[CAR] Archief

Carthamian Federation

Moderator: Kathor

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

[CAR] Archief

Bericht door Kathor » vr 06 jul 2012, 00:58

[CAR] Empire of Carthamia; Inpiræct Carthamia

Kaart (nieuwste nog niet afgewerkte versie) (V)
Spoiler: weergeven
http://www.majhost.com/gallery/katherma ... svgpng.png Versie 1.0 29/07/'14
Korte Info (V)
Spoiler: weergeven
-lettercodes: CAR en CT
-Hoofdstad: Pötama
-Ligging: Zuid-Westelijk Borealië
-Staatsvorm: Constitutioneel keizerrijk met parlementaire democratie
-Staatshoofd: Keizer Mårt I Nervayn
-Regeringshoofd: Therÿvianne Grevayn (Liberal Democrats)
-Nationale Feestdag: 3 Februari
-Inwonersaantal: Nog onbekend (rond de 50.000.000 inwoners)
-Telefooncode: +830
-oppervlakte: Nog Onbekend
-Munt: Valys [CTV]
-Motto: Latijn: Bene agere et nil timere (Goed doen en niets vrezen)
-Landstalen: Engels en (Lurarisch-)Frans
Politiek (V)
Machten
Spoiler: weergeven
Carthamië kent als democratie de scheiding der machten onder de Trias Politica:
Uitvoerende Macht
De uitvoerende macht is de verkozen regering per bestuurslaag. Zij beslissen het beleid van hun gebied en maken wetsontwerpen. Hoewel de Keizer onderdeel vormt van de uitvoerende macht op landelijk niveau heeft hij enkel nog een louter ceremoniële funtie
Wetgevende Macht
De wetgevende macht is de verkozen raad of parlement per bestuurslaag. Deze maakt de wetten waarvan de uitvoerende macht het wetsontwerp heeft gemaakt, controleert de uitvoerende macht en levert die ook.
Rechterlijke Macht
De rechterlijke macht is het niet-verkozen gerechtshof en past de wetten gemaakt door de wetgevende macht toe en bestraft overtreders.
Staatsstructuur
Spoiler: weergeven
Carthamië kent vanaf 1 januari 2015 X bestuurslagen
Township/ Canton
De Township (In het Frans: Canton) is de kleinste bestuurslaag in Carthamië. Het is vergelijkbaar met een Belgische deelgemeente. Townships hebben geen eigen bestuursraad en waren vroeger enkel de indeling van de politiemachten per constituency. Intussen zijn de politiemachten bijna allemaal ingedeeld per Constituency en niet per Township. Meerdere Townships vormen samen een Constituency

Constituency/ Électorat
De Constituency is de op een na kleinste bestuurslaag in Carthamië. Een Constituency bestaat meestal uit meerdere Townships. Constituencies krijgen hun eigen Mayor/ Maire (burgemeester) die gekozen word door een gekozen council/ conseil (raad). Hier vormen Mayor en Aldermen/ Audremands de uitvoerende macht en Council de wetgevende. Om de 5 jaar zijn er verkiezingen . Meerdere constituencies vormen samen een County

County/ Comté
De Counties waren vroeger de onderdelen van een Region waarin de graaf regeerde en zich bemoeide met de zaken van de constituencies. Graven zijn er op heden nog wel maar hebben geen macht meer. Counties dienen enkel nog ter indeling van de rechterlijke macht (gerechtshof) per regio. Meerdere counties vormen samen een Region.

Region/ Région
De Regions zijn tot 31 december 2014 de op een na hoogste bestuurslaag in Carthamië. Deze beslissen over zwaardere materie binnen hun regio. Een Region wordt geleid door een Governor/ Gouverneur en zijn Government/ Gouvernement die de uitvoerende macht vormen. Het verkozen Regional Parliament die de wetgevende macht vormt wordt verkozen door de Constituencies die elk één MP (Member of Parliament) voor hun regio afleveren.

Confederate State of Luraria/ État Confédérale de la Lurarie
De Confederale Staat Lurarië is de nieuwe bestuurslaag die vanaf 1 Januari 2015 geldt voor de voormalige region West-Lurarië. Deze wordt geleid door een Prime Minister en zijn Government (uitvoerende macht). Deze worden gevormd door het verkozen Confederate Parliament (wetgevende macht). De Constituencies binnen de confederale staat leveren MPs aan het Confederale parlement en niet aan een regionaal parlement. Dit komt omdat de regio's niet bestaan in de confederale staat Lurarië. De Confederale staat is autonoom qua bestuur op buitenlandse zaken en defensie na. Dat respectievelijk in de handen valt van de Carthaamse regering en AFWEB.

Country/ Pays
Het land is de hoogste bestuurslaag in Carthamië. Een land wordt geleid door een Prime Minister/ Premier Ministre en zijn government/ Gouvernement. Deze worden gekozen door het verkozen House of Representatives/ Chambre des Représentants. Iedere constituency stuurt naast naar hun regio/confederate state ook een MP naar het nationale House of Representatives. Deze maakt wetten die gelden voor heel Carthamië buiten de Confederate State. Enkel voor buitenlandse zaken en defensie zijn wetten die daar gestemd zijn bindend voor Lurarië. Daarom heeft Lurarië nog een 150-tal MPs (op 650) in het House of Representatives.
House of Representatives
Spoiler: weergeven
Zetelverdeling (650 in totaal)
 • Liberal Democrat Party
  • Progressief-Liberale partij met sociaal-democratische invloeden.
  • Aantal zetels: 206
 • Labour
  • Sociaal-democratische partij met lichte socialistische invloeden.
  • Aantal zetels: 199
 • National
  • Liberaal-conservatieve partij.
  • Aantal zetels: 168
 • Religious Party
  • Christen-democratische partij met conservatieve invloed.
  • Aantal zetels: 30
 • Greens
  • Groene partij met socialistische invloed.
  • Aantal zetels: 12
 • Carthamia's Choice
  • Populistisch-Nationalistische partij met conservatieve invloed.
  • Aantal zetels: 7
 • Independent
  • Onafhankelijke MPs met verschillende ideologieën.
  • Aantal zetels: 4
Regering
De Liberal Democratic Party, Labour en 2 onafhankelijke MPs vormen samen de regering Grevayn I. Therÿvianne Grevayn (LDP) is de (eerste) vrouwelijke premier van Carthamië.
Er zijn 8 ministeries en 8 ministers
 • Ministry of Interior: Orath Thelath (Labour)
 • Ministry of Exterior: Peter Kosinki (LDP)
 • Ministry of Infrastructure: Ärik Vanvaart (Labour)
 • Ministry of Finance: Lasoth Tagök (LDP)
 • Ministry of Security: James Woolton (LDP)
 • Ministry of Justice: Orvas Therath (Labour)
 • Ministry of Economy: Iath Carcassan (LDP)
 • Ministry of Employment & Agriculture: Roxanne Bergerath (Labour)
Lidmaatschap Bondgenootschappen
Spoiler: weergeven
 • Volkerenbond 1919-1946
 • Verenigde Naties 1945-Heden
 • Beweging van Niet-Gebonden Landen (Observerend lid) 1973-Heden
 • Coalitie tegen Tholenië 1981
 • AFWEB 1988-Heden
 • Westpact 2013-Heden

Ambassades
Spoiler: weergeven
Buitenlandse Ambassades in Carthamië (Atlantis-Landen)
 • Koninkrijk Solwezië
  Ambassadeur: Anders Jumender
  Adres: Abbey Avenue, 201, Pötama, Carthamië
 • Republiek Ardeim
  Ambassadeur: Frederik Menderlo
  Adres: Victory Street, 9, Pötama, Carthamië
 • Cratepopulucia Laconia
  Ambassadeur: M. Santaleona
  Adres: Churchill Street, 21, Pötama, Carthamië
 • Rojamma Tholenia
  Ambassadeur: Jean von Richenbourg
  Adres: Churchill Street, 3, Pötama, Carthamië
 • Republiek Zerderen
  Ambassadeur: J.M. Piermeier
  Adres: Abbey Avenue, 9, Pötama, Carthamië
 • Republic of Imaginia/ Bundesrepublik Schellingen
  Ambassadeur: Ekki Fuerstberger
  Adres: Carthiskia Avenue, 12, Pötama, Carthamië
-Carthaamse Ambassades in het Buitenland (Atlantis-Landen)
Koninkrijk Solwezië
Ambassadrice: Inge Haspels
Adres: Buitenlandlaan, 19
Rugeneim, Solwezië

Republiek Ardeim
Ambassadeur: Heloth Tersynth
Adres: Hendrik de Grotestraat 8, 1000 Bodegarde

Cratepopulucia Laconia
Ambassadeur: Achmed Abdedoun
Adres: Via Âstera, 99
Cântapoli (Aurovico), Laconia

Reis Publiko Tholenia
Ambassadeur: Felix Linkholm
Adres: Läna Marshall, 99
Nieuw-Amersfoort, Tholenia

Republiek Zerderen
Ambassadeur: James Willington
Adres: ?

Bundesrepublik Schellingen (dekt ook Imaginië)
Ambassadeur: Erik Romån
Adres: Borealienstrasse 58, 1014 BD,
Schellingen-Stadt, Schellingen
Infrastructuur (V)
Spoiler: weergeven
-Snelheden in Carthamië:
Op de Autosnelwegen: onbeperkt, adviessnelheid 130 km/u
Op de Expresswegen: 130 km/u 110 km/u indien regenval
Op de Nationale Wegen: Bubeko: 90-70 km/u Bibeko: 50 km/u
Op de Secundaire Wegen: Bubeko: 50 km/u Bibeko: 30 km/u

-Eerste Snelweg:
A2 Pötama - Aningvalder (1942)

-Eerste Spoorlijn:
de Lijn Pötama - Aningvalder (1832)
Energie (V)
Spoiler: weergeven
Verdeling Elektriciteitsnet 12/6/'13

Fossiele Brandstoffen: 32 %
-Olieverbranding: 16%
-Aardgas: 12%
-Steenkoolverbranding: 4%

Afvalverbranding: 4%

Kernenergie: 24%

Groene Energie: 40%
-Zonne-energie: 16%
-Waterkracht: 9%
-Windenergie: 8%
-Aardwarmte: 7%

Zoals jullie zien is iets meer als de helft van Carthamië voorzien van groene stroom, ik ga bij iedere bron uitleg geven vanwaar het komt dat er zo veel of zo weinig van aanwezig is in Carthamië

Olieverbranding: in tegenstelling tot andere Atlantische landen is olieverbranding een activiteit die een groot aantal van de energie voorziet. Dit komt omdat Carthamië zeer rijk is aan olie. De olie wordt ook vaak verkocht aan andere landen waardoor Carthamië miljoenen/miljarden Valys (Carthaamse munt) krijgt.
Aardgas: In de olielagen onder de grond stapelt zich ook veel aardgas op, vandaar dat deze ook zeer aanwezig is in Carthamië
Steenkool: Doordat een groot deel van de steenkool hoeveelheden in de Carthaamse Fugesen met de tijd zijn uitgeput is deze methode niet meer populair

Afvalverbranding: Carthamïers produceren net als andere mensen grote hoeveelheden afval. In Carthamië verwerkt men Afval op 2 manieren, men recycleert het of men verbrandt het om energie op te wekken. De laatste gebeurt op kleine schaal. In tegenstelling tot wat men denkt gebeurt dit op zeer milieuvriendelijke wijze met slechts een kleine CO2-uitstoot

Kernenergie: Sinds 1959 bezit Carthamië over kernreactors die kernenergie opwekken.

Zonne-energie: Zonne-energie is wijdverpsreid, voornamelijk in het zuiden en westen waar veel zonneuren zijn. Ook daar zijn commerciële zonneplantages
Waterkracht: Het dunbevolkte Oosten van Carthamië (en dan voornamelijk de regio van de hogere Fugesen bij de Dumerische en Tholeense grens) kent een groot aantal plekken waar er waterdammen zijn gebouwd.
Windenergie: Windmolens staan wijdverspreid doorheen het Carthaamse landschap en ook op zee staan enkele windmolenparken
Aardwarmte: De meest speciale energieopwekkende methode. Door de grote hoeveelheid geisers op de eilandjes tussen Pötama en Overland word uit deze aardwarmte ontrokken, deze uiterst schone en betrouwbare energiebron wordt gezien als de toekomst qua groene energie in de Noordelijke delen van Carthamië. Voor de toekomst staan nog enkele centrale's in aanbouw waaronder de centrale bij Dör Asyq die de grootste van de wereld moet worden met een capacitieit van 450-500 MW
Feest en Speciale Verlofdagen (V)
Spoiler: weergeven
1 januari: Nieuwjaar
3 februari: nationale feestdag, dag dat Pötama viel voor de Parlementariërs en het Constitutioneel Keizerrijk Carthamië werd gesticht.
Variabel: Pasen
Dag na Pasen: Paasmaandag
1 mei: Dag van de Arbeid
8 mei: Victory in Europe Day: Dag dat Nazi-Duitsland capituleerde
40 dagen na Pasen: Hemelvaart
9 dagen na Hemelvaart: Pinksteren
Dag na Pinksteren: Pinkstermaandag
21 juni: Zomerfeest
1 November: Allerheiligen
11 November: Wapenstilstand
24 December: Kerstavond
25 December: Kerstmis
31 Januari: Nieuwjaarsavond
Keuken (V)
Spoiler: weergeven
Geschiedenis:

Carthamië was doorheen de geschiedenis altijd thuis van vele volkeren zoals de Cyleniërs, Neuren, Kartjanen, Dumeriërs en Noord-Borealiërs. Ieder met hun eigen cultuur en gewoontes. Deze begonnen na een tijd samen te smelten tot 1 cultuur met regionale verschillen. Zo was er bijvoorbeeld de keuken. Neuren aten voornamelijk vis en wild. Carthisken aten dan weer voornamelijk gekweekt vlees en mediterraanse groenten & fruit. Noord-Borealiërs en Kartjanen konden wonderlijke dingen doen met kruiden en Dumeriërs hadden de Romeinse gastronomie met zich meegebracht. Dit alles mengde samen in een grote mengelmoes. Rond de 15de eeuw begonnen de moderne Carthaamse gerechten te ontstaan doordat er contact kwam met Europa en Noord-Amerika waardoor nieuwe ingrediënten snel hun weg vonden naar Carthamië.

Sinds de immigratiegolf van de jaren 1800 – 1950 hebben nieuwe gewoontes uit Europa hun intrede gemaakt tot de Carthaamse keuken. Zo hebben volkeren die in hun thuisland rijst aten het voedsel (dat nochtans rijkelijk verspreid was in Carthamië) geïntroduceerd als basisproduct naast religieus offermiddel.


Eetgewoontes vandaag:

’s Ochtends eet men meestal brood of soortgelijke producten als ontbijt met meestal streekgebonden producten erbij. Zo zal je in de kustregio’s en rond verscheiden meren en aan rivieren vaak vis of zeevruchten tussen de boterhammen vinden. Terwijl je in de Fugesen vaak Gemalen vlees (gehakt) of worstjes kan vinden tussen de boterhammen. Een wat vreemdere gewoonte is die van de regio Smostar waar ze gekruide rijst tussen de boterhammen eten

’s Middags wordt er vaak een snelle hap gegeten. Dit is meestal een voedzame (warme) snack. In de steden vind je ’s middags vaak kraampjes op straat waar ze snacks verkopen als pasta, salade's in een doosje

s’ Avonds wordt er warm gegeten. Dit is meestal met heel de familie. Meestal eet men een hoofdmaal dat vlees of vis is met groenten en aardappelen, pasta,… . Een gerecht is meestal klaargemaakt in één grote pot (Carthamië is wereldbekend om zijn Khateths, een soort stoofpotje vergelijkbaar met een Marokkaanse Tajine) en dan uitgeschept in kleinere borden.
Nummerplaten (met dank aan Thootje23) (V)
Spoiler: weergeven
Afbeelding

Eerst komt er de provinciecode: 01 t/m 06

Vervolgens twee letters waarbij de laatste altijd willekeurig is en de eerste ook bij personenauto's.

Bij vrachtwagens is de eerste letter altijd L of T, bij bestelwagens een B of V, bij landbouwvoertuigen altijd A en bij motoren een M.

Scooters hebben geen provinciecode, en hier zijn de letters willekeurig (dit voorbeeld klopt niet helemaal, eerste letter kan geen M zijn).

De kentekens hebben een keuringssticker en daaronder het provincielogo, zoals Duitse kentekens. Deze stickers zullen later nog wat toelichting krijgen.

Speciale kentekens.

Afbeelding

De CD platen beginnen altijd met CDC, dan de drieletterige ISO code van het land (in dit geval Tholenië en de USA) en dan een willekeurig cijfer.

De platen van de strijdkrachten beginnen met CAF, dan een willekeurig nummer en dan een letter.

De platen van de politie, brandweer en ambulance beginnen resp. met CPF, FDE en AMB, dan willekeurige letters en cijfers.

OV-platen werken eigenlijk als de normale, behalve dat de code altijd PT is, zelfde geldt voor garageplaten, maar dan is de code GV

Tijdelijke platen zijn zijn eerst twee willekeurige letters, dan cijfers en links in geel staat de dag of de dagen waarop de plaat geldig is.

Keizerlijke platen zijn blauw-op-wit en hebben alleen en 1- of 2-cijferig nummer.
Basis Neurs/ Busach Nöri (V)
Spoiler: weergeven
Voor we beginnen, in de Neurse taal komen enkele letters voor met speciale accenten, hier vind u de uitspraak van deze letters

ö: eu zoals in deur
æ: aai zoals in grasmaaier
å: o zoals in bureau
ÿ: korte é

Ik:
jij/u:
hij:
zij (één dame): mi
wij: tæmid
jullie: tuvÿ
zij (een groep mensen): sæd

hoi: hÿi
goededag: bån lÿ
goedemorgen: bån prelÿ
goedemiddag: bån milÿ
goedeavond: bån nålÿ
alstublieft: thål
dank u: agat

Ik spreek geen Neurs: Mæ læb kin Nöri
Ik versta u niet: Mæ tusc tå nÿ
Spreekt u engels?: Tå læb Inglsi?

Economie (*)
Spoiler: weergeven
De munteenheid is de Carthaamse Valys (spreek je uit als Valis en niet valijs of valies :lol: ), vernoemd naar de Valys dynastie die Carthiskië 968 jaar regeerde. 1 Valys is 1,89 euro en 2,51 USD.

Pötama heeft 1 beurs de Pötaman Stock Exchange. Pötama bezit ook een WTC en enkele grote wolkenkrabbers met veel bedrijven in.

De Carthaamse economie steunde tot de jaren 70 vooral op natuurlijke goederen (waaronder de gigantische hoeveelheid olie die het land heeft) en industrie, vooral de olie heeft de economie een enorme boost gegeven. Echter heeft men vanaf de jaren 70 meer in duurzame methodes geïnvesteerd voor Bosbouw en ook de Dienstensector werd extra aangetrokken. Dankzij de opbrengsten van de olie kon vele infrastructuur uitgebreid worden en konden verschillende haast megalomane projecten opgericht worden om Carthamië minder afhankelijk van olie te geraken doormiddel van het creeeren van een sterke handelseconomie. Olie blijft desondanks een groot exportproduct en een enorme inkomstenbron.

Staat nog open voor verdere uitwerking
Verkeersborden (Met dank aan MandelSoft) (V)
Spoiler: weergeven
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Laatst gewijzigd door Kathor op vr 26 sep 2014, 18:40, 168 keer totaal gewijzigd.
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Gebruikersavatar
sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RCA] Republiek Carthamië

Bericht door sirdanilot » vr 06 jul 2012, 08:54

Welkom ! Je hebt in ieder geval al redelijk wat informatie verzameld in je beginpost.

Je klimaat lijkt op een zeeklimaat, dus een eiland in de buurt van Borealië is misschien mogelijk.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RCA] Republiek Carthamië

Bericht door Koen » vr 06 jul 2012, 13:37

Welkom op Atlantis! Nog veel plezier met je land. :D

Het ziet er al goed uit! Wat houdt de status 'Bevoorrechte Taal' van het Engels eigenlijk in?
Ik ben er persoonlijk geen voorstander van dat alle nieuwe landen in Borealië komen te liggen en volgens mij zijn de bestaande landen in Borealië er ook niet echt voorstander van.

En over de landcode en muntcode:
Het is in de echte wereld niet echt gebruikelijk om de staatsvorm (republiek) in de landcode te verwerken als er nog mogelijke codes zonder staatsvorm vrij zijn. Carthamië kan gemakkelijk de codes CAR en CT krijgen, aangezien die nog niet in gebruik zijn.

De muntcode wordt gevormd door de 2-cijferige landcode + een aanduiding voor de munt, bijv. USD (US + Dollar), CHF (CH + Frank), EUR (EU + euRo), RUB (RU + roeBel). CAR is daardoor gereserveerd voor Canada (CA). Als je CT als landcode zou kiezen, kan de muntcode bijvoorbeeld CTC (CarThmische Carthamer) of CTM (CarThmische carthaMer) worden. De informele code/teken (€, $ of Fr) heeft niets met de officiële ISO-codes te maken en mag je zelf bedenken. Al is een code als CAR niet erg gebruikelijk.

Je mag de codes natuurlijk wel zelf kiezen, maar ze moeten wel kloppen en niet in gebruik zijn. En daarnaast zijn deze codes ook niet echt een hoofdzaak voor een land. :D
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [RCA] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » vr 06 jul 2012, 14:26

Ok dus even samenvatten

Een vraagje: als Republiek niet word toegevoegd bij de 3landencode? waarom is de Bundesrepublik Schellingen van Mandelsoft dan afgekort [BRS]?

de munt moet dan afgekort worden naar [CTC] CarThaamse Carthamer

Bevoorrechte Taal: Dit betekent dat deze taal word bevoorrecht in Carthamië. Op de Scholen leert men Engels als eerste taal en de vroegere landstalen Duits en Nederlands als 2de talen.
Waarom is Engels een Bevoorrechte taal: omdat al sinds lange tijd Carthamië handelt met verschillende Engelssprekende Landen: De VS, Het Verenigd Koninkrijk en de hele Commonwealth, Afrika, Zowat Heel Europa,
(en indien mogelijk ook met wat landen uit Atlantis zoals bv. Bundesrepublik Schellingen, Imaginië,...)
Dit houd ook in dat de Regering,Parlement en alle overheidsinstaties op Nationaal Vlak Engelstalig zijn
In iedere provincie word er gekozen welke taal men bij de overheid praat dan kan men kiezen tussen oftewel Engels oftewel De oorspronkelijke taal die de meerderheid van de bevolking daar spreekt.
Vooral in de provincies met Duitstalige Meerderheid word er nog wel is gekozen voor Duitstalige Overheden

Carthaamse 3Landencode: [CAR]
Carthaamse 2Landencode: [CT]

Dus Carthamië word een Eilandstaat

Ok dan kan ik beginnen met de kaart uittewerken en meer Geschiedenis te schrijven

Nog een vraag

kan mijn eiland in aanmerking komen voor C-Nummer Snelwegen of is dit alleen maar voor landen die Op Borealië liggen?
Ook waar moet het eiland precies komen te liggen?
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Gebruikersavatar
MandelSoft
Geoficticus
Berichten: 1615
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 08:19
Locatie: Süssense [BRS], Praha [CZ]
Contacteer:

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door MandelSoft » vr 06 jul 2012, 17:41

katherman111 schreef: Een vraagje: als Republiek niet word toegevoegd bij de 3landencode? waarom is de Bundesrepublik Schellingen van Mandelsoft dan afgekort [BRS]?
Meestal gebeurd het niet, maar het lijkt toch betrekkelijk vaak te gebeuren op Atlantis dat de staatsvorm in de afkorting van het land voorkomt:
- Republiek: RAR, RBM, RBU, RFL, RNH, RNO, RST, RTH, RZD
- Koninkrijk: KBL, KJE, KSW
- Overig: BRS (Bundesrepublik), FSM (Fürstentum),
- Zonder staatvorm in afkorting: ATM, ENA, HMK, IMG, LAC, LST, MAL, SUS, TYS

Vooral Republiek is populair, en het zou best een eenheidsworst, al dan niet onrealistisch om zoveel landen hebben met een staatsvorm in hun afkorting.

Over de ligging: het kan best een eiland wat verder uit de kust van Borealië worden, iets van 100km uit de kust ofzo...

Groeten,
Maarten
Beheerder van Schellingen, Imaginië en Nieuwegouwen

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Snelwegfreak » vr 06 jul 2012, 17:55

Leuk dat er weer een nieuw land is. Veel succes met je land!

Gebruikersavatar
Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Matt » vr 06 jul 2012, 19:05

Veel succes met dit nieuwe land. Ik zie dat je het serieus neemt, dus dat is een goed teken. :D
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » vr 06 jul 2012, 19:58

Ik zit anders met nog een voorstel wat als Carthamië nu een deel word van een nieuw continent? dat er links of recht of boven of onder Carthamië plek is voor nog een land?
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Theodoor
Berichten: 242
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 12:27
Locatie: Appoldro

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Theodoor » za 07 jul 2012, 00:34

Dat is prima. En ik moedig het zelfs aan. Borealië is inmiddels zo groot (niks tegen Borealië verder), mogen best wat meer (kleinere) continenten/eilanden bij.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2064
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kaaiman » za 07 jul 2012, 14:14

Ahum...
MandelSoft schreef:- Republiek: RAR, RBM, RBU, RFL, RNH, RNO, RST, RTH, RZD
- Koninkrijk: KBL, KJE, KSW, RBM
- Overig: BRS (Bundesrepublik), FSM (Fürstentum),
- Zonder staatvorm in afkorting: ATM, ENA, HMK, IMG, LAC, LST, MAL, SUS, TYS
Overigens welkom! Schroom trouwens niet om ook met andere nieuwkomers te overleggen (al dan niet per PB) om buurlanden te worden. ;)

Op Atlantis geldt wel dat het eerdere land geografisch meer te vertellen heeft dan het latere land. Concreet houdt dit in dat als jij een land maakt en er komt een buurland naast, dat jij dan wat richtlijnen kunt geven over geografische onderwerpen, zoals bergruggen, veengebieden, rivierdalen dan de nieuwkomer en de nieuwkomer zijn land dus logisch moet aansluiten op de jouwe.
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

jms
Berichten: 51
Lid geworden op: wo 30 mei 2012, 22:55

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door jms » zo 08 jul 2012, 23:34

Ahum..
Kaaiman schreef:Ahum...
MandelSoft schreef:- Republiek: RAR, RBM, RBU, RFL, RNH, RNO, RST, RTH, RZD
- Koninkrijk: KBL, KJE, KSW, RBM, RTH
- Overig: BRS (Bundesrepublik), FSM (Fürstentum),
- Zonder staatvorm in afkorting: ATM, ENA, HMK, IMG, LAC, LST, MAL, SUS, TYS
Groet,

Jan

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Snelwegfreak » ma 09 jul 2012, 08:56

Foutje, bedankt! Ahum voor Maarten. Kan gebeuren ;)

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » ma 09 jul 2012, 12:41

Ok ik ben nu begonnen met een Kaartje in Inkscape (wat toch redelijk goed gaat) er is ook plaats voor nog landen ten oosten van mij dus als iemand een nieuw land wilt er is nog plek.

In de tussentijd zal ik ook wat werken aan Geschiedenis,Vlag,...

alleen zal dit pas van start gaan vanaf 20 Juli aangezien ik van morgen tot 20 juli op vakantie ben
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Gebruikersavatar
TzM23
Geoficticus
Berichten: 1490
Lid geworden op: vr 30 dec 2011, 15:26
Locatie: [NLD] Nijmegen, [RTH] Nao Amerforti, [FOR] Bahalar Davaledeđ, [VTM] Gårshavn

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door TzM23 » ma 09 jul 2012, 14:09

Ik dacht dat de staatsvorm in de landcode alleen gebruikelijk was als de echte landcode al in gebruik was door een (echt) ander land.
Maar de R in RTH (afkorting van Tholenië)staat voor Rojamma, wat koninkrijk betekent.
[RTH] Ta Rê Pûblica Tholenia: viewforum.php?f=39
[FOR] Śadar Forźeđ: viewtopic.php?f=8&t=380
[VTM] Republiken Vestmark: viewtopic.php?f=8&t=508

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » do 19 jul 2012, 18:13

De Geschiedenis staat er deels op en om de paar dagen voeg ik er wat aan toe ;-)

ook zijn er wat vragen hoe ik het nieuwe continent nou moet noemen en hoe gaat de zee heten tussen Borealië en het continent ten noorden van Borealië?
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Koen » do 19 jul 2012, 18:25

Het is al een leuk verhaal, maar ik zou de jaartallen aanpassen. Het is allemaal wat vroeg gebeurd. Je hebt stadstaten in 2500 v. Chr. en de Noren komen al in 2000 v.Chr. Dit is een beetje in anachronie met de echte wereld (oftewel: Het kan niet). In 2500 v.Chr. waren er alleen nog maar stadstaten in het Midden-Oosten, dus niet in de Atlantische Oceaan. En Noorwegen werd volgens dit uitgebreide wiki-artikel pas vlak voor 2000 v.Chr. bevolkt. Dan vertrekken ze natuurlijk niet meteen met de schepen, die ze nog niet hebben, naar de oceaan, waar ze niet kunnen overleven.

Het verhaal is goed, maar de jaartallen kloppen gewoon niet.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » do 19 jul 2012, 18:43

ok ik zal bij de meeste jaartallen 1000-1500 jaar bij doen
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Koen » do 19 jul 2012, 18:52

Dat zal het een stuk logischer maken :d
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » vr 20 jul 2012, 00:32

Er is nu al geschiedenis tot de 17de eeuw maar ik moet nog altijd een continent en Zeenaam hebben? iemand ideeen want dit beïnvloed wel heel atlantis
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Koen » vr 20 jul 2012, 14:18

^^ De naam van het continent zou je zelf kunnen beslissen. Je bent immers nog het enige land. Over de zeenaam kun je misschien hier overleggen. Maar het kan zijn dat er laat geantwoord wordt door de vakantie.

Moet het land persé ten noorden van Borealië liggen? Alle nieuwe landen komen in of bij Borealië te liggen. :S

Verder is het een leuke geschiedenis. Ga zo door! :d
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » vr 20 jul 2012, 16:52

Ligging is niet zo'n probleem maar ik had me nou al daar op geconcentreerd. Continentsnaam word een moeilijke dus suggesties zijn ALTIJD welkom op het continent (toch waar Carthamië ligt en dan die buurlanden) ligt ook een gebergte dat heb ik de Bolangers genoemd
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » vr 20 jul 2012, 22:38

Volledige Geschiedenis staat er op
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Koen » za 21 jul 2012, 17:41

^^ Het is echt een heel interessant verhaal om te lezen. :D
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gebruikersavatar
Kathor
Geoficticus
Berichten: 2072
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Kathor » za 21 jul 2012, 18:54

thnx ;)
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [CAR] Republiek Carthamië

Bericht door Koen » zo 22 jul 2012, 20:16

Ik ben er trouwens niet echt voorstander van dat men rampen in de echte wereld overneemt in zijn land of zelfs verergerd. Utøya was erg genoeg en daar vielen 69 doden tussen ongeveer 15 en 25 jaar. Politieke jeugdkampen voor kinderen zijn volstrekte indoctrinatie, omdat de kinderen nog niet zelf een mening kunnen ontwikkelen en 423 kinderen onder de 16 jaar is onrealistisch veel. (Dat is ruim 6 keer Utøya)
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten