[IRC] Geschiedenis

Renade Irechizer

Moderator: SjorsB

Gesloten
SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

[IRC] Geschiedenis

Bericht door SjorsB » zo 23 nov 2014, 15:39

Geschiedenis I (separatisme 1639 - afschaffing dubbelmonarchie 1812)
Separatistisch ingestelde bewegingen in oostelijk Forezen en Aneva
In 1639, nadat Aneva de provincie Irië weer geopend had, hoorde het deel ten noorden van de rivier Ochigleri (Pgenni) bij Irië, en was het deel ten zuiden van de Ochigleri (Heger) verdeeld over verschillende Forezische graafschappen. In het noordelijke deel van Heger, Heźar, roept de separatistisch ingestelde graaf Lızaroðar I in 1652 op tot protest: zijn mening is dat de ‘regering’ in Kaźiguri ga Xéźar te ver weg is om te kunnen beslissen over ‘het volk ver weg’. In 1655 sluiten Bali (het zuidelijke deel van Heger) en Irië zich aan bij Heźar. Met zijn drieën bouwen ze een leger op, en vechten zich in de Pgenni-Hegeroorlog (1679-1683) vrij. Bali en Heźar gaan samen op in het vorstendom Heger (Śadińar Hegeð), Pgenni wordt het vorstendom Pgenni (Renadila Pgenner). Zo onstaan er twee kleine staatjes.

Heger en Pgenni gaan samen
In 1731 krijgt Heger een nieuwe vorst, Juðar. Heger had al tijden last van een gebrek aan landbouwproducten, omdat het in de bergen erg lastig is gewassen te verbouwen. Daarom zoekt Juðar twee jaar na zijn kroning toenadering tot zijn Pgennische collega Oseppo II, en sluiten ze een verdrag af waarmee handel in landbouwproducten tussen Pgenni en Heger een stuk makkelijker gemaakt wordt. De samenwerking bevalt goed, maar het is niet goed genoeg; Heger zakt nog verder af. In de winter van 1735 dreigt het echt mis te gaan en klopt Juðar nogmaals aan bij Oseppo II; Juðar wil het beste voor zijn volk en wil zich aansluiten bij Pgenni. Pgenni en Heger hebben immers samen tegen Aneva en Forezen gevochten voor onafhankelijkheid. Oseppo gaat hiermee akkoord, en het Koninkrijk van Pgenni en Heger is geboren (Renade Pgenner Hegerisge of Śadar Pıgénnyð leðHegeð). De staatsinrichting is opmerkelijk te noemen, er is namelijk een dubbelmonarchie. Na de samenvoeging zijn Oseppo II en Juðar koning gebleven, en nemen ze allebei nog de beslissingen over hun eigen gebied. Dit is voor enkele generaties zo gebleven.

Strijd om de macht
In 1809 komt Jorege, de kleinzoon van Oseppo, aan de macht. Hij is een tegenstander van de dubbele monarchie, omdat het volgens hem onmogelijk is met twee personen een land te leiden zonder overleg onderling anders dan via brieven. Hij trekt door Pgenni en Heger en krijgt zo in relatief korte tijd een hoop medestanders, die liever zien dat de nieuwe staat door 1 man geregeerd wordt. Oseppo roept de mensen die hij tegenkomt op zijn toer door Pgenni en Heger in opstand te komen tegen de kleinzoon van Juðar, Eduar van Heger. Dit gebeurt in 1812 massaal, en Eduar stapt op als koning als hij ziet dat het volk hem niet meer wil en hij zelfs met de dood bedreigd wordt. Zo wordt Jorege in zijn eentje vanuit Miletta de koning van Pgenni en Heger.

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [IRC] Renade Irechizer

Bericht door SjorsB » ma 18 mei 2015, 22:08

Geschiedenis II (afschaffing dubbelmonarchie 1812 - Alonso Petro 1855)
Na de afschaffing van de dubbelmonarchie in 1812 blijft Jorege nog koning tot 1820, waarna Bernar III aan de macht komt. Hierna volgt een relatief rustige periode: de Ireggische koning bekeken argwanend de onrustige situatie bij de oosterburen en wilden koste wat kost voorkomen dat er ook in Ireggio opstanden zouden uitbreken, of dat het landsdeel Pgenni opnieuw tegenover Heger zou komen te staan. Bernar III regeerde met harde hand en vond dat het volk in toom gehouden moest worden. Hij stelde hiervoor een speciaal leger in, welke het volk in de gaten moest houden en moest vervolgen indien zij de strenge wetten oplegden. Deze legereenheid noemde hij naar zichzelf, de Superiore Ome Berndri (Superieure mannen van Bernar). In 1851 had Bernar III plannen om te abdiceren, iets wat in de Ireggische traditie wèl gebruikelijk is. Hij werd echter plotseling ziek en overleed snel: zijn zoon Jorege II werd koning, maar niet voor lang: hij trad na 4 jaar af. Hij had geen zin om in de traditie van zijn vader verder te regeren en besloot dat het tijd was voor een nieuwe generatie. Zo kwam zijn zoon in 1855, toen pas 20 jaar, aan de macht: Alonso Petro. Hij veranderde veel: een van zijn belangrijkste wapenfeiten is dat hij de eerste grondwet schreef, geïnspireerd door andere landen waar dit ook rond die tijd gebeurde. Dit heeft er toe geleid dat er nu nog veel plaatsen naar hem genoemd zijn: pleinen, straten en ook bijvoorbeeld de luchthaven van Miletta.

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [IRC] Renade Irechizer

Bericht door SjorsB » vr 19 jun 2015, 22:02

Geschiedenis III (Alonso Petro 1855 - heden)
De eerste grondwet
In 1869 schreef koning Alonso Petro samen met belangrijk staatsman Ono Icaboldo de eerste versie van de grondwet. Er kwam een soort groep rijke mannen welke de koning zouden gaan bijstaan bij het regeren. Deze mannen werden door de koning aangewezen en kwamen dan ook altijd uit adelijke kringen. Ono Icaboldo, die eerst de officiële adviseur van de koning was, kreeg officieel de functie van hoofd van deze raad. In 1872 verleende de raad, Concilo Populo, Alonso Petro de overerfbare naam of titel Orgese. Dit betekent letterlijk uit Orgo (tegenwoordig Orezenga, dit was vroeger de hoofdstad van het zuidelijke deel van Ireggio, Heger). Dit is de plaats waar Alonso Petro vaak kwam en ook vaak bij het volk kwam. Dit werd zeer op prijs gesteld en daarom kreeg hij deze 'titel'. Enkele jaren later werd zoon Huzer geboren en trok Alonso Petro zich meer terug. Hij leek het bestuur over te laten aan de Concilo Populo, maar achter de schermen bleef hij evenveel betrokken.

Duitsers op bezoek
Aan het eind van de 19e eeuw, vanaf ongeveer 1875, begon Ireggio handel te drijven met het Duitse Rijk. Een aantal Duitsers vestigde zich in Ireggio door bijvoorbeeld te trouwen met een Ireggische. Dit heeft ook de Ireggische taal sterk beïnvloed met Duitse woorden en hebben een aantal mensen een Duitsachtige achternaam.

Koning Huzer regeert met harde hand
In 1906 stierf Alonso Petro en werd zijn zoon, inmiddels 29, de nieuwe koning. Hij had echter een harde regeringsstijl en zag ook de wereld om zich heen verharden. Hij was een fervent aanhanger van de Ireggische godsdienst Dene Montere en wilde ook de taal van Dene Montere invoeren als officiële landstaal. Hij isoleerde Ireggio en werd alleen maar strenger. Hij voerde extreem nationalistische propaganda in. In 1931 toonde hij voor het eerst officieel zijn bewondering voor Adolf Hitler in zijn beroemde Rede van '38. Maar waar Hitler in Duitsland de kans kreeg om te ontsporen, kreeg koning Huzer deze kans niet. De Concilo Populo, die inmiddels invloedrijker was geworden, wist zijn macht in te perken en regeerde de facto door terwijl Huzer min of meer aan de kant gezet was. In 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog die verder vrij rustig was verlopen, trad Huzer af. Oseppo III was zijn zoon en kwam op de troon.

Arbeidersbeweging komt op
Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw vond in Ireggio een sterke industrialisatie plaats. Hiermee kwam een nieuwe arbeidersklasse op. Deze arbeiders waren het niet eens met het beleid van Huzer maar werden bij kleine protesten onderdrukt. In 1899 werd de arbeidersbeweging Omnore ("van iedereen") opgericht. Deze organiseerde vanaf ca. 1910 steeds grotere protesten. De grootste was in 1932, vlakbij Bieste. Hier was echter ook een tegenbeweging aanwezig. Bij beschietingen door de politie en het leger kwamen meerdere mensen om het leven, waaronder de voorzitter van Omnore. Door affaires en machtsmisbruik in de jaren die volgden onder het nieuwe bestuur werd de vereniging in 1940 opgedoekt.

Democratisering
Toen in 1945 bekend werd dat er een nieuwe koning zou komen, besloten enkele ex-Omnoreleden hun vereniging opnieuw op te richten onder de naam Nore Omnore. Ook zij organiseerden protesten onder het motto geef de arbeiders een stem. De koning zag bij een groot protest in Miletta in 1949 in dat het zo niet verder kon. Hij stuurde het hoofd van de Concilo Populo, Evar Tarigo, naar de Nore Omnore om te onderhandelen. De arbeiders eisten kiesrecht voor iedereen, Tarigo wilde de oude situatie behouden. Na het Beraad van 40 dagen kwam Tarigo met een tussenoplossing; het censuskiesrecht werd ingevoerd vanaf 1 januari 1950.

Revisio Irechisis
Het censuskiesrecht, kiesrecht voor mannen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden, was natuurlijk niet waar de arbeidersbeweging op hoopte. In ieder geval was er kiesrecht voor een deel van de bevolking maar dit moest beschikbaar worden voor iedereen. In 1961 kwam er een nieuw raadshoofd, Adriano Bigero. Bigero was linkser georiënteerd dan de meeste eerdere raadshoofden en stelde in overleg met de koning een plek in de op dat moment 29-koppige raad beschikbaar voor de voorzitter van Nore Omnore, Eduaro Aldage. In 1964 presenteerde hij zijn plan voor een revisie van het staatsbestel, de Revisio Irechisis. Na een hele hoop aanpassingen stemde de raad in. Koning Oseppo III was de enige die tegen was, maar in plaats van officieel tegen te stemmen trad hij af. Zijn zoon Oliviero II, de vader van de huidige koning, kwam aan de macht op 31-jarige leeftijd en stemde voor de Revisio Irechisis. In het nieuwe plan werd een tweekamerstelsel ingevoerd, de raad werd een adviesorgaan, en het raadshoofd werd premier. In 1965 waren de eerste verkiezingen voor iedereen. Prominent NO-lid Alana Aguburo had binnen de partij de vrouwenrechten aangevochten, en zo mochten ook vrouwen stemmen. Eduaro Aldage werd na de verkiezingen de eerste premier, met zijn NO nu als politieke partij. Om een meerderheid te behalen regeerde hij met een andere partij. In de loop van de tijd werden er steeds meer partijen opgericht. In 1992 werd de huidige koning geïnstalleerd.

Internationale samenwerking
Er is een verdrag dat het verkeer en samenwerking tussen enkele landen op Davaleda vergemakkelijkt. Ireggio heeft meerdere ambassades; is er van een land geen ambassade, dan is die er wel in een van de buurlanden.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten