[CAR] Politiek

Carthamian Federation

Moderator: Kathor

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2071
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Kleinere politieke partijen

Bericht door Kathor » wo 16 jun 2021, 03:03

Kleinere politieke partijen
Naast de zes partijen met vertegenwoordiging in de huidige Senaat (zie vorige post) zijn er nog een aantal kleinere partijen die momenteel niet vertegenwoordigd zijn in het federale parlement of hun gewicht achter grotere partijen gooien. Dit zijn veelal partijen die extremistisch, regionalistisch, confessioneel of satirisch van oorsprong zijn.

Afbeelding
Unio Carthamiana
Huidig partijleider: Pador Smatris
Ideologie: Nationaal Conservatisme, Rechtspopulisme, Carthaams Nationalisme, Carthaams Unionisme, Anti-Communisme, Anti-islam, Hispanofobie (facties)
Positie: Rechts tot extreemrechts

De Unio Carthamiana (UC) is de meest prominente extreemrechtse partij in Carthamië. De partij staat voor een sterk nationalistisch en gecentraliseerde Carthaamse staat met conservatieve waarden en normen. De partij bevindt zich in de rechtste fringe van het Carthaamse politieke toneel en is net zoals de Groenen vooral actief op het vlak van referenda. Een Klein-Carthaams referendum uit 2017 waarvan de UC aan de basis lag over het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kledij (Lees: Boerkaverbod) werd met een meerderheid van 54% aangenomen.

De partij had jarenlang in een aantal provincies een of meerdere zetels en had ook nationaal van 2000 tot 2014 één MP, toenmalig partijleider Erico Böksal voor Argonder South . Sinds de vorming van de Federatie in 2014 is de partij niet meer vertegenwoordigd in de Senaat of in één van de deelstaatparlementen en verliest de partij aan kracht, kiezers trokken naar Baldo! en de Conservatieven. Toch behaalde UC-kandidaat David Erthon 8,92% van de stemmen bij de presidentsverkiezingen van 2016, wat werd gezien als onverwacht hoog.

Voornaamste standpunten:
 • Afschaffing van de deelstaten, centralisering van de macht in de federale overheid.
 • Immigratiestop voor migranten uit het Midden-Oosten.
 • Stevige inperking van de immigratie uit Latijns-Amerika (de grootste groep migranten in Carthamië).
 • Steun voor anti-communistische bewegingen in Venezuela en Nicaragua.
 • Het worden van Carthaams staatsburger moet (veel) moeilijker worden.
 • Steun voor een "Joodse en onafhankelijke" staat Israël op het grondgebied van héél Palestina, inclusief verhuis van de Carthaamse ambassade naar Jeruzalem.
 • Herdenking "van alle zijden" van de Carthaamse Burgeroorlog (1973-1975)
 • Neurs als lingua franca binnen de Carthaamse Federatie (i.p.v. Engels), wegwerking van het Engels tegen het jaar 2050.
 • Erkenning van de Eclesia, het Cylenisme, het Karktisch Nagaskisme, het Calvinisme en het Jodendom als de enige officiële religies van Carthamië. "Nunca agnoscimento de papistas y mahometanos!" (Nooit erkenning van Paapsen en Mohamedanen, aldus Pador Smatris).
 • Stopzetting van de groene transitie, meer gasverbranding voor energie op te wekken.
 • Aanleg van de transborealische gaspijpleiding naar Europa.

Afbeelding
Societas
Huidig partijleider: Lucius Vibidius Seuso
Ideologie: Catonijns Nationalisme, Lazanothisch Regionalisme, Conservatisme, Groen Conservatisme
Positie: Centrumrechts tot rechts

Societas is de regerende partij van Catonis, de meest zuidelijke provincie van Carthamië in het westelijk gedeelte van de gelijknamige archipel. De partij profileert zich als een vertegenwoordiger van de Catoniërs en voorvechter van hun rechten. De partij heeft een sterk regionalistische overtuiging, waarbij het ijvert voor forse autonomie voor de Catonis. Daarnaast is de partij eerder conservatief, en claimt ze afstamming van de Romeinse Optimates

De partij onderhoudt zeer nauwe banden met de conservatieve V.O.D., een van de belangrijkste partijen in Dumerië. Relaties tussen Societas en de NPP zijn erg goed geworden onder het voorzitterschap van Zach Schlesinger (NPP). Bij de verkiezingen van juni 2021 komt de NPP in enkele kiesdistricten in Catonis niet op en steunt telkens de kandidaten van Societas. Om deze reden maakt Societas een behoorlijke kans om zetels te winnen en een parlementaire vertegenwoordiging in Pötama te verkrijgen.

Voornaamste standpunten:
 • Belastingverlagingen voor kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Forse verhoging van de autonomie voor de Catonis, bij voorkeur krijgen alle provincies een even grote autonomie.
 • Strenger migratiebeleid, met meer aandacht voor de integratie van nieuwkomers in de cultuur van de provincies waar ze zich vestigen.
 • Meer protectionisme.
 • Strengere aanpak van de georganiseerde misdaad.
 • Meer natuurbescherming voor de eilanden, rem op het massatoerisme.
 • Aanhalen van de banden met Dumerië en Atrokije.

Afbeelding
Partido Evangelico de Carthamia
Huidig partijleider: Claude Fillion
Ideologie: Evangelisch Confessionalisme, Calvinistisch Confessionalisme (PEL), Sociaal-Conservativisme, Sociaal-Christelijk, Groen Conservatisme
Positie: Sociaal: Rechts; Economisch: Centrum
De Partido Evangelico de Carthamia (PEC, Frans: Parti Evangelique de la Carthamie, Engels: Evangelical Party of Carthamia) is een verbond van kleine Evangelisch-confessionalistische en christelijk-sociale partijen uit heel de Federatie. De bekendste, en het meest succesvol lid van dit verbond is de Lurarische PEL, die enkele leden heeft in de Lurarische Assemblee.

De partij heeft nog nooit een verkozene gehad voor het federaal parlement, al waren ze in 2016 er erg dichtbij in het kiesdistrict Vitroux (LR-11), een van de bijbelvalleien in Lurarië. De kans is bestaande dat de partij er in 2021 de meerderheid behaalt, dit dankzij o.a. het feit dat de charismatische partijleider en predikant Claude Fillion er zelf opkomt.

De PEC wordt getypeerd als een partij die sociaal op rechts speelt maar voor een centrum economisch beleid staat. De partij is erg vocaal in haar tegenstand tegen zaken als abortus, euthanasie, LHBT-rechten, etc. maar staat eveneens voor eerlijkere belastingen, meer steun voor de sociale zekerheid en een actievere strijd tegen de klimaatsverandering.

Voornaamste standpunten:
 • Eerlijker belastingstelsel, belastingverhogingen voor de allerrijksten.
 • Inperken van onderwijs over seksualiteit en gender aan minderjarigen.
 • Stevig inperken van het recht op abortus.
 • Verbod op euthanasie.
 • Strenger migratiebeleid, met meer aandacht voor de integratie van nieuwkomers in de cultuur van de provincies waar ze zich vestigen.
 • Meer protectionisme.
 • Groene transitie, met een afbouw van de gas- en olieverbranding en kerncentrales.

Afbeelding
Libertarian Party
Huidig partijleider: Tony Anometh
Ideologie: Libertarisme, Klassiek Liberalisme, Economisch Liberalisme
Positie: Sociaal: Centrum; Economisch: Rechts

De Libertarian Party is een libertaire en klassiek-liberale partij in Carthamië. De partij scheurde in 2011 af van de LDP omdat die partij te links werd aldus Tony Anometh. De partij staat voor een no-nonsense aanpak onder het devies: "Minder Overheid, Meer Onszelf". De LP wil radicale hervormingen van de Carthaamse Federatie.

De partij heeft m.u.v. Tony Anometh in 2014 nog nooit een zetel gewonnen bij een verkiezing op federaal of deelstatelijk niveau. Wel is al twee keer voorgevallen dat een lid van de federale senaat overliep naar de Libertaire Partij, altijd uit de rangen van de LDP/LPC.

Voornaamste standpunten:
 • Forse belastingverlagingen.
 • Beperken van de sociale zekerheid in uitgiften en tijd.
 • Afschaffing van de dienstplicht en terugschroeven van de defensieuitgaven (momenteel 3,2% van het BBP).
 • Het mogelijk maken voor individuele burgers om "uit" de sociale zekerheid te stappen.
 • Forse liberaliseringen in het alcohol, drugs en wapenbeleid.
 • Afschaffing van de deelstaten, met meer bevoegdheden voor de provincies en gemeenten.
 • Vervanging van het meerderheidsstelsel als kiessysteem naar een proportioneel systeem (zoals in Nederland).

Afbeelding
Communist Party of Carthamia
Huidig partijleider: Aroman Merdath
Ideologie: Communisme, Marxisme-Leninisme, Stalinisme, Maoïsme
Positie: Extreemlinks

De Communist Party of Carthamia (CPC, Neurs: Partido Comunista de Carthamia, Frans: Parti Communiste Cartamienne) is de oorspronkelijke communistische partij van Carthamië. De partij is opgericht kort na WO1 in 1921 als afsplitsing van de Labour Party. De partij is altijd een vrij gemarginaliseerde partij geweest, geweerd door de drie traditionele partijen voor het merendeel van haar geschiedenis. De partij voer altijd een strikt anti-revisionistische koers en bleef erg trouw aan het beleid en nalatenschap van Stalin. Zo volgde de partij de Chinese leider Mao na de breuk tussen China en de USSR maar dropte haar steun voor China toen die in de jaren '80 hun land begonnen open te zetten voor het westen en het kapitalisme.

Hoewel de Aquilen na de jaren '50 een communistische koers gingen varen onder de PCAA, waren relaties tussen de PCAA en de CPC onbestaande. De CPC verweet de PCAA te dicht bij Moskou te staan en te revisionistisch te zijn. De PCAA zag de CPC als een "kleine, verbitterde partij van egocentrische marginalen". Er zijn vanuit de Carthaamse overheid sinds de jaren 1960 al verschillende pogingen geweest om de partij te verbieden op vlak van ongrondwettelijke en antidemocratische standpunten, maar dit is tot nu toe altijd gefaald bij het Hooggerechtshof.

De partij heeft enkele gemeente- en Townshipraadsleden in o.a. Argonder, Sinderia en andere (voormalige) industriesteden. Verder is het de partij nooit gelukt om op hogere niveaus door te breken. Daarom steunt de partij om die reden vaak kandidaten van Baldo! op deelstatelijk en federaal niveau. Baldo! is hier niet altijd even blij mee gezien het openlijk stalinistische/maoïstische karakter van de CPC, iets waar tegenstanders van Baldo! graag gebruik van maken.

Voornaamste standpunten:
 • Afschaffing van de sociale markteconomie, omvorming tot een socialistische staatseconomie.
 • Nationalisering van grote multinationals.
 • Afschaffing van de huidige Carthaamse Federatie, ervanging door een centraal gestuurde volksrepubliek.
 • Invoering van een rijkenbelasting van 80%.
 • Forse investeringen in zorg en onderwijs, bannen van iedere vorm van commercialisering in deze sectoren.
 • Steun voor internationale "anti-kapitalistische" bewegingen en staten zoals Venezuela, Cuba en Noord-Korea.

Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2071
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Verkiezingen 2021

Bericht door Kathor » zo 20 jun 2021, 03:33

Verkiezingen 2021

Op 24 juni worden er in Carthamië Algemene Verkiezingen gehouden. De 400 zetels van de Senaat, de unicamerale legislatuur van de Carthaamse Federatie, worden opnieuw gekozen. Naast verkiezingen voor de Senaat zijn er ook deelstatelijke verkiezingen in de Aquilen, Lazanoth en Klein-Carthamië. Bovendien staat er op het stempapier ook een nationaal referendum over de keuze tussen een republiek of terugkeer van de monarchie. Al deze verkiezingen zorgen ervoor dat er in de pers al maanden wordt uitgekeken naar deze moeder aller verkiezingen.

Senaat
De 400 zetels van de Senaat (Senaatsgebouw in Pötama hieronder) worden gekozen via het klassieke meerderheidsstelsel waarbij iedere zetel een bepaald kiesdistrict vertegenwoordigt waar één kandidaat een pluraliteit van de stemmen moet behalen.

Afbeelding

Provinciale Legislaturen
Naast de Senaat worden ook in de Aquilen, Lazanoth en Klein-Carthamië de deelstatelijke parlementen herverkozen. Dit gebeurt eveneens volgens het meerderheidsstelsel.

Nationaal referendum
Op de stembrief prijkt ook een nationaal raadgevend referendum over de monarchie. Dit kwam er nadat een petitie van het burgerinitiatief "Carthamia, an empire" het vereiste aantal handtekeningen behaalde. Op lagere niveaus komen referenda komende vanuit burgergroeperingen regelmatig voor bij verkiezingen, men moet immers als groep enkel een benodigd aantal handtekeningen op een petitie halen om deze vraag op het stembiljet te krijgen. Voor referenda op nationaal niveau is deze limiet erg hoog, en is het dus zeer zeldzaam dat er nationale referenda komende van de bevolking gehouden worden.

Vooruitzichten
De race lijkt in de laatste paar weken meer en meer in het voordeel van de NPP uit te draaien. De partij staat het hoogst in de peilingen op zo'n 35-40%, nipt gevolgd door de liberalen op 30-35%. Er is al enkele weken enige bekommernis bij de linkse partijen dat er zich een hoge vorm van "vote splitting" zal voordoen, waarbij met name Liberale en Labour kandidaten elkaar zouden beletten om de grootste te worden en de NPP op rechts dan met de zetel gaat lopen. Pogingen om een centrumlinks front onder impuls van Kanselier Costa te vormen zijn in maart 2021 mislukt.

Op deelstatelijk niveau lijkt National, de Klein-Carthaamse afdeling van de NPP, het makkelijk te halen. De partij behaalde in de Klein-Carthaamse provincies vorig jaar nog een klinkende overwinning. Ook in Lazanoth lijkt de coalitie tussen NPP en Societas zeker van de overwinning. In de Aquilen lijkt de positie van de PNS, ondanks de kwijnende positie van de federale tegenhanger Labour, niet meteen in gevaar.

Het referendum over de monarchie, waarop de vraag luidt: "Are you in favour of the Carthamian Federation being a monarchy? - Êtes-vous en faveur de la Fédération Carthamienne être une monarchie - Edes in favor da Federathio Carthamiana estar una monarchia?" waarop geantwoord kan worden met "Yes - Oui - Si" of "No - Non - No". Er wordt verwacht dat het Ja-kamp een overwinning zal binnenhalen, gezien de hoge populariteit van de keizerlijke familie.
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2071
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Uitslagen Verkiezingen 2021

Bericht door Kathor » vr 25 jun 2021, 17:12

Uitslagen Verkiezingen 2021
Carthaamse Federatie                         
 Partij   2017   2021 
 LPC   204   88 
 NPP   101   231 
 Baldo!   51   2 
 Labour   30   66 
 ONP   8   9 
 Societas   0   2 
 Greens   2   2 

De Algemene Verkiezingen van 2021 zijn uitgedraaid op een verpletterende overwinning voor de NPP. Zach Schlesinger wordt de volgende Kanselier van de Carthaamse Federatie met een comfortabele absolute meerderheid. De NPP heeft de LPC stevige klappen toegebracht in de buitenwijken van grote steden in heel de Federatie en op het platteland van de Aquilen. De strategie van de NPP om her en der samen te werken met lokale regionalistische partijen heeft stevige vruchten afgeworpen. Societas wint 2 zetels in de Senaat en leden van regionalistische partijen in Baia, Holaneth, de Puneteilanden, Lurarië en Avamië zijn voor NPP verkozen in de Senaat.

De LPC, de partij verantwoordelijk voor de oprichting van de Federatie en de hereniging met de Aquilen, heeft er een desastreuze verkiezing opzitten. De partij is meer dan de helft van haar zetels kwijt en is nipt de officiële oppositiepartij in de inkomende legislatuur. De partij heeft stevig verloren in de plaatsen waar de NPP gewonnen heeft, maar ook in de stadscentra van grote steden waar het plaats moest afstaan aan Labour. Giulietta Costa, uittredend Kanselier, heeft aangekondigd dat ze afstand doet van haar voorzittersschap van de LPC.

Labour kende een goede avond, hoewel de partij nog steeds niet terug op het niveau is van in de jaren 2000, is ze weer afgetekend derde met zo'n 66 zetels. De partij won een aantal zetels van de LPC in binnensteden, maar kon met name in Avamië en Lazanoth profiteren van de leegloop bij Baldo!. Voor Baldo! was het een desastreuze avond, de democratisch-socialistische protestpartij verloor al haar zetels op 2 in Lazanoth na. Partijleider Genath Minicius verloor zijn eigen zetel aan een Labour-kandidaat in Anđen (BA-1) en heeft zijn aftreden als partijleider aangekondigd. David Arion is er dan wel niet in geslaagd om terug de grootste of de tweede grootste partij te worden, maar is tevreden met het feit dat de partij gesticht door zijn overgrootvader terug een rol van betekenis krijgt binnen het Carthaamse politieke bestel.

Bij de kleinere partijen zijn er ook enkele verassingen. De ONP kon haar parlementaire vertegenwoordiging versterken met een extra zetel in Partash North (OV-6). Deze buitenwijk van Partash is nochtans overwegend Neurs en unionistisch gezind, maar vote-splitting tussen de unionistische partijen zorgde voor een overwinning voor de ONP. De Groenen blijven op 2 zetels, al neemt hun deel van de popular vote op landelijk niveau wel toe met enkele procentpunten.

Klein-Carthamië                      
 Partij   2017   2021 
 LDP (LPC)   281   94 
 National (NPP)   167   312 
 Labour   35   102 
 Baldo!   26   0 
 ONP   8   10 
 Greens   2   2 
In Klein-Carthamië is de overwinning van National, de partij verbonden met de NPP, zowaar nog groter. Van de 520 zetels in het House of Representatives gaan er 312 naar National (NPP), waarmee de partij een zeer comfortabele meerderheid krijgt in het parlement van Carthamië's grootste deelstaat. De LDP van de onpopulaire eerste minister Theryvianne Grevain zakt nog zwaarder terug dan de federale tegenhanger, de partij is zelfs niet eens de officiële oppositie in het volgende parlement. Die eer is weggelegd voor Labour, die bijzonder sterk scoort in de grote steden in het zuiden en Baldo! compleet heeft leeggezogen, deze partij is al haar zetels kwijt. De ONP maakt hier eveneens twee zetels buit op andere partijen in de groeiende buitenwijken van Partash.

Aquilen

Lazanoth

Referendum over de monarchie
Het referendum voer de monarchie is uitgedraaid op een duidelijke overwinning voor het ja-kamp. 61,82% van de stemmers heeft gestemd voor de terugkeer van de monarchie en voor het herstel van Keizer Mårt als staatshoofd van de Carthaamse Federatie. Dit geeft de inkomende regering een mandaat om artikel 1 van de Carthaamse grondwet te veranderen waarin de uitvoerende macht wordt behandeld (en dus, het staatshoofd).
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2071
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [CAR] Kabinet-Schlesinger I

Bericht door Kathor » wo 15 mar 2023, 00:41

Kabinet-Schlesinger I

Het Kabinet-Schlesinger I is de huidige federale regering van Carthamië. Het kabinet, bestaande uit de conservatieve NPP, trad op 16 juli 2021 aan nadat deze partij een absolute meerderheid in de senaat veroverde bij de Algemene Verkiezingen van 2021

Ministerposten                                                                
 Functie   Naam   Termijn   Partij 
 Chancellor
Minister for Public Expenditure 
 Zach Schlesinger   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Deputy Chancellor
Minister for Foreign Affairs 
 Maria Hinorath   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Leader of the Senate   Arthur Baumann   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Home Affairs   Claire Monet   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Culture   Antonio Zemerth   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Finance   Ramon Castillo-Hernández   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Health   Max Gurdian   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Attorney-General
Minister for Justice 
 John Walberg   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Defence   Pador Merigo   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Education   Marianne Delcourt   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Environment   Sofia Getarth   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Food, Agriculture and Rural Affairs   Orvas Hadeth   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Natural Resources   Daniel Watson   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Urban Affairs   Seamus O'Neill   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for International Trade   Malis Begeth   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Territorial Affairs   Simiq Etosian   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Infrastructure and Transport   Setha Minarias   16 juli 2021 - Heden   NPP 
 Minister for Labour and Social Affairs   Anton Gardoth   16 juli 2021 - 21 maart 2022   NPP 
 " "   Elisabeth Manitha   21 maart 2022 - Heden   NPP 
 Chief Whip   Catarina Megoth   16 juli 2021 - Heden   NPP 
Enkele regeringsbesluiten
 • Op basis van het referendum over de terugkeer van de keizer in 2021, dat gelijk werd gehouden met de algemene verkiezingen, wordt een nieuwe grondwet onderhandeld met de oppositie. Enerzijds zou de Keizer tegen 2025 terug staatshoofd worden van de gehele Carthaamse Federatie, en zou de republiek dus afgeschaft worden. Anderzijds zou er een grondige verschuiving van bevoegdheden komen binnen de Federatie, waarbij de 18 provincies het gros van de bevoegdheden van de huidige 4 deelstaten zouden overnemen. Voor Lurarië zou er in dat geval niets veranderen, gezien provincie en deelstaat daar al één zijn.
 • Het kabinet-Schlesinger gaat over de periode 2021-2025 100 miljard Valis (+- 50 miljard euro) extra investeren in de gezondheidszorg.
 • Tevens heeft het kabinet binnen het COGUS-verband sterk erop aangedrongen om de voorwaarden van een vrijhandelsverdrag met ASEAN te verstrengen. Dit akkoord zou half 2023 van start moeten gaan, maar de heronderhandelingen zouden dit uitstellen tot 2025.
 • De federale BTW op elektriciteit, gas en brandstof werd in december 2021 van 18% (het standaardtarief) naar 4% verlaagd.
 • Zach Schlesinger kondigde in mei 2021, ten tijde van het oplaaiende geweld tussen Israël en terreurbeweging Hamas, aan dat Carthamië zijn ambassade in Israël zou verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. De timing van deze aankondiging resulteerde in felle kritiek van de oppositie, die Schlesinger beschuldigde van olie op het vuur te gooien.
 • Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 heeft Carthamië haar toewijding tot zijn westerse bondgenoten vergroot. Als MNNA van de Verenigde Staten en strategische partner van de NAVO-landen is het land bezorgd om de veiligheidssituatie in Europa. De regering-Schlesinger profileert zich als een harde ondersteuner van het Oekraïense bewind, en heeft voor intussen al bijna 7 miljard aan humanitaire en militaire steun naar Oekraïne gestuurd. In de eerste paar maanden van de oorlog waren dit hoofdzakelijk ex-Sovjet wapens zoals T-72s en BMP-1s uit de arsenalen van de voormalige volksrepubliek der Aquilen. Nu overweegt Carthamië steeds meer om samen met de Europese landen en de VS modern westers materieel naar Oekraïne te sturen. Carthamië heeft ruim 40 Hoplite 2-tanks, een lokale variant van de Leopard 2A4, met de optie om nog enkele tientallen extra te verschepen naar Oekraïne. Carthamië traint ook mee Oekraïense militairen in westerse oorlogsvoering en het besturen van westers materieel, zoals de eerder vernoemde Hoplite 2-tanks.
 • In navolging van de Oekraïnecrisis biedt Carthamië onderdak aan zo'n 50.000 Oekraïense vluchtelingen, veelal overgenomen van Europese landen. De regering krijgt vanuit de oppositie het verwijt dat ze de Oekraïense vluchtelingen vooral onderbrengt op de Aquilen, waar er minder economische en sociale opportuniteiten zijn voor de Oekraïners om zich te ontplooien tijdens hun al dan niet tijdelijke verblijf in Carthamië.
 • De Carthaamse economie pikt een stevig graantje mee van de instorting van de Russische gasexport ten gevolge van de oorlog. Eerdere Carthaamse investering in LNG-infrastructuur blijken nu van goudwaarde te zijn geweest, in 2023 werden Carthamië en Cylenië uit het niets twee van de belangrijkste leveranciers van vloeibaar aardgas aan de Europese Unie. Dit leidde tot gigantische winsten voor de Carthaamse petroleumindustrie en de overheid. Er kwam zeer stevige kritiek vanuit de verenigde oppositie dat Carthamië deze overwinsten met rust liet, terwijl de bevolking gebukt ging onder de inflatie en de stijgende levenskost. Er wordt al enige tijd gedebatteerd over de invoering van een overwinstbelasting voor de energiebedrijven, maar een groot deel van de parlements- en regeringsleden van de NPP zijn koele minnaars van dit idee.
Andere opvallendheden
 • Op een jaar tijd is al één minister de laan uitgestuurd, dit was de Minister for Labour and Social Affairs (Arbeid en Sociale Zaken) Anton Gardoth. Gardoth stapte op nadat een onderzoek van het prominente Carthaamse nieuwsmagazine The Observer aan het licht bracht dat Gardoth in zijn periode als senator verschillende vrienden en familie een loon liet uitbetalen van parlementair medewerker, hoewel zij nooit deze taak hebben uitgevoerd.
 • Kanselier Zach Schlesinger ligt regelmatig onder vuur omwille van zijn persoonlijke houding. Hij wordt door politieke observators omschreven als bruut, recht voor de raap en veel te actief op Twitter. Zijn bijnaam als Carthaamse Boris Johnson doet hij dan ook alle eer aan, al zijn er wel geen schandalen over feestjes of dergelijke. Schlesinger ligt ook in eigen partij meer en meer onder vuur, omdat zeker met het oog op de moeilijke onderhandelingen over de staatshervormingen voor 2025 hij zich wat meer zou moeten intomen, wil hij ook een deel van Labour en de LPC aan boord voor zijn plannen om de Federatie grondig te hervormen.
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten