[RBU] Nieuws

Republiek Burghteland

Moderator: sirdanilot

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

[RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » do 26 mei 2011, 00:34

Afbeelding
Archief:
Spoiler: weergeven
"Ouden inscriptie ghevonden in den Oudenberghen"
Archeologen van o.a. den Universiteit Mulder ên n ouwen inscriptie van t Oudstenvolk ghevonden in een ghrot bi de Bereputte (Oudelande). Veurloopigh oudt men t op een vondst van t zoghenaomde Oudstenvolk (Érsiltalzam, 'un die spreken'). Dit ist volk dat opt Noorderland liep, nogh veur de Noordlanders. Taolkundighen en Historici ên noe veur t eerst enkele missende tekens vant ouwe schrift ghevonden, en dinken t volghende ghevonden te kunn oan:

IU-(KK)(Ó)L
E-(SS)IRS--SIL-K(Ó)LZAM
ÉRS-SIMTA(C)-(J)EL

Veurlopighe vertaoling: 'slaopt nie, ghij die slaopen, zij (...)', Onderzoeksooft is prof. Dr. Vandeweghe, taolkundighe aon de Bev. Ger. Universiteit Deesoek: 'Wudder oan a ghezjiên dat of de stam KÓL (vermoedelek uutghesproakn a 'koal') iets te moakn et mej 'slaopen'. ÉRS (uutspraok onghekend, waorschiinlek mej een R op zn Ingels) is 'un' of 'zudder', en SIL (uutghesproaken a 'sjiel') is een soort van voeghwoorde. 'Dr bin ok vuuf nieuwen tekens ghevonden. Den (Ó) en (KK) weetn wudder a ghlad zjeekr; den (Ó) als of dat oft een langn oa zou wezen, en de zoghenaamde 'fortis' KK, die óf achter in de keele n is, óf op een sterken manier, in technische termen 'ejectief', wat of interessant is daor t ghlad nie in Europese taoln veurkomt, balve n in den Kaukasusberghen.' Dr is ok a ghlad gheene verwantschap ghevonden mej ghekende taolen; Theoriên over dat of t een Keltische ofte Baskische taole zou ghewist weezn, bin ghrotendeels ontkracht.

"Aordbeevink zorght veur paniekerink in Elderdalle"

Woensdagh 18 mei
ELDERDALLE - In t durp Elderdalle (Berghlande) ister om 20.34u een aordschok van 5.0 op deSchaol van Richter ghewist, zo meldde de Riiksweersdienst dezen aovond. Ierbii stortte nen boerenschuure in, en verzakten een paor ghebouwn. Deur paniekerink gheraokten echter enkele mensen zwaor in paniek, waordeur dr 3 lichtghewonden vieln. 'Enkele minuten ná den aordbeevink ghingen dr een paor, volledigh in paniek, ni t Plein', aldus een bewoonster, 'roepende dat er nogh een aordbevink zou komen, end vuur uut de lucht, dat oft er een oorlogh was uutghebrookn, end nogh vee meere!' Vervolghens ontstond dr een kettingreaksie, waordeur vee meer mensen ni t Plein kwaomen, en enkelen onder de voet ghelopen werden. 'Zoiets ek nogh nooit ghezien, en kè a ee vee aordbevingn meeghemokt', zei een verbaosde burgh. Visser. De lokaole plisie ghit kiikn oft er mensen schuldig bin van verstorink van den oopenbaoren orde. Zulk een zwaoren aordbevink komt ongheveer eens in de drie jaore voor in t ghebied.

"Brughewegh kriight nieuw nummer"

Woensdagh 18 mei
N. VLISSINGEN - De Brughewegh tussen t Opstandingsplein en den Catswegh zal voortaon, in plaots van t nummer A01, t nummer B01 kriighn. Iermee wordt t een gheweune stadswegh aon 70 km/u, zo et Riiksweghendienst bekend ghemokt. Et trajekt was al sinds 1926 een wegh van den ooghsten kateghorie (A), één van den eersten autobaonen ter wereld. De wegh voldoet niet meer aon moderne normen; zo staon dr stoplichten tussen enkele uutghangn, die mej den nieuwen status nie meer mooghn worden ghenegheerd, en wordt de sneliid duudeleker; dit is nu kontinu afwisselnd 70 en 100 km/u. Aon de wegh zelve verandert veurloopigh niks.
"Burghteland gheene fidusie in Frankenlandse krisis"
18 mei
N. VLISSINGEN - Minister R. Platteeuw van Buutnlandse Zoakn (CDP) et ghezeid dat dn aktuele situasie in Frankenland 'op zn zachst ghezeid zorghwekkend' is, zo meldde de Riikspersdienst vandoagh. In t land wil de zghn. 'Ostpartay Frenklénds' een onafankleke staote ghaon oprichten. 'Veurlopigh ghit t ama ghoed langs demokraotischen wegh', aldus den Excellentie, 'maor at ama de spuughaotn uutloopt, bin wudr zjeekr bange veur meer onrust in t land, of nog ergher.' De n Ostpartay wil a beghinn mej n 'onstuutboaren opmars om Rabensburgh te ghoan veroovern', volghens de weurdn van partiileier F. Gossen. 'Da klink ama nie eel gherustellend', aldus den Excellentie. De Minister onderkent wè dat Oost-Frankenland economisch aghterghesteld is, end dat dr ee vee werklooseid is, zjeekr in t Noord-Oosten. 'Toch kan internasjonaole n ulp misschien alleen maor meer eulie op t vuur ghooin.' Veurloopigh nimt Burghteland gheen maotreegheln.
Spoiler: weergeven
Afbeelding
Beeldn van nieuwn autobaon ni Schellingen
De afdeling Marketing & Communicatie van de Rijkswegendienst heeft een visualisatie uitgebracht van de toekomstige snelweg naar Schellingen. Deze loopt van de rijksweg B41 naar Jakke in Schellingen. 'Deze nieuwe verbinding zal de band tussen Schellingen en Burghteland versterken en een economische impuls geven aan de regio", aldus minister Hubrecht van de Gughte van Infrastructuur (CDP). "Met deze kunstige visualisatie hopen we meer bekendheid te brengen bij de bevolking, zodat men weet wat er wordt gedaan met het belastinggeld". De nieuwe snelweg, de A2, is ongeveer 15 kilometer lang, waarvan het grootste deel in Schellingen loopt. Bij Jakke kan men vervolgens afslaan richting Schelllingen-Stad of naar andere gebieden in Schellingen. De snelweg gaat officieel 'Riikswegh A410' heten, maar Rijkswegendienst kiest ervoor dit niet te vermelden op de borden. "Omdat de brug minder dan een kilometer lang is, is dat alleen maar verwarrend", aldus een woordvoerder van Rijkswegendienst. De A2 is naar verwachting medio 2012 voltooid. Tot die tijd rijdt het verkeer over de oude rijksweg en de Jakkerbrug naar Jakke, om daar de autobaan op te draaien.


Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Nieuwe brughe veur verkeer op't Egseplein gheopend!
Het Egseplein is nu vervolledigd met een gloednieuw verkeersviaduct. Verkeer vanaf de A24 naar Mulder-Centrum hoeft niet langer te wachten voor de rotonde bij Eg. De oude lus naar de rotonde toe blijft in gebruik voor lokaal verkeer. De brug kostte [omgerekend 40 miljoen euro].
Het nieuwe viaduct zit op het derde niveau van het Egseplein. De adviessnelheid bedraagt 70 km/u. Indien u vanaf de A24 komt, houdt u zo links mogelijk aan, richting Mulder-Centrum/West/Werversbuurt en Mulderoeve-Centrum, in plaats van de oude route door rechts aan te houden, de lus te nemen en uit te komen bij de rotonde. Door middel van extra opvallende, tijdelijke borden en een tijdelijk verbod op het gebruik van GPS hoopt de Rijkswegendienst dat de files voor de rotonde verleden tijd zullen zijn.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 10 aug 2011, 13:54

Den Trouwen Boode - woensdagh 10 augh. 2011 schreef:Nieuwe spelling zorght veur konsternasie
Op verschillende plekn bin t land bin dr kleine protesten ghewist deur den nieuwn spelling, dien de Nederlandse Taalunie (afd. Burghtelands) et gheïntroduceerd. De ghrootste verandering is t schriiven van "h" ennie "gh" aont beghin van n woord, etgheen leidde tot mensen die aon den Ouweburghte in Nieuw-Vlissingen den straot op ghingn. Op un spandoeken stonden zaokn a "Judr bin GHroatn GHladiooln"en aore schuttingtaole. mw. Visser van de Taalunie: 'De nieuwe spelling is vee minder verwarrend veur buutnlanders, en sluut aon bii t standaord Burghtelands. Zo wier dr aon t beghin van een woord ghlad gheene "g" klank meer uutghesproakn, maor een "h". Om etymologhische (taolkundighe - red.) redenn wor de "gh" in't midden en aon't ind vann woord nie afgheschaft.' Verdr binn aontal leenwoorden "verburghtelandst". Deze krant ghaot vanaf volghenden week oar op den nieuwn spelling.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » wo 10 aug 2011, 23:10

Demonstraties over een 'g' :lol:
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 10 aug 2011, 23:35

Voor de duidelijkheid ging het hier om een klein protestje, waarschijnlijk aangewakkerd door wat studenten en taalpuristen, niet om een massale volksopstand. :)

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » do 11 aug 2011, 14:32

Oh, dus geen Engelse toestanden om een letter :D
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 17 aug 2011, 19:44

Den Trouwen Boode - woensdagh 17 augh. 2011 schreef: Plannen veur afbraok Mulder Stadswegh
Stad Mulder is voornemens om een deel van de Stadswegh A101 af te breekn, om oarlast int centrum te vermindern. Dat aon weurdvoerder Mulders hezeid afheloapn dinsdagh bii hekendmaoking vant plan "Mulder Hroen en Vooruutstreevend", dad of oekn toename van parken veurziet in de stad. Iermee bin aore plannen a aonlegh van een Stadstunnel onder de Stadswegh en toleffing van de baon, omdat die vee te duure bleekn te wezen. Mw. E. Almekinders: "De Stadswegh zurght veu vee stank en lawaoioarlast, wad of da nie akseptabel is veur omwonenden. Veu transitverkeere bluuvn de Breedewegh ent Egseplein (weghroute A1 -red.) een vee beter alternatief." T haot omn afbraok van de Stadswegh tussen de Rademaekersstraote (achter de spoorbrughe, veu ni den Slaoghersbuurte te haon) endet Warekerkseplein ni de Warekerksesteenwegh (B210), hlad vuuf kilometer. Eerder maotreegheln a witte borden (veu interlokaol verkeer om te leje), een sneliid van 70 kilometer per uure bii hlad alle toeritten, trajectcontrole end een oaghere sneliid op de hewenste route A1, namt verkeer op de A101 ama toe, ni hlad 125.000 voertuughn per dagh, op drie baone per richting. Deu t middenstuk van de route af te breekn wil Stad Mulder n ind maokn aon deughaond verkeer op de wegh, en nie meer verkeer t aon a 70.000 voertuughn per dagh. De stukn die of ter oarbluuvn, wierden versmald, op de vriighekome plekke wier n hluudswal opghezet, waora noe heene plaots veu is. Op t afghebroakn stuk haot n park haon worn opghezet.
Veu t plan is nogh toestemming nodigh van Riiksweghendienst, die of nogh alt eighenaor is van den Stadswegh, omdat dezen oek d ouwe riikswegh is; ze stamt uut 1935 en is den eersten brede wegh (mej drie baone per richting) Burghtelands. A. Karel van Riiksweghendienst: 'Afbraok van dezen wegh zou uniek wezen in Burghteland, en een hroate stap veu Mulder hroener te maokn. Oek besparen wudder vee held op n heplande rekonstruksie vant weghdek, dat a uut de vuuftigher jaoren stamt. Maor verkeerskundigh is dit n eel hroate stap, en wudder èn heene fidusie of a de berekeningen van Stad Mulder we kloppen." De wegh loapt echter wel op Mulder stadsghronden, en de Stad et litste woord. T zou den eersten keere wezen dat een autobaon heel wier afghebroakn in Burghteland.
Afbeelding
T blauwe deel wier afghebroakn
Het plan voorziet dus de ombouw van de A101 naar twee afzonderlijke stedelijke inprikkers aan 2x2 rijstroken, met een geluidswal. De huidige weg staat pal tegen flatgebouwen aan, waardoor er zelfs triloverlast is door de vele vrachtwagens in de desbetreffende gebouwen. Gemeten fijnstof en lawaaioverlast zijn ver boven iedere hedendaagse norm. De weg is relatief onveilig door veel onverzichtelijke op- en afritten, slecht wegdek, smalle rijstroken en een ontbrekende vluchtstrook. Enkele stadswegen parallel aan de weg worden éénrichtingsverkeer of verbreed, om lokaal verkeer dat vroeger op de Stadswegh reed te faciliteren.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » do 18 aug 2011, 23:16

Een snelweg afbreken (dus niet alleen downgraden)...
Ik zou het niet doen, omdat het ten koste gaat van de bereikbaarheid. Het stuk wat je af wil breken ligt op de route Eg - Mulder-Centrum. Er zal wel veel forenzenverkeer op de weg zitten.

Het ziet er ook niet echt uit als een weg door het centrum. Misschien is een reconstructie, eventueel in combinatie met een (bestemmings)vrachtverkeerverbod beter. De weg zou verdiept en deels ondertunneld kunnen liggen en het aantal afritten verkleind. Of je maakt er de B101 van, net als in Nieuw-Vlissingen :D
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » vr 19 aug 2011, 02:04

De weg loopt niet echt door het centrum (Mulder heeft sowieso geen echt oud centrum), maar door een flatwijk met een niet al te beste reputatie, die de laatste jaren echter stevig is verbeterd door de komst van kantoren in de flats langs de weg, waar eerst sociale woningbouw plaatshad. Sommige partijen in de stadsraad zijn inderdaad bang voor sluipverkeer door de stad als de snelweg afgebroken is. Het plan voorziet dat verkeer vanuit Eg maar over de A1 zal moeten rijden, maar dat is uiteraard nogal om. Even alle plannen op een rij:

Alternatief 0: De huidige situatie blijft bestaan, waarbij de bestemming van de panden langs de weg wordt omgezet naar Kantoor/Industrie, en enkele gevaarlijke opritten verdwijnen.
Alternatief 1: Er wordt een geluidswal langs de weg aangelegd; de middenberm verdwijnt hiervoor en de weg wordt B101 (op de wat ruimere plekken blijft de middenberm uiteraard behouden).
Alternatief 1+: De weg wordt versmald naar 2x2 met halve vluchtstroken en een geluidswal. Deze variant is wegens te weinig verkeerscapaciteit grotendeels afgeserveerd.
Alternatief 2: De weg wordt deels ondertunneld en deels ingegraven. Dit geeft echter veel problemen qua torenhoge kosten en fasering van de werkzaamheden; effectief moet er een deel tijdelijk worden afgebroken.
Alternatief 3: Het deel tussen het Warekerkseplein (B210) en Warekerke-Oast wordt afgebroken: de A101 wordt een inprikker voor Warekerke, de rest van de huidige A101 wordt A210. Dit plan is afgeserveerd wegens te weinig afname van het verkeer.
Alternatief 4: Het plan zoals het er nu ligt.
Alternatief 5: Het deel tussen de Spoorbrughe (kruising met het spoor bij Eg) en de A23 wordt afgebroken: de A101 wordt de A201, een lokale snelweg naar Eg. Bij dit plan is er echter veel risico op sluipverkeer.

Momenteel gaat de strijd tussen alternatief 1, 2 en 4. Bij alternatieven 0 t/m 2 zal er sprake zijn van tolheffing. Alternatief 4 haalt natuurlijk de krant omdat het een spectaculair verhaal oplevert, en er over het ook wel redelijk spectaculaire alternatief 2 niet veel bekend is.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » vr 19 aug 2011, 20:53

Alternatief 1 (een geluidswal), lijkt me redelijk nutteloos in een flatwijk. Bijna alle woningen zullen boven de geluidswal uitkomen.
Alternatief 2 is duur, vooral omdat de meeste profijt voor een armere flatwijk is. (Ik weet niet of de huidige Burghtelandse politiek meer naar links of naar rechts neigt)
Alternatief 4 levert veel sluipverkeer in de flatwijk die juist rustiger moet worden.

Alternatief 5 levert veel sluipverkeer in Eg.

Ik zou gaan voor 0 of 3. Alternatief 0 vermindert relatief goedkoop een deel van de overlast (kantoren hebben minder last van een grote weg dan huizen). Alternatief 3 zorgt volgens mij wel voor minder verkeer. De A101 zal dan niet meer kunnen worden gebruikt als shortcut van de A1, maar alleen nog als inprikker voor Mulder-centrum.

Je zou bij alternatief 0 de weg ook kunnen downgraden naar B101 en een aantal (niet te veel!) afritten ombouwen tot gelijkvloerse kruisingen met stoplichten. Dat scheelt aantrekkelijkheid van de weg.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » za 20 aug 2011, 00:21

Indien er wordt gekozen voor ondertunneling, stijgt de buurt in kwestie waarschijnlijk flink in waarde, misschien moet dat ook worden meegenomen in de overweging. Als Mulder dan ook nog eens eigenaar is van een deel van de sociale huurflats (die voor grif geld kunnen worden verkocht na ondertunneling), en er een oplossing gevonden kan worden voor tolheffing, is de financiering misschien rond.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » zo 13 nov 2011, 13:01

Onderstaand bericht is geschreven in het Waardelandse dialect, en wijkt daardoor enigszins af van het standaard Burghtelands.
De Waerdelander Courant, 12-11-11 schreef: Weghladiool mi twîegânderd-en-dâertehe op den nieln Riiksweghe
Hestraovend bin n gûese weghladiool uppakt up den Nieln Bethelerstraotwegh (riiksweghe A21) swisse Stelderborghe ê Snoeksoever. Dîeze 21-jaorhe vânt vannepden Overdulve liik 234 km/u rîe oa. Dîeze nieln weghe s zîer rastehe om noemn, mii hlad wêeneher a tuuzend biiln s-taohes. Wânt weghewâereke (w. oapnstelling weghstakke A21 tot in Bochtendamme) wâer den sneliid ner 90 km/u. De mannem riibewiize wâer ennôamn end em s arrestîert.

Oapnstelling Riiksweghe A21 tot in Bochtendamme
s-Maondaoghes 14 novemberes zol de weghstakke A21 tot in Bochtendamme goapend werre. Dit brengt hroate veranderinge mîe; zo zal den kortste wegh ni den kânte Bethels oavr dîeze weghe voere ê vandaore oavr den pulderweghe tot in Heerrixoek (vandaore vârder ni den A21 êd A1), en nie langer oavr den B211 nidder Aondemeuln. Me sol iire gundertvâertehe moaghn riin. In Bochtendamme bin a wa drênpels weghaold, veur de tiidleke verkîere t upvangen.
Het verkeer zal dus tijdelijk over een polderweg tussen Bochtendamme en Heerrixoek rijden. Dit zal voor overlast zorgen in Bochtendamme; gelukkig zal deze situatie alleen tijdens deze winter voortduren. Medio 2012 wordt de A21 voltooid en is de overlast in Bochtendamme verleden tijd.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » zo 13 nov 2011, 13:06

Gelukkig staat het ook nog in het Burghtelands. Het Waardelands kan ik echt niet volgen :D
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » zo 13 nov 2011, 13:21

Het heeft iets meer Duitse invloeden (swisse "tussen", s-taohes "per dag/ 's -daags"), heeft de verandering van h naar g (gûese "heuse"), een spelling die iets meer aansluit bij de (onverstaanbare) uitspraak en is over het algemeen plat en lastig te verstaan ;)

Het bovenste artikel gaat over iemand die véél te hard reed op de (nu nog extreem rustige, want bedient alleen het gehucht Snoeksoever) A21. Dit traject is een goudmijn voor de lokale politie; ondanks de maximumsnelheid van 140 km/u wordt hier véél te hard gereden. Als er werkzaamheden zijn, is dit levensgevaarlijk, vandaar de arrestatie voor deze man.

Het gaat in het onderste artikel dus over dit traject:

Afbeelding

Het zwarte deel wordt opengesteld als 2x2 autosnelweg met vluchtstroken, met een ongelijkvloerse aansluiting voor Snoeksoever en een maximumsnelheid van 140 km/u. Het grijze deel bestaat uit polderwegen die worden gefaciliteerd voor het tijdelijke doorgaande verkeer; in Bochterdamme (niet Bochtendamme :$ ) wordt de voorrangssituatie en enkele drempels aangepast, en de polderwegen worden ingericht op 80 km/u (verwijderen fietspaden, aanpassen voorrangssituaties e.d.). Dit is op de kaarsrechte weg tussen Heerrixoek en Bochterdamme geen probleem, maar op enkele kronkelige stukjes zal het doorgaande verkeer toch over een 60-per-uurweg moeten, een onwenselijke, maar gelukkig dus tijdelijke situatie.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » zo 13 nov 2011, 13:41

Kun je de A21 niet in een keer openstellen? Dan houd je tot de opening de oude situatie en komt het vele verkeer pas bij de volledige openstelling van de A21.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » zo 13 nov 2011, 14:06

Eerst was er het plan om op dit moment de gehele A21 open te stellen; door problemen met aannemers, juridische problemen e.d. was dit echter niet mogelijk. De GTI bij het Heer-Riksplein (een 2x2 autosnelweg die abrupt stopt bij het dorpje Heerrixoek) ligt er zelfs al sinds de jaren 70. Een stukje van minder dan een kilometer is wel al aangelegd naar de toekomstige aansluiting voor Heerrixoek; de snelweg loopt daar in een krul en eindigt op een polderweg.
Daarna was er inderdaad het plan om de bijna voltooide A21 die nu wordt opengesteld (het zwarte deel op de kaart) de hele winter ongebruikt te laten liggen, maar de inwoners van Bochterdamme en Boere protesteerden tegen dit uitstel. Bovendien is het juridisch moeilijk gebleken om een reeds voltooide weg te onttrekken aan het openbaar verkeer; daardoor heeft men maar besloten om de weg alvast open te stellen. Bochterdammers hadden overigens ook gerekend op de openstelling van een lokale rondweg (net als gebeurd is in Stelderborghe), maar die kwam er nooit. Wel zal men kunnen profiteren van de opgewaardeerde weg Bochterdamme-Heerrixoek; verkeer vanuit het noorden naar Bochterdamme zal namelijk via deze weg moeten gaan rijden, omdat afrit Bochterdamme alleen richting het zuiden wordt aangelegd. Dit past in het BSLT (Beleid Scheidink Lokaolverkeere end Transit).
Overigens zullen gevaarlijke stoffen en zwaar vrachtverkeer niet door Bochterdamme rijden, maar de oude route via de B211 blijven volgen. De A21 wordt namelijk tijdelijk verboden voor dit type verkeer.

Het is en blijft dus een ingewikkelde geschiedenis, de opening van een nieuwe weg :)

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » zo 13 nov 2011, 15:28

Waarom zijn de inwoners van Bochterdamme tegen een oplossing die veel verkeer door het dorp zal weren? Je kan ook wachten met asfalteren van het zwarte deel totdat de hele weg af is, of wachten met markering aanbrengen. Dan is het juridisch gemakkelijker te regelen. Het is maar een half jaar en in één keer asfalteren/markeren is ook nog eens goedkoper.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » zo 13 nov 2011, 16:28

Blijkbaar vond men het in Bochterdamme belangrijker om snel in Stelle-Waardeland te geraken, dan dat er iets meer verkeer in het dorp rijdt. De gemeentelijke rondweg rond Bochterdamme is pas ná de beslissing om de A21 nu open te stellen geschrapt, waardoor de Bochterdammers nu wel wat pech hebben. Er zijn enkele geluiden in de gemeenteraad om de A21 alsnog niet open te stellen tot na de winter, maar die beslissing was inmiddels al gemaakt. Het asfalteren had dus inderdaad beter kunnen wachten, maar dat is inmiddels al gebeurd ;) Gedane zaken nemen geen keer. Achteraf gezien had men het protest in Bochterdamme beter kunnen negeren, voor hun eigen bestwil.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 22 nov 2011, 00:17

Deze keer maar gewoon een artikel in vertaling...
Nieuw-Vlisseher Stadscourant, ma. 21 november 2011 schreef: Ghrote konsternasie uutbreiding Beursplein
N.VL-LELIEBUURTE - De plannen die vandaag zijn gepresenteerd voor de ombouw van het Beursplein, stuiten nu al op grote protesten van omwonenden. Het verkeersplein wordt uitgebreid met maar liefst vijf viaducten, twee wegen boven elkaar ter hoogte van de Beurs en meer rijstroken op de Ring. Dat heeft Riiksweghendienst maandag laten weten in het Voorlopighe Tracébesluit Aanpassing Beursplein. Johannes Schietekatte, wijkburgemeester van de Leliebuurte: 'Bijna de helft van de Teerputtestraote wordt afgebroken! Het verkeer gaat alleen maar toenemen, en gaat straks veel harder als het niet in de file staat! Vanuit de Leliebuurte kunnen we straks niet meer rechstreeks naar het oosten op de Ring! Gans het halve Zaokncentrum wordt afgebroken, en onze kinderen zullen stikken van de uitlaatgassen en doof worden van het lawaai!' Volgens mw. J.C.M. van Nieuwenhuizen, voorlichtster namens Riiksweghendienst, is deze reactie enigszins overtrokken: 'Er worden inderdaad enkele gebouwen afgebroken, maar geen van deze zijn van historische waarde, en er wordt een adequate regeling getroffen met de eigenaars. Verder veroorzaakt de weg al veel overlast, en wordt deze, in combinatie met het aanbrengen van zeer modern ZOAB-asfalt [een type fluisterasfalt overgenomen uit Nederland - red.] en geluidsschermen niet hoger; in tegendeel, als we uitgaan van onze verkeersmodellen, wordt de emissie van het plein zelf lager!' Het plan was al aangepast, nadat bleek dat enkele zeer hoge en dure gebouwen als die aan de drs.-de-Vos-tot-Nederveen-Cappelstraote 451 zouden moeten sneuvelen; enkele viaducten zullen, door middel van moderne bouwwerken, recht boven de B8 lopen, zodat dit geen extra ruimte kost. Een andere optie, namelijk het verdiepen van de A01 of, in nog een andere variant, de B8, werd al te duur bevonden. Mw. van Nieuwenhuizen: 'Het is mogelijk dat, in combinatie met de eis van een 'dubbeldekker' B8, de variant tunnel-B8 toch beter uitvalt.' Er is dus tóch nog hoop, voor de Leliebuurters.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 27 dec 2011, 15:08

Den Trouwen Boode, diisendaghe 27'12'11 schreef: Vurste bluuft uut
N.-VLISSINGEN - Met de abnormaal hoge temperaturen voor de tijd van het jaar blijven sneeuw en vorst weg uit Burghteland. Verschillende wintersportgebieden in Berghlande hebben, op wat teleurgestelde vroegboekers na, nagenoeg geen klandizie en lijden veel verlies. 'Vorig jaar was het natuurlijk ook wel erg mooi met een vroege winter, maar zo erg als nu heb ik het in geen tijden meegemaakt. Het is dat we van vorig jaar nog een reserve hebben, anders konden we de boel hier wel opdoeken', aldus een verlieslijdende skipiste-exploitant. Ook de traditionele Oaghebergher Schiitochte, een langlauftocht van 77 kilometer door het prachtige middelgebergte rond Oagheberghe, kon geen doorgang vinden; in plaats daarvan wordt de tocht D.V. op 21 januari georganiseerd.
De Burghtelandse wintersport lijdt al jaren onder steeds kortere en minder strenge winters. Was een groot deel van het binnenland vroeger nog sneeuwzeker, tegenwoordig ligt er vaak maar een dun pak sneeuw en is het ijs vaak te dun om op te schaatsen.

D'n één z'n broad...
Veel aannemers zijn juist blij met het wegblijven van de vorst. Zo zal er in het Zakencentrum van N.-Vlissingen ruim 4 maanden eerder worden begonnen met het aanleggen van de A1008 Beurswegh dan gepland. ''t Vriest nog niet, dus we hebben besloten om nu al de tunnelbouwplaatsen in te richten bij de toekomstige drie tunnelmonden van de Onderbeursweghtunnel. De tunnelboor is ook al besteld' aldus aannemer E.F. Visser. Hierdoor kan men in het voorjaar direct al beginnen met boren. Of de ooit geplande Goossenstunnel (tussen de B8 en de Ring) nog wordt gebouwd is onzeker, maar de B8 zal ter plaatse al iets worden verlegd zodat hier in de toekomst een tunnelingang kan komen. 'Als we vóór op schema klaar zijn met de A1008, zou het misschien kunnen dat er geld vrijkomt voor de Goossenstunnel. Ons bedrijf staat in deze crisistijden natuurlijk te popelen op die extra opdracht', aldus Visser.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door TBR » di 27 dec 2011, 15:30

Op het Solwes-eiland, 600 km verderop sneeuwt het wel, meer nog, het hele eiland ligt plat na enorme sneeuwstormen
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 03 jan 2012, 14:37

Voor de duidelijkheid doe ik voortaan de citaten en titels in het Burghtelands, maar het artikel vertaal ik gewoon in het Nederlands. In het 'echt' staat natuurlijk alles in het Burghtelands, maar soms worden citaten ook in dialect weergegeven, vooral in regionale kranten.
Nieuw-Vlisseher Stadscourant, diisendaghe 3 januarii 2012 schreef: Rustighe nieuwjaorsnacht
N.-VLISSINGEN - De nieuwjaarsnacht is in ons land over het algemeen zeer rustig verlopen. Ziekenhuizen meldden minder spoedopnames dan normaal en het geluidsniveau rond 12 uur 's nachts bleek dit jaar een stuk lager dan voorgaande jaren. De oorzaak hiervan was waarschijnlijk de aanhoudende regenstorm die ons land teisterde, en het feit dat Nieuwjaarsdag op een zondag viel, waardoor het na 12 uur al een stuk rustiger werd. "Deur de reghen konne-me ghlad ghêene vîerewèrre'n afstee'n !", aldus een ontzette Vissersbuurter.

Eiersghooin
Hierdoor was de overlast van het traditionele eiergooien wel groter; de schoonmaakdiensten maken overuren om alle rotte eieren van de pleinen en straten in onze stad op te ruimen, deels doordat er meer met eieren is gegooid, deels doordat zowel 1 als 2 januari feestdagen waren, waardoor er minder gewerkt werd. Het in het openbaar gooien van eieren is al jaren verboden op straffe van fikse boetes, maar dit verbod lijkt nog altijd niet handhaafbaar; er zijn zelfs klachten binnengekomen van eiergooiende wijkagenten. ' 't Aaiesghoein kriighe-me d'r nooi' nie juut-ô!', aldus de voorzitter van de Vissersbuurter wijkraad, in plat Vlissehers. Ook immirgranten lijken dit traditionele gebruik steeds meer over te nemen; werd er vroeger in de Stasjonsbuurte nog nauwelijks met eieren gegooid, dit jaar hangt er ook in deze achterstandswijk een allesoverheersende eierlucht. Het verbod voor supermarkten om in de laatste week van het jaar eieren te verkopen bleek ook niet te werken, omdat veel mensen al een maand eerder hun eieren kopen zodat ze met Nieuwjaar rot zijn.

Aksiedênt mi stadsvuurwerk
Het traditionele stadsvuurwerk op de Ouweburghte ging door, maar er ging wel iets mis; een mislukte vuurpijl vloog scheef de lucht in, maakte een boog naar beneden en veroorzaakte lichte schade aan de oude stadswal, die nu wordt gerestaureerd. Vijf mensen raakten lichtgewond, maar konden op tijd wegspringen om erger te voorkomen; bovendien ontplofte de vuurpijl niet volledig. 'D'n EERE is ons ghenaodigh ghewist, want ik zagh ze pas op 't listen ooghnblik aonkoomn', aldus een ternauwernood ontsnapte toeschouwster.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 21 feb 2012, 17:13

Den Trouwen Boode, diisendaghe 21 februari 2012 schreef: Moghelek A.W. Football in Burghteland zaoit twîespalt
Momenteel zijn de inschrijvingen geopend om kans te maken om het Atlantisch Kampioenschap voetbal (Atlantise Wedloap Football) te organiseren. Elk land kan een zgn. 'bid' insturen, waarin informatie staat wat het land te bieden heeft qua stadions, infrastructuur en diensten. Volgens minister Rijckaert van KKBES (Kunst, Kerkeleke Betrekkingen, Erfghoed ende Sport) van de Liberaole Partii een uitgelezen kans om Burghteland op de kaart te zetten en meer economische activiteit te genereren. 'Zo'n toernooi kost heel wat, veel meer dan je terugverdient aan toegangskaartjes, maar uiteindelijk levert het meer op dan dat het kost. Supporters blijven na zo'n voetbalwedstrijd altijd wel even hangen in bijvoorbeeld kroegen en andere uitgaansgelegenheden of plakken er gelijk een bezoekje aan de Burghtelandse toeristische trekpleisters aan vast.'
Binnen de regering zijn er echter veel verschillen van mening. Zo is de KAP (Katholieke Arbeiderspartii) falikant tegen, omdat er bijvoorbeeld alleen reclame van sponsors rondom de stadions zou mogen worden getoond, er kans is op rellen aarbij de politie moet ingrijpen en er kans is op excessief drankgebruik na afloop van een wedstrijd. 'Bovendien zijn niet alle stadions in orde, zoals het half vervallen Haarmanstadion in Teghenkant, terwijl bijvoorbeeld het J. Faassestadion met 102.000 plaatsen onevenredig groot is in vergelijking met andere stadions.', volgens dhr. de Meijer, partijvoorzitter van de KAP. 'Verder laat de OVL (Oaghevaortliin, hogesnelheidslijn) naar Teghenkant op zich wachten en zijn de wegverbindingen niet overal berekend op extra capaciteit.'
Morgen zal er gestemd worden of Burghteland een bid moet uitbrengen. 'Stadions die beschikbaar zijn, zijn het enorme J. Faassestadion in Kerk-aon-Zee (102.000 plaatsen), het Stadion I.C.C.C. (Nieuw-Vlissingen-Noordwest; 33.000 plaatsen), het Mulder Stadsstadion (50.000 plaatsen) en het Witvoetstadion Moreghat (36.000 plaatsen). Het Haarmanstadion in Teghenkant zou eerst moeten worden opgeknapt, maar heeft dan wel 45.000 plaatsen. Verder zijn er verscheidene steden met kleinere stadions, maar er moet ook worden gekeken naar de bereikbaarheid; steden als Barte, 's-Heerenburgh en Katnoaghe zijn veel miner goed bereikbaar dan de meer centraal gelegen steden van ons land.
President Bekaert (VCDP) heeft nog geen officiële uitspraak gedaan over het voetbaltoernooi.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Koen » di 21 feb 2012, 18:19

Tja. Als je een groot internationaal voetbaltoernooi wilt organiseren, moet je er wel vanuit gaan dat de supporters zich niet zo vroom en preuts zullen gedragen als de Burghtelanders. Ook zal reclame door sponsoren nodig zijn voor de voetbalclubs. Een goed OV is natuurlijk ook wel handig, omdat het lastig is om met de auto vanaf een eilandstaat in Burghteland te komen.

Maar je mag natuurlijk altijd een bid uitbrengen! ;)
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door sirdanilot » wo 22 feb 2012, 10:03

Het is in principe prima mogelijk om het AK in Burghteland te houden; waar nodig kan wel een extra inhaalspoortje worden bijgelegd of de wegsituatie aangepast zodat men makkelijker bij het stadion kan komen (bijvoorbeeld een pendelbusstrook op snelwegen richting het stadion of afgesloten zijwegen om stoplichten uit te kunnen schakelen). Het Faassestadion heeft bijvoorbeeld zelfs een volledig treinstation tot haar beschikking dat alleen wordt gebruikt bij wedstrijden, en andere stadions hebben busterminals. Het stadion in Teghenkant wordt momenteel gerenoveerd, dus het zou afhangen van de datum of dat op tijd afkomt; wel heeft het een volledig treinstation voor de deur (ook niet in al te beste staat, overigens) en een afslag op de A05.

Drankgebruik, rellen en de kosten zijn vooral redenen om het niet te doen, en dan ook vooral bij de christelijke partjien (al zijn niet alle christelijke partijen tegen, overigens, zolang er maar geen wedstrijden op zondagen/feestdagen worden gespeeld zijn de VCDP en de GVP(V) voor). Ook veel linkse partijen zijn tegen.

Huidig politiek klimaat (voor afkortingen zie Politieke partijen in Burghteland):
Regering:
VCDP: Lijkt vóór, mits geen wedstrijden op zondag, maar het blijft binnen deze partij nog angstvallig stil, ook de president heeft nog geen uitspraken gedaan over het voetbaltoernooi.
KVP: tegen
LP: vóór
Oppositie:
BGTU: Falikant tegen
GVP(V): vóór, mits geen wedstrijden op zondag
F. Zeegherspartii: vóór
BPM: tegen
LLP: nog onduidelijk
GS: tegen

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [RBU] Nieuws

Bericht door Snelwegfreak » wo 22 feb 2012, 17:09

Lijkt erop dat de Burghtelandse politiek nog niet erg warm loopt voor een voetbaltoernooi in het land. Jammer :)

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten