[KVA] Verenigd Koninkrijk Kvarinsuloj

Landen die nog onderweg zijn om officieel onderdeel uit te maken van het project Atlantis
CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

[KVA] Verenigd Koninkrijk Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » do 25 jul 2013, 22:10

Deze post is geüpdatet met de nieuwste informatie op 27 september 2018

Vlag:
http://fayl.in/N639
Het St. Patrick's cross staat voor de katholieke meerderheid in het land. (ondanks dat er Engelse kolonisatoren waren in de oostelijke helft. Hier zijn voornamelijk Ieren komen te wonen.
Het zwart staat voor de onderdrukking, het wit voor de vrede en het geel staat voor de Kvarin. (geel is de heilige kleur van de Kvarin, de oorspronkelijke bewoners)

Vlaggen van de deelstaten:
http://fayl.in/mazU

Officieel:
Officiële naam:
Unuiĝintaj Reĝlando Kvarinsuloj

Officiëlle Code's:
KVA (o.a. kentekens)
KV (o.a. internet)
+2815 (Telefoon)

Tijdzone:
UTC -1

Kaart:
http://fayl.in/A1Os

Bestuurlijke indeling:
Staatsvorm: Constitutionele monarchie
Staatshoofd:
Reĝo Piter (Koning Piter)
Troonsopvolger:
Princino Susana (Prinses Susana)
Regeringsleider:
Ĉefministro Mathilda Richards (premier Mathilda Richards)
Kvarinsuloj heeft een parlement "La Ĉambro" waar 180 parlementsleden zitten
Deelstaten:
Verenigd Koninkrijk Kvarinsuloj bestaat uit 9 deelstaten

Afkortingen van de deelstaten:
Meponas = MP
Altaj Montoj = AM
Mainland Norda = MN
Mainland Sude = MS
Akvolando = AL
Forkuris = FO
Larglastan = LA
Longai = LO
Afriko = AF

Taal en valuta:
Taal:
Kvarinsulaans Esperanto (Wordt door de Kvarinsulanen Kvarinsulaans genoemd)

Valuta:
Quart, Q1 is ongeveer €0,20.
De Quart is onderverdeeld in 100c. (cendo)
Er zijn munten van 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, Q1, en Q2.
Er zijn biljetten van Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200, Q500 en Q1000.
De Quart is genoemd naar John Quart, de Engelsman die Longai koloniseerde en wordt gezien als een van de oprichters van Kvarinsuloj.

Lijst van nationale politieke partijen van links naar rechts:
Kvarinsuloji Popola Partio (KPP): Socialistisch
Laboro por Kvarinsuloj (LpK): Arbeiderspartij
La Verduloj (LV): De Groenen
Socia kaj Liberala (SkL): Sociaal-Liberaal
Kristana Kvarinsuloj (KK): Christendemocratisch
Liberala Partio (LP): Liberaal
Libereco Hodiaŭ (LH): Extreem-rechts

TV-zenders:
http://fayl.in/mGb3

Infrastructuur:
Bebording:
Hoofdwegen:
http://fayl.in/R22K

Komborden:
http://fayl.in/M3ft

Kentekens:
http://fayl.in/glJ7

Kvarinsuloj heeft 4 belangrijke luchthavens:
1. Flughaveno Meponas (Meponas International Airport)
2. Longai Airport Souther London
3. Flughaveno Rasovonto
4. Riverojlondo's Flughaveno

De belangrijkste zeehavens zitten in:
1. Ocidentohavena
2. Orientahaveno
3. Nordalong
4. Larĝalando
5. Encallado
6. Forcury-Ville

(de nummers geven ook de "rang" aan)

Vliegverbindingen:
Meponas - Benlisen [EDU] (KvarFlugas)
Meponas - Cantapoli [LAC] (Airo Laconia & KvarFlugas)
Meponas - Corduba [DUM] (Carmenterian Airlines)
Meponas - Daestro [CYL] (Fly NU)
Meponas - Miletta [IRC] (Aireggio)
Meponas - Rugeneim [KSW] (KvarFlugas & Solwesian Airways)
Sudalondono (Souther London) - Ecnomus [DUM] (LongaiAir)
Sudalondono (Souther London) - Portaméri [FNO] (LongaiAir)
Sudalondono (Souther London) - Spaccafurnu [DUM] (LongaiAir)

Veerverbindingen:
K12 Kvarinsuloj - K12 Afriko (RapidiGo)
Klifpad - Sud-Afriko Urbo (Afriko Verbonden)
Nordalong - Sud-Afriko Urbo (Afriko Verbonden)
Nordalong - Sud-Afriko Urbo (Longai Ferries)
Oklifenta - Nordalong (Longai Ferries)
Encallado - Sudalondono (Longai Ferries)
Orientahaveno - Sudalondono (Longai Ferries)
Forkuris - Larĝalando (Båden Larĝlastan)
K13 Kvarinsuloj - K13 Larĝlastan (RapidiGo)
Ocidentohavena - Deksteraj (Båden Larĝlastan)

Huisstijl stations:
https://fayl.in/vJdR

Bedrijven:
Luchtvaartmaatschappij: KvarFlugas
Vervoerder over spoorwegen: Fervojoj
Spoorinfrastructuur: FKdK (Fervoja Kompanio de Kvarinsuloj)
Wegbeheerder: RapidiGo
Veerdiensten K12 en K13: RapidiGo
Veerdiensten Afriko: Afriko Verbonden
Veerdiensten Larĝlastan: Båden Larĝlastan
Openbaar vervoer Longai: Longai United;
  • Veerdiensten Longai: Longai Ferry's
    Busvervoer Longai: Longai Busses
    Low-cost Airline: LongaiAir
    Stadsvervoer Souther London: Transport for Souther London (TfSL)
    Spoorlijn op Longai: Longai Rail
Openbaar vervoer metropool Meponas: MTM
Openbaar vervoer Forcury-Ville: FTP
Openbaar vervoer Afriko: Afriko Verbonden
Spoorlijnen op Larĝlastan: Abellio Kvarinsuloj

Metrokaart Meponas:
http://fayl.in/dh6Y

Religie:
Rooms-Katholiek 29,7%
Lutheranisme: 27,3%
Hervormd: 21,4%
Anglicaans: 21,6%

Ambassades:
In Kvarinsuloj:

Uneta:
dhr. C. Ennelær
Avenuo de la Raso 17
1974 MU Meponas
http://www.reg.kv/ambasadoj/Uneto (in Kvarinsulaans Esperanto)
http://www.gov.kv/ambassies/Uneta (in Engels)

Carqax:
mw. S. Zarqep
Londono Strato 39
1194 MU Meponas
http://www.reg.kv/ambasadoj/carcja (in Kvarinsulaans Esperanto)
http://www.gov.kv/ambassies/carqax (in Engels)

Eduko:
ambassadeur onbekend
Avenuo de la Raso 10
1974 MU Meponas
http://www.reg.kv/ambasadoj/Eduko (in Kvarinsulaans Esperanto)
http://www.gov.kv/ambassies/Educo (in Engels)

Laconia:
dhr. R. Unacastro
Encallado Cirque 7
1639 MU Meponas
http://www.reg.kv/ambasadoj/Laconio (in Kvarinsulaans Esperanto)
http://www.gov.kv/ambassies/Laconia (in Engels)

SOLAR-Unie:
dhr. E. Alleman (Ardeim)
Placo de la Unio 13
1377 MU Meponas
http://www.reg.kv/ambasadoj/solar (in Kvarinsulaans Esperanto)
http://www.gov.kv/ambassies/solar (in Engels)

Paganië:
dhr. A. Cwnws
Parlamento Placo 22
1234 MU Meponas
http://www.reg.kv/ambasadoj/Paganio (in Kvarinsulaans Esperanto)
http://www.gov.kv/ambassies/Pagania (in Engels)

Van Kvarinsuloj:

Uneta:
dhr. K. Buĉisto
Oundeweej 37
1002 Berm
http://gov.un/ambassaats/kwarinsulooj

Carqax:
mw. M. de Raso
23, J.F. Kennedyven Efenu
Hovan-1004
http://www.pxaulucuxe.cq

Eduko:
mw. N. el Encallado
Adres onbekend

Laconia:
dhr. O. Lindion
Plaza Santo Gofrido 9
10003 Cantapoli-Novovico
+2893 11 356 6552
http://www.cuarisolai.cra.ln

SOLAR-Unie:
dhr. J. Davicfilon
Buitenlandlaan 233, 1120 Rugeneim
Tel: +214 101 /109 669
http://www.ambassadevankvarinsuloj.sw
http://www.kvarinsulaanscheambassade.rm

Paganië:
mw. N. Nicols
44, Xisc u Kirp Sa̰kt
Kustruni-A 10553

Geschiedenis:
Spoiler: weergeven
Voor het begin van de jaartelling werd het eiland gekoloniseerd door Romeinse avonturiers, die in eerste instantie aan de oostkust van het eiland een agrarische maatschappij stichtten en in betrekkelijke vrede leefden met de inheemse Kvarin (Lat. Quarinii; modern Paganisch: Wadjuni) die ze opstuwden in de vaart der volkeren en die zich langzaam maatschappelijk en cultureel aanpasten aan de nieuwkomers. De groeiende bevolking leidde er echter toe dat langzaam de rest van het eiland werd bevolkt en verdeeld in invloedsferen. De eerste Paganische oorlog werd waarschijnlijk in de eerste eeuw nC gevoerd. De eerste vestingen ontstonden, waaromheen mensen gingen wonen. Plaatselijke leiders kregen steeds meer pretenties en rond het jaar 400 was Paganië verdeeld in maar liefst zeventien koninkrijken, die elkaar op gezette tijden bevochten, maar meestal in betrekkelijke vrede handel met elkaar en met het Romeinse Rijk dreven.

In de eeuwen erna bleken de Paganiërs vooral op zichzelf aangewezen toen na de val van het West-Romeinse Rijk de handel met Europa lange tijd stil kwam te liggen; pas onder Karel de Grote werd vanuit het Frankische Rijk de handel met Paganië weer opgepikt. Wat vanuit Rome nog niet bijzonder hardnekkig op gang was gezet, maar waar Paganië vanaf de achtste en negende eeuw veel mee te maken kreeg, waren Christelijke missionarissen die de heidense Paganiërs probeerden te bekeren. De meeste koninkrijken moesten hier echter niets van hebben en zagen de missionarissen vooral als een buitenlandse poging om de macht te veroveren. Koning Gaisja̰x van Sḭgost haalde echter het Christendom in huis en vanaf dat moment begon de moeizame kerstening van Paganië, die de inwoners van het eiland eeuwenlang oorlog met elkaar liet voeren en pas in de tweede helft van de 16e eeuw voltooid werd toen de Christelijke (Katholieke) Paganische koning Yrilis van Woikors hulp kreeg van koning Filips II van Spanje. De heidense rijken werden verslagen en in 1563 werd het Verenigd Koninkrijk Paganië (Driṵ Jo̰kt u Pagani) geproclameerd onder koning Yrilis I; de koninkrijken die wel al Christelijk waren, werd de keuze gesteld zich goedschiks of kwaadschiks bij het verenigde rijk aan te sluiten.

De rust keerde echter maar tijdelijk weer. Hoewel Yrilis I tot 1632 een tamelijk stabiel bewind wist te voeren, tijdens welke niet-Katholieke elementen met harde hand de kop in werden gedrukt, bleef hij te maken hebben met voormalige Katholieke koningen die hun macht hadden moeten opgeven. Nog geen jaar na zijn dood kon men zijn zoon Yrilis II dan ook uit de toren van zijn kasteel geworpen zien worden; hoewel hij de val overleefde, bleef hij voor de rest van zijn leven verlamd en hij werd afgezet als koning. De troonpretendenten waren echter legio en gedurende een zestal jaren eisten diversen de troon op, zonder die eis ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Een poging van Spanje om een vazal op de Paganische troon te zetten als compromis werd gedwarsboomd door de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk, die verdere Spaanse invloed in het gebied niet zagen zitten.

Murs van Sḭgost stelde toen voor de oude koninkrijken als provincies in het verenigde Paganië te laten voortbestaan onder leiding van hun voormalige koningen als hertog, die elk bij toerbeurt zeven jaar koning van Paganië konden zijn. Dit systeem werd door de meerderheid geaccepteerd en vanaf 1639 geïmplementeerd middels het Verdrag van Cohabitatie (Cjet u Ko’ubitatḭ). Spanje bleef echter de Paganische politiek beïnvloeden en in 1641 werd het eiland Liṵsola (het latere Longai) door Britten bezet onder leiding van John Quart en in snel tempo geanglificeerd. Pogingen van Spanje en Paganië zelf om het eiland te heroveren leidden tot niets. Bij de Vrede van Münster van 1648 werden andere delen van Paganië aan de Republiek (het eiland Afriko) en Engeland en Frankrijk (grote stukken van Paganië, inclusief Meponas, het historische geografische zwaartepunt van de Kvarin) toegewezen, tot grote verontwaardiging van de Paganiërs, die met de oorlog tussen Spanje en de Nederlanden weinig te maken hadden gehad. Spanje werd bovendien verboden zich nog verder in te laten met Paganië, waardoor de Paganiërs weinig andere keus hadden dan de nieuwe situatie te accepteren. Het verder weg gelegen eiland Lacjusola (dat nu Larĝlastan heet) werd in de jaren ’60 van de 17e eeuw gekoloniseerd door Denemarken. De gebieden werden door de Paganiërs aangeduid als de Cjaloris Ulat, de ‘Gestolen Gebieden’.

Terwijl het nieuwe, kleinere Paganië tot rust kwam, zich in de twee eeuwen die volgden ontwikkelde tot een maatschappij naar Europees voorbeeld en een Gouden Eeuw in de kunsten ontwikkelde (wat goed uitpakte voor de consolidering van de Paganische taal), bleken de vier Europese koloniën elkaar het licht in de ogen niet te gunnen. Hun nabijheid ten opzichte van elkaar leverde handelsproblemen op, zowel internationaal als intern met de (Kvarin-)Paganiërs die nog in de gebieden woonden, en ook Paganië maakte geregeld slinks van de situatie gebruik om de koloniën tegen elkaar op te zetten. De ruzies werden in 1769 beëindigd met het Verdrag van Rasobanque waarin stond dat alle koloniën handel mochten drijven met elkaar én de Kvarin-Paganiërs, maar elkaar niet mochten beconcurreren. Dit ging enkele decennia goed, maar de landen trokken steeds meer macht naar zich toe en gingen goedkoper producten aanbieden aan de Kvarin-Paganiërs, die zich hier in eerste instantie enorm door verrijkten, maar al snel van mening veranderden toen de verschillende koloniën oorlogjes met elkaar begonnen te voeren. De Kvarin-Paganische familie Bakisc (Bakisto) zag het niet meer zitten en haalde andere families in 1792 over in opstand te komen.

Gedurende enkele jaren nam de chaos in de koloniën vel over been toe: de strijdende koloniën kregen nu te maken met een inheemse partij, maar in plaats zich te verenigen, bleven de koloniën ook tegen elkaar vechten. Paganië besloot de uitkomst rustig af te wachten, maar investeerde intussen in de verdediging van zijn grenzen. De verovering van de Nederlandse kolonie door de Engelsen en het besluit van Napoleontisch Frankrijk aan het begin van de 19e eeuw om zijn troepen uit de Franse kolonie Forcury terug te trekken verminderde het aantal koloniën weliswaar (en leidde in de laatste tot een massa-invasie van het gebied door de Engelsen en de Kvarin-Paganiërs), maar de verschuivende machtsverhoudingen leidden niet tot het einde van de strijd.

Tussen 1813 en 1815 veranderde dit echter. Vanwege de culminatie van de oorlogen tegen Napoleon op het Europese continent nam ook de Engelse macht op de eilanden af. De Kvarin-Paganiërs maakten gebruik van de situatie om de Franse, Engelse en Nederlandse koloniën aan zich te onderwerpen en op het Congres van Wenen werd besloten dat de Paganische archipel een ‘wespennest’ was, waar de Europese machten zich buiten moesten houden. Engeland, Frankrijk en de Nederlanden deden hierop geen pogingen meer hun koloniën terug te winnen. De Denen bleven echter nog 21 jaar in Larĝlastan vertegenwoordigd; deze kolonie werd pas in 1836 aan de Kvarin-Paganiërs overgedragen.

Nadat de Kvarin-Paganiërs in 1815 de facto de onafhankelijkheid was verleend door het Congres van Wenen, moest er een staat worden gesticht. De vraag hierbij was of de Kvarin-Paganiërs zich opnieuw wilden aansluiten bij het Verenigd Koninkrijk Paganië of een eigen staat wilden vormen. Een deel van de Kvarin-Paganiërs sprak echter zelf nauwelijks noch Paganisch, en her en der waren pidgin- en creooltalen ontstaan uit de diverse contacten tussen de talen. In eerste instantie werd het land daarom opgebouwd als een confederatie naar Zwitsers model (Confoederatio Paganica), waarbij de voormalige koloniën werden omgevormd tot kantons. Dit ging een tijdlang goed, maar al snel bleek dat de kantons de problemen hadden geërfd die tussen de koloniën bestaan hadden. Nationalistisch denken dat overwaaide vanuit Europa leidde intussen zowel in het Verenigd Koninkrijk Paganië als onder sommige Kvarin-Paganiërs tot een wens om beide landen te herenigen, waardoor de betrekkingen van de Confederatie niet alleen intern maar ook met het Verenigd Koninkrijk in korte tijd ernstig verslechterden.

De climax was de Negenjarige of Paganische Oorlog die van 1888 tot 1897 plaatsvond tussen het Verenigd Koninkrijk en de Confederatie. De Confederatie was aan het begin van die oorlog intern al zodanig verzwakt door interne onenigheid (en door het ontbreken van een nationaal leger; de defensie van het land was per kanton geregeld) dat het Verenigd Koninkrijk zonder veel tegenstand het land binnen kon vallen. Terwijl de invasie door sommige Kvarin-Paganiërs met gejuich ontvangen werd, was het merendeel van de bevolking er allerminst van gecharmeerd. Kolonel Eduard Bakisc (Eduardio Bakisto), een telg in de nog steeds prominente familie Bakisc, wist de controle over een aantal kantonlegers naar zich toe te trekken en al snel mondde wat vanuit Koninklijk-Paganisch oogpunt een eenvoudige verovering had moeten zijn, uit in een regelrechte oorlog tussen beide delen van de archipel, waarbij aan beide zijden grote verwoestingen werden aangericht en duizenden slachtoffers vielen.

De oorlog eindigde in 1897 met de Vrede van Meponas. Het verdrag dat toen gesloten werd, bepaalde de staatsgrenzen tussen beide landen, die nu nog steeds van kracht zijn, en die tot een kleine gebiedsuitbreiding voor het Verenigd Koninkrijk Paganië leidde – en dus tot een territoriumverlies voor de Confederatie. De Confederatie kwam een jaar later formeel aan haar eind: kolonel Bakisc, die vanaf het moment dat hij kennis verwierf van de kunsttaal Esperanto een groot fan was, pleegde, gesteund door zijn quasi-zelfopgerichte leger, een staatsgreep en riep het Verenigd Koninkrijk Kvarinsuloj (Unuiĝinta Reĝlando Kvarinsuloj) uit, wat een woordspeling was op de inheemse Kvarin en het Esperanto kvar insuloj oftewel ‘vier eilanden’, die verwijzen naar de vier hoofdgebieden van het land. De kolonel kroonde zichzelf tot koning Eduardio I en voerde een dictatoriaal bewind. Esperanto zou moeten dienen als gezamenlijke administratieve taal om de veeltalige minderheden bij elkaar te houden.

Diverse minderheden waren het hier echter niet mee eens en probeerden de nieuwe koning ten val te brengen. In 1912 lukte dat, toen een groep terroristen uit Longai hem op zijn verjaardag doodschoot. Zijn opvolger voerde een aantal hervormingen door, waaronder het verlenen van een aparte status aan de eilanden Afriko, Larĝlastan en Longai en de overige delen van de voormalige koloniën, waardoor deze eilanden en landsdelen quasi-autonoom werden, hun eigen regering hebben en locale talen er officieel erkend worden.
Link Geopoeia: http://www.geopoeia.net/wiki/Kvarinsuloj

Laatst gewijzigd door CX1000 op zo 19 jul 2020, 21:01, 111 keer totaal gewijzigd.

Faylin
Beheerder
Berichten: 1556
Lid geworden op: wo 01 aug 2012, 22:14
Locatie: NL / Lanaeli'aþ, CE / Else l'Elve, AV
Landen: CYL, ANV

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Faylin » do 25 jul 2013, 22:42

Welkom op Atlantis! Volgens mij is communisme populair tegenwoordig ;).
In ieder geval heb je al redelijk wat informatie verzameld!
Waarom zijn er eigenlijk zoveel verschillende munten en biljetten?

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » do 25 jul 2013, 22:50

^^ Bedankt! De reden van de vele munten en biljetten komt nog van één van de vorige presidenten. Hij was slecht in wiskunde en hield van simpelheid. Daarom heeft hij voor alle getallen (1 t/m 10) munten en biljetten laten maken. Zijn opvolgers hebben 6 t/m 9 al langzaam laten verdwijnen. Men is ook bezig om 3 en 4 langzaam te laten verdwijnen.

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Snelwegfreak » do 25 jul 2013, 22:53

Welkom op Atlantis inderdaad, en ik kijk uit naar de ontwikkeling van je land ;)

Wat betreft het geld en de grote variatie in munten en biljetten: het wil in communistische landen nogal eens voorkomen dat ze ongelooflijk trots zijn op alles wat van hun eigen land is, wat ze willen uitdrukken in zoveel mogelijk geld, of door enorme inflatie waardoor het handiger kan zijn om meer munten en briefjes van grotere (of kleinere) getallen te hebben.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Koen » do 25 jul 2013, 23:11

Welkom op Atlantis! Je hebt een mooi begin gemaakt.

Let wel op de geografie. De loop van de rivieren Raso en Nigra is erg lang voor op een eiland. Ze ontspringen in het uiterste noorden en stromen naar het uiterste zuiden. Dit kan alleen als het rivierdal (dus het midden van het land) lager is dan het omliggende land (de kusten). Je krijgt dus hoge kusten en een laag binnenland. Dat heeft natuurlijk invloed op de loop van de wegen. De Raso stroomt in haar bovenloop vlak langs de kust. Dat betekent dat de kust hier erg hoog en bergachtig is. De snelweg R6 en een spoorlijn lopen hier echter dwars door die bergen, in plaats van naast de rivier de Raso.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » do 25 jul 2013, 23:16

^^ Bedankt voor de tips, het klopt inderdaad dat het noorden bergachtig is, dat kun je ook wel zien aan de namen. (monto(j) = berg(en)) De kust bestaat in het noorden ook veel uit kliffen. Ik zal morgen kijken of ik de wegen daar wat kan aanpassen.

TzM23
Geoficticus
Berichten: 1489
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door TzM23 » vr 26 jul 2013, 00:15

Leuk, een nieuw land.

En communisme is ook leuk. Had het land toevallig goede banden met mijn land? :D

De taal lijkt ook wel wat op mijn bedachte taal, met -j en -o als uitgangen. :D

Alleen vind ik de vlag niet communistisch, maar daar ben je natuurlijk geheel vrij in.

Ook is je land nogal recht, dit zou op zich kunnen, maar meestal zijn eilanden niet in één rechthoek te plaatsen.

Verder veel succes!
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Snelwegfreak » vr 26 jul 2013, 00:31

Elk land is uiteindelijk in een rechthoek te plaatsen ;)

TzM23
Geoficticus
Berichten: 1489
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door TzM23 » vr 26 jul 2013, 02:05

Pff, bijdehand, je begrijpt me wel.

Wat ik bedoel is dus dat als je een rechthoek om het land zou trekken, het grootste deel gevuld zou zijn. Het grote eiland is duidelijk een rechthoek. Heb je deze kaart eerst op een A4-vel gemaakt?
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 09:16

Ik had het eerst wel op een A4 getekend maar dat was mislukt. Daarna heb ik los een kaart met de computer gemaakt.
De vlag past inderdaad niet echt bij een communistisch land, ik ben alleen niet zo goed in originele vlaggen bedenken.

De snelweg R6 is verplaatst in de richting van de Raso. De spoorlijn is gebleven, dit wou namelijk niet lukken.
Afbeelding

Ook nog een aanvulling van de bestuurlijke indeling. Elke provincie wordt "bestuurd" door een opzichter en elke gemeente door een burgemeester.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2061
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Kaaiman » vr 26 jul 2013, 11:11

Met welk programma maak jij je kaart?

Wat betreft een communistische vlag: rood is de kleur van het communisme, de hamer en sikkel het symbool van de arbeidersklasse binnen het communisme. Vaak worden sterren gebruikt in de symboliek.

Wat de communistische cultuur betreft, zou ik willen zeggen: kijk de kunst eens af van de Sovjet-Unie, China, Noord-Korea en Cuba.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2065
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Kathor » vr 26 jul 2013, 11:54

Hehe, een nieuw land. Wat leuk. Je hebt al een behoorlijke brok info verzameld over je land. Ik kijk al uit naar meer updates
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 12:27

Bedankt voor de tips/complimenten.
Ik heb de kaart gemaakt met Inkscape.

De vernieuwde vlag:
Afbeelding
De rode ster staat voor het communisme.

De bewegwijzering op de rapidovojo en kapavojo:
Afbeelding

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2061
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Kaaiman » vr 26 jul 2013, 12:46

Ik zie aan alles dat je niet echt ideale programma's gebruikt voor het maken van kaarten en borden. :)

Verreweg de meesten hier gebruiken het gratis programma Inkscape, waarmee we elkaar ook een beetje helpen als iemand er niet uitkomt.
Hier meer info over Inkscape:
http://atlantisgeo.nl/viewtopic.php?f=14&t=4
http://atlantisgeo.nl/viewtopic.php?f=14&t=148
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Snelwegfreak » vr 26 jul 2013, 12:51

^^ Die borden zijn volgens mij gemaakt in Inkscape, alleen heeft CX1000 nog niet echt de ''skills'' en de benodigdheden ;)

Faylin
Beheerder
Berichten: 1556
Lid geworden op: wo 01 aug 2012, 22:14
Locatie: NL / Lanaeli'aþ, CE / Else l'Elve, AV
Landen: CYL, ANV

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Faylin » vr 26 jul 2013, 12:55

Het begin van de bewegwijzering is oké, je kunt er met de benodigde 'skills' best iets moois van maken. Alleen oogt de kleur op de kapavojoj nogal vreemd, maarja, communisme hè :P

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 13:03

De borden én de kaart zijn gemaakt met Inkscape, ik ben er inderdaad niet zo heel goed in... Misschien dat iemand zou willen helpen?

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2061
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Kaaiman » vr 26 jul 2013, 13:22

^^ De genoemde topics eens doorbladeren en gewoon blijven proberen zal je een behoorlijk eind op weg helpen. :) Het motto is hier namelijk wel: eerst zelf proberen en pas hulp vragen als je er echt niet uitkomt, ook niet na even zoeken op internet.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 13:35

Die tutorial van de 2e link heb ik gebruikt voor de kaart. Alleen zonder overtrekken...

TzM23
Geoficticus
Berichten: 1489
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door TzM23 » vr 26 jul 2013, 13:48

Nog een klein handigheidje: zet Inkscape op Engels, dan kan je -als je iets op internet zoekt- het makkelijker terugvinden.

Overigens vind ik het begin goed van de bewegwijzering, alleen de lettertypen en pijlen (en uitlijning algeheel) vind ik wat minder.
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 14:57

Aan de borden wordt nog gewerkt. Weet iemand hoe je extra lettertype's aan Inkscape toe kunt voegen?

Hier zijn de borden voor steden, dorpen en provincies:
Afbeelding

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Snelwegfreak » vr 26 jul 2013, 14:59

Nieuwe lettertypes kan je niet aan Inkscape toevoegen. Je moet ze op je PC toevoegen. Dit kun je doen door de lettertype-bestanden die je hebt gedownload ergens te plakken in C:/Windows/Fonts. Bedenk wel dat je Inkscape opnieuw moet openen voordat de lettertypen te gebruiken zijn. Overigens zou ik persoonlijk wachten met posten van borden en dergelijke totdat je het onder de knie hebt.

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 15:17

^^ Bedankt!

CX1000
Berichten: 499
Lid geworden op: do 25 jul 2013, 12:21
Locatie: Rasovonto [KVA], Bunnik [NLD]

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door CX1000 » vr 26 jul 2013, 18:08

Vernieuwde borden: (peilen verbeterd (zowel bord als afbeelding) en nieuw lettertype)
Afbeelding

Afbeelding

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2065
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [KVA] Volksrepubliek Kvarinsuloj

Bericht door Kathor » vr 26 jul 2013, 18:19

Ik zou als ik jou was nog wat oefenen met inkscape en de bewegwijzering voorlopig links laten (Of inhet geval van jouw land, rechts).
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten