[SOL] Algemeen

Koninkrijk Solwezië

Moderator: TBR

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

[SOL] Algemeen

Bericht door TBR » zo 06 nov 2011, 16:19

-Officiële Vlag / Official flag
Afbeelding

-Burgerlijke Vlag / Civil flag
Afbeelding

Betekenis:
Spoiler: weergeven
Het ontwerp van de vlag is afgeleid van het Koninklijke Wapen (dat ook nog eens de kroon en de koninklijke adelaar bevatte) dat sinds 1795 werd gebruikt in Solwezië, na de opstand tegen de Hollanders. De banier met het Koninklijke Wapen er op afgebeeld werd dan ook gebruikt als nationale vlag. In de 19e eeuw woedde er een strijd tussen de voorstanders van het gebruiken van de Koninklijke Banier als vlag, en voorstanders van een groen-gouden vlag, naar een oud volkslied dat Solwezië het eiland van Groen en Goud noemde. Deze strijd werd pas beslecht met de Grondwet van 1909, toen werd de Koninklijke Banier officieel werd vastgelegd als de Officiële Vlag van het Koninklijke Solwezië, maar daarin kwam er een nieuw wapen, waar de kleuren groen en goud in waren verwerkt.

De vlag bestaat uit een groen vlak rechtsonder, een witte diagonale streep van de linkerbovenhoek naar de rechteronderhoek en een blauw vlak.
Het groen staat voor de groene heuvels en de vruchtbaarheid van het eiland, en ook voor het koper dat gewonnen werd op Solwes en dat na oxidatie een groene kleur krijgt.
De witte diagonale streep staat voor de macht van de koning en voor de zuiverheid van de dynastie en van het eiland. De witte streep was oorspronkelijk rood en was de tegenhanger van de 'blauwe diagonaal van de linkeronderhoek naar de rechterbovenhoek op een wit vlak', wat een symbool van de verenigde gouwen was, en een teken van verzet tegen de koning.
Het blauw staat voor de hemel en voor de zee die het land omringt.
-Wapenschild / Coat of Arms
Afbeelding

Betekenis:
Spoiler: weergeven
Dit is het officiële wapenschild van Solwezië.
-Boven het schild zie je de kroon van het Koninkrijk Solwezië, deze kroon is de officiële kroon sinds 1795.
-Het schild zelf bestaat uit vier kwadranten, die elk hun eigen betekenis hebben.
-Het kwadrant linksboven toont de kleuren van Solwezië, het groen staat symbool voor de vruchtbaarheid van het eiland en het goud staat voor de rijkdom en voor de koninklijke familie.
-Het kwadrant rechtsboven toont de Koninklijke adelaar, deze is het symbool van de Koninklijke familie Meihof-Godelingen, die Duitse roots heeft.
-Rechtsonder staat de Nederlandse leeuw afgebeeld, deze staat voor de verbondenheid van Solwezië met de Nederlanden en in het bijzonder de Westlandse Compagnie. De vier ankers staan voor de zee die het eiland in de vier windstreken omsluit, en voor de Solwezische vloot, die lange tijd bijdroeg tot de macht van het Koninkrijk.
-Het kwadrant Linksonder toont het blazoen van de verenigde gouwen van het eiland, het is een eeuwenoud symbool dat staat voor de eenheid van het eiland en voor de macht van de vorst.
-Onder het schild zie je de leuze van het Koninkrijk 'Rex Illuminat Nos', wat 'De Vorst Verlicht Ons' betekent, deze leuze werd ingevoerd door de eerste koning nadat de Hollanders waren verjaagd, die zichzelf als een Verlicht Despoot zag.
-Officiële naam / Official name
Koninkrijk Solwezië

-Hoofdstad / Capital
Rugeneim

-Leuze / Motto
"Rex Illuminat Nos" (De Vorst Verlicht Ons)

-Staatsvorm / Regime
constitutionele monarchie met meerpartijenstelsel

-Staatshoofd / Head of State
Koning Karel-Lodewijk de tweede van Meihof-Godelingen

-Regeringshoofd / Government Leader
Jolanda Abbegaarde (HU)

-Munteenheid / Currency
Solwezische Kroon [SWK] 1Kroon= 100Let (1Kroon=ca. 0.48 euro)

-Landnummer telefonie / Calling code
+383

-Topleveldomein / Internet TLD
.sw

-Inwoneraantal / Population
10 102 000

-Oppervlakte / Area
17 488 km²

-Bevolkingsdichtheid / Population Density
579, 2 inw/km²

-Officiële taal / Official Language
Solwezisch Nederlands

-Laatste versie van de kaart / Latest version of the map
Kaart van Solwes3.3

-Provincies / Provinces
Alveren (Loheim)
Alverland (Gavelnaarde)
Heuvelgonde (Muwel)
Laaggonde (Nieuw-Munst)
Oost-Lecht (Wollegaarde)
Valdim (Rugeneim)


-Grootste steden / Largest cities

Internationale verbindingen met Solwezië: (International connections with Solwesia)

Luchtvaart / Aviation

Internationale ferry's / International Ferries

Internationale Hogesnelheidsverbindingen / International High-Speed connections

Diplomatieke betrekkingen van Solwezië / Diplomatic Relations


Politiek in Solwezië (Politics of Solwesia)

Politieke partijen van Solwezië (Political parties of Solwesia)
Spoiler: weergeven
Solwezische politieke partijen vertegenwoordigd in het Parlement: (Totaal aantal zetels: Volkskamer (140)/Senaat (70))
Regering (2013-...) (Premier: Michiel Reyvenaer (SDP)

-Solweziese-Demokratiese Partij(SDP) : Sociaaldemocratische, centrumlinkse, progressieve partij (39/20) 26.6%
-Groene Aksiepartij(GAP) : Ecologische en progressieve partij (16/8) (Vroeger GB) 11.5%
-Christelijk-Katolieke Unie(CKU) : christelijk-conservatieve centrumpartij (14/6) 9.3%
-Verandering : socialistische fusie tussen de Communistische Partij en de Democratisch-Socialistische Partij(7/3) 4.7%

Oppositie
-Hervormings Unie(HU) : liberale, rechtse partij (24/12) 16.3%
-Alliansie Partij(AP) : fusiepartij van verschillende centrum-,centrumrechtse- en conservatieve partijen (21/11) 15.5%
-Nasionaal Demokratiese partij van Solwezië (NDS) : nationalistische, uiterst rechtse en patriottische partij (19/10) 14.0%
Geschiedenis van Solwezië (History of Solwesia) :

De vroegste geschiedenis
Spoiler: weergeven
Archeologische vondsten tonen aan dat er pas bewoning was op het Solwes-eiland rond 500 v.c. . Waarschijnlijk waren het Keltische en Germaanse immigranten. De belangrijkste vondsten waren het dorpje nabij Buterwijlen en het paaldorp ten zuiden van Meserlost. Het land werd al spedig overspoeld door Kelten en Germanen vanwege de ijzer- en tinvoorraden in het midden van het eiland. Alhoewel het eiland nooit is veroverd door het Romeinse Rijk, waren toch al gauw enkele invloeden, zoals het schrift en het christendom. Tussen 400 en 530 n.c. ontstonden de eerste gouwen die werden geregeerd door krijgsheren met name:
-Alfane
-Awel
-Borgelann
-Gondda
-Lehte
-Skirse
-Sudersgyp
De middeleeuwen
Spoiler: weergeven
Toen in 1250 een vijandig volk, nl. de Orvatiërs het eiland Balt bezetten en de stad Tyde (het huidige Tijdel) innamen, werden de gouwheren bang dat de Orvatiërs de rest van het Solwes-eiland wouden veroveren. Op de grote Redtdage zouden de zeven gouwheren beslissen om een koning aan te duiden die het eiland en de Zeven Gouwen kon verenigen en en leiden naar een overwinning op de Orvatiërs. Men koos Vildh van Alfane, omdat hij de grootste legers en beste generaals had. Hij stond ook bekend om zijn goede tactieken en strategische inzichten. De oorlog verliep langzaam en in het begin niet zo goed voor de Solweziërs. Meer dan de helft van het eiland werd veroverd. Maar in 1297, na 47 jaar oorlog keren de kansen in het voordeel van de Solweziërs. De Orvatiërs verliezen de slag bij Leheym en daarbij wordt hun konig gedood. In 1299 zitten de Orvatiërs alleen nog maar op het eiland Balt, waar het allemaal begon.Het duurt nog tot 1320 voordat de Orvatiërs ook daar verdreven zijn. In 1302 beginnen de problemen: Kleodh, de kleinzoon van Vildh zit stevig op de troon en dat zint de edelen niet. Ze willen dat nu de oorlog (bijna) voorbij is, Kleodh vertrekt en de Zeven Gouwen weer vrij zijn. Sommigen droomden er zelfs van om zelf op de troon te zitten. Dit leidde tot de Eerste Opstand der Gouwen, ofwel de Burgerroorlog van Kleodh. Deze opstand (1319-1326) zou zeven jaar duren en het hele landen economisch de dieprik in sleuren. Hierna zouden er nog drie opstanden komen, en nog twee grote troontwisten.
De nieuwe tijd
Spoiler: weergeven
Na de laatst grote burgerroorlog (de Tweede Troonstrijd (1495-1503)) was het Koninkrijk Solwezië uitgeput. De meeste boeren werden gerekruteerd door het leger en daardoor ontstonden er grote voedseltekorten. Er braken ook verschillende epidemiën uit zoals: de pest, cholera en pokken. Deze ziekten waren waarschijnlijk meegebracht door Hollandse en Duitse kooplieden, die hun goederen verhandelden in havens zoals Ghillerle (Galderlo), Soverge (Soberg) en Hughell (Huchel). Door deze kooplui floreerde de handel, en werden de voedseltekorten langzaaamaan teruggedrongen. Toen Koning Frederik de eerste (konig van 1601-1644) merkte dat hun taal verdacht veel op het Solwezisch leek, voerde hij de taal in als hoftaal, om de handel te bevorderen. De Tweede Troonstrijd werd gewonnen door het huis Valdimer, wat betekende dat de hoofdstad werd verplaatst van Leheym (Loheim) naar Ruyghenym (Rugeneim) op het Valdim-eiland. De koningen kregen steeds meer macht, en zo evolueerden ze langzaamaan tot absolute vorsten. Koning Robrecht de tweede van het huis Leginger schafte zelfs de gouwen af en veranderde ze in in hertogdommen en graafschappen. Koning Lennard de eerste van Valdimer verzamelde de adel rond zich in het enorme slot Broghelstant, een indrukwekkend kasteel ten noorden van Rugeneim. Door het Nederlands in te voeren als hoftaal zou Koning Frederik de eerste een nieuwe trend zetten. Het werd chique om Nederlands te spreken en de lage adel begon het meteen te doen. Ook iedere handelaar ,stedeling ofambtenaar in de zuidelijke steden moest wel een beetje Nederlands of Duits spreken, en zo begon het Nederlands aan een grote opmars.
De nieuwste tijd
Spoiler: weergeven
Het koningshuis Valdimer werd in 1677 aggezet door een zijtak Meihof-Lodelingen. De vele vorsten promoten het Nederlands,maar regeerden als tirannen. In 1698 wordt het prestigieuze Paleis Frederiksurg geopend in Rugeneim. De koninklijke familie verspilde zeer veel geld aan grote feesten terwijl het volk honger lijdt door de mislukte oogsten van 1788,1789 en 1793. Toen de eerste berichten van de revolutie in Frankrijk het land bereikten in 1795, nam koning Karel-Frederik de tweede strenge maatrgelen, zoals een samenscholingsverbod en legerpatrouiles die patrouilleren in de straten van de grote steden. Toch waren er grote rellen in Wollegaarde, Bodegarde en Muwel in 1796, 1797 en 1798. Op 14 maart 1799 komt het tot een uitbarsting van geweld in Toernem en op 16 en 17 maart in Rugeneim, waar duizenden mensen de straat op kwamen om brood en vrijheid te eisen. 18 maart 1799 wordt een zwarte dag in de Solwezische geschiedenis, want op die dag schoot de Koninklijke Wacht meer dan honderd demonstranten dood op de Oude Markt in Rugeneim. Hierop volgden tientallen razzia's in adellijke en filosofische clubs. Tientallen republikeinen vluchtten de stad uit en in het zuiden van het land wordt de sfeer nog grimmiger, daar worden tientallen soldaten en ambtenaren gelyncht. Op 27 maart 1799 werd de republiek uitgeroepen in Wollegaarde door Johannes Lieberman,Baron Pieter Van Gelluim tot Bodeningen en Hendrik Lest. De vele protesten doen Karel-Frederik grijpen naar drastische maatregelen, zoals het belegeren van de stad Wollegaarde en het executeren van verschillende edellieden en officieren. Er zijn nog uitbarstingen van geweld in 1812, 1813 en 1816. Koning Karel-Fredrik regeert zeer streng, maar sterft in 1832 en hij wordt opgevolgd door zijn zoon, Karel-Frederik de derde. Het volk koesterde de hoop dat hij minder streng zou zijn dan zijn vader,maar dat bleek niet zo te zijn. In 1847 kwam het weer tot relletjes in Rugeneim en Loheim nadat de minister van orde en veiligheid werd doodgeschoten vlak voor zijn huis. De mensen in de straat grepen deze kans meteen aan om te protesteren. De protesten verspreidden zich over het hele land en in Bodegarde werd de Tweede Solwezische Republiek uitgeroepen. Een deel van het leger deserteerde en liep over naar de republikeinen, hierdoor evolueerde de opstand naar een grote burgeroorlog die tien jaar zou duren (1848-1858) en de grensstreek totaal zou verwoesten.
De Bureroorlog
Spoiler: weergeven
Het begin van de opstand
De officiële start van de burgeroorlog is 5 augustus 1848, de dag waarop de koninklijke marine de republikeinse stad Gavelnaarde bombardeert. In die tijd was Gavelnaarde een zeer belangrijke en grote havenstad, die de hoofdstad Rugeneim overschaduwde.
Eigenlijk waren er al veel eerder gevechten tussen Republikeinse opstandelingen en de Koninklijke Landmacht. Ook waren er nogal veel roversbendes die in naam van de Republiek het platteland onveilig maakten. Maar op 5 augustus werd er echt de oorlog verklaard aan deze opstand. Koning Karel-Frederik de derde kondigde ook de staat van beleg af en verklaarde vele Republikeinen vogelvrij. Op 6 augustus trokken de eerste troepen het Nauw over en ze vielen de stadswallen aan van Gavelnaarde. Ze bestormden de haven en Havenpoort en rukten op naar het stadhuis dat door republikeinse sympathisanten was bezet. De strijd om Gavelnaarde zou uiteindelijk nog duren tot 11 augustus, en de stad zou daarnaa nog vele malen zich proberen te bevrijden van de royalisten. Op 8 oktober 1848 viel het Koninklijke Leger de havenstad Ewijg binnen. Dit was oorspronkelijk bedoeld om de Koninklijke Kazerne en Marinebasis die daar gevestigd zijn te ontzetten, want Republikeinse rebellen hadden de stad in handen en belegerden het fort al 2 maanden. Hierna zouden al snel de steden Toernem en Tochello vallen. De val van Toernem op 26 november 1848 was een groot verlies voor de opstand in het westen. Hierna rukte het Royalistische leger onder leiding van de Hertog van Benzingen en de Markies van Luttel, op naar Bodegarde, de stad waar de Tweede Solwezische Republiek werd uitgeroepen. De strijd rond de stad duurde vele dagen en pas op 2 januari 1849 gaf de stad zich over. Het Koninklijke leger splitste zich hier op, de Hertog van Benzingen ging naar het zuiden om het koningsgezinde Wolgt te bevrijden en de Markies van Luttel ging naar het noorden, om de stad Laagweel te belegeren, wat tot 1853 zou duren.
De oorlog verplaatst zich
In het oosten verging de opstand iets gemakkelijker. De revolutionaire brandhaarden situeren zich vooral rondom Wollegaarde, Blarden, Loheim en Gavelnaarde. Deze steden zouden nog lang blijven vechten voor de Revolutionaire zaak. Verder was het eerder een gevecht om neutrale steden zoals Muwel of Muidegaard, en de Royalisten die oprukten naar het zuidoosten. In maart 1850 zouden de eerste royalisitische groeperingen de stad Blarden proberen te bestormen, maar dit mislukte. Blarden zou jarenlang republikeins blijven net als Wollegaarde. Het Koningsgezinde leger zou in de zomer van 1850 ontschepen in het koningsgezinde Reig om vandaar verder landinwaarts te trekken en Loheim te veroveren. De Slag om Loheim op 17 en 18 september was niet meer dan een soort hinderlaag, maar zou nog lang in Ardeim worden opgeklopt tot een soort 'heldendaad' al was het door een republikeinsgezinde bende die het land rond Loheim terroriseerde. De stedelingen haatten deze bende maar waren toch zeer republikeins. In 1851 bereikte de oorlog een impasse, grote delen van het westen en het nooden van het land waren in handen van de koning, net zoals de steden Loheim en Gavelnaarde, maar Wollegaarde, Blarden bleven zich verzetten tegen de monarchie en zijn regering en republikeinen belegerden het royalisitsche Wolgt en Monzel, terwijl de Landmacht Laagweel maar niet kon innnemen, de stad werd vanover zee bevoorraad. De oorlog zou zich in 1852 vooral concentreren in het zuidoosten van het land, nadat de Hertog van Benzingen verpletterend werd verslagen door Republikeinse milities bij Voldem. Hij vluchtte per schip naar Rugeneim waar hij werd gedegradeerd. de zomer van 1852: Bodegarde, Toernem, Putte, Monzel, Reig, Gavelnaarde en Loheim zijn in handen van de Koninklijke Landmacht, maar ze lijden zware verliezen en onder de adel in Rugeneim klinkt gemor doordat hun privileges (geen belastingen) worden afgeschaft om meer geld in de Koninklijke schatkist te krijgen.
De Republikeinen organiseren zich
Op 5 september 1852 vergaderen verschillende republikeinse leiders in Wollegaarde, ze richten het Republikeins Comittee op en roepen alle milities en bendes op om zich achter hun vlag te scharen, wat redelijk goed lukt. Het comittee haar eerste succes was de herovering van Bodegarde op 25 November en het afslaan van het Novemberoffensief van de Koninklijke Landmacht in de buurt van Blarden en Muwel. De Republikeinen verliezen daarentegen wel hun laatste opstand in Gavelnaarde en de belangrijke havenstad Huchel wordt ingenomen door het royalisitsche leger. Het Republikeins Comittee verhuist naar Bodegarde en Slaagt erin om begin mei 1853 de stad Laagweel te ontzetten. Een deel van het Royalistische leger is nu omsingeld in het noordelijke schiereiland (de streek rond Monzel) en slechts een deel kan geëvacueerd worden. In januari van 1854 begint het Koninklijk Leger een nieuw offensief en het slaagt er bijna in om Bodegarde te omsingelen en door te stoten naar Hertogswilt. Ze kunnen wel Wolgt weer innemen, al wordt de stad in augustus weer ingenomen door de Republiek. Het Republikeins Comitte schendt de neutralitiet van Putte door de stad aan te vallen en kan zo een corridor vormen tussen Bodegarde en Wollegaarde; het is een zware klap voor de koning en de adel wordt steeds opstandiger. Aan beide zijden zijn er veel bloedvergieten en tienduizenden burgers laten alles achter en slaan op de vlucht voor het geweld, de economie -die het al niet zo goed deed, werd compleet geruïneerd en vele roversbendes maakten van de chaos gebruik om hun slag te slaan en vele dorpen te beroven en plat te branden.
Een rampjaar
1855 is een echt rapmjaar voor de opstandelingen, maar de koning krijgt weer moed en het vertrouwen van de adel. Tussen 3 en 28 februari 1855 slaagt de Koninklijke Landmacht erin om de steden Muidegaard, Muwel en Huchel in te nemen en de Koninklijke Marine slaagt erin om de aanvoerlijnen naar de Republikeinse steden vanuit Burghteland en Schellingen door te snijden. Het Koniinklijk Leger landt op 26 april op Dulst en op 8 mei op Schierse (de streek rond Monzel). Het RC (Republikeins Comitte) reageert niet snel genoeg en ziet Monzel verloren gaan. Daardoor krijgt ze te maken met muiterij en opstanden, maar ook door de dictatoriale houding van het RC. In Putte en Nolben verklaart de Stadsraad zich neutraal, en in Blarden is er een anti-comittee opstand. Die wordt pas in oktober neergeslagen. Ondertussen staat het er voor de opstandelingen steeds slechter voor aan het oostfront, en ook Soberg valt in Royalistische handen. Het RC lijdt ook gezichtsverlies na een mislukte aanval op Toernem en moet zich daarna vooral concentreren op de strijd rond Monzel en het orde op zaken stellen in Putte. Zonder Putte wordt het Repbulikeinse gebied in tweeën geknipt en is het oosten verloren.
Het zuidoosten valt in royalistische handen
Wat de opstandelingen vrezen gebeurt op 6 maart 1856, Putte valt en Blarden en Wollegaarde, de laatste twee republikeinse steden in het oosten, zijn verloren. Wollegaarde wordt nog 7 maanden belegerd en volledig in puin geschoten alvorens zich op 2 oktober 1856 over te geven, Blarden houdt het nog vol to 20 januari 1857. Ondertussen wordt er fel gevochten rond Toernem en Putte, beide steden worden dan ook bijna volledig verwoest, net als tientallen dorpen in de buurt. Terwijl het front verschuift organiseert het RC zich steeds beter, op 1 mei 1856 geeft ze haar eigen geld uit (de Vrije Mark), organiseer haar eigen belastingssysteem (vooral invoer- en uitvoeraccijnzen) en schrijft het een (voorlopig) wetboek. Ook wordt er een Republikeinse politiemacht opgericht die korte metten maakt met de roversbendes. Het RC wint weer aan populariteit en Monzel wordt definitief van de Republiek in juni 1856. Hierna gaat de strijd vooral om Putte en Soberg. Op 4 november 1856 valt Toernem, op 9 februari 1857 Tochello, Hierop volgt een maandenlange stellingenoorlog, de frontlijn beweegt nauwelijks. Op 15 augustus 1857 landt het leger van het RC op Dulst, en op 30 augustus valt Numein, de oorlog in het westen is bijna voorbij.
De wapenstilstand.
De oorlog eindigde uiteindelijk op 21 maart, toen de royalistische fort in de haven van Ewijg terug werd heroverd op de het Koninklijke Leger. Op 6 april 1858 tekent Alber Ulmendaal van het Vrije Leger van de Tweede Solwezische Republiek samen met Graaf Frederik van Solmenhof de wapenstilstand, men was al enkele dagen voordien gestopt met vechten.Er vond een soort uitruil plaats van bezette gebieden: Soberg en Ghillerlee tegen Balt en de streek rond Nedergem. Het Solwes-eiland was 10 jaar lang in burgeroorlog, die 10 jaar ruïneerde de economie, zorgden voor een hongersnood die tot 1860 zou duren, verdreef meer dan een miljoen mensen uit hun huizen, en kostte het leven aan honderdduizenden mannne, vrouwen en kinderen; De schattingen lopen uitteen tussen de 200 000 en de 500 000 doden. Het was geen oorlog zoals men in die tijd gewend was, er werd massaal gebruik gemaakt van kanonnen en echte veldslagen kende men niet, het was meer een soort guerilla-oorlog. Het was de grootste tragedie die het eiland zou overkomen.
Na de burgeroorlog
Spoiler: weergeven
In 1858 werd er een wapenstilstand afgekondigd, in 1875 werd de officiële vrede getekend door Koning Jan-Karel de derde (1866-1899). Jan-Karel zou zijn land enorm moderniseren en en het cijnsstemrecht invoeren in 1872 (voordien mocht allen de adel stemmen), toch zou het nog tot 1898 duren voordat onder druk van de vele stakingen het algemeem stemrecht voor mannen zou worden ingevoerd. Het Koninkrijk Solwezië moderniseerde ook net zoals Ardeim. Hier zou het vooral de textielindustrie rond Rugeneim en de staalindustrie rond Wollegaarde zijn die werd gestimuleerd. De eerste spoorlijn werd aangelegd in 1881 tussen Wollegaarde en Loheim om de kolen van de mijnen rond Loheim te vervoeren naar de hoogovens rond Wollegaarde. De partijen die deelnamen aan de eerste vrije verkiezingen in 1900 waren: de Marxistische ArbiedersPartij (MAP),de SociaalDemocratische Liberale Partij (SDLP), de Christelijke WerkPartij (CWP), de Solwezische Burgerpartij (SBP) en de AGrarische Partij (AGP). Het ging Solwezië daarna een tijdje voor de wind. Het land herstelde eerst moeizaam van de burgerroorlog, maar na een paar jaar begon de economie weer op te leven. In 1887 werd de laatste school gesloten die onderwees in het Solwezisch. Het land veroordeelde de Boerenoorlog scherp en steunde de Britse regering, ondanks het feit dat de Boeren (een soort) Nederlands spraken. Het land bleef in de Eerste Wereldoorlog neutraal en vond het verschrikkelijk dat voor zo iets als een aanslag het begin markeert van een bloedige oorlog. Solwezië onderhield zeer goede handelscontacten met zowel Groot-Brittanië als het Duitse Keizerrijk maar verbood op 2 december 1914 de export van wapens naar elk land dat deelnam aan de 'Grote Oorlog'. Dit ruïneerde de Solwezische wapenindustrie die daarna ook nooit meer wapens zou maken in het koninkrijk. In de jaren '20 gaat het goed met de Solwezische economie die zich toen vooral richtte op de handel met Schellingen, Burghteland en de VS. De beurscrash van 1929 komt dan ook des te harder aan voor het land, de werkloosheid steigt schrikbarend en daardoor valt het ene kabinet na het andere. Even is in 1936 een verkiezingsoverwinning voor de Nationaal-Socialistisch Vaderlandse Partij, maar in Solwezië krijgt de partij nooit echt veel steun. De Tweede wereldoorlog treft het kleine koninkrijkje nog harder dan de crisis. De handel valt volledig stil en Solwezië wordt gebombardeerd nadat verschillende Britse slagschepen en olietankers er aanmeren. Solwezië verklaart hierna de oorlog aan Duitsland en wordt zo samen met Ijslans een belangrijke ankerplaats voor geallieerde schepen. In Rugeneim vielen er hierdoor zeker 2000 doden door bombardementen en de V2. Na de oorlog wordt Solwezië een belangrijke handelspartner van de EGKS (voorloper van de EU) en blijft het strikt neutraal binnen de koude oorlog, waardoor de relaties met de VS wat bekoelen.
Link naar Solwezië-pagina op Geopoeia: http://www.geopoeia.net/wiki/Solwezi%C3%AB
Laatst gewijzigd door TBR op za 28 dec 2019, 16:34, 78 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » wo 30 nov 2011, 20:02

Grote (Staats)bedrijven van Solwezië
Spoiler: weergeven
spoorwegen
-Solwezische StaatsspoorWegen (SSW) : nationaal bedrijf in handen van de regering voor het spoorwegvervoer in Solwezië
-ARdeim-SOlwezië treinverbindingen (ARSO) : onafhankelijke spoorwegmaatschappij voor het uitvoeren van de internationale hogesnelheidsverbindingen

Luchtvaart
-Solwesian AirWays (SAW) : nationale luchtvaartmaatschappij van Solwezië

post
-Solwezische Post (sp) : nationaal postbedrijf

Openbaar Vervoer
-Solwezische Openbare Busmaatschappij (SOB) nationale busmaatschappij

Telecom
-Solutel : was vroeger de KTTD (Koninklijke Telegrafie en Telefonie Dienst) en Telesol, is nu gecommercialiseerd
-Vuminis : in handen van France Télécom
-Tantalor Solwesia : afdeling van Tantalor in Solwezië
-Skycom : grootste concurrent van Solutel
-Mobinet : in handen van Vodafone

Banken
Koninklijk Bank van Solwezië (KBS)
Fimonar
Onassur bank
Argentus
Finabank
Algemene Financiële Groep (AFG)
HandelsKrediet
Rente- en Spaarbank-Solwezië(RESS)
Laatst gewijzigd door TBR op do 14 feb 2013, 23:19, 3 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » vr 30 dec 2011, 21:02

Diplomatieke betrekkingen van Solwezië :

Laconische ambassade
Ântonio Ualeio
Buitenlandlaan 5, 1120 Rugeneim
Tel : +211 101/ 109 989
http://www.ambassadevanlaconia.sw

Maldariaans consulaat
R. Weaver
Buitenlandlaan 22, 1120 Rugeneim
Tel :+211 101/ 109 133
http://www.consulaten.sw/maldaria

Schellingse ambassade
Bertholf Alinse
Buitenlandlaan 4, 1120 Rugeneim
Tel: +211 101/ 109 445
http://www.ambassadevanschellingen.sw

Solwezische ambassade in Laconia
Charlotte Salzenau
Via Paca 181, 1003 Cântapoli

Solwezische ambassade in Maldaria
Michiel Duchateau
62 Frederick Street, 11123 Agers
Tel : +671 114/ 624 544
http://www.solwesia.gov.mi

Solwezische ambassade in Schellingen
Geert Devlaeminck
Borealienstrasse 52, 1014 BF Schellingen-Stadt
Tel: +284 010/ 142 5690
Laatst gewijzigd door TBR op vr 30 mar 2012, 17:02, 4 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » di 26 jun 2012, 10:40

Grote Steden
Rugeneim (2 213 000)
Loheim (734 000)
Wollegaarde (498 000)
Muwel (265 000)
Reig (152 000)
Gavelnaarde (134 000)
Blarden (112 000)
Laatst gewijzigd door TBR op ma 18 aug 2014, 14:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door sirdanilot » di 26 jun 2012, 11:14

Rugeneim is bijna net zo groot als de gehele agglomeratie Nieuw-Vlissingen (N.-Vlissingen, Calvijnstad, Wildenburgh, Pkst. van der Bliek en andere voorstadjes) ! Een échte hoofdstad dus, die het centrum vormt van het land.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » di 26 jun 2012, 11:25

Het eiland Valdim is dan ook redelijk volgebouwd. Toch ligt er tussen de agglomeratie en de Kustgemeenten op Valdim een soort groene gordel, het Natuurpark 'Valdimse Venen&Bossen' Veel Rugeneimers komen hier graag naartoe of gaan naar de zee.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door sirdanilot » di 26 jun 2012, 11:58

Da's inderdaad wel slim, zulke ruimtelijke ordening. Tussen Nieuw-Vlissingen en Wildenburgh ligt ook zo'n afgedwongen groenzone, maar veel stelt die niet voor. Calvijnstad is inmiddels volledig aan Nieuw-Vlissingen en Parkstad van der Bliek vastgegroeid, net als Parkstad Luther.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » di 26 jun 2012, 12:10

Felthof zit ook al volledig vast aan Rugeneim, en rondom de hoofdstad ligt er een ring van armere voorsteden, zowel binnen als buiten de ringweg. Als het Nauw van Gavelnaarde er niet had tussengezeten, dan zou Gavelnaarde waarschijnlijk ook al hebben vastgezeten aan Rugeneim. Gavelnaarde is ook de snelstgroeiende stad van Solwezië, het gaat dan vooral om Irakezen, Mexicanen, Haïtianen, Marokkanen en Brazilianen die naar Solwezië zijn gekomen als immigrant. Maar ook veel Solweziërs komen naar Gavelnaarde, het is volgens verschillende onderzoeken de 2e leefbaarste stad in het koninkrijk.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » vr 24 aug 2012, 21:55

Consulaten van Solwezië in het buitenland:

Ardeim
-Toernem
-Laagweel
-Putte
-Hertogswilt
-Monzel
-Soberg
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » za 13 apr 2013, 23:33

Dit is de vlag van Solwezië:
Afbeelding
Laatst gewijzigd door TBR op zo 28 jun 2015, 19:49, 4 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » vr 23 aug 2013, 16:40

Energievoorzieningen in Solwezië

In Solwezië wordt er veel gebruik gemaakt van olie- en gascentrales, voornamelijk door de aanwezigheid van olie- en gasvelden in de Bartenszee. Olie is dan ook betrekkelijk goedkoop doordat het wordt opgepomt door een semi-staatsbedrijf, Nordoil. De Solwezische overheid moedigt wel het aanleggen van zonnepanelen op particuliere daken aan door middel van subsidies, al worden deze langzaamaan afgebouwd. Er zijn ook nog enkele kolencentrales, de laatste wordt in 2025 gesloten.

Opwekking
In Solwezië zijn er twee kerncentrales, met elk twee kernreactoren. Een ligt nabij de haven van Reig, de ander ligt naast het dorpje Malderen, 11 kilometer ten westen van Blarden. Deze kernreactoren leveren 28% van de totale energiebehoefte van Solwezië. De kerncentrale van Reig werd gebouwd in 1979 en beide reactoren zijn van de tweede generatie. De kerncentrale ven Malderen werd enkele jaren later, in 1985 in gebruik genomen. Er was felle kritiek, zo zou de kerncentrale te dicht bij de bebouwing staan en men verwees naar het ongeluk van Three Mile Island. Deze kritiek werd steeds luider na de kernramp bij Tsjernobyl, en even dreigde de centrale zelfs gesloten te worden.

De op een na belangrijkste bron van elektriciteit is gas, gascentrales zijn verantwoordelijk voor 25% van de totale energieproductie en deze worden vooral bevoorraad door pijpleidingen vanuit de Bartenszee. De gascentrales liggen verspreid over het land, de drie grootste zijn de Valdimcentrale in de haven van Rugeneim, de Elektriciteitscentrale van Huchel en de gascentrale nabij Loheim. Er zijn plannen om nog verschillende gascentrales bij te bouwen.

Naast gas, is ook olie een belangrijke fossiele energiebron. Grote oliecentrales zijn te vinden nabij Gavelnaarde en Huchel. De oliecentrales zorgen voor 13% van de elektriciteitsproductie. Veel van deze oliecentrales zijn omstreden vanwege hun uitstoot en kosten, door de hoge olieprijzen wordt het op termijn niet meer rendabel om ze te blijven gebruiken.

Solwezië gebruikt ook nog drie kolencentrales, een grote in Wollegaarde en twee kleinere, een nabij Sochel en een nabij Muwel. Deze kolencentrales stammen nog uit de tijd dat Solwezië een van de grootste steenkoolproducenten was ter wereld en zijn dan ook sterk verouderd. De centrales worden op termijn gesloten, de laatste zal ten laatste in 2025 gesloten worden, maar ze zorgen toch nog voor 11% van de elektriciteitsproductie, wat moeilijk in een klap te vervangen is. De vorige regeringen zagen vooral heil in de nieuwe gascentrales, maar de huidige regering wil vooral inzetten op windmolenparken in zee.

Windenergie is goed voor 13% van de elektriciteitsproductie, wat in 2015 zal stijgen tot 16% wanneer het nieuwe windmolenpark in de Bartenszee klaar is, AeroSea. Windmolenparken vind je vooral in Alverland en Laaggonde. De huidige regering (met de groene GAP) wil vooral inzetten op deze energiebron, wat relsulteert in plannen voor nieuwe windmolenparken in zee en op de heuvels van Oost-Lecht. Er wordt wel geprotesteerd, voornamelijk omdat ze het uitzicht zouden verpesten.

Bio-massacentrales zijn niet echt populair in Solwezië, er is nog maar een centrale nabij Reig waar elektriciteit wordt opgewekt, dat is goed voor 2% van de elektriciteitsbehoefte.

Zonne-energie is nu nog maar goed voor 4% van de elektriciteitsproductie, in 2017 moet dat 8% worden. In Solwezië is zonne-energie vooralsnog niet echt populair, als zijn er wel enkele centrales.

De overig 4% wordt opgewekt door de waterkrachtcentrale van Halken nabij Nederheim op de kleine rivier de Olmer, hier ligt dan ook het enige stuwmeer van het land. De waterkrachtcentrale werd gebouwd in 1975 en is een opvallend punt in het landschap, er zijn plannen om de centrale met zonnepannelen te bedekken.

Energietransport

Elektriciteit wordt getransporteerd door de hoogspanningsnetbeheerder Nelib (Nasionale ELektrisiteitsInfrastruktuurBeheerder), gas wordt vervoerd door GasNet.

Energieleveranciers

In Solwezië is de energiemarkt vrijgemaakt sinds 1991, als maatregel van de liberale regering Boltoen I. De toenmalige staatsbedrijven NEM (Nasionale Elektrisiteitsmaatschappij) en NGB (Nasionaal GasBedrijf) werden opgesplitst en verkocht. Dit zijn de huidige spelers op de energiemarkt:
-Solelec
-AGEA
-ElectraNU
-PlusLumen
-EnerGO
-NEM-Power

En op de gasmarkt:
-Solugas
-NUgas
-EnerGO
-Fulminis
-NEM-gas
-KGMS (voormalig staatsbedrijf)

EDIT: ik het de cijfers wat aangepast, het aandeel van elektriciteit die door olie wordt opgewekt is nu minder groot
Laatst gewijzigd door TBR op zo 27 jul 2014, 16:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door Ortelius » do 05 sep 2013, 21:09

Ik stel me wel vragen bij het redelijk hoge percentage van elektriciteitsopwekking met olie. Als je de wereldwijde productie bekijkt, wordt olie enkel opvallend veel aangewend in landen als Saudi-Arabië, die over een heel grote olievoorraad beschikken. Op dat moment is het argument van de hoge olieprijs natuurlijk niet meer helemaal van toepassing.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » do 05 sep 2013, 22:31

^^ Dat is misschien wat overdreven, al zijn er groter olievoorraden in de Bartenszee.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » vr 11 okt 2013, 23:04

Natuurlijke rijkdommen van Solwezië

Net als is Ardeim waren er lange tijd erg veel koper- en tinmijnen op wat nu het Solwezische grondgebied is. De meeste van deze mijnen lagen in het Lechtse Heuvelland en in de huidige provincie Heuvelgonde. Deze mijnen zorgden ervoor dat het eiland al gauw werd bevolkt door vele Kelten en Germanen. Deze voorraden raakten na enkele eeuwen ontginning uitgeput, en vandaag de dag zijn er nog maar een paar plekken in Solwezië waar enkele voorraden van het metaal aanwezig zijn.
Naast koper en tin zijn er ook grote hoeveelheden steen- en bruinkool aanwezig in Solwezië. Deze zorgden ervoor dat in de tweede helft van de 19e eeuw er een snelle industrialisering plaatsvond, grote metaal- en textielfabrieken werden gebouwd die aangedreven werden door stoommachines, die dan weer liepen op Solwezisch steenkool. Steenkool was dan ook lange tijd het belangrijkste exportproduct van het land, en het gaf een economische boost aan de regio rond Wollegaard en Blarden.
Eind de jaren '60 van de 20ste eeuw kwam er een crisis, de steenkoolprijs daalde en de mijnen bleke onrendabel, ook was het werk in de mijnen niet geliefd, het was gevaarlijk en slecht betaald. Uiteindelijk sloot de laatste Solwezische steenkoolmijn in 1992, na jarenlange stakingen en protesten. Alhoewel er nog steeds veel steenkool in de Solwezische bodem zit, is deze niet rendabel genoeg om te delven.

Naast grote hoeveelheden steenkool werd er in 1932 in beperkte mate olie gevonden op het eiland. Enkele kleine oliebronnen in Noordoost-Solwezië raakten al na een korte tijd uitgeput, maar in 1974 ontdekten wetenschappers enorme olie- en gasvoorraden in de Bartenszee. Deze werden op gejuich onthaald, en verschillende multinationals vroegen dan ook toestemming om proefboringen te doen. Dit werd geweigerd, de Solwezische staat zou zelf de olie- en gasvelden gaan ontginnen, eerst onder de noemer KSPM, later werd dit Nordoil. De olie- en gasvoorraden brachten Solwezië aardig wat geld op, maar nu laait ook de discusie op dat de staat niet zo afhankelijk zou moeten zijn van fossiele brandstoffen.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » zo 01 dec 2013, 18:27

Volgende landen hebben een akkoord ondertekend met Solwezië en Ardeim over het versoepelen van de grenscontrole's, bekend als het Verdrag van Hertogswilt. Inwoners van de betreffende landen kunnen de SOLAR-Unie zonder visum, maar er is wel nog een paspoortcontrole.

-Schellingen
-Imaginië
-Kwang Yung
-Burghteland
-Uneta
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door NovaHollandia » zo 01 dec 2013, 20:09

Nova Hollandia is bereid om op bilaterale basis verdragen te ondertekenen met de landen van de SOLAR-Unie (en elk willekeurig ander bevriend of neutraal land) over het wederzijds versoepelen van het internationaal personenverkeer, waarbij ingezetenen van de ondertekenende landen geen visum meer nodig hebben en een geldig paspoort volstaat.

(Nova Hollandia is geen voorstander van multilaterale verdragen, en zal daarom niet bijtreden tot het verdrag van Hertogswilt).

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Koninkrijk Solwezië

Bericht door TBR » zo 01 dec 2013, 20:21

^^ Goed, dan zal Nova Hollandia ook aan de lijst worden toegevoegd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door SjorsB » zo 18 mei 2014, 13:07

Zie ik het goed dat de kleur geel op de vlag van Solwezië donkerder (en m.i. Mooier) is geworden?

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door Ortelius » zo 18 mei 2014, 13:22

Was mij ook opgevallen. Ik vind het ook een verbetering.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door TBR » zo 18 mei 2014, 15:38

Inderdaad, de vorige versie was wat te fel, de officiële versie is dus groen-goud-wit
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door TBR » ma 30 jun 2014, 19:36

Wapenschild

Dit is het officiële wapenschild van Solwezië.
-Boven het schild zie je de kroon van het Koninkrijk Solwezië, deze kroon is de officiële kroon sinds 1795.
-Het schild zelf bestaat uit vier kwadranten, die elk hun eigen betekenis hebben.
-Het kwadrant linksboven toont de kleuren van Solwezië, het groen staat symbool voor de vruchtbaarheid van het eiland en het goud staat voor de rijkdom en voor de koninklijke familie.
-Het kwadrant rechtsboven toont de Koninklijke adelaar, deze is het symbool van de Koninklijke familie Meihof-Lodelingen, die Duitse roots heeft.
-Rechtsonder staat de Nederlandse leeuw afgebeeld, deze staat voor de verbondenheid van Solwezië met de Nederlanden en in het bijzonder de Westlandse Compagnie. De vier ankers staan voor de zee die het eiland in de vier windstreken omsluit, en voor de Solwezische vloot, die lange tijd bijdroeg tot de macht van het Koninkrijk.
-Het kwadrant Linksonder toont het blazoen van de verenigde gouwen van het eiland, het is een eeuwenoud symbool dat staat voor de eenheid van het eiland en voor de macht van de vorst.
-Onder het schild zie je de leuze van het Koninkrijk 'Rex Noster Illuminat', wat 'Onze Vorst Verlicht' betekent, deze leuze werd ingevoerd door de eerste koning nadat de Hollanders waren verjaagd, die zichzelf als een Verlicht Despoot zag.
Laatst gewijzigd door TBR op zo 28 jun 2015, 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door SjorsB » ma 30 jun 2014, 19:54

Hij ziet er weer mooi uit en er is goed over nagedacht, goed zo :d

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door Matt » ma 30 jun 2014, 23:14

Daar is inderdaad goed over nagedacht. Klasse! :d
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door TBR » zo 27 jul 2014, 15:53

Ik heb recent nogal veel kritiek gekregen op de Solwezische vlag, en deze kritiek was volgens mij ook gegrond. De vlag was onrealistisch en er was niet goed over nagedacht, zo zou de combinatie van geel en wit naast elkaar in de praktijk bijna volledig wegvallen. Ik heb hier enkele maanden over nagedacht, en de beste oplossing leek mij om een nieuwe vlag te bedenken. Ik weet dat Solwezië al in het project opgenomen en dat deze wijziging niet echt de bedoeling is, maar de vlag is een belangrijk onderdeel van het land, en ik heb graag dat deze een logisch geheel vormt met de cultuur, de geschiedenis, etc ... van het land. Ook vormt een wijziging van de vlag geen echt probleem voor de relaties met andere landen op Atlantis. Dit wordt dus de nieuwe vlag van het Koninkrijk Solwezië:

Afbeelding

Wat toelichting:
Links zie je de officiële vlag van het land, met het wapenschild, rechts de civiele vlag.

Het ontwerp van de vlag is afgeleid van het Koninklijke Wapen (dat ook nog eens de kroon en de koninklijke adelaar bevatte) dat sinds 1795 werd gebruikt in Solwezië, na de opstand tegen de Hollanders. De banier met het Koninklijke Wapen er op afgebeeld werd dan ook gebruikt als nationale vlag. In de 19e eeuw woedde er een strijd tussen de voorstanders van het gebruiken van de Koninklijke Banier als vlag, en voorstanders van een groen-gouden vlag, naar een oud volkslied dat Solwezië het eiland van Groen en Goud noemde. Deze strijd werd pas beslecht met de Grondwet van 1909, toen werd de Koninklijke Banier officieel werd vastgelegd als de Officiële Vlag van het Koninklijke Solwezië, maar daarin kwam er een nieuw wapen, waar de kleuren groen en goud in waren verwerkt.

De vlag bestaat uit een groen vlak rechtsonder, een witte diagonale streep van de linkerbovenhoek naar de rechteronderhoek en een blauw vlak.
Het groen staat voor de groene heuvels en de vruchtbaarheid van het eiland, en ook voor het koper dat gewonnen werd op Solwes en dat na oxidatie een groene kleur krijgt.
De witte diagonale streep staat voor de macht van de koning en voor de zuiverheid van de dynastie en van het eiland. De witte streep was oorspronkelijk rood en was de tegenhanger van de 'blauwe diagonaal van de linkeronderhoek naar de rechterbovenhoek op een wit vlak', wat een symbool van de verenigde gouwen was, en een teken van verzet tegen de koning.
Het blauw staat voor de hemel en voor de zee die het land omringt.
Laatst gewijzigd door TBR op zo 28 jun 2015, 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Lars
Geoficticus
Berichten: 581
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 12:26
Locatie: [NED] Terborg

Re: [KSW] Algemeen

Bericht door Lars » zo 27 jul 2014, 16:28

Prachtige vlag! Een grote verbetering ten opzichte van de vorige! :d
[EDU] Demokratiske Republyke Eduko [NRV] Tér Eqín Nerivaní • [script="gazuri"]Neraflara ga Lara Gazurtoseti[/script]

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten