[TYS] Politiek & Bestuur

Republikken af Tysie
Gesloten
Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

[TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » zo 20 feb 2011, 10:32

Tyssië is bestuurlijk ingedeeld in drie lagen. Het Rijk, de deelstaten en de gemeenten. Of in het Tyssisch: Rigen, distrikterne en amtene. Alle drie de bestuurslagen stellen regels op. Slechts de nationale overheid int belastingen, die vervolgens worden verdeeld onder de bestuuslagen. Er zijn vierjaarlijkse verkiezingen voor elke bestuurslaag. Het Rijk controleert de provincies, de provincies controleren hun gemeenten, maar de provincies en gemeenten controleren ook het beleid van het Rijk.

Het Rijk houdt zich bezig met overkoepelende zaken zoals relaties met het buitenland, infrastructuur, gezondheidszorg, uitkeringen en pensioenen.

Er zijn acht kantons. Zij houden zich bezig met zaken op een lager niveau, zoals waterbeheer, milieu, openbaar vervoer, politie, brandweer en structuurvisies. De naam kanton doet vermoeden dat deze bestuurslaag een grote onafhankelijkheid heeft, maar dat is niet zo. Vroeger waren de kantons weliswaar vrij autonoom, maar die macht is steeds meer bij het Rijk komen te liggen, zeker na een herindelingsactie in 1977. Toen werden 25 provincies samengevoegd tot 8 stuks, waardoor de verbondenheid van het volk met haar deelstaat (vanaf toen kanton genoemd) grotendeels verloren ging. Daarmee verloren de kantons een groot deel van hun invloed.

Gemeenten vormen de derde en laagste bestuuslaag. Zij houden zich alleen met lokale zaken bezig. Dit kan gaan over een bestemmingsplan, kapvergunningen of lokale betrokkenheid. Per 1 januari 2011 zijn er 162 gemeenten. Voor de herindeling van 1977 bestonden er maar liefst 458. Dit aantal werd binnen vier jaar beperkt tot 171. Nadien zijn er nog enkele kleinschalige samenvoegingen geweest.

Afbeelding
Een overzicht van de belangrijkste structuren in bestuurlijk Tyssië. Klik voor een vergroting.
De verhoudingen binnen het kantonale bestuur en het gemeentebestuur zijn hetzelfde als op landelijk niveau.
Daarom zijn alleen op landelijk niveau de belangrijkste handelingen ingetekend.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Staatsinrichting

Bericht door Ties » zo 20 feb 2011, 10:35

De "Tweede Kamer"

Tyssië is een parlementaire democratische republiek. De minister-president (Hoved-Minister) is het gezicht van het land, maar heeft niet de allesoverheersende macht. De laatste verkiezingen waren in 2008. Qua zetelverdeling is er toen niet veel veranderd ten opzichte van 2004. In 2004 waren de verkiezingen overigens wél heel spannend, met verrassende winnaars.

Om een beetje een indruk te geven van het Tyssich bestuur hieronder een politiek spectrum. Het stelsel is relatief ten opzichte van de Tyssichse partijen. In het algemeen neigt Tyssië wat naar "rechts" voor Nederlandse begrippen. Maar Tyssië kent ook een sterke "linkse" sociale kant, wat wel blijkt uit de sociale zekerheid. Te zien is ook dat het spectrum iets naar de progressieve kant neigt. Enkele partijen uit het Tyssiche spectrum vertonen overeenkomsten met het Nederlandse: zo valt GRØN! te vergelijken met GroenLinks, PPT met D66, LD met de VVD en TAP met de PvdA.

De Tyssische kamer telt 99 zetels. Er is een kiesdrempel van 2 zetels. Restzetels worden verdeeld volgens grootste gemiddelden. Lijstverbindingen aangaan is niet mogelijk. In de huidige verdeling vormen de LD, PPT en DG een coalitie van 51 zetels (meerderheid = 45 of meer). De LD levert 4 ministers en de hoofdminister. De DG en PPT leveren beide 3 ministers.

Afbeelding
Politiek spectrum in Tyssië.

Afbeelding
De Tyssische Kamer. Klik voor een vergroting.

LD: Liberale Democraten (25 zetels)
DG: Democratische Groep (14 zetels)
PPT: Progressieve Partij Tyssië (12 zetels)
TAP: Tyssische Arbeiderspartij (18 zetels)
ST: Socialistisch Tyssië (11 zetels)
US: Onze Samenwerking (8 zetels)
GRØN!: Groen! (7 zetels)
YIS: Unie voor Internationale Samenweking (2 zetels)
V99: Vaderland '99 (2 zetels)

Er zijn 11 ministeries. Van elk ministerie zijn een paar hoofdtaken genoemd:
 • Hoved-Minsteriet
  Ministerie van Algemene Zaken
  Coördineert de taken van de andere ministeries en de voorlichting aan het land.
 • Ministeriet af Indenrigen
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Draagt zorg voor de verkiezingen, het functioneren van het bestuur op alle niveaus, en de politie en brandweer.
 • Minsteriet af Udenrigen
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Draagt zorg voor de internationale betrekkingen, de zeevaart en het leger.
 • Ministeriet af Finansen
  Ministerie van Financiën
  Draagt zorg voor het innen van belastingen, de sociale zekerheid, het opstellen van de begroting en de controle van banken.
 • Ministeriet af Økonomien
  Ministerie van Economie
  Draagt zorg voor de handel, industie en innovatie.
 • Ministeriet af Justitsen
  Ministerie van Justitie
  Draagt zorg voor de veiligheid en rechtspraak.
 • Ministeriet af Infraen
  Ministerie van Infrastructuur
  Draagt zorg voor de aanleg van en het onderhoud van wegen, spoorwegen, waterwegen en de elektriciteitsvoorziening.
 • Ministeriet af Uddannelsen et Videnskaben
  Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
  Draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek op nationaal en internationaal niveau, van basisonderwijs tot universitair onderwijs.
 • Ministeriet af Sundheden
  Ministerie van Volkswelzijn
  Draagt zorg voor ziekenhuizen, huisartsen, medicatie.
 • Ministeriet af Landbruget
  Ministerie van Landbouw
  Draagt zorg voor de landbouw en waarborging van de voedselvoorziening.
 • Ministeriet af Arealerne et Miljøet
  Ministerie van Ruimte en Milieu
  Draagt zorg voor de ruimtelijke inrichting en het milieu.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Staatsinrichting

Bericht door Ties » za 05 mar 2011, 21:41

Kantons

Hovedstad (1)
1.021.000 inwoners
2.147 km²
Hoofdstad: Hirdæm

Overzø (2)
766.000 inwoners
7.129 km²
Hoofdstad: Hirsav

Æbe (3)
718.000 inwoners
10.177 km²
Hoofdstad: Æbe

Limbo (4)
750.000 inwoners
13.092 km²
Hoofdstad: Vennel

Zydzø (5)
591.000 inwoners
8.157 km²
Hoofdstad: Tørky

Vest (6)
1.284.000 inwoners
14.015 km²
Hoofdstad: Barelej

Peloppo (7)
508.000 inwoners
6.861 km²
Hoofdstad: Do Burg

Skejrsel (8)
420.000 inwoners
4.203 km²
Hoofdstad: Østerlav

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Staatsinrichting

Bericht door Ties » zo 20 mar 2011, 11:37

De Tyssische overheid biedt ons een kijkje in 's lands huishoudboekje. Houd hierbij rekening dat 1 TFL ≈ 1,59 EUR.

Zoals te zien is, heeft de overheid dit jaar een begrotingstekort van 0,37% van het bbp. Dit komt door tegenvallende inkomsten en hogere uitkeringen door de crisis. Het tekort is echter geen punt van zorg. Al drie jaren op rij had de overheid haar zaakjes prima op orde, en naar verwachting heeft de overheid volgend jaar opnieuw een begrotingsoverschot, zij het erg klein.


Afbeelding
Uitgaven naar thema in vergelijking met Nederland.
Bron voor Nederland: Rijksoverheid.Afbeelding
Uitgaven per ministerie in grafiekvorm.

Spoiler: weergeven
Afbeelding
Uitgaven per ministerie in tabelvorm

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Staatsinrichting

Bericht door Ties » wo 18 mei 2011, 20:27

Rijkshuisstijl

Alle onderdelen van de Tyssische Rijksoverheid voeren verplicht dezelfde huisstijl. Het logo is de overal terugkerende gestileerde kroon van de Koning met de vijftien sterretjes. Daarnaast wordt tekstueel het naam van de betreffende departement aangegeven. Als het een geheel ministerie betreft, dan staat op de eerste regel "Ministeriet af" en op de tweede regel de naam van het ministerie, bijvoorbeeld "Arealerne et Miljøet". Als het een dienst of afdeling van een ministerie betreft, dan staat op de eerste regel cursief de gehele naam van het ministerie waar de dienst of afdeling onder valt en op de tweede regel de naam van de dienst of afdeling.

Klik op de afbeeldingen voor vergrotingen.

Afbeelding
Briefpapier van het Ministerie van Infrastructuur.

Afbeelding
Envelop van het Ministerie van Infrastructuur.

Afbeelding
Briefpapier van de Belastingdienst, een dienst van het Ministerie van Financiën.

Afbeelding
Publicatie van het Ministerie voor Landbouw, in dit geval het Jaarverslag 2010.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » ma 23 mei 2011, 23:08

Buitenlandse betrekkingen in Tyssië

Ambassade [KBL] Benjiland
Jerngåde 1
1212-SS REKSDAM
+428 (0)11-2233384
Mevr. Suzanne Hoeghvelt

Ambassade [RBM] Brilamontio
Do Girsvej 2
1023-BB HIRDÆM
+428 (0)10-2233282

Ambassade [RFL] Frankenland
Trejde Havdstros 257
1012-QS HIRDÆM
+428 (0)10-2233285
Dhr. Thies Chiemsee

Ambassade [HMK] Hochmark
Enesstig 45-VIII
1031-AS HIRDÆM
+428 (0)10-2233286

Ambassade [IMG] Imaginië & [BRS] Schellingen
Ytræse 7
1023-BW HIRDÆM
+428 (0)10-2233284
Mevr. Clÿry Cassäghny en dhr. Hanz Wellenmann

Ambassade [LAC] Laconia
Ante Havdstros 2
1012-QR HIRDÆM
+428 (0)10-2233293
Dhr. Pietro Taulinêno


Tyssische betrekkingen in het buitenland

Ambassade [KBL] Benjiland
Weltstroat 40
4547 GK EINDHOVEN
+384 (0)40-2641097
Dhr. Kristian Verlød

Ambassade [RBM] Brilamontio
Altaleo 492
10182 REĜAPONTO
+282 (0)10-9342200
Mevr. Els Erent

Ambassade [RFL] Frankenland
Dhr. Klavs Ystrosse

Ambassade [HMK] Hochmark
NIKASTADT
Mevr. Anlotte Hupeldrå

Ambassade [IMG] Imaginië & [BRS] Schellingen
GUILLANO (IMG)
Dhr. Hans Tevtegel

Consulaat [LAC] Laconië
Via Paca 20
1002 CÂNTAPOLI (Aurovico)
+293 (0)10-3568872
Dhr. Jens Luk-Jyllænd

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » wo 28 mar 2012, 17:45

Het is maart 2012, en dat betekent dat de regeringstermijn voor de Tyssische Tweede Kamer ten einde loopt. Op 13 en 14 april zullen er verkiezingen worden georganiseerd. De oproepkaarten vallen deze week bij alle stemgerechtigden in de bus. Hoofdminister Xuper heeft aangegeven dat hij niet voor de derde keer lijsttrekker wordt voor zijn partij, de LD. Ria Veste neemt deze taak op zich en heeft volgens de huidige peilingen goede kansen om daarmee de nieuwe hoofdminister te worden. Voor de rest zijn de TAP en ST gezakt in de peilingen. Deze zetels komen voornamelijk ten goede aan PPT en GRØN!.

Afbeelding

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Koen » wo 28 mar 2012, 17:52

Zo bij iedereen zijn dit voorjaar verkiezingen. Alleen in Nederland niet...
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » wo 28 mar 2012, 17:54

^^ Met het verschil dat het Tyssische kabinet-Xuper II zijn termijn gewoon heeft uitgezeten. Deze verkiezingsdata zijn al vier jaar bekend. ;)

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » vr 20 apr 2012, 18:10

De Tyssische Tweede Kamerverkiezingen zijn voorbij. De gehele Staatskrant van afgelopen woensdag was gewijd aan de uitslagen. Hieronder een van de grafiekjes uit die uitgave. Het valt goed te zien dat PPT en GRØN! gegroeid zijn ten koste van LD en TAP. Daarnaast heeft de socialistische partij ST twee zetels verloren; de extreme partij US heeft een zetel gewonnen. Twee kleine partijtjes die voor het eerst meededen aan de verkiezingen hebben niet de vereiste kiesdrempel van 2 zetels gehaald. De huidige coalitie (LD, PPT & DG) groeit van 51 naar 52 zetels. De eerste onderhandelingen tussen deze partijen zijn gestart en het ligt voor de hand dat hieruit een coalitie gevormd wordt.

Afbeelding

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Snelwegfreak » za 21 apr 2012, 15:48

Niet al te veel veranderingen dus. Dat zal in andere landen wel anders zijn ;)

Gebruikersavatar
TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door TBR » za 21 apr 2012, 19:49

Alhoewel politiek wel rare bochten kan nemen, denk ik niet dat het wijselijk is om een partij die afgestraft is door de kiezer in de coalitie te houden, al is het natuurlijk wel nog de grootste partij.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Snelwegfreak » za 21 apr 2012, 20:53

Dat is op zich nog niet zo gek hoor. In Benjiland verliest de PVDB enorm veel zetels en is het zeker niet geliefd vanwege haar standpunt omtrent god/religie, maar zal het bij de vorming van een nieuwe coalitie toch nodig zijn omdat ze nog steeds erg groot blijven (dit natuurlijk mits ze hun standpunten/visie aanpassen).

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » za 21 apr 2012, 21:01

HAFRABAisfun schreef:Alhoewel politiek wel rare bochten kan nemen, denk ik niet dat het wijselijk is om een partij die afgestraft is door de kiezer in de coalitie te houden, al is het natuurlijk wel nog de grootste partij.
De LD is weliswaar drie zetels kwijtgeraakt, maar die komen bij een coalitieparner (PPT) weer terug. De LD is niet "afgestraft", er is gewoon een lichte verschuiving in het politieke landschap. De LD heeft nog altijd bijna een kwart van de zetels! Bezijdens, de TAP is veel harder afgestraft door de kiezer. Van de drie grootste partijen die je dan nog overhoudt, valt geen meerderheid te bakken (slechts 42 van de 99 zetels). Temeer daar de vorige coalitie zijn vier jaren zonder problemen heeft uitgezongen, is het zo goed als definitief dat LD, PPT en DG weer een coalitie vormen.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » di 22 jan 2013, 12:43

De Tyssische nationale omroep meldt:
Restriktive love til landens planlægning
RTO, 21 januari 2013 schreef:Restrictief beleid voor de ruimtelijke ordening

HIRDÆM - "Een grote stap voorwaarts," zo noemde Minister van Ruimte en Milieu Tærtæble de nieuw gepresenteerde Wet op de Landinrichting en Wet op de Urbane Ontwikkeling. Ook collega-ministers Dykos (Infrastructuur) en Best-Hessingå (Landbouw) toonden zich enthousiast. Na jaren van overleg is het nieuwe, restrictieve ruimtelijke ordeningsbeleid goedgekeurd door de Kamer.

De Wet op de Landinrichting 2013 verplicht gemeenteraden om voor hun gehele grondgebied per wijk nauwkeurig vast te leggen welke activiteiten daar zijn toegestaan. Waar het beleid zich vroeger richtte op het verbieden van ongewenste activiteiten, spitst het zich nu toe op vastleggen wat er wel mag. Een restrictiever beleid dus. Elke gemeente in het land moet een Gemeentelijke Nota op de Landinrichting opstellen, waarin de regels worden vastgelegd en op kaarten wordt aangegeven welke bestemming een stuk grond heeft. Iedere ingediende vergunningsaanvraag zal getoetst worden aan deze nota. Burgers zullen nauw worden betrokken bij de opstelling van de nota. Ook kunnen burgers altijd bekijken wat de gemeente heeft bepaald, omdat de nieuwe wet tevens verplicht dat de Nota's op de Landinrichting met kaartmateriaal digitaal worden gepubliceerd.

De Wet op de Urbane Ontwikkeling 2013 is een vervolg op de oude inzichten voor de aanpak van de verstedelijking. Deze wet richt zich voornamelijk op het kantonale niveau. Alle acht kantons moeten een Kantonale Nota op de Urbane Ontwikkeling uitbrengen. Hierin wordt op een groter schaalniveau gekeken waar bijvoorbeeld woningbouw gewenst is of waar er ruimte vrijgehouden moet worden voor de aanleg van infrastructuur. De landelijke overheid blijft er voor zorgen dat het model van geconcentreerde, axiale verstedelijking wordt gevolgd.

Tærtæble heeft hier het volgende over te zeggen: "Deze twee nieuwe wetten vatten als het ware tientallen oude regels samen. De situatie zal voor burgers veel duidelijker worden. Ook kan iedereen vanaf nu meer invloed uitoefenen op de besluitvorming op het vlak van de ruimtelijke ordening en er is een betere afstemming mogelijk tussen de drie betrokken ministeries. Dat bespaart veel geld."

De twee nieuwe wetten treden in werking op 1 maart 2013, maar de gemeenten en kantons hebben tot maart 2015 om de verplichte documenten op te stellen.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2062
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Kaaiman » di 22 jan 2013, 13:22

Wordt hiermee feitelijk het bestemmingsplan ingevoerd in Tyssië?
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door Ties » di 22 jan 2013, 13:31

^^ Ja, maar met het grote verschil dat er niet perceelsgewijs bestemming worden toegekend. Er zal wijksgewijs worden vastgelegd wat de hoofdbestemming is. Dit soort plannen bestond al, maar daarin kon alleen bepaald worden wat er niet mocht, bijvoorbeeld: bouwen staat vrij, maar geen seniorenwoningen in deze wijk. Nu is de insteek: bouwen mag niet, tenzij het om seniorenwoningen gaat.

Gebruikersavatar
sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [TYS] Politiek & Bestuur

Bericht door sirdanilot » di 22 jan 2013, 13:54

^^ Ha, dat is bijna hetzelfde als hoe het in Burghteland werkt. Op die manier heb je niet die vreselijk moeilijke regeltjes per specifiek kavel, maar loopt de suburbanisatie (bijvoorbeeld groei van lintdorpen wat in Burghteland echt een probleem werd op den duur) niet de spuigaten uit.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten