: ma 23 sep 2013, 17:29
Locatie: Lëtzebuerg / Luxemb(o)urg (L)
Contacteer:

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Dulminis » za 30 nov 2013, 17:08

Inderdaad: wow!

Een opmerking over de kaart:
- De hoogtes vind ik niet overal logisch: zoals het gebergte er nu ligt, is er bijvoorbeeld eigenlijk geen reden waarom die drie heel hoge (witte) en vrij onbereikbare toppen niet bij Carqax zouden horen, want ik kan me niet goed voorstellen dat de Dumeriërs op een gegeven moment moeite zouden hebben gedaan om alleen de toppen van die bergen en niet het omliggende laagland (dat deel uitmaakt van Carqax) te veroveren. Ik vermoedde juist dat op die plek een smal (rivier)dal zou liggen, dat ingesloten ligt door de bergen op de grens met Carqax. Je zou de hoogste hoogtes wat meer naar de grens met Carqax kunnen opschuiven, denk ik. (Of, als je het gebergte zo wilt laten, moeten we in de geschiedenis goed afspreken hoe de huidige grenzen ontstaan zijn, want het is natuurlijk niet gezegd dat beide landen altijd deze vorm hebben gehad.)

Geschiedenis:
- Zou het kunnen dat de Karktiërs iets eerder (zeg een paar eeuwen) dan tot nu toe door mij gesuggereerd naar Borealië zijn gekomen en oorspronkelijk (ook) in het westen van Dumerië woonden, totdat ze daarvandaan verdreven werden (de bergen over) door de aanhangers van Cato?
Onex́o uǵȯnan ėbȯ xėzėk ocilhenśek v́egėnśeǵon
Woja̰ plodjṵ bḭ cjuwir ḭ wikoles u irkes pur
Mae'r afon orau yn y llygaid y geifr bach


(Le meilleur fleuve se trouve dans les yeux des petites chèvres)

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door SjorsB » za 30 nov 2013, 17:16

Wow, goed begin! Zeer mooie vlag ook. Succes verder :d

De svg wil ik in de CK stoppen. Dan zien we wel of je niet in de problemen komt met Hochmark en Dralité. ;)

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2062
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Kathor » za 30 nov 2013, 17:38

BlaZ schreef:
katherman111 schreef:Sow zeg! Mooimooi, dat is een hele goede start. Zou ik jouw svg mogen hebben? Kwestie dat ik de grenzen kan intekenen op de kaart van Carthamië
Geen enkel probleem https://www.dropbox.com/s/tjczmwa9gilul ... skaart.png

De links zouden nu moeten werken, laat me even weten of het goed werkt aub.
Hoe kan ik verder de oppervlakte van het land opmeten?
De svg. zou ietsje handiger zijn :lol:
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2059
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Kaaiman » za 30 nov 2013, 17:43

BlaZ schreef:-Telefooncode: +999
Dit nummer is internationaal al bezet.

Wil je geen nummer in de Atlantische Telefoonunie? +2831 lijkt me geografisch gezien wel een geschikt nummer voor je land. :)
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Matt » za 30 nov 2013, 18:02

Welkom op Atlantis! Ik ben benieuwd wat je er van maakt; het begin ziet er in ieder geval al goed uit. Wat betreft de ligging: Het zier er mooi uit, maar ik vraag me af of je niet in de knoei komt met Dralité (een eiland dat bij Hochmark hoort). Wat betreft de kaart: die bergen daar in die inham daar bij Kartjas zien er een beetje onrealistisch uit, maar dat had Dulminis al opgemerkt. Het ziet er in ieder geval goed uit het gebergte zo door te trekken. Dat het daardoor uitsteekt in zee is niet onlogisch, maar er ligt alleen een eiland wat problemen zou kunnen geven.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » za 30 nov 2013, 20:16

katherman111 schreef:Sow zeg! Mooimooi, dat is een hele goede start. Zou ik jouw svg mogen hebben? Kwestie dat ik de grenzen kan intekenen op de kaart van Carthamië
Sorry verkeerde link eerst
https://www.dropbox.com/s/q5ulbr00mv2fm ... kaart2.svg

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door NovaHollandia » za 30 nov 2013, 20:31

Ik ben onder de indruk ! 8|

Wel sluit ik me aan bij het commentaar van Matt en Dulminis over de inham van Kartjas en de mogelijke overlapping met het Hochmarkse eiland Dralité.

Verder nog de vraag of de Romeinen in Dumeria de cultuur tijdens de middeleeuwen hebben kunnen behouden. Want vanaf ongeveer het jaar 1000 hebben de Noormannen aardig huisgehouden op Borealië. Zijn er gebouwen uit de klassieke oudheid die in Dumeria behouden zijn, of hebben de Noormannen ook in Dumeria het gros met de grond gelijk gemaakt ?

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2062
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Kathor » za 30 nov 2013, 21:06

Ja, en niet alleen de Noormannen. Ook de Carthamiërs waren tussen 100 en 700 N.C. erg actief op het continent. Er waren vele kolonies aan de kusten die reikten tot in Schellingen! De meesten waren echter verlaten of veroverd tegen 750 N.C.
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » zo 01 dec 2013, 01:47

Even alle vragen gebundeld zodat ik ze efficiënt kan beantwoorden, dit ga ik overigens updaten in het geschiedenis gedeelte.
Dit lijkt me een uitstekend idee, Cato stichtte met zijn aanhangers een kolonie in het huidige zuidoosten van Dumerië. De Dumerianen met hun militaristische oorsprong verdreven daarna langzaamaan de Kartiërs uit hun oorspronkelijke habitat.

De Noormannen hebben flink huisgehouden en een flink aantal nederzettingen werd geplunderd. Hoewel de Dumerianen de Noormannen op zee niet de baas konden was dat op het land omgekeerd, de Vikingen waren kansloos tegen de legioenen.

Wat betreft de Carthamiërs, dat is inderdaad goed mogelijk, het westelijke grote eiland en het laagland gebied rondom Kwang Yung werd veroverd op de Carthamiërs.

Het Dumerisch latijn is inderdaad in de loop der tijd verandert, het is nog wel duidelijk herkenbaar als latijn.

De Eliosae liggen wat verwijdert van het vaste land. Deze eilanden waren vrijwel onbewoond tot de 17e eeuw een groepen Siciliaanse immigranten zich hier vestigde. Doordat deze eilanden enorm afgelegen liggen hebben zij hun eigen taal weten te handhaven.
Laatst gewijzigd door BlaZ op zo 01 dec 2013, 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.

lajos
Geoficticus
Berichten: 300
Lid geworden op: do 05 sep 2013, 08:55
Locatie: Tokio (JP)
Contacteer:

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door lajos » zo 01 dec 2013, 13:03

Zoals Dulminis hierboven al opmerkte zijn je kaart en/of je grenzen nogal ongeloofwaardig. Natuurlijke grenzen liggen doorgaans bovenop bergruggen, niet daarnaast. Zowel i.g.v. Carqax als Kwang Yung heb je echter de hoogste bergrug verder in jouw land gelegd. Als daar inderdaad bergruggen zouden liggen, dan zouden daar de grenzen liggen. (Overigens is dit een typische fout op geofictieve kaarten. Als vuistregel kun je hanteren dat in gebergten de hoogste bergruggen de grenzen zijn en in laagland de grootste rivieren, en nooit andersom.)
I.g.v. Kwang Yung staat nu de lokatie van de hoogste bergrug en (dus) de grens al op mijn kaart. Ik zou het zeer op prijs stellen als je dat gewoon overneemt.

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » zo 01 dec 2013, 13:29

Ik heb hier al een aangepaste kaart, als de bergkam te hoog of te laag is pas ik het gewoon aan.

https://www.dropbox.com/s/ond9a0jzmma5a ... %202.2.png
Laatst gewijzigd door BlaZ op zo 01 dec 2013, 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door SjorsB » zo 01 dec 2013, 13:44

Zou je de volgende keer, als je reageert op het bericht boven je, niet dat hele bericht willen quoten maar de ^^ willen gebruiken? Alvast bedankt. ;)

Verder ziet het er goed uit, zou je de svg op willen sturen naar mijn msn-adres?

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Matt » zo 01 dec 2013, 14:03

Dat ziet er al een stuk beter uit met dat dal daar bij Kartjas. De Fugesen aan de kant van Kartjas lopen nu op sommige plaatsen alleen wel heel steil af. Het is wel beter dat de grens op wat grotere hoogte ligt, maar welicht dat beter de grens iets kan worden opgeschoven naar het zuidoosten, of dat de bergketen wat verder in Kartjas doorloopt.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » zo 01 dec 2013, 14:21

Mwa de hoogteverschillen vallen ook wel weer mee, hoogteverschillen van 1500m op zulke afstanden zijn bijvoorbeeld in de Alpen vrij normaal en met de rivieren is er nu ook een duidelijke verklaring.

Hier heb ik wat foto's uit het grensgebied toegevoegd van de topografische dienst van Dumeria

Grensgebied bij Xila
https://www.dropbox.com/s/pai6w294f7sul0d/DSCN1658.JPG

Grensovergang bij Cursa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... telvio.jpg

lajos
Geoficticus
Berichten: 300
Lid geworden op: do 05 sep 2013, 08:55
Locatie: Tokio (JP)
Contacteer:

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door lajos » zo 01 dec 2013, 14:53

Ik heb geen bezwaar tegen deze versie. Tenminste, voorzover het de grens met Kwang Yung betreft. Ik vraag me echter wel af of e.e.a. niet veel te ver de zee in steekt. Komt Borealië zo niet (veel) te dicht bij andere landen/eilanden/continenten? Heb je e.e.a. al geprobeerd in te tekenen op de (nieuwe) overzichtskaart van Atlantis?

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » zo 01 dec 2013, 15:11

Hoe hoog had je het grensgebied in gedachte, jou kleurstelling was namelijk net iets anders.
Wat betreft dat eiland heb ik geen idee. Op de overzichtskaart van Borealië staat er namelijk geen eiland aangegeven en een algemene kaart van alle continenten kan ik niet vinden.

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door Matt » zo 01 dec 2013, 15:21

^^ Een overzichtskaart wordt momenteel uitgewerkt in dit topic. Dit is een link naar de meest recente (incomplete) versie: http://i.imgur.com/OHFSBYi.jpg.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

BlaZ
Moderator
Berichten: 1276
Lid geworden op: di 26 nov 2013, 13:00

Re: [DUM] Dumeria

Bericht door BlaZ » zo 01 dec 2013, 16:27

Dat eiland ligt nog gewoon op mijn landmassa. Dat valt ook vrijwel niet op te lossen. (kunnen de continenten niet wat verder uit elkaar of dat eiland richting oost of zuid?)
Het ligt daar nogal onhandig, terwijl er richting oosten en zuiden veel ruimte over is.

De eilandengroepen ga ik sowieso wel verplaatsen want die liggen nu ontzettend dicht bij Benjiland.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast